Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Legemiddelhåndtering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Legemiddelhåndtering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Legemiddelhåndtering
Farmakologi Radiografutdanningen Høgskolen i Bergen Høst 2003 Farmasøyt Kristin Slettvåg Haukeland Sykehusapotek K.Slettvåg Legemiddelhåndtering

2 Legemiddelhåndtering
Til riktig pasient Riktig legemiddel I riktig legemiddelform Med rett styrke I rett dose På rett måte Til rett tid K.Slettvåg Legemiddelhåndtering

3 Legemiddelhåndtering
Juridiske aspekter I følge Forskrift om legemiddelforsyningen m.v. ved sykehus og andre helseinstitusjoner (6. Sept. 1968) er hovedregelen at off. godkjente sykepleiere og vernepleiere foretar utdeling av legemidler til pasient. Det kan gjøres unntak fra denne bestemmelsen…. Ansvarshavende på de enkelte sykehus kan gi radiografer myndighet til å foreta utdeling av legemidler som brukes i en røntgenavdeling. K.Slettvåg Legemiddelhåndtering

4 Legemiddelhåndtering
Lovverk Forskrift om legemiddelhåndtering ved sykehus og andre helseinstitusjoner. Paragrafer vi skal se nærmere på… - §4 Tilvirkning - §8 Utdeling av legemidler til pasient K.Slettvåg Legemiddelhåndtering

5 Tilvirkning av legemidler (§4)
Tilvirkning av legemidler skal ikke foregå ved sykehus. Unntatt fra bestemmelsene er.. Preparater som pga. begrenset holdbarhet skal tilberedes like før bruk eller for meget kort tids forbruk. Tilsetning av sterilt legemiddel til infusjonsvæsker umiddelbart før bruk. K.Slettvåg Legemiddelhåndtering

6 Tilvirkning - Tilsetninger
Merking av emballasje: Preparatets navn Styrke Dato og klokkeslett for fremstilling Holdbarhet Navn på den som har tilberedt K.Slettvåg Legemiddelhåndtering

7 Tilvirkning - Sterilitet
Sterilitet betyr fullstendig fravær av levende organismer. Begrepet er absolutt og kan ikke graderes. Ved tilsetning av sterile legemidler til infusjonsvæsker benyttes aseptisk teknikk. K.Slettvåg Legemiddelhåndtering

8 Legemiddelhåndtering
Aseptisk teknikk Fremgangsmåte som ”bygger” sterilitet inn i preparatet. For å sikre produktets mikrobiologiske kvalitet. Arbeidsteknikk som hindrer kontakt mellom sterilt og usterilt. K.Slettvåg Legemiddelhåndtering

9 Sterile legemiddelformer
Strenge krav til kvalitet. Skal være: Sterile Pyrogenfrie Partikkefrie Isotone pH nær blodets (ca. 7,4) Infusjonsvæsker Injeksjonsvæsker Pulver til infusj,/inj.væsker Skyllevæsker Øyedråper Øyesalve Øredråper Steril gel, krem, liniment etc. (til kirurgisk bruk) K.Slettvåg Legemiddelhåndtering

10 Holdbarhet av legemidler
Spesialpreparater merket med utløpsdato fra produsent eks Holdbarhet til legemidler etter tilberedning: - Kjemisk holdbarhet - Mikrobiologisk holdbarhet K.Slettvåg Legemiddelhåndtering

11 Legemiddelhåndtering
Kjemisk holdbarhet Kjemisk holdbarhet bestemmes av stoffets fysikalsk- kjemiske egenskaper. Maksimalt 10% reduksjon av opprinnelig dose. Nedbrytning skjer som følge av fysikalsk-kjemiske reaksjoner: Kjemiske : hydrolyse, oksidasjon og reduksjon. Fysikalske: utfelling, faseseparering Viktige faktorer: pH, lys, fuktighet, temperatur. K.Slettvåg Legemiddelhåndtering

12 Legemiddelhåndtering
Holdbarhet Dersom kjemisk holdbarhet er mindre enn 24 timer gjelder denne. Dersom kjemisk holdbarhet er mer enn 24 timer, gjelder generelle mikrobiologiske grenser. K.Slettvåg Legemiddelhåndtering

13 Legemiddelhåndtering
Holdbarhet Anbefalte mikrobiologiske holdbarheter for sterile legemidler er angitt i Norske legemiddelstandarder (NLS). Generell mikrobiologisk grense er 24 timer for sterile legemidler utblandet i infusjonsvæsker (i romtemperatur). K.Slettvåg Legemiddelhåndtering

14 Oppbevaring av legemidler
Oppbevaringsbetingelser skal være angitt av produsent. Romtemperatur: 15-25°C Svalt/Kjølig sted: 8-15°C Kaldt sted: 2-8°C Dypfryser: under -15°C Beskyttes mot lys K.Slettvåg Legemiddelhåndtering

15 Utdeling av legemidler (§8)
Skal foregå etter skriftlig ordinasjon fra lege eller generelle skriftlige direktiver (eks. milde smerter, obstipasjon o.l). Utdeling skal kun utføres av personer som har fått myndighet til det. All utdeling av legemidler skal dokumenteres. K.Slettvåg Legemiddelhåndtering

16 Utdeling av legemidler til pasient omfatter:
Uttak av legemidler fra medisinskap/rom. Istandgjøring av pasientdose eks. oppmåling av mikstur, telling av tabletter. Tilberedning av legemidler eks. oppløsning av tørrstoff til miksturer og tilsetning av legemidler til infusjonsvæsker. Utlevering av legemiddel til pasienten. K.Slettvåg Legemiddelhåndtering

17 Utdeling av legemidler
I standgjøring bør foregå på rolig sted. Gode lysforhold Gode hygieniske forhold. Dobbeltkontroll – undervurder ikke betydningen av to par øyne som ser. K.Slettvåg Legemiddelhåndtering


Laste ned ppt "Legemiddelhåndtering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google