Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

K.Slettvåg1 Farmakologi Radiografutdanningen Høgskolen i Bergen Høst 2002 Farmasøyt Kristin Slettvåg Haukeland Sykehusapotek.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "K.Slettvåg1 Farmakologi Radiografutdanningen Høgskolen i Bergen Høst 2002 Farmasøyt Kristin Slettvåg Haukeland Sykehusapotek."— Utskrift av presentasjonen:

1 K.Slettvåg1 Farmakologi Radiografutdanningen Høgskolen i Bergen Høst 2002 Farmasøyt Kristin Slettvåg Haukeland Sykehusapotek

2 K.Slettvåg2 Farmakologi Emner Bivirkninger Interaksjoner

3 K.Slettvåg3 Farmakologi Definisjon - Bivirkning ” Uønsket og skadelig reaksjon som skyldes legemidler brukt terapeutisk, profylaktisk, diagnostisk, eller for å modifisere fysiologiske funksjoner” (WHO). Virkning som skyldes feilbruk eller planlagt overdose regnes ikke som bivirkninger.

4 K.Slettvåg4 Farmakologi Generelt om bivirkninger…. Ca. 10 % av alle som bruker legemiddel opplever bivirkninger. Ca 5-10 % av alle innleggelser i medisinske avdelinger i sykehus skyldes bivirkninger av legemidler. Organer som hyppigst uttrykker bivirkninger er hud, GI, hjerte-karsystemet, nervesystemet, lever og nyrer.

5 K.Slettvåg5 Farmakologi Gruppering av bivirkninger Forutsigbare bivirkninger Ikke forutsigbare bivirkninger Bivirkninger som følge av langtidsbruk Senbivirkninger

6 K.Slettvåg6 Farmakologi Årsaker til forutsigbare bivirkninger Doseavhengige For sterk intensitet i tilsiktet farmakologisk effekt. Farmakologisk effekt i andre celler eller organer enn der terapeutisk effekt ønskes. Sekundært til ønsket farmakologisk effekt.

7 K.Slettvåg7 Farmakologi Årsaker til Ikke forutsigbare bivirkninger Immunologiske forhold = allergier Spesiell reseptorsenstivitet Spesiell legemiddelmetabolisme Spesielle biologiske forhold

8 K.Slettvåg8 Farmakologi Allergiske reaksjoner Pasientens immunsystem sensibilisert av samme eller lignende forbindelse som den pasienten reagerer på. Vanlig med utbrudd ved andre gangs behandling eller senere. Antibiotika som ofte gir allergiske reaksjoner: cefalosporiner, sulfapreparater og trimetoprim.

9 K.Slettvåg9 Farmakologi Kryssallergier Kryssallergi betyr at en ved bruk av legemiddel A utvikler allergi for legemiddel B. Ofte betinget i lik legemiddelstruktur Eks. penicilliner og cefalosporiner.

10 K.Slettvåg10 Farmakologi Bivirkninger fra hud Oftest i form av kløe og utslett. Eksemer, akne, håravfall og fotosensibilitet kan oppstå etter lang tids bruk. Symmetrisk forekomst – via sirkuslasjonssystem Usymmetrisk forekomst – lokalt tilført

11 K.Slettvåg11 Farmakologi Bivirkninger fra GI Kvalme, oppkast, obstipasjon og diare forekommer hyppigst. Sure oppstøt, magesmerter og slimhinnesår forekommer relativt hyppig.

12 K.Slettvåg12 Farmakologi Påvirkning av benmarg Reduksjon i benmargens produksjon av celler (hvite, røde, blodlegemer og blodplater). Kontroll av hemoglobin, hvite og blodplater for å avdekke benmargstoksiske effekter. Aplastisk anemi Agranulocytose Trombocytopeni

13 K.Slettvåg13 Farmakologi Kardiovaskulære bivirkninger Arytmier, hjertesvikt, hypo - og hypertensjon. Sekundære effekter: - Arytmier: redusert pumpeeffekt, fall i blodtrykk og nedsatt perifer sirkulasjon. - Venstresidig hjertesvikt: tungpust pga. stuvning i lungene. - Høyresidig hjertesvikt: ødemer i føttene pga. stuvning i systemiske kretsløp. - Lavt blodtrykk: svimmelhet, besvimelsestendens og forvirring.

14 K.Slettvåg14 Farmakologi Nevrologiske bivirkninger Bivirkninger fra CNS: tretthet, svimmelhet, forvirring, skjelvinger, hodepine, kramper, kvalme og brekninger. Redusert oppfattelse av berøring, temperatur og smerte (skade av perifere nerver).

15 K.Slettvåg15 Farmakologi Bivirkninger fra lever og nyrer Utsatte pga.konsentrasjonen av legemidler i disse organene ofte er høy. Leverfunksjon – enzymverdier (ASAT & ALAT). Nyrefunksjon – kreatinin clearance Gallefunksjon – alkalisk fosfatase

16 K.Slettvåg16 Farmakologi Langtids - & senbivirkninger Som følge av langtidsbruk: - Kronisk organskade - Legemiddelindusert funksjonsendring av organer. - Legemiddelavhengighet Senbivirkninger - Karsinogenese – utvikling av kreft - Teratogenese – misdannelse av foster

17 K.Slettvåg17 Farmakologi Definisjon - Interaksjon Legemiddelinterakjsoner er samvirke mellom to eller flere legemidler som brukes i nær tilslutning til hverandre og som fører til at effektene svekkes, forsterkes eller endres på annen måte. Grupperes i farmakodynamiske og farmakokinetiske.

18 K.Slettvåg18 Farmakologi Større interaksjonsrisiko ved… Ved nedsatt lever og nyrefunksjon. Bruk av flere legemidler samtidig (polyfarmasi). Alkoholinntak Eldre: - Økt sykelighet - Aldersforandringer.

19 K.Slettvåg19 Farmakologi Farmakodynamiske interaksjoner Oppstår ved at legemiddel A direkte eller indirekte påvirker effekten av legemiddel B på virkestedet uten at legemidlets konsentrasjon forandres. - Virkning på samme reseptor i samme organ. - Virkning på ulike reseptorer i samme organ. - Virkning på ulike reseptorer i ulike organ.

20 K.Slettvåg20 Farmakologi Farmakokinetiske interaksjoner Endring i konsentrasjon av legemiddel A som følge av legemiddel B. Interaksjon ved absorpsjon Interaksjon ved distribusjon: - endret binding til plasmaproteiner. Interaksjon ved eliminasjon: - Metabolisme: enzyminduksjon, enzyminhibisjon - Ekskresjon: alkalinisering og surgjøring

21 K.Slettvåg21 Farmakologi Enzyminduksjon Enzymer aktive i metabolismen av et legemiddel kan påvirkes av legemidler slik at produksjonen av enzymer gradvis øker til et høyere nivå. Autoinduksjon – når legemidlet påvirker enzymsystemer til å øke metabolismen av seg selv.

22 K.Slettvåg22 Farmakologi Enzyminhibisjon Et legemiddel som reduserer aktiviteten til enzymer som deltar metabolismen av legemidler har enzyminhibierende egenskaper. Autoinhibisjon: når legemidlet påvirker enzymsystemer til å redusere metabolismen av seg selv.

23 K.Slettvåg23 Farmakologi Håndtering av interaksjoner De fleste klinisk uønskede interaksjoner kan håndteres med tiltak som: - Dosejustering - Hyppig måling av konsentrasjon i serum - Hyppig kontroll av biokjemiske parametre


Laste ned ppt "K.Slettvåg1 Farmakologi Radiografutdanningen Høgskolen i Bergen Høst 2002 Farmasøyt Kristin Slettvåg Haukeland Sykehusapotek."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google