Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fred Ivan Kvam 2003 Skjelettet - funksjon Reisverk Beskyttelse Muliggjør bevegelse Produsere blodlegemer Lager av kalsium og fosfat

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fred Ivan Kvam 2003 Skjelettet - funksjon Reisverk Beskyttelse Muliggjør bevegelse Produsere blodlegemer Lager av kalsium og fosfat"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fred Ivan Kvam 2003 Skjelettet - funksjon Reisverk Beskyttelse Muliggjør bevegelse Produsere blodlegemer Lager av kalsium og fosfat http://www.innerbody.com/htm/body.html

2 Fred Ivan Kvam 2003 Knokler Rørknokler Humerus, ulna, radius, femur, tibia, fibula Mellomhånd og fingre, mellomfot og tær. Korte knokler Hånd- og fotrotsknokler Flate knokler Sternum, costae, scapula, os coxae Uregelmessige knokler Vertebrae

3 Fred Ivan Kvam 2003 Generell oppbygning av knokkel Epifyse / diafyserEpifyseskiver Periost (sensoriske nervefibre, osteogene celler) Endost (osteogene celler) Kompakt ben Spongiøst ben (rød benmarg) Marghule (gul benmarg) Se neste side

4 Fred Ivan Kvam 2003 Mikroskopisk oppbygning av knokkel

5 Fred Ivan Kvam 2003 Mikroskopisk oppbygning av knokkel Kanaler med blodkar parallelt med overflaten kalles Haverske kanaler. De er omgitt av konsentriske beinringer- lameller – av kompakt bein. Mellom 2 lameller – lakuner – med osteocytter. Lakunene er forbundet med Haverske kanaler med canalikuli.

6 Fred Ivan Kvam 2003 Remodellereing av beinvev (3-6 mnd) 1. Overflate dekket av osteoblaster 2. Osteoklaster har laget grop i beinoverflaten. 3. Osteoblastene kommer til syne. 4. Bunnen av resorpsjonshulen dekket av osteoblaster. 5. Gropen fylt av umineralisert beinvev. 6. Mineralisering av beinvevet. 7. Gjenoppbygningen avsluttet.

7 Fred Ivan Kvam 2003 Knokkel metabolisme + PTH (stimulerer osteoklaster som bryter ned beinvev) – calcitonin (hemmer osteoklaster) - østrogen (hemmer osteoklaster) + (4) nedbrytning av vev frigjør proteiner som stimulerer osteoblaster

8 Fred Ivan Kvam 2003 Bendannelsen (ossifikasjonen) Bindevevsgrunnlag Direkte ossifikasjon Skalletaket Osteoblaster lager organisk bein- intercellulærsubstans med kollagen og grunnsubstans. Deretter mineralisering. Bruskgrunnlag Indirekte ossifikasjon. Som på bindevevsgrunnlag. Mineraliseringn fører til at ernæringen av brusken nedsettes, bruskcellene dør og erstattes av beinceller. Først benkjerne i diafysen, deretter i epifysene

9 Fred Ivan Kvam 2003 Regulering av blodets kalsiuminnhold I

10 Fred Ivan Kvam 2003 Regulering av blodets kalsiuminnhold II Lever og nyre må begge være med for å aktivere vitamin D til Vitamin D-hormon. Parathyreoideahormon (PTH) dannes ved  s-Ca 2+. PTH aktiverer vitamin D i nyrene, og vil sammen med vit.D-hormon [1,25(OH) 2 D 3 ] frigjøre Ca 2+ fra skjelettet. Vit.D-hormon øker opptak av Ca 2+ fra duodenum. Calcitonin (CT) dannes ved  s-Ca 2+. Øker avleiring av Ca 2+ i skjelettet (stimulerer osteoblastene).

11 Fred Ivan Kvam 2003 Ledd (articulatio) Uekte (ikke leddhule) Bindevevsforbindelser Suturer (craniet) Syndesmoser (distale ledd mellom tibia og fibula) Bruskforbindelser Symfysene (symfysis pubis) Synchondrosene (diafyse mot epifyse) Ekte (leddhule, kalles synovialledd)

12 Fred Ivan Kvam 2003 Generell bygning av ekte ledd 1. Periost 2. Fiberkapsel 3. Synovialhinne 4. Leddbrusk 5. Leddhule 6. Leddleppe

13 Fred Ivan Kvam 2003 Leddtyper Kuleledd Hofteleddet (art. coxae) Skulderleddet (art. humeri) Hengsleledd Albueleddet (art. cubiti) Dreieledd Mellom atlas og axis Eggledd Proximale håndledd, radio-carpalleddet Salledd Tommelens carpo- metacarpalledd Glideledd Intervertebralskivene Skrueledd Humerus mot ulna Spiralledd Kneleddet (art. genus)

14 Fred Ivan Kvam 2003 Caput = hodet Kraniet = skjelettstrukturen i hodet Neurocraniet = hjerneskallen (1) Os frontale (pannebeinet) (2) Os parietale (issebenet) (1) Os occipitale (bakhodebenet) (2) Os temporale (tinningbeinet) (1) Os sphenoidale (kilebeient) (1) Os ethmoidale silbenet) (6) Øreknoklene Ansiktsskjelettet (1) Mandibula (underkjeve) (1) Vomer (plogskjærbeinet) (2)Maxilla (overkjevebeinet) (1) Os zygomaticum (kinnbeinet). (2) Os nasale (nesebeinet) (2) Os lakrimale (tårebenet) (2) Conche nasalis inferior (nedre nesemusling) (2) Os palatinum (ganebenet) http://www.eskeletons.org/

15 Fred Ivan Kvam 2003 http://www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/GrossAnatomy/learnem/bones/main_bone.htm

16 Fred Ivan Kvam 2003 Kraniet - suturene Uekte ledd (fibrøse forbindelser) der knoklene holdes sammen av bindevev som forbeines i voksen alder Sutura sagittalis Sutur coronalis Sutura lambdoidea (occipito-parietalis) Sutura squamosa (temporo–parietalis) Møtestedet sutura coronalis – sagittalis = bregma, fremre (anteriore) fontanelle. Møtestedet sutura lambdoidea – sagittalis = lambda, bakre (posteriore) fontanelle.

17 Fred Ivan Kvam 2003 Knoklene i skallebasis I Fossa crani Anteriore Os frontale, pars orbitale Os ethmoidale, lamina cribriformis Os sphenoidale, ala parva Mediale Corpus os sphenoidale (med sella tursica) Ala major os sphenoidale Os parietale Os temporale pars petrosus Pars squamosus

18 Fred Ivan Kvam 2003 Knoklene i skallebasis II Posteriore Os temporale Pars petrosus Pars mastoideus Os occipitale (med foramen magnum) Medulla spinalis, meninger, blodkar A. vertebralis Spinal del av n. acessorius (XI) Sympatiske nerveplexa

19 Fred Ivan Kvam 2003 Nesekaviteten (cavum nasi) Tak: Os ethmoidale, lamina cribriformis Golv: Os maxillae Os palatinum Lateralvegg:Os maxillae og os palatinum danner Conchae nasales Inferior Media Superior Medialvegg:Os ethmoidale Vomer Os nasale

20 Fred Ivan Kvam 2003 Paranasale sinuser Sinus frontalis 2, trekantform med apex i nasion. Kan mangle. Sinus sphenoidalis 2, os sphenoidale, bak øvre del av nesekaviteten. Ulik størrelse på høyre og venstre side. Sinus ethmoidalis Luftfylte celler mellom orbita og nesekaviteten. Antall varierer. Deles i anterior, medial og posterior gruppe. Sinus maxillaris Grenser mot conche nasalis inferior

21 Fred Ivan Kvam 2003 Columna 33 vertebrae 7 cervicale (C1 atlas, C2 axis) 12 thoracale 5 lumbale 5 sacrale (danner os sacrum) 3-5 coccygeale (danner os coccygeus)

22 Fred Ivan Kvam 2003 Vertebrae

23 Fred Ivan Kvam 2003 Vertebrae Et skiveprolaps vil kunne klemme mot spinalnerver – eksempelvis deler av ischiasnerven Arcus vertebrae (buen) lamina pediculus Corpus vertebrae

24 Fred Ivan Kvam 2003 Bekkenet – Pelvis 1 1. ileosakralleddet (articulatio sacroiliaca) 2. os sacrum 3. promontoriet 4. os ileum 5. acetabulum 6. os pubis 7. foram obturatum 8. os ischii 9. symphysis pubis 10. spina ischiadica 11. spina iliaca anterior inferior 12. spina iliaca anterior superior 13. crista iliaca

25 Fred Ivan Kvam 2003 Acetabulum dannes av: os pubis, os iscii, os ileum Leddene der os sacrum (korsbenet) inngår heter: articulatio sacroiliaca, articulatio lumbosacrale, articulatio sacrococcygeale. Bekkenet – Pelvis 2


Laste ned ppt "Fred Ivan Kvam 2003 Skjelettet - funksjon Reisverk Beskyttelse Muliggjør bevegelse Produsere blodlegemer Lager av kalsium og fosfat"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google