Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Simulering av visuell oppmerksomhet Jørgen Johansen Veileder: Terje Kristensen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Simulering av visuell oppmerksomhet Jørgen Johansen Veileder: Terje Kristensen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Simulering av visuell oppmerksomhet Jørgen Johansen Veileder: Terje Kristensen

2 Bakgrunn  ”Barn i Bergen”-prosjektet –Undersøkelse av barns mentale helse. –331 deltakere. Barn i 2-4 klasse i Bergen og Sund.  Intervjuer med barna og foreldrene  Test i hukommelse  Test i språkkunnskaper  Test i oppmerksomhet (267stk)  Syns- og hørselstester  Tester i fin- og grovmotoriske egenskaper.

3 Oppmerksomhet (1)  Definisjon: Prosessering av utvalgt og konsentrert informasjon.  Informasjonsfilter

4 Oppmerksomhet (2)  Mange dimensjoner –Skjult og åpen –Fokusert og delt –Frivillig og ufrivillig –Posisjonsbasert og objektbasert

5 Oppmerksomhet (3)  Spotlight-modellen

6 Oppmerksomhet (4)  Delt oppmerksomhet (Stroop-testen)  Si fargene høyt; ikke ordene

7 Visuell oppmerksomhet (1)  Tre biologiske nevrale nettverk i hjernen knyttet til oppmerksomhet –Varslingsnettverket (alerting network) –Orientingeringsnettverket (orienting network) –Avgjørelsesnettverket (executive control network)

8 Visuell oppmerksomhet (2)  Varslingsnettverket –Aktiveres når det mottas en persepsjon. –Nettverket har ansvar for å opprettholde en årvåken tilstand.

9 Visuell oppmerksomhet (3)  Orienteringsnettverket –Aktiveres av persepsjonsinput, samt aktivitet i varslingsnettverket. –Holder på en ”modell” av den visuelle scenen. –Ansvar for selektering av informasjon. Dvs. rette oppmerksomheten mot et spesielt område eller objekt.

10 Visuell oppmerksomhet (4)  Avgjørelsesnettverket –Behandler konflikter og tar avgjørelser. –Produserer en respons på input-dataene (kontrollerer motor-systemet)

11 Visuell oppmerksomhet (5)

12 Oppmerksomhet (6)  Flytdiagram

13 Attention Network Test, ANT (1)  En versjon for voksne og en for barn.  Benyttet i oppmerksomhetstesten i ”Barn i Bergen”-prosjektet.  Svært enkel. Gir likevel mye informasjon.

14 ANT (2)  Gjennomføring av én repetisjon

15 ANT (3)

16 ANT (4)  Barneversjonen

17 ANT (5)  Testen varer i ca. 15 minutter  Mulig å beregne gjennomsnittlig tidsforbruk i hvert av nettverkene. –Varsling: t a = RT no - RT dbl –Orientering: t o = RT cnt – RT spt –Avgjørelse: t ec = RT inc – RT con RT er gjennomsnittlig reaksjonstid for den gitte tilstanden.

18 Formål med oppgaven  Lage et system som simulerer oppmerksomhetsprosessen.  Konfigurerbart, slik at betingelsene kan endres. Kan produsere ulike resultater. –Voksne –Barn –ADHD –…  Mulig å finne årsaker/virkninger av hjerneskader ved å endre konfigurasjonen?

19 Gjennomføring  To releaser 1.Sekvensiell modell –Prototype for definering av grensesnitt og relasjoner mellom komponentene. –Benyttet prinsipper fra eXtreme Programming. 2.Forbedret modell –Parallell prosessering, som hjernens egen virkemåte. –Bruk av agenter i et MAS. –Benyttet prinsipper fra Unified Process.

20 Gjennomføring (2)  Agentmodellen –JADE, Java Agent DEvelopment Framework (http://jade.tilab.com) http://jade.tilab.com –Agenter  Selvstendige programmer  Arbeider i samme miljø  Kan samarbeide, konkurrere, tilby- og motta tjenester.

21 Gjennomføring (3)  En agent for hver komponent i oppmerksomhetsnettverket.  Interaksjon vha. innebygget meldingssystem i JADE.  Enkelt å endre implementasjonen av hver agent, uten å endre agentens grensesnitt: –Høynivå prosessering –Kunstig nevralt nett, bygget etter hjernens egen modell. –Enkelt å bytte mellom versjoner av samme agent.

22 Utfordringer (4)  Vanskelig å identifisere alle nødvendige faktorer i prosessen.  Standarder innen agentteknologi er i stor grad skreddersydd til business-domenet. –Krav til agent-implementasjon og oppførsel. –Mange tilpassninger og omveier.  Begrense oppgaven.


Laste ned ppt "Simulering av visuell oppmerksomhet Jørgen Johansen Veileder: Terje Kristensen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google