Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VIRCLASS PROSJEKTET Anne Karin Larsen, HIB

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VIRCLASS PROSJEKTET Anne Karin Larsen, HIB"— Utskrift av presentasjonen:

1 VIRCLASS PROSJEKTET www.virclass.net Anne Karin Larsen, HIB
EVALUERINGSDESIGN VIRCLASS PROSJEKTET Anne Karin Larsen, HIB

2 Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet
SAMARBEIDSPARTNERE Parma University, Italia Høgskolan i Jønkøping, Sverige University of Complutense, Madrid, Spania University Miguel Torga, Portugal Fachhochschule Vorarlberg, Østerriket University of Kaunas, Littauen University of Warmia – Olztyn, Polen University INHOLLAND, Nederland University of Wales, UK Pensjonist fra Manheim University,Tyskland Høgskolen i Bodø Bergen kommune Mediesenteret, HIB Forskningsstipendiat, HIB Økonomisjef, AHS, HIB Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet

3 KORT OM VIRCLASS PROSJEKTET
Et internasjonalt prosjekt med samarbeidspartnere fra 10 land i Europa Formål: utvikle et internasjonalt virtuelt klasserom for studenter innen faget sosialt arbeid Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet

4 Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet
Startet i 2003 Utviklet felles studieplan Felles lærergruppe fra forskjellige land Internasjonal sensur gruppe Benyttet It:s Learning som LMS Utvikle lærerkompetanse i bruk av e-læringsverktøy og e-læringspedagogikk Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet

5 Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet
Pilotprosjekt Gjennomførte våren 2005 det første studiet i SOCIAL WORK IN EUROPE med 62 studenter fra 17 land Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet

6 Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet
De tre modulene Gjennomføring: 3 moduler som gir 5+10+5=20 studiepoeng Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet

7 Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet
Antall studenter Modul 1 e-læring: 44 begynte 30 tok eksamen Modul 1selvstudie: 64 begynte 32 tok eksamen Modul 2 e-læring: 31 begynte 24 tok eksamen Modul 3: sommer skole 34 begynte 29 tok eksamen Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet

8 Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet
EVALUERINGSDESIGN Formål: Å få kunnskap om hvordan studenter og lærere opplever deltaking og studiemuligheter i et internasjonalt virtuelt klasserom Gjennomført ved: Prosessevaluering Sluttevaluering Alle tre moduler Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet

9 Datainnsamlingsmetode
Spørreskjema via it:s learning Ved oppstart (modul 1 og 2 e-læring) Midtveis (modul 2) Sluttevaluering (modul 1,2 og 3) Spørreskjema ved avslutning av sommerskolen Refleksjonsnotat fra studenter om egen læringsprosess Gruppeintervju med lærerne i elæring Lærer-log underveis i modul 2 Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet

10 Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet
EVALUERINGSFORLØP Evalueringsforløp Baseline studenter – e-læringserfaring Midtevaluering studenter Sluttevaluering og datakunnskap studenter Modul 2 modul 1, 2, 3 Modul 1 og modul 2 Lærernes erfaring Lærernes erfaring Sensorenes erfaring Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet

11 Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet
TYPE DATA Stort sett kvalitative data Spørreskjema med åpne og lukkete svaralternativer Intervjudata Tekst/dokument analyse Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet

12 Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet
Data innsamling Ved bruk av baseline informasjon Ved bruk av prosessevalueringene Bruk av spørreskjema i its learning Bruk av gruppe intervju (lærergruppen) Bruk av tekst/dokumenter Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet

13 Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet
Baseline informasjon Ga informasjon om: Studentenes datakunskap når kurset startet Hvilket utstyr de benyttet og hadde tilgang til Internet hastighet Hvor vant de var til å benytte internet Erfaringer med e-læring fra tidligere Denne informasjonen ble brukt til å veilede studentene i forbindelse med tekniske spørsmål. Ga også en ide om hvilke startvansker studentene kunne få ved bruk av e-læring. Var nyttig informasjon til oss som skulle drive kurset og være veiledere Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet

14 Prosessevalueringene midtevaluering
Ble brukt i modul 2 Spurte om studentenes: mening om kurset Samarbeid med andre i grupper Lærerstøtte Litteratur Teknologi Annet de ønsket å tilføye. Data ble oppsummert via its learning Fikk liten konsekvens for videre arbeid i kursene Kan få konsekvens for neste gang kursene skal kjøres Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet

15 Prosessevaluering avslutning
Studentevaluering alle studentene i modul 2 (25 svar) Ble gjort obligatorisk. Kartlegger studentenes syn på studiet, hva de synes har vært bra og hva som kan forbedres. lærerstøtte og veiledning, egen læringsprosess, samarbeid med andre studenter og deres eget bidrag til samarbeidet. hvor ofte de var tilstede i ”klasserommet”, hvor mange timer de jobbet med kurset pr uke. syn på oppgavene og på mappeeksamen. hva de mener å ha utviklet av ferdigheter utover det rent faglige ved å delta i kurset. vurdering av kurset og erfaringen med å være e-læringsstudent. Betydningen av å få ECTS credits. Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet

16 Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet
Slutt evaluering Data er oppsummert i its learning Gir informasjon om studentenes samlede inntrykk av kurset og det å være e-læringsstudent. Viktig informasjon når neste kurs skal planlegges og utvikles Gir oss også informasjon om faktisk arbeidsmengde som kan være viktig å formidle til nye studenter Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet

17 Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet
Tekstanalyse Data: Studentenes oppgavebesvarelser og eksamen Gir et bilde av faglig forståelse på tvers av landegrenser Gir kunskap om deres egen læringsprosess og refleksjon over denne (refleksjonsnotat) Kommunikasjon innad i klasserommet mellom studenter og lærere Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet

18 Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet
Hva har JEG lært? Vanskelig å være forsker og prosjektleder samtidig Vanskelig å få planlagt design og formål med evalueringen godt nok Vanskelig å få nok tid til å fokusere på forskning og gjøre analyser underveis Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet

19 Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet
Hva har JEG lært? At det på tross av vanskene er godt å ha gjort evalueringer underveis At det blir tid senere til å oppsummere og analysere og til å skrive om erfaringene At det hadde vært lettere å gjennomføre evalueringene hvis teorigrunnlaget hadde vært gjennomtenkt på forhånd, og evalueringskriteriene hadde vært tydelige noe som ville kunne ført til et mer gjennomtenkt design og gjort analysearbeidet lettere Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet

20 Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet
Hva har jeg lært At dokumentasjon er viktig også for å skaffe penger til prosjekter At det hadde vært godt å ha med en ekstern evaluator i et samarbeid Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet

21 Hva er det jeg lærer hver gang men sjelden får gjort noe med i tide?
At prosjekter alltid tar mer tid enn planlagt At det er viktig ved utvikling av prosjektplaner å innarbeide tid til utvikling av evalueringsdesign At framdriftsplaner for prosjektet styrer prosjektleder og at prosjektoppgavene som må gjøres alltid kommer før forskning og litteraturstudier Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet

22 Vi skal alle være forskere
Viktig å kunne dokumentere arbeid og utvikling i prosjekter Ha materiale som kan presenteres på konferanser Evaluering gir grunnlag for forbedringer og utveksling av erfaringer Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet

23 Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet
ER DET ØNSKELIG??? Er det ønskelig å være både forsker og prosjektleder? Hvis JA: Hvordan gjøre det mulig å ha to roller? Hvis NEI: Hvordan skaffe penger til ekstern evaluering? Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet

24 Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet
Litteratur Sverdrup, Sidsel (2002):Evaluering. Faser design og gjennomføring. Fagbokforlaget Almås, Reidar (1990): Evaluering på norsk U-forlagets metodebibliotek Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen VIRCLASS prosjektet


Laste ned ppt "VIRCLASS PROSJEKTET Anne Karin Larsen, HIB"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google