Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

K.SlettvågLegemiddelhåndtering1 Farmakologi Radiografutdanningen Høgskolen i Bergen Høst 2003 Farmasøyt Kristin Slettvåg Haukeland Sykehusapotek.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "K.SlettvågLegemiddelhåndtering1 Farmakologi Radiografutdanningen Høgskolen i Bergen Høst 2003 Farmasøyt Kristin Slettvåg Haukeland Sykehusapotek."— Utskrift av presentasjonen:

1 K.SlettvågLegemiddelhåndtering1 Farmakologi Radiografutdanningen Høgskolen i Bergen Høst 2003 Farmasøyt Kristin Slettvåg Haukeland Sykehusapotek

2 K.SlettvågLegemiddelhåndtering2 Til riktig pasient Riktig legemiddel I riktig legemiddelform Med rett styrke I rett dose På rett måte Til rett tid

3 K.SlettvågLegemiddelhåndtering3 Juridiske aspekter I følge Forskrift om legemiddelforsyningen m.v. ved sykehus og andre helseinstitusjoner (6. Sept. 1968) er hovedregelen at off. godkjente sykepleiere og vernepleiere foretar utdeling av legemidler til pasient. Det kan gjøres unntak fra denne bestemmelsen…. Ansvarshavende på de enkelte sykehus kan gi radiografer myndighet til å foreta utdeling av legemidler som brukes i en røntgenavdeling.

4 K.SlettvågLegemiddelhåndtering4 Lovverk Forskrift om legemiddelhåndtering ved sykehus og andre helseinstitusjoner. Paragrafer vi skal se nærmere på… - §4 Tilvirkning - §8 Utdeling av legemidler til pasient

5 K.SlettvågLegemiddelhåndtering5 Tilvirkning av legemidler (§4) Tilvirkning av legemidler skal ikke foregå ved sykehus. Unntatt fra bestemmelsene er.. 1. Preparater som pga. begrenset holdbarhet skal tilberedes like før bruk eller for meget kort tids forbruk. 2. Tilsetning av sterilt legemiddel til infusjonsvæsker umiddelbart før bruk.

6 K.SlettvågLegemiddelhåndtering6 Tilvirkning - Tilsetninger Merking av emballasje: - Preparatets navn - Styrke - Dato og klokkeslett for fremstilling - Holdbarhet - Navn på den som har tilberedt

7 K.SlettvågLegemiddelhåndtering7 Tilvirkning - Sterilitet Sterilitet betyr fullstendig fravær av levende organismer. Begrepet er absolutt og kan ikke graderes. Ved tilsetning av sterile legemidler til infusjonsvæsker benyttes aseptisk teknikk.

8 K.SlettvågLegemiddelhåndtering8 Aseptisk teknikk Fremgangsmåte som ”bygger” sterilitet inn i preparatet. For å sikre produktets mikrobiologiske kvalitet. Arbeidsteknikk som hindrer kontakt mellom sterilt og usterilt.

9 K.SlettvågLegemiddelhåndtering9 Sterile legemiddelformer Strenge krav til kvalitet. Skal være: - Sterile - Pyrogenfrie - Partikkefrie - Isotone - pH nær blodets (ca. 7,4) Infusjonsvæsker Injeksjonsvæsker Pulver til infusj,/inj.væsker Skyllevæsker Øyedråper Øyesalve Øredråper Steril gel, krem, liniment etc. (til kirurgisk bruk)

10 K.SlettvågLegemiddelhåndtering10 Holdbarhet av legemidler Spesialpreparater merket med utløpsdato fra produsent eks. 06 2003. Holdbarhet til legemidler etter tilberedning: - Kjemisk holdbarhet - Mikrobiologisk holdbarhet

11 K.SlettvågLegemiddelhåndtering11 Kjemisk holdbarhet Kjemisk holdbarhet bestemmes av stoffets fysikalsk- kjemiske egenskaper. Maksimalt 10% reduksjon av opprinnelig dose. Nedbrytning skjer som følge av fysikalsk-kjemiske reaksjoner: - Kjemiske : hydrolyse, oksidasjon og reduksjon. - Fysikalske: utfelling, faseseparering Viktige faktorer: pH, lys, fuktighet, temperatur.

12 K.SlettvågLegemiddelhåndtering12 Holdbarhet Dersom kjemisk holdbarhet er mindre enn 24 timer gjelder denne. Dersom kjemisk holdbarhet er mer enn 24 timer, gjelder generelle mikrobiologiske grenser.

13 K.SlettvågLegemiddelhåndtering13 Holdbarhet Anbefalte mikrobiologiske holdbarheter for sterile legemidler er angitt i Norske legemiddelstandarder (NLS). Generell mikrobiologisk grense er 24 timer for sterile legemidler utblandet i infusjonsvæsker (i romtemperatur).

14 K.SlettvågLegemiddelhåndtering14 Oppbevaring av legemidler Oppbevaringsbetingelser skal være angitt av produsent. Romtemperatur: 15-25°C Svalt/Kjølig sted: 8-15°C Kaldt sted: 2-8°C Dypfryser: under -15°C Beskyttes mot lys

15 K.SlettvågLegemiddelhåndtering15 Utdeling av legemidler (§8) Skal foregå etter skriftlig ordinasjon fra lege eller generelle skriftlige direktiver (eks. milde smerter, obstipasjon o.l). Utdeling skal kun utføres av personer som har fått myndighet til det. All utdeling av legemidler skal dokumenteres.

16 K.SlettvågLegemiddelhåndtering16 Utdeling av legemidler til pasient omfatter: 1. Uttak av legemidler fra medisinskap/rom. 2. Istandgjøring av pasientdose eks. oppmåling av mikstur, telling av tabletter. 3. Tilberedning av legemidler eks. oppløsning av tørrstoff til miksturer og tilsetning av legemidler til infusjonsvæsker. 4. Utlevering av legemiddel til pasienten.

17 K.SlettvågLegemiddelhåndtering17 Utdeling av legemidler I standgjøring bør foregå på rolig sted. Gode lysforhold Gode hygieniske forhold. Dobbeltkontroll – undervurder ikke betydningen av to par øyne som ser.


Laste ned ppt "K.SlettvågLegemiddelhåndtering1 Farmakologi Radiografutdanningen Høgskolen i Bergen Høst 2003 Farmasøyt Kristin Slettvåg Haukeland Sykehusapotek."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google