Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skjelettet - funksjon Reisverk Beskyttelse Muliggjør bevegelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skjelettet - funksjon Reisverk Beskyttelse Muliggjør bevegelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skjelettet - funksjon Reisverk Beskyttelse Muliggjør bevegelse
Produsere blodlegemer Lager av kalsium og fosfat Fred Ivan Kvam 2003

2 Knokler Rørknokler Korte knokler Flate knokler Uregelmessige knokler
Humerus, ulna, radius, femur, tibia, fibula Mellomhånd og fingre, mellomfot og tær. Korte knokler Hånd- og fotrotsknokler Flate knokler Sternum, costae, scapula, os coxae Uregelmessige knokler Vertebrae Fred Ivan Kvam 2003

3 Generell oppbygning av knokkel
Epifyse / diafyser Epifyseskiver Periost (sensoriske nervefibre, osteogene celler) Endost (osteogene celler) Kompakt ben Spongiøst ben (rød benmarg) Marghule (gul benmarg) Se neste side Fred Ivan Kvam 2003

4 Mikroskopisk oppbygning av knokkel
Fred Ivan Kvam 2003

5 Mikroskopisk oppbygning av knokkel
Kanaler med blodkar parallelt med overflaten kalles Haverske kanaler. De er omgitt av konsentriske beinringer- lameller – av kompakt bein. Mellom 2 lameller – lakuner – med osteocytter. Lakunene er forbundet med Haverske kanaler med canalikuli. Fred Ivan Kvam 2003

6 Remodellereing av beinvev (3-6 mnd)
1. Overflate dekket av osteoblaster 2. Osteoklaster har laget grop i beinoverflaten. 3. Osteoblastene kommer til syne. 4. Bunnen av resorpsjonshulen dekket av osteoblaster. 5. Gropen fylt av umineralisert beinvev. 6. Mineralisering av beinvevet. 7. Gjenoppbygningen avsluttet. Fred Ivan Kvam 2003

7 Knokkel metabolisme + PTH (stimulerer osteoklaster som bryter ned beinvev) – calcitonin (hemmer osteoklaster) - østrogen (hemmer osteoklaster) + (4) nedbrytning av vev frigjør proteiner som stimulerer osteoblaster Fred Ivan Kvam 2003

8 Bendannelsen (ossifikasjonen)
Bindevevsgrunnlag Direkte ossifikasjon Skalletaket Osteoblaster lager organisk bein-intercellulærsubstans med kollagen og grunnsubstans. Deretter mineralisering. Bruskgrunnlag Indirekte ossifikasjon. Som på bindevevsgrunnlag. Mineraliseringn fører til at ernæringen av brusken nedsettes, bruskcellene dør og erstattes av beinceller. Først benkjerne i diafysen, deretter i epifysene Fred Ivan Kvam 2003

9 Regulering av blodets kalsiuminnhold I
Fred Ivan Kvam 2003

10 Regulering av blodets kalsiuminnhold II
Lever og nyre må begge være med for å aktivere vitamin D til Vitamin D-hormon. Parathyreoideahormon (PTH) dannes ved s-Ca2+. PTH aktiverer vitamin D i nyrene, og vil sammen med vit.D-hormon [1,25(OH)2D3] frigjøre Ca2+ fra skjelettet. Vit.D-hormon øker opptak av Ca2+ fra duodenum. Calcitonin (CT) dannes ved s-Ca2+. Øker avleiring av Ca2+ i skjelettet (stimulerer osteoblastene). Fred Ivan Kvam 2003

11 Ledd (articulatio) Uekte (ikke leddhule)
Bindevevsforbindelser Suturer (craniet) Syndesmoser (distale ledd mellom tibia og fibula) Bruskforbindelser Symfysene (symfysis pubis) Synchondrosene (diafyse mot epifyse) Ekte (leddhule, kalles synovialledd) Fred Ivan Kvam 2003

12 Generell bygning av ekte ledd
1. Periost 2. Fiberkapsel 3. Synovialhinne 4. Leddbrusk 5. Leddhule 6. Leddleppe Fred Ivan Kvam 2003

13 Leddtyper Salledd Kuleledd Glideledd Hengsleledd Skrueledd Dreieledd
Tommelens carpo-metacarpalledd Glideledd Intervertebralskivene Skrueledd Humerus mot ulna Spiralledd Kneleddet (art. genus) Kuleledd Hofteleddet (art. coxae) Skulderleddet (art. humeri) Hengsleledd Albueleddet (art. cubiti) Dreieledd Mellom atlas og axis Eggledd Proximale håndledd, radio-carpalleddet Fred Ivan Kvam 2003

14 Caput = hodet Kraniet = skjelettstrukturen i hodet
Neurocraniet = hjerneskallen (1) Os frontale (pannebeinet) (2) Os parietale (issebenet) (1) Os occipitale (bakhodebenet) (2) Os temporale (tinningbeinet) (1) Os sphenoidale (kilebeient) (1) Os ethmoidale silbenet) (6) Øreknoklene Ansiktsskjelettet (1) Mandibula (underkjeve) (1) Vomer (plogskjærbeinet) (2)Maxilla (overkjevebeinet) (1) Os zygomaticum (kinnbeinet). (2) Os nasale (nesebeinet) (2) Os lakrimale (tårebenet) (2) Conche nasalis inferior (nedre nesemusling) (2) Os palatinum (ganebenet) Fred Ivan Kvam 2003

15 http://www. meddean. luc
Fred Ivan Kvam 2003

16 Kraniet - suturene Uekte ledd (fibrøse forbindelser) der knoklene holdes sammen av bindevev som forbeines i voksen alder Sutura sagittalis Sutur coronalis Sutura lambdoidea (occipito-parietalis) Sutura squamosa (temporo–parietalis) Møtestedet sutura coronalis – sagittalis = bregma, fremre (anteriore) fontanelle. Møtestedet sutura lambdoidea – sagittalis = lambda, bakre (posteriore) fontanelle. Fred Ivan Kvam 2003

17 Knoklene i skallebasis I
Fossa crani Anteriore Os frontale, pars orbitale Os ethmoidale, lamina cribriformis Os sphenoidale, ala parva Mediale Corpus os sphenoidale (med sella tursica) Ala major os sphenoidale Os parietale Os temporale pars petrosus Pars squamosus Fred Ivan Kvam 2003

18 Knoklene i skallebasis II
Posteriore Os temporale Pars petrosus Pars mastoideus Os occipitale (med foramen magnum) Medulla spinalis, meninger, blodkar A. vertebralis Spinal del av n. acessorius (XI) Sympatiske nerveplexa Fred Ivan Kvam 2003

19 Nesekaviteten (cavum nasi)
Tak: Os ethmoidale, lamina cribriformis Golv: Os maxillae Os palatinum Lateralvegg: Os maxillae og os palatinum danner Conchae nasales Inferior Media Superior Medialvegg: Os ethmoidale Vomer Os nasale Fred Ivan Kvam 2003

20 Paranasale sinuser Sinus frontalis Sinus sphenoidalis
2, trekantform med apex i nasion. Kan mangle. Sinus sphenoidalis 2, os sphenoidale, bak øvre del av nesekaviteten. Ulik størrelse på høyre og venstre side. Sinus ethmoidalis Luftfylte celler mellom orbita og nesekaviteten. Antall varierer. Deles i anterior, medial og posterior gruppe. Sinus maxillaris Grenser mot conche nasalis inferior Fred Ivan Kvam 2003

21 Columna 33 vertebrae 7 cervicale (C1 atlas, C2 axis) 12 thoracale
5 lumbale 5 sacrale (danner os sacrum) 3-5 coccygeale (danner os coccygeus) Fred Ivan Kvam 2003

22 Vertebrae Fred Ivan Kvam 2003

23 Vertebrae Arcus vertebrae (buen) lamina pediculus
Et skiveprolaps vil kunne klemme mot spinalnerver – eksempelvis deler av ischiasnerven Corpus vertebrae Fred Ivan Kvam 2003

24 Bekkenet – Pelvis 1 1. ileosakralleddet (articulatio sacroiliaca)
2. os sacrum 3. promontoriet 4. os ileum 5. acetabulum 6. os pubis 7. foram obturatum 8. os ischii 9. symphysis pubis 10. spina ischiadica 11. spina iliaca anterior inferior 12. spina iliaca anterior superior 13. crista iliaca Fred Ivan Kvam 2003

25 Bekkenet – Pelvis 2 Acetabulum dannes av: os pubis, os iscii, os ileum
Leddene der os sacrum (korsbenet) inngår heter: articulatio sacroiliaca, articulatio lumbosacrale, articulatio sacrococcygeale. Fred Ivan Kvam 2003


Laste ned ppt "Skjelettet - funksjon Reisverk Beskyttelse Muliggjør bevegelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google