Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Farmakologi Radiografutdanningen Høgskolen i Bergen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Farmakologi Radiografutdanningen Høgskolen i Bergen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Farmakologi Radiografutdanningen Høgskolen i Bergen
Farmasøyt Kristin Slettvåg Haukeland Sykehusapotek Farmakologi K.Slettvåg Farmakologu

2 Hvordan finne informasjon
Felleskatalogen (FK): årlig utgave i bokform Nettadresse: Pakningsvedlegg Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell: ny utgave i bokform ca. annethvert år Nettadresse: Noe du ikke finner svar på. Spør apoteket!! Farmakologi K.Slettvåg Farmakologu

3 Felleskatalogen - litt av innholdet
Lyse grønne sider: stikkordliste Hvite sider: alfabetisk etter virkestoff Gule sider: ATC registeret Preparatomtaler alfabetisk ordnet Rosa sider: Behandling av akutte forgiftninger Hvite sider: Legemiddelinteraksjoner Blå sider: Refusjon av legemidler Hvite sider: Forskrifter (Lovverk) Farmakologi K.Slettvåg

4 Legmiddelklassifisering
ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) Globalt system Alle preparater har kodenummer (ATC nr.) med inntil 5 ledd. Legemidler med samme ATC-nummer har samme virkestoff. Farmakologi K.Slettvåg

5 GULE SIDER ATC Systemet A- anatomisk T-terapautisk C- kjemisk
Organisere og klassifiserer forskjellige virkestoff Internasjonalt Statistikk Farmakologi K.Slettvåg

6 Hovedgrupper 14 hovedgrupper
Navn på hovedgruppe refererer til organsystemene hvor legemidlene har sin hovedvirkning. Farmakologi K.Slettvåg

7 GULE SIDER Er det noen synonympreparater i denne gruppen? Farmakologi
K.Slettvåg

8 Monografier/Preparatomtaler
Farmakologi K.Slettvåg

9 - henvisning til sidetall ATC nummeret
Handelsnavn og firma Bruksområdet Interaksjoner - henvisning til sidetall ATC nummeret Styrke Administrasjonsform Virkestoffet Overdose/forgiftninger -henvisning til sidetall Farmakologi K.Slettvåg

10 ROSA SIDER Farmakologi K.Slettvåg

11 ROSA SIDER Farmakologi K.Slettvåg

12 Interaksjoner Bokstavkoder angir grad av klinisk signifikans.
Legemidlene bør ikke kombineres. Legemidlene kan kombineres forutsatt at det tas forhåndsregler. Legemidlene kan kombineres forutsatt at det går minst 2-3 timer mellom inntak av dem. Legemidlene kan kombineres uten videre. Farmakologi K.Slettvåg

13 Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell
Terapirettet oppslagsverk Terapikapitler som omtaler sykdomsgrupper hvor medikamentell behandling er en vesentlig del av behandlingen. Produsentuavhengig Farmakologi K.Slettvåg

14 Oppbygning av Norsk legemiddelhåndbok
Terapikapitler: - sykdomsomtale, behandlingsalternativer. Legemiddelkapitler: - legemiddelomtale, preparatliste (etter generisk navn) De generelle kapitlene: - emner på tvers av terapikapitlene Farmakologi K.Slettvåg

15 Inndeling av legemidler etter reseptgruppe
Gruppe A - meget strenge utleveringbestemmelser - narkotika eks. morfin, ketobemidon, buprenorfi Gruppe B – Strenge utleveringsbestemmelser - vanedannende eks. Valium, Paralgin Forte Gruppe C - ordinære utleveringsbestemmelser - alle andre Farmakologi K.Slettvåg

16 Bruk av begreper fra FK Selektivitet betyr at en ligand bindes i større grad til en reseptortype enn en annen. Eks. Serevent (Salmeterol) er en selektiv beta2-stimulator (beta2-agonist). Inderal (propanolol) er en ikke-selektiv betablokker Farmakologi K.Slettvåg

17 Bruk av begreper fra FK Affinitet brukes om hvilke ligander som bindes best (”passer best”) til hvilke reseptorer. Leponex (klozapin) hemmer alfaadrenerge, kolinerge og histaminerge reseptorer. Antiserotonerg og antidopaminerg effekt. Lav affinitet til Dopamin D1-, D2-, D3- og D5 reseptorer, men viser høy affinitet til D4-reseptorer- Farmakologi K.Slettvåg

18 Bruk av begreper fra FK Potens: konsentrasjon av ligand som skal til for å gi 50% av maksimal respons. Combivir ( Lamivudin og Zidovudin). Potente, selektive hemmere av HIV-1 og HIV-2. Lamivudin virker synergistisk med Zidovudin i hemming av HIV-replikasjon i cellekulturer. Farmakologi K.Slettvåg

19 Bruk av begrep i felleskatalogen
Reversibel og irreversibel hemming Aurorix ( Moclobemid). Reversibel MAO-A hemmer (RIMA) med antidepressiv effekt. Hever stemningsleiet og øker psykomotorisk aktivitet. Reminyl (galantamin). Selektiv, kompetitiv og reversibel hemming av acetylkolinesterase. Farmakologi K.Slettvåg

20 Bruk av begrep i FK Selegilin. Virkningsmekanisme: Hemmer selektivt og irreversibelt (i terapeutisk dose) enzymet MAO-B. Forsinker nedbrytningen og hemmer gjenopptak av dopamin i presynsaptiske dopaminreseptorer. Albyl-E . Virknigsmekanisme: En del av virkningen kan trolig forklares ved nedsatt dannelse av visse prostaglandiner. Hemmer irreversibelt blodplatenes evne til å aggregere. Farmakologi K.Slettvåg

21 Bruk av begrep i FK Kompetitive og non-kompetitive antagonister.
Tamoxifen: Kompetitiv østrogenreseptorantagonist som hindrer østrogenstimulert nukleinsyresyntese. Cimetid: Hemmer kompetitivt histaminets virkning på histamin H2-reseptorer i mavesekkens slimhinne. Farmakologi K.Slettvåg


Laste ned ppt "Farmakologi Radiografutdanningen Høgskolen i Bergen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google