Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse- & sosialinformatikk, GOH_uke 37 Velkommen til modul 3 IKT knyttet til Helse- og Sosialpolitikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse- & sosialinformatikk, GOH_uke 37 Velkommen til modul 3 IKT knyttet til Helse- og Sosialpolitikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse- & sosialinformatikk, GOH_uke 37 Velkommen til modul 3 IKT knyttet til Helse- og Sosialpolitikk

2 Helse- & sosialinformatikk, GOH_uke 37 Innhald i modulen Helse –og sosialpolitikkens virksomhet og organisering IKT system for å møte H&S tjenestens utfordringer Faktorer og utviklingstrender med konsekvenser for IKT-utviklingen Datasikkerhet, konfidensialitet, lovverk, etikk

3 Helse- & sosialinformatikk, GOH_uke 37 Framdriftsplan modul 3 Uke 38 Telemedisin 1 & 2 Uke 39 Telemedisin 3 & 4 Uke 40 EPJ 1, 2 & 3 Uke 41 EPJ 4,5,6 Leksjoner + arbeidsoppgaver

4 Helse- & sosialinformatikk, GOH_uke 37 Framdriftsplan modul 3(forts) Små oppgåver, studentane jobber (evt innad i gruppa) Skriv /kommenter minst et innlegg før uke 43 Kan vere utgangspunkt for prosjektoppgåva! Resten av tida satt av til å arbeide med prosjektoppgåva: Tema utfrå modulen sine 4 fokusområder Grupper etter tema & interesse felt Innlevering uke 50

5 Helse- & sosialinformatikk, GOH_uke 37 Aktuelle tema for prosjektoppgåve: Telemedisin EPJ Datasikkerhet Utviklingstrender/Standarder

6 Helse- & sosialinformatikk, GOH_uke 37 Fagplan om prosjektarbeidet: ”Eksamen etter modulen består av et prosjekt som skal gjennomføres i grupper med inntil fire medlemmer i hver. Prosjektet utgjør 50% av modulens arbeidsmengde. Prosjektet skal defineres, planlegges, gjennomføres og dokumenteres av studentene selv. Arbeidsformen skal være gruppebasert og problemstillingene skal ha utgangspunkt i praktiske situasjoner fra sektoren”. Max 5 000 ord (ikkje 10 000)

7 Helse- & sosialinformatikk, GOH_uke 37 Grupper utfrå: 2-4 ulike system- alle vurderer same område: T.d. EPJ, datasikkerhet eller konfidensialitet…. Same system- vurdere ulike sider: Td standarder/ datasikkerhet/ lovgiving….

8 Helse- & sosialinformatikk, GOH_uke 37 Helse-og sosialtjenestens virksomhet og organisering Organisering av norsk h&s-vesen H & s politiske målsetninger Hovedproblem og utfordringer i h&s Rammebetingelser, lovgiving og styringssystem Sentrale aktører i h&s politiske beslutningsprosesser Sentrale aktører, offentlige/private, pådrivar og regulerer av IKT innan h & s

9 Helse- & sosialinformatikk, GOH_uke 37 IKT system for å møte h&s utfordringer System til ressursforvaltning og økonomistyring Kliniske informasjonssystemer Den elektroniske pasientjournalen System for kvalitetssikring Beslutningsstøttesystem, kliniske og administrative Kliniske retningslinjer Kunnskapsdatabaser Datakeknologi ved sengekant: pleieplaner Beslutningsstøtte, analysesystemer Telemedisin (fjernundervisning, fjerndiagnose) Minimum data sets, klassifikasjonssystem, vokabularer/nomenklaturer/standarder

10 Helse- & sosialinformatikk, GOH_uke 37 Faktorer og utv. trender med konsekvens for IKT utviklinga Resultatbasert praksis, resultastyring Innsatsstyrt finansiering Pasient/ klienten som klinikerens samarbeidspartner Omstrukturering av helse & sosialtenesten Forskning Den teknologiske utvikling

11 Helse- & sosialinformatikk, GOH_uke 37 Datasikkerhet, konfidensialitet, lovverk, etikk Risikoanalyse, trusselvurdering, sikkerhetsplanlegging Informasjonsmisbruk Dataintegritet, systempålitelighet, tilgjengelighet, autorisasjon, kryptifisering Lovgiving, datatilsynets forskrifter, konsesjonskrav Standarder for informasjonsutveksling, KITH


Laste ned ppt "Helse- & sosialinformatikk, GOH_uke 37 Velkommen til modul 3 IKT knyttet til Helse- og Sosialpolitikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google