Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Institutt for radiografi, HiB MODUL 2 BASISKUNNSKAP

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Institutt for radiografi, HiB MODUL 2 BASISKUNNSKAP"— Utskrift av presentasjonen:

1 Institutt for radiografi, HiB MODUL 2 BASISKUNNSKAP
STRÅLEFYSIKK OG STRÅLEHYGIENE INTRODUKSJON Rune Hafslund, medisinsk fysiker Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Haukeland Universitetssykehus

2 Rammeplanen (1997) sier: Mål: Studenten skal få den nødvendige kunnskapsbasis i realfaglige disipliner.

3 Realfaglig kunnskap som grunnlag for
medisinsk anvendelse av ioniserende og ikke-ioniserende stråling i bildediagnostikk og behandling er en viktig innen disse disipliner

4 strålefysikk, strålebiologi og strålevern.
Studenten skal tilegne seg kunnskaper innen et bredt fagfelt som har med stråling å gjøre. Dette omfattter strålefysikk, strålebiologi og strålevern.

5 Studenten skal tilegne seg omfattende
kunnskap om ulike typer stråler, hvordan disse kan være til nytte og skade for pasienter og ulike befolkningsgrupper. I dette inngår kunnskap om nødvendige skjermingsmetoder/ -tiltak.

6 Vi skal gi studenten en grunnleggende for
forståelsen for stråling som fenomen og hvordan stråler anvendes og virker. Studenten skal få perspektiver på den medisinske nytten mennesker kan gjøre seg av stråler og kunne stille seg kritisk til medisinsk strålebruk.

7 FAGPLAN/ Studiehåndboken sier:
Mål for modul 2 - relatert til strålefysikk og strålevern Studenten skal ha utviklet kunnskaper om , holdninger til og ferdigheter i: de områder av fysikken som danner grunnlaget for billeddannende diagnostikk og stråleterapi dannelse av stråling og dens egenskaper faktorer som påvirker strålekvalitet og strålekvantitet strålens vekselvirkning i material og vev strålens absorpsjon strålingsmålinger bruken av strålebeskyttelse og strålehygieniske prinsipper

8 Studiehåndboken sier:
Innhold i modul 2 - relatert til strålefysikk og strålevern Studiehåndboken gjentar to aktuelle delemner fra Rammeplanen: Delemne 1D Grunnleggende strålefysikk Atom og kjernefysikk partikkel og bølgefysikk ioniserende stråling/ ikke-ioniserende stråling interaksjon mellom fotonstråler og vev radioaktivitet strålingsdosimetri Delemne 1E Strålebiologi og Strålevern Lovgivning Strålevern i relasjon til diagnostikk

9 VI HAR SETT RASKT PÅ RAMMEPLAN OG FAGPLAN
Nå er dere motivert, ikke sant? Nå vet dere hvorfor det undervises i Strålefysikk og Strålevern?

10 HVORDAN?? STRÅLEFYSIKK OG STRÅLEVERN ”HAND I HAND”

11 Undervisningsplan 1 Introduksjon En introduksjon i SI-enheter,
størrelser og enheter Oppbygging av røntgenrøret 2 Dannelse av røntgenstråling Kvantenatur

12 Undervisningsplan 3 Dannelse av røntgenstråling Røntgenspekteret
Kvalitet/ energi 4 Stråleutbytte 5 Den inverse kvadratlov Introduksjon til vekselvirkninger

13 Undervisningsplan 6 Vekselvirkningsprosesser
8 Svekkingskoeffisienter 9 Svekkingskoeffisienter 10 Svekking av stråling Kontrast

14 Undervisningsplan 11 Stråledoser Størrelser og enheter
12 Dose til hud og i dypet 13 Stråledoser (forts) Radioaktivitet Introduksjon 14 Alfa-, beta- og gammastråling Energiabsorpsjon

15 FORVENTNINGER?

16

17 STRÅLEFYSIKK - STRÅLEVERN SI - ENHETER

18 SI ENHETER I STRÅLEFYSIKK/ DOSIMETRI
GRUNNLEGGENDE ENHETER LENGDE [m] MASSE [kg] TID [s] EL.STRØM [A]

19 SI ENHETER I STRÅLEFYSIKK/ DOSIMETRI
AVLEDEDE ENHETER KRAFT [N] ENERGI [J] EFFEKT [W] EL.LADING [C]

20 SI ENHETER I STRÅLEFYSIKK/ DOSIMETRI
GRUNNLEGGENDE PRINSIPP VED SI-SYSTEMET: MÅLEENHETER DEFINERES SLIK AT VI UNNGÅR OMREGNINGSFAKTORER VED OVERGANG FRA GRUNNENHET TIL AVLEDET ENHET.

21 SI ENHETER I STRÅLEFYSIKK/ DOSIMETRI
RADIOLOGISKE SI-ENHETER STØRRELSE STØRRELSE- ENHET ENHETS- AVLEDET SYMBOL SYMBOL ENHET —————————————————————————————— EKSPOSISJON X INGEN C/kg (Luft KERMA Gy J/kg) ABSORBERT D Gray Gy J/kg DOSE DOSE H Sievert Sv J/kg EKVIVALENT AKTIVITET A Bequerell Bq 1/s

22 SI ENHETER I STRÅLEFYSIKK/ DOSIMETRI
GAMLE RADIOLOGISKE SI-ENHETER STØRRELSE STØRRELSE- ENHET ENHETS- SYMBOL SYMBOL —————————————————————————————— EKSPOSISJON X Røngten R ABSORBERT D R-A-D rad erg/g DOSE DOSE H R-E-M rem erg/g EKVIVALENT AKTIVITET A Curie Ci

23 SI ENHETER I STRÅLEFYSIKK/ DOSIMETRI
DE GAMLE ENHETENE TILFREDSTILLER IKKE SI-SYSTEMET: 1 R = x C/kg 1 rad = Gy 1 rem = Sv 1 Ci = x spaltinger/s

24 Symbolregister for størrelser
B magnetisk flukstetthet susceptans c bølgehastighet, fasehastighet fart, hastighet lydfart stoffmengdekonsentrasjon, molaritet A aktivitet arbeid areal ekvivalent absorpsjonsflate fri energi, Helmholtz energi lineær strømtetthet magnetisk vektorpotensial nukleontall, massetall

25 Symbolregister for størrelser
D absorbert dose diffusjonskoeffisient elektrisk flukstetthet linsestyrke momentstivhet E belysning Ev elektrisk feltstyrke elektromagnetisk spenning energi potensial Ep kinetisk Ek resonans Er, Eres osv. H entalpi kraftstøt lyseksponering magnetisk feltstyrke dose ekvivalent I aksialt arealmoment Ia elektrisk strøm entalpi lydintensitet styrke lys Iv strålings Ie treghetsmoment

26 Symbolregister for størrelser
J lydintensitet magnetisk polarisasjon polart arealmoment strømtetthet elektrisk av partikler treghetsmoment N antall antall vindinger hørestyrke (lyd)energifluks nøytrontall P effekt aktiv reaktiv Pq tilsynelatende Ps elektrisk polarisasjon lydenergifluks permeans strålingsfluks, -strøm tyngde

27 Symbolregister for enheter og prefikser
A ampere C Colomb Ci curie eV elektronvolt G giga Hz Hertz J joule l liter M mega N Newton n nano p pico pond R røntgen rad radian enhet for absorbert dose V volt W watt Å ångstrøm

28

29

30


Laste ned ppt "Institutt for radiografi, HiB MODUL 2 BASISKUNNSKAP"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google