Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Institutt for radiografi, HiB MODUL 2 BASISKUNNSKAP STRÅLEFYSIKK OG STRÅLEHYGIENE INTRODUKSJON Rune Hafslund, medisinsk fysiker Avdeling for kreftbehandling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Institutt for radiografi, HiB MODUL 2 BASISKUNNSKAP STRÅLEFYSIKK OG STRÅLEHYGIENE INTRODUKSJON Rune Hafslund, medisinsk fysiker Avdeling for kreftbehandling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Institutt for radiografi, HiB MODUL 2 BASISKUNNSKAP STRÅLEFYSIKK OG STRÅLEHYGIENE INTRODUKSJON Rune Hafslund, medisinsk fysiker Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Haukeland Universitetssykehus

2 Rammeplanen (1997) sier: Mål: Studenten skal få den nødvendige kunnskapsbasis i realfaglige disipliner.

3 Realfaglig kunnskap som grunnlag for medisinsk anvendelse av ioniserende og ikke-ioniserende stråling i bildediagnostikk og behandling er en viktig innen disse disipliner

4 Studenten skal tilegne seg kunnskaper innen et bredt fagfelt som har med stråling å gjøre. Dette omfattter strålefysikk, strålebiologi og strålevern.

5 Studenten skal tilegne seg omfattende kunnskap om ulike typer stråler, hvordan disse kan være til nytte og skade for pasienter og ulike befolkningsgrupper. I dette inngår kunnskap om nødvendige skjermingsmetoder/ -tiltak.

6 Vi skal gi studenten en grunnleggende for forståelsen for stråling som fenomen og hvordan stråler anvendes og virker. Studenten skal få perspektiver på den medisinske nytten mennesker kan gjøre seg av stråler og kunne stille seg kritisk til medisinsk strålebruk.

7 FAGPLAN/ Studiehåndboken sier: Mål for modul 2 - relatert til strålefysikk og strålevern Studenten skal ha utviklet kunnskaper om, holdninger til og ferdigheter i:  de områder av fysikken som danner grunnlaget for billeddannende diagnostikk og stråleterapi -dannelse av stråling og dens egenskaper -faktorer som påvirker strålekvalitet og strålekvantitet -strålens vekselvirkning i material og vev -strålens absorpsjon -strålingsmålinger  bruken av strålebeskyttelse og strålehygieniske prinsipper

8 Studiehåndboken sier: Innhold i modul 2 - relatert til strålefysikk og strålevern Studiehåndboken gjentar to aktuelle delemner fra Rammeplanen: Delemne 1D Grunnleggende strålefysikk - Atom og kjernefysikk - partikkel og bølgefysikk - ioniserende stråling/ ikke-ioniserende stråling - interaksjon mellom fotonstråler og vev - radioaktivitet - strålingsdosimetri  Delemne 1E Strålebiologi og Strålevern Lovgivning Strålevern i relasjon til diagnostikk

9 VI HAR SETT RASKT PÅ RAMMEPLAN OG FAGPLAN Nå er dere motivert, ikke sant? Nå vet dere hvorfor det undervises i Strålefysikk og Strålevern?

10 HVORDAN?? STRÅLEFYSIKK OG STRÅLEVERN ”HAND I HAND”

11 1Introduksjon En introduksjon i SI-enheter, størrelser og enheter Oppbygging av røntgenrøret 2 Dannelse av røntgenstråling Kvantenatur Undervisningsplan

12 3Dannelse av røntgenstråling Røntgenspekteret Kvalitet/ energi 4Stråleutbytte 5Den inverse kvadratlov Introduksjon til vekselvirkninger

13 Undervisningsplan 6Vekselvirkningsprosesser 7Vekselvirkningsprosesser 8Svekkingskoeffisienter 9Svekkingskoeffisienter 10Svekking av stråling Kontrast

14 Undervisningsplan 11Stråledoser Størrelser og enheter 12Dose til hud og i dypet 13Stråledoser (forts) Radioaktivitet Introduksjon 14Alfa-, beta- og gammastråling Energiabsorpsjon

15 FORVENTNINGER?

16

17 STRÅLEFYSIKK - STRÅLEVERN SI - ENHETER

18 SI ENHETER I STRÅLEFYSIKK/ DOSIMETRI GRUNNLEGGENDE ENHETER –LENGDE [m] –MASSE[kg] –TID[s] –EL.STRØM[A]

19 SI ENHETER I STRÅLEFYSIKK/ DOSIMETRI AVLEDEDE ENHETER –KRAFT [N] –ENERGI[J] –EFFEKT[W] –EL.LADING[C]

20 SI ENHETER I STRÅLEFYSIKK/ DOSIMETRI GRUNNLEGGENDE PRINSIPP VED SI- SYSTEMET: –MÅLEENHETER DEFINERES SLIK AT VI UNNGÅR OMREGNINGSFAKTORER VED OVERGANG FRA GRUNNENHET TIL AVLEDET ENHET.

21 SI ENHETER I STRÅLEFYSIKK/ DOSIMETRI RADIOLOGISKE SI-ENHETER STØRRELSE STØRRELSE- ENHET ENHETS- AVLEDET SYMBOL SYMBOL ENHET —————————————————————————————— EKSPOSISJON X INGEN C/kg (Luft KERMA Gy J/kg) ABSORBERT D Gray Gy J/kg DOSE DOSE- H Sievert Sv J/kg EKVIVALENT AKTIVITET A Bequerell Bq1/s

22 SI ENHETER I STRÅLEFYSIKK/ DOSIMETRI GAMLE RADIOLOGISKE SI-ENHETER STØRRELSE STØRRELSE- ENHET ENHETS- SYMBOL SYMBOL —————————————————————————————— EKSPOSISJON X Røngten R ABSORBERT D R-A-D rad erg/g DOSE DOSE- H R-E-M rem erg/g EKVIVALENT AKTIVITET A Curie Ci

23 SI ENHETER I STRÅLEFYSIKK/ DOSIMETRI DE GAMLE ENHETENE TILFREDSTILLER IKKE SI-SYSTEMET: –1 R = 2.56 x 10 -4 C/kg –1 rad= 0.01 Gy –1 rem= 0.01 Sv –1 Ci= 3.7 x 10 10 spaltinger/s

24 Symbolregister for størrelser Aaktivitet arbeid areal ekvivalent absorpsjonsflate fri energi, Helmholtz energi lineær strømtetthet magnetisk vektorpotensial nukleontall, massetall Bmagnetisk flukstetthet susceptans cbølgehastighet, fasehastighet fart, hastighet lydfart stoffmengdekonsentrasjon, molaritet

25 Symbolregister for størrelser Dabsorbert dose diffusjonskoeffisient elektrisk flukstetthet linsestyrke momentstivhet Ebelysning E v elektrisk feltstyrke elektromagnetisk spenning energi -potensial E p -kinetisk E k -resonans E r, E res - osv. Hentalpi kraftstøt lyseksponering magnetisk feltstyrke dose ekvivalent Iaksialt arealmoment I a elektrisk strøm entalpi lydintensitet styrke -lys I v -strålings I e treghetsmoment

26 Symbolregister for størrelser Jlydintensitet magnetisk polarisasjon polart arealmoment strømtetthet -elektrisk -av partikler treghetsmoment Nantall antall vindinger hørestyrke (lyd)energifluks nøytrontall Peffekt -aktiv -reaktiv Pq -tilsynelatende Ps elektrisk polarisasjon lydenergifluks permeans strålingsfluks, -strøm tyngde

27 Symbolregister for enheter og prefikser Aampere CColomb Cicurie eVelektronvolt Ggiga HzHertz Jjoule lliter Mmega NNewton nnano ppico pond Rrøntgen radradian enhet for absorbert dose Vvolt Wwatt Åångstrøm

28

29

30


Laste ned ppt "Institutt for radiografi, HiB MODUL 2 BASISKUNNSKAP STRÅLEFYSIKK OG STRÅLEHYGIENE INTRODUKSJON Rune Hafslund, medisinsk fysiker Avdeling for kreftbehandling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google