Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MEKANIKK LOA 712 Institutt for maskin- og marinfag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MEKANIKK LOA 712 Institutt for maskin- og marinfag."— Utskrift av presentasjonen:

1 MEKANIKK LOA 712 Institutt for maskin- og marinfag

2 Sveiv (Drivmaskineri) Tau Krok (Løfteredskap)
HEISEMASKINERI Lager Trommel Drivaksel Sveiv (Drivmaskineri) Tau Krok (Løfteredskap) Last Institutt for maskin- og marinfag

3 YTRE KREFTER PÅ HEISEMASKINERIET
Kraft på sveiv Lager 1 Last Lager 2 Institutt for maskin- og marinfag

4 Vi flytter alle kreftene inn på drivakslingen
Vrimoment fra trommel Vrimoment fra sveiv Institutt for maskin- og marinfag

5 SKJÆRKREFTER (Tverrkrefter)
Institutt for maskin- og marinfag

6 Skjærkreftene gir bøyemoment
Institutt for maskin- og marinfag

7 TORSJON (Vrimoment) Institutt for maskin- og marinfag

8 Undervisning og læring i mekanikkfaget
Undervisningen vil avvike fra det tradisjonelle opplegg ved at der blir: - Mindre tavleundervisning - Mer tid til oppgaveregning med veiledning av faglærer og medstudenter (peer instruction) i ordinær skoletid Institutt for maskin- og marinfag

9 - Krav til at studentene setter seg inn i stoffet på egen tid i forkant av gjennomgang på tavlen (lekser) Institutt for maskin- og marinfag

10 Vurderingen vi være mappevurdering som betyr at innsatsen i hele undervisningsperioden teller med i den endelige karakteren. Institutt for maskin- og marinfag

11 Faget har også obligatoriske laboratorieøvinger som må være bestått.
Institutt for maskin- og marinfag

12 Vurderingsgrunnlag: 1) Innleveringer Institutt for maskin- og marinfag

13 -som utarbeides i skoletiden eller på egen fritid og de skal være innlevert til avtalt tidsfrist for å være tellende. Innleveringene skal vise at studenten følger undervisningen og at han/hun kan uttrykke seg skriftlig og gi en klar fremstilling av problemet og problemløsningen. Institutt for maskin- og marinfag

14 2) Prøver underveis Institutt for maskin- og marinfag

15 -(Tester) som er korte prøver i skoletiden
-(Tester) som er korte prøver i skoletiden. Her skal studenten selvstendig finne korrekt svar på typiske problemer og merke av for det korrekte svar som er funnet (Multiple choice) Institutt for maskin- og marinfag

16 Faget er delt i to moduler: STATIKK og FASTHETSLÆRE begge modulene må være bestått for å få karakter i faget. Institutt for maskin- og marinfag

17 Poengberegning Institutt for maskin- og marinfag

18 Institutt for maskin- og marinfag

19 Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier
Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet. C God Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. D Nokså god Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler. E Tilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene (hvis det i det hele tatt er nødvendig med noen beskrivelse her). Institutt for maskin- og marinfag

20 A 8-12% B 20-30% C 24-36% D E Institutt for maskin- og marinfag

21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Bygg Data Elektro Kjemi Maskin Miljø og havbruksteknologi Bioingeniørutdanning Jordskiftekandidat Økonomisk administrative fag Yrkesfaglærerutdanningen Fagbeskrivelser Studentsider Avd. for ingeniørutdanning Institutt for maskin- og marinfag | STUDIER | FORSKNING OG UTVIKLING | OM HØGSKOLEN | DIREKTE TIL.. | STUDENTSIDER | SØK | HELSE- OG SOSIALFAG | INGENIØRUTDANNING | LÆRERUTDANNING | Høgskolen i Bergen, Postboks 7030, Nygårdsgt 112, N-5020 Bergen, E-post: Telefon: kontaktinfo © Høgskolen i Bergen, Sidene er utviklet av Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen. Om sidene/webmaster

22 Institutt for maskin- og marinfag

23 Institutt for maskin- og marinfag

24 Statikk og fasthetslære
Øistein VOLLEN Statikk og fasthetslære INNHOLDSFORTEGNELSE Institutt for maskin- og marinfag

25 Institutt for maskin- og marinfag

26 Institutt for maskin- og marinfag

27 Institutt for maskin- og marinfag

28 INNSATSFAKTORER: Institutt for maskin- og marinfag

29 Institutt for maskin- og marinfag

30 Institutt for maskin- og marinfag

31 MATEMATIKK minimum Institutt for maskin- og marinfag

32 Institutt for maskin- og marinfag

33 Institutt for maskin- og marinfag

34 SUMMERING AV KREFTER Institutt for maskin- og marinfag

35 To krefter angriper i samme punkt
Vi summerer de to kreftene Summering av krefter, Grafisk Institutt for maskin- og marinfag

36 FR Resultantkraften FR erstatter de to første kreftene
Summering av krefter, Grafisk Institutt for maskin- og marinfag

37 Først erstatter vi kraften med dens komponenter langs X- og Y aksene
Vi definerer et aksesystem Y Først erstatter vi kraften med dens komponenter langs X- og Y aksene F1 sin a F1 a F1 cos a X Summering av krefter, Analytisk Institutt for maskin- og marinfag

38 F1 er nå erstattet av komponentene F1 cos a og F1 sin a a Y F1 sin a
X Summering av krefter, Analytisk Institutt for maskin- og marinfag

39 F2 sin b F2 F2 cos b Y b X Summering av krefter, Analytisk
Institutt for maskin- og marinfag

40 F2 er nå erstattet av komponentene F2 cos b og F2 sin b F2 sin b
Y F2 er nå erstattet av komponentene F2 cos b og F2 sin b F2 sin b b F2 cos b X Summering av krefter, Analytisk Institutt for maskin- og marinfag

41 FR F2 sin b - og Y-komponentene - og får samme resultant FR
F1 sin a Vi legger sammen x-komponentene F2 cos b F1cos a X Summering av krefter, Analytisk Institutt for maskin- og marinfag

42 FORSKYVE KREFTER LANGS ANGREPSLINJEN
Institutt for maskin- og marinfag

43 To krefter angriper et legeme
Y To krefter angriper et legeme En kraft kan flyttes langs sin angrepslinje uten at det endrer kraftens virkning X Institutt for maskin- og marinfag

44 Y X Institutt for maskin- og marinfag

45 Y X Institutt for maskin- og marinfag

46 Y X Institutt for maskin- og marinfag

47 Y X Institutt for maskin- og marinfag

48 Y Vi summerer kreftene X Institutt for maskin- og marinfag

49 Y X Institutt for maskin- og marinfag

50 FR erstatter de to første kreftene
Y FR erstatter de to første kreftene FR X Institutt for maskin- og marinfag

51 PARALLELLFORSKYVE KREFTER
Institutt for maskin- og marinfag

52 Parallellforskyve krefter
Vi skal flytte kraften F til punktet P slik at virkningen på legemet ikke endres. X P Institutt for maskin- og marinfag

53 Parallellforskyve krefter
Kraften F har en avstand a fra P F F gir da et moment M om P som er X P a M = F * a Institutt for maskin- og marinfag

54 Parallellforskyve krefter
Vi må ta med momentet M når vi skal parallellforskyve kraften F X P a Institutt for maskin- og marinfag

55 Parallellforskyve krefter
M = F * a X P Institutt for maskin- og marinfag

56 Parallellforskyve krefter
Momentet M sørger for at virkningen på legemet er den samme som tidligere F M = F * a X P Institutt for maskin- og marinfag

57 Regneøvinger Regneøvingene er små rapporter, og de skal ha et visst oppsett. Du deler først inn arket: Figurer til venstre, tekst til høyre. Husk marger! Tallene referer til en beskrivelse av innholdet (vedlegg) Institutt for maskin- og marinfag

58 Institutt for maskin- og marinfag

59 1 Hvem er du og hvilken oppgave har du regent på? Navn, klasse, dato og oppgavenummer 2 Hva er oppgaven? En kortversjon av oppgaveteksten. Med referanse til figuren (3) kan teksten være kort. 3 Figuren. I mekanikkfaget er figuren obligatorisk. Uten figur blir regneøvingen ikke godkjent. Figuren skal vise den del som skal beregnes og alle oppgitte mål, krefter og vinkler skal klart fremgå. Enheter skal påføres og tallverdier der disse er kjent. 4 Kraftbildet. Her isolerer du den del som beregnes og tegner en figur der alle de krefter som virker PÅ delen vises. Kraftbildet skal vise alle krefter som du senere vil benytte i beregningene. Vinkler og lengder er også viktige. Institutt for maskin- og marinfag

60 5 Du skal vise hvorledes du planlegger å løse oppgaven. Det behøver ikke være noen lang tekst. I eksempelet står en formel som forteller: "Jeg vil summere momentene av alle krefter om punktet A. Jeg vet at systemet er i statisk likevekt og derfor skal denne summen bli null. Jeg velger positiv momentretning MED klokken." 6 Formel Så viser du den formel som skal benyttes med de symboler (ikke tall) som er vist på figuren og kraftbildet. 7 Tallene Neste skritt er å erstatte symbolene med tall der hvor disse er kjent. Institutt for maskin- og marinfag

61 8 Tallbehandling. Du ordner formelen og finner den ukjente. Husk enheter. 9 Et annet eksempel på planlegging: "Jeg vil summere alle krefter som går i X-retning. Jeg velger positiv X-retning mot høyre. Jeg vet at systemet er i statisk likevekt og derfor skal denne summen bli null". 10 Konklusjon som viser klart for leseren hva det svaret (tallet) som er funnet betyr. Du skal ikke overlate til leseren å tolke ditt svar, men beskrive klart hva du har funnet. Alle regneøvinger kan ikke følge denne mal slavisk. Den er kun en hjelp. MEN alle besvarelser i mekanikken SKAL ha figur som viser hva som skal beregnes Institutt for maskin- og marinfag


Laste ned ppt "MEKANIKK LOA 712 Institutt for maskin- og marinfag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google