Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FarmakologiK.Slettvåg1 Farmakologi Radiografutdanningen Høgskolen i Bergen Farmasøyt Kristin Slettvåg Haukeland Sykehusapotek.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FarmakologiK.Slettvåg1 Farmakologi Radiografutdanningen Høgskolen i Bergen Farmasøyt Kristin Slettvåg Haukeland Sykehusapotek."— Utskrift av presentasjonen:

1 FarmakologiK.Slettvåg1 Farmakologi Radiografutdanningen Høgskolen i Bergen Farmasøyt Kristin Slettvåg Haukeland Sykehusapotek

2 FarmakologiK.Slettvåg2 Hvordan finne informasjon Felleskatalogen (FK): -årlig utgave i bokform -Nettadresse: www.felleskatalogen.nowww.felleskatalogen.no Pakningsvedlegg Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell: -ny utgave i bokform ca. annethvert år -Nettadresse: www.legemiddelhandboka.nowww.legemiddelhandboka.no Noe du ikke finner svar på. Spør apoteket!!

3 FarmakologiK.Slettvåg3 Felleskatalogen - litt av innholdet Lyse grønne sider: stikkordliste Hvite sider: alfabetisk etter virkestoff Gule sider: ATC registeret Preparatomtaler alfabetisk ordnet Rosa sider: Behandling av akutte forgiftninger Hvite sider: Legemiddelinteraksjoner Blå sider: Refusjon av legemidler Hvite sider: Forskrifter (Lovverk)

4 FarmakologiK.Slettvåg4 Legmiddelklassifisering ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) Globalt system Alle preparater har kodenummer (ATC nr.) med inntil 5 ledd. Legemidler med samme ATC-nummer har samme virkestoff.

5 FarmakologiK.Slettvåg5 ATC Systemet A- anatomisk T-terapautisk C- kjemisk Organisere og klassifiserer forskjellige virkestoff Internasjonalt Statistikk GULE SIDER

6 FarmakologiK.Slettvåg6 Hovedgrupper 14 hovedgrupper Navn på hovedgruppe refererer til organsystemene hvor legemidlene har sin hovedvirkning.

7 FarmakologiK.Slettvåg7 GULE SIDER Er det noen synonympreparater i denne gruppen?

8 FarmakologiK.Slettvåg8 Monografier/Preparatomtaler

9 FarmakologiK.Slettvåg9 Bruksområdet Administrasjonsform Virkestoffet Handelsnavn og firma Overdose/forgiftninger -henvisning til sidetall Interaksjoner - henvisning til sidetall ATC nummeret Styrke

10 FarmakologiK.Slettvåg10 ROSA SIDER

11 FarmakologiK.Slettvåg11 ROSA SIDER

12 FarmakologiK.Slettvåg12 Interaksjoner Bokstavkoder angir grad av klinisk signifikans. A.Legemidlene bør ikke kombineres. B.Legemidlene kan kombineres forutsatt at det tas forhåndsregler. C.Legemidlene kan kombineres forutsatt at det går minst 2-3 timer mellom inntak av dem. D.Legemidlene kan kombineres uten videre.

13 FarmakologiK.Slettvåg13 Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell Terapirettet oppslagsverk Terapikapitler som omtaler sykdomsgrupper hvor medikamentell behandling er en vesentlig del av behandlingen. Produsentuavhengig

14 FarmakologiK.Slettvåg14 Oppbygning av Norsk legemiddelhåndbok Terapikapitler: - sykdomsomtale, behandlingsalternativer. Legemiddelkapitler: - legemiddelomtale, preparatliste (etter generisk navn) De generelle kapitlene: - emner på tvers av terapikapitlene

15 FarmakologiK.Slettvåg15 Inndeling av legemidler etter reseptgruppe Gruppe A - meget strenge utleveringbestemmelser - narkotika eks. morfin, ketobemidon, buprenorfi Gruppe B – Strenge utleveringsbestemmelser - vanedannende eks. Valium, Paralgin Forte Gruppe C - ordinære utleveringsbestemmelser - alle andre

16 FarmakologiK.Slettvåg16 Bruk av begreper fra FK Selektivitet betyr at en ligand bindes i større grad til en reseptortype enn en annen. -Eks. Serevent (Salmeterol) er en selektiv beta 2 -stimulator (beta 2 -agonist). -Inderal (propanolol) er en ikke-selektiv betablokker

17 FarmakologiK.Slettvåg17 Bruk av begreper fra FK Affinitet brukes om hvilke ligander som bindes best (”passer best”) til hvilke reseptorer. Leponex (klozapin) hemmer alfaadrenerge, kolinerge og histaminerge reseptorer. Antiserotonerg og antidopaminerg effekt. Lav affinitet til Dopamin D 1 -, D 2 -, D 3 - og D 5 reseptorer, men viser høy affinitet til D 4 -reseptorer-

18 FarmakologiK.Slettvåg18 Bruk av begreper fra FK Potens: konsentrasjon av ligand som skal til for å gi 50% av maksimal respons. Combivir ( Lamivudin og Zidovudin). Potente, selektive hemmere av HIV-1 og HIV-2. Lamivudin virker synergistisk med Zidovudin i hemming av HIV-replikasjon i cellekulturer.

19 FarmakologiK.Slettvåg19 Bruk av begrep i felleskatalogen Reversibel og irreversibel hemming Aurorix ( Moclobemid). Reversibel MAO-A hemmer (RIMA) med antidepressiv effekt. Hever stemningsleiet og øker psykomotorisk aktivitet. Reminyl (galantamin). Selektiv, kompetitiv og reversibel hemming av acetylkolinesterase.

20 FarmakologiK.Slettvåg20 Bruk av begrep i FK Selegilin. Virkningsmekanisme: Hemmer selektivt og irreversibelt (i terapeutisk dose) enzymet MAO-B. Forsinker nedbrytningen og hemmer gjenopptak av dopamin i presynsaptiske dopaminreseptorer. Albyl-E. Virknigsmekanisme: En del av virkningen kan trolig forklares ved nedsatt dannelse av visse prostaglandiner. Hemmer irreversibelt blodplatenes evne til å aggregere.

21 FarmakologiK.Slettvåg21 Bruk av begrep i FK Kompetitive og non-kompetitive antagonister. Tamoxifen: Kompetitiv østrogenreseptorantagonist som hindrer østrogenstimulert nukleinsyresyntese. Cimetid: Hemmer kompetitivt histaminets virkning på histamin H2-reseptorer i mavesekkens slimhinne.


Laste ned ppt "FarmakologiK.Slettvåg1 Farmakologi Radiografutdanningen Høgskolen i Bergen Farmasøyt Kristin Slettvåg Haukeland Sykehusapotek."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google