Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomiske virkemidler Skogkultur –etablering og oppbygging av kvalitetsskog inkl miljøhensyn –distriktsprofil –statlig tilskudd pga langsiktige tiltak,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomiske virkemidler Skogkultur –etablering og oppbygging av kvalitetsskog inkl miljøhensyn –distriktsprofil –statlig tilskudd pga langsiktige tiltak,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomiske virkemidler Skogkultur –etablering og oppbygging av kvalitetsskog inkl miljøhensyn –distriktsprofil –statlig tilskudd pga langsiktige tiltak, 2-3 gen –overhead 1958-1998 Hordaland Verdiskapning –25 mill kr i 2001 –høgere foredling og økt bruk av trevirke –styrke kompetansen i kjeden skog-marked

2 Skogsveger –felles løsninger, hovedvegnettet –40-60% av kostanden –vilkår dvs hogst/planting og vegvedlikehold –ekstra tilskudd dersom tunge miljøhensyn –bygges etter normaler / byggebeskrivelser –jfr arealsortering Transport –skogbruket landets største transportbruker –midler til kaiutbygging

3 Skogbruksplanlegging –35-65% av kostnaden –tilskudd til oppfølgingskurs –virkemiddel til mer målretta og effektiv veiledning –engasjere skogeier –miljøregistreringer, økt omfang siste 5 år –sentralt virkemiddel for å ta omsyn


Laste ned ppt "Økonomiske virkemidler Skogkultur –etablering og oppbygging av kvalitetsskog inkl miljøhensyn –distriktsprofil –statlig tilskudd pga langsiktige tiltak,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google