Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INFEKSJONSFORSVARET. 3 Grupper infeksjonsforsvar:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INFEKSJONSFORSVARET. 3 Grupper infeksjonsforsvar:"— Utskrift av presentasjonen:

1 INFEKSJONSFORSVARET. 3 Grupper infeksjonsforsvar:
1. Uspesifikk resistens.Beskytter mot de fleste smittestoffer. 2.Fagocyttfunksjonen. 3.Spesifikk resistens. Er spesialisert, formidles av humorale antistoffer og anti- genstimulerte T-Lymfocytter.

2

3

4 1.Uspesifikk resistens:
Genetiske og konstitusjonelle faktorer: Får en enegget tvilling TBC er der stor risiko for at den andre får TBC. (Ikke samme ved toeggete tvillinger) Personer med sigdcelleanemi får ikke malaria så lett som folk med normale Erythrocytter. Gentypene reagerer ulikt på infeksjoner.

5 Sigdcelleanemi Normale erytrocytter

6 Alder: Unge < 7 år og eldre > 60 år mer utsatt for infeksjonssykdommer.
Kjønn. Hormonelle avvik: Dårl kontrollert Diabetes mellitus: utsatt for bakterie og sopp- infeksjoner. Mb Addison + Mb Cushing - hyppig infeksjoner. Underernæring - hyppige infeksjoner. Normale barrierer: Hud, hornlag og tørre flater. Slimhinner, flimmerhår. ”Teppe ” av slim og partikler. Tårer. Urin. Interferon = Protein produsert av cellene. Virker spes ved intracellulære infeksj.

7 FAGOCYTTFUNKSJONENE:
Komplementsystemer = sammensatte enzymsystemer. Binder smittestoffene til fagocytter. (Opsonin) Øker tiltrekningen av Fagocytter til infeksjonsstedet. (Kjemotaxis) Øker blodgjennomstrømmingen på infeksjonsstedet. (Histamin) Ødelegger cellemembranen. (Fosfolipaser) FAGOCYTTFUNKSJONENE: Neutrofile Granulocytter - mot Staf. Strepto, G neg. tarmbakt. Eosinofile Granulocytter Blodets monocytter. Vevsmakrofagene. Fagocytose = opptak av mikrober i Fagocytter, der de ødelegges. Milten viktig for fagocytfunksjonen: tar opp bakt.og blodlegemer, prod fagocytstimu- lerende stoffer. Splenectomi= fare for alv inf. (Pneumokokkpneumoni)

8 SPESIFIKK RESISTENS.- Beror på virkningen til B- og T- Lymfocyttene. B-Lymfocyttene påvirkes av antigener = smittestoff. De omformes til Plasmaceller som prod. Antistoffer = . Humoral immunitet = Prod. Av Immunglobuliner = IgG, IgM, IgA, IgE, IgD. Først produseres IgM. Etter dager stiger IgG. Ved senere infeksjoner med samme agens dominerer IgG IgE produserer lymfatisk vev i tarm. Beskytter mot innvollsorm. Forhøyet IgE ved innvollsorm. BAKTERIEINFEKSJONER: Bakteriene adhererer til Fagocyttene. Kapselkledde bakterier må bindes til Fagocyttene med IgG, IgM og komplement.

9 VIRUSINFEKSJONER: Interferon, Fagocytter, antistoffer, T-lymfocytter. Antistoffene viktig ved viremi, neutraliserer ekstracellulære virus. Noen virus gir livslang immunitet etter gjennomgått infeksjon. SOPPINFEKSJONER: Bekjempes med uspesifikke faktorer, fagocytter og celleformidlet immunitet. PROTOZOER og HELMINTER: 3 grader av immunitet etter infeksjon: 1) Steriliserende immunitet = full helbredelse og eliminasjon av smittestoffet. 2) Ikke- steriliserende immunitet: klinisk bedring, men ikke eliminasjon av smittestoff. F.x. Malaria. Schisostomiasis. 3) Laveste grad av immunitet- dårlig beskyttelse.


Laste ned ppt "INFEKSJONSFORSVARET. 3 Grupper infeksjonsforsvar:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google