Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Institutt for maskin- og marinfag Side 1 MEKANIKK LOA 712.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Institutt for maskin- og marinfag Side 1 MEKANIKK LOA 712."— Utskrift av presentasjonen:

1 Institutt for maskin- og marinfag Side 1 MEKANIKK LOA 712

2 Institutt for maskin- og marinfag Side 2 Last Krok (Løfteredskap) Tau Trommel Lager Drivaksel Sveiv (Drivmaskineri) HEISEMASKINERI

3 Institutt for maskin- og marinfag Side 3 Last Lager 1 Lager 2 Kraft på sveiv YTRE KREFTER PÅ HEISEMASKINERIET

4 Institutt for maskin- og marinfag Side 4 Vi flytter alle kreftene inn på drivakslingen Vrimoment fra trommel Vrimoment fra sveiv

5 Institutt for maskin- og marinfag Side 5 SKJÆRKREFTER (Tverrkrefter)

6 Institutt for maskin- og marinfag Side 6 Skjærkreftene gir bøyemoment BØYEMOMENT

7 Institutt for maskin- og marinfag Side 7 TORSJON (Vrimoment)

8 Institutt for maskin- og marinfag Side 8 Undervisning og læring i mekanikkfaget Undervisningen vil avvike fra det tradisjonelle opplegg ved at der blir: - Mindre tavleundervisning - Mer tid til oppgaveregning med veiledning av faglærer og medstudenter (peer instruction) i ordinær skoletid

9 Institutt for maskin- og marinfag Side 9 - Krav til at studentene setter seg inn i stoffet på egen tid i forkant av gjennomgang på tavlen (lekser)

10 Institutt for maskin- og marinfag Side 10 Vurderingen vi være mappevurdering som betyr at innsatsen i hele undervisningsperioden teller med i den endelige karakteren.

11 Institutt for maskin- og marinfag Side 11 Faget har også obligatoriske laboratorieøvinger som må være bestått.

12 Institutt for maskin- og marinfag Side 12 Vurderingsgrunnlag: 1) Innleveringer

13 Institutt for maskin- og marinfag Side 13 -som utarbeides i skoletiden eller på egen fritid og de skal være innlevert til avtalt tidsfrist for å være tellende. Innleveringene skal vise at studenten følger undervisningen og at han/hun kan uttrykke seg skriftlig og gi en klar fremstilling av problemet og problemløsningen.

14 Institutt for maskin- og marinfag Side 14 2) Prøver underveis

15 Institutt for maskin- og marinfag Side 15 -(Tester) som er korte prøver i skoletiden. Her skal studenten selvstendig finne korrekt svar på typiske problemer og merke av for det korrekte svar som er funnet (Multiple choice)

16 Institutt for maskin- og marinfag Side 16 Faget er delt i to moduler: STATIKK og FASTHETSLÆRE begge modulene må være bestått for å få karakter i faget.

17 Institutt for maskin- og marinfag Side 17 Poengberegning

18 Institutt for maskin- og marinfag Side 18

19 Institutt for maskin- og marinfag Side 19 SymbolBetegnelseGenerell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier AFremragendeFremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstendighet. BMeget godMeget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet. CGodGjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. DNokså godPrestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler. ETilstrekkeligPrestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. FIkke beståttPrestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene (hvis det i det hele tatt er nødvendig med noen beskrivelse her).

20 Institutt for maskin- og marinfag Side 20 A8-12% B20-30% C24-36% D20-30% E8-12%

21 Institutt for maskin- og marinfag Side 21 Bygg Data Elektro Kjemi Maskin Miljø og havbruksteknol ogi Bioingeniørutda nning Jordskiftekandi dat Økonomisk administrative fag Yrkesfaglærerut danningen Fagbeskrivelser Studentsider Avd. for ingeniørutdanni ng | STUDIER | FORSKNING OG UTVIKLING | OM HØGSKOLEN | DIREKTE TIL.. | STUDENTSIDER | SØK | HELSE- OG SOSIALFAG | INGENIØRUTDANNING | LÆRERUTDANNING | Høgskolen i Bergen, Postboks 7030, Nygårdsgt 112, N-5020 Bergen, E-post: post@hib.no Telefon:55 58 75 00 - kontaktinfo. 2002 © Høgskolen i Bergen, Sidene er utviklet av Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen. Om sidene/webmaster STUDIER FORSKNING OG UTVIKLING OM HØGSKOLEN DIREKTE TIL.. STUDENTSIDER SØK HELSE- OG SOSIALFAG INGENIØRUTDANNING LÆRERUTDANNING post@hib.no kontaktinfo Mediesenteret Om sidene/webmaster

22 Institutt for maskin- og marinfag Side 22

23 Institutt for maskin- og marinfag Side 23

24 Institutt for maskin- og marinfag Side 24 Øistein VOLLEN Statikk og fasthetslære INNHOLDSFORTEGNELSE

25 Institutt for maskin- og marinfag Side 25

26 Institutt for maskin- og marinfag Side 26

27 Institutt for maskin- og marinfag Side 27

28 Institutt for maskin- og marinfag Side 28 INNSATSFAKTORER:

29 Institutt for maskin- og marinfag Side 29

30 Institutt for maskin- og marinfag Side 30

31 Institutt for maskin- og marinfag Side 31 MATEMATIKK minimum

32 Institutt for maskin- og marinfag Side 32

33 Institutt for maskin- og marinfag Side 33

34 Institutt for maskin- og marinfag Side 34 SUMMERING AV KREFTER

35 Institutt for maskin- og marinfag Side 35 To krefter angriper i samme punkt Vi summerer de to kreftene Summering av krefter, Grafisk

36 Institutt for maskin- og marinfag Side 36 FRFR Resultantkraften F R erstatter de to første kreftene Summering av krefter, Grafisk

37 Institutt for maskin- og marinfag Side 37 X Y Summering av krefter, Analytisk F1F1  F 1 cos  F 1 sin  Vi definerer et aksesystem Først erstatter vi kraften med dens komponenter langs X- og Y aksene

38 Institutt for maskin- og marinfag Side 38 X Y Summering av krefter, Analytisk  F 1 cos  F 1 sin  F 1 er nå erstattet av komponentene F 1 cos  og F 1 sin 

39 Institutt for maskin- og marinfag Side 39 X Y Summering av krefter, Analytisk  F2F2 F 2 cos  F 2 sin 

40 Institutt for maskin- og marinfag Side 40 X Y Summering av krefter, Analytisk  F 2 cos  F 2 sin  F 2 er nå erstattet av komponentene F 2 cos  og F 2 sin 

41 Institutt for maskin- og marinfag Side 41 X Y Summering av krefter, Analytisk Vi legger sammen x-komponentene F 1 cos  F 2 cos  - og Y-komponentene F 1 sin  F 2 sin  FRFR - og får samme resultant F R

42 Institutt for maskin- og marinfag Side 42 FORSKYVE KREFTER LANGS ANGREPSLINJEN

43 Institutt for maskin- og marinfag Side 43 X Y To krefter angriper et legeme En kraft kan flyttes langs sin angrepslinje -uten at det endrer kraftens virkning

44 Institutt for maskin- og marinfag Side 44 X Y

45 Institutt for maskin- og marinfag Side 45 X Y

46 Institutt for maskin- og marinfag Side 46 X Y

47 Institutt for maskin- og marinfag Side 47 X Y

48 Institutt for maskin- og marinfag Side 48 X Y Vi summerer kreftene

49 Institutt for maskin- og marinfag Side 49 X Y

50 Institutt for maskin- og marinfag Side 50 X Y FRFR F R erstatter de to første kreftene

51 Institutt for maskin- og marinfag Side 51 PARALLELLFORSKYVE KREFTER

52 Institutt for maskin- og marinfag Side 52 P X F Parallellforskyve krefter Vi skal flytte kraften F til punktet P slik at virkningen på legemet ikke endres.

53 Institutt for maskin- og marinfag Side 53 P X F a Parallellforskyve krefter Kraften F har en avstand a fra P F gir da et moment M om P som er M = F * a

54 Institutt for maskin- og marinfag Side 54 P X F a Parallellforskyve krefter Vi må ta med momentet M når vi skal parallellforskyve kraften F

55 Institutt for maskin- og marinfag Side 55 P X F Parallellforskyve krefter M = F * a

56 Institutt for maskin- og marinfag Side 56 P X F Parallellforskyve krefter M = F * a Momentet M sørger for at virkningen på legemet er den samme som tidligere

57 Institutt for maskin- og marinfag Side 57 Regneøvinger Regneøvingene er små rapporter, og de skal ha et visst oppsett. Du deler først inn arket: Figurer til venstre, tekst til høyre. Husk marger! Tallene referer til en beskrivelse av innholdet (vedlegg)

58 Institutt for maskin- og marinfag Side 58

59 Institutt for maskin- og marinfag Side 59 1 Hvem er du og hvilken oppgave har du regent på? Navn, klasse, dato og oppgavenummer 2 Hva er oppgaven? En kortversjon av oppgaveteksten. Med referanse til figuren (3) kan teksten være kort. 3 Figuren. I mekanikkfaget er figuren obligatorisk. Uten figur blir regneøvingen ikke godkjent. Figuren skal vise den del som skal beregnes og alle oppgitte mål, krefter og vinkler skal klart fremgå. Enheter skal påføres og tallverdier der disse er kjent. 4 Kraftbildet. Her isolerer du den del som beregnes og tegner en figur der alle de krefter som virker PÅ delen vises. Kraftbildet skal vise alle krefter som du senere vil benytte i beregningene. Vinkler og lengder er også viktige.

60 Institutt for maskin- og marinfag Side 60 5 Du skal vise hvorledes du planlegger å løse oppgaven. Det behøver ikke være noen lang tekst. I eksempelet står en formel som forteller: "Jeg vil summere momentene av alle krefter om punktet A. Jeg vet at systemet er i statisk likevekt og derfor skal denne summen bli null. Jeg velger positiv momentretning MED klokken." 6 Formel Så viser du den formel som skal benyttes med de symboler (ikke tall) som er vist på figuren og kraftbildet. 7 Tallene Neste skritt er å erstatte symbolene med tall der hvor disse er kjent.

61 Institutt for maskin- og marinfag Side 61 8 Tallbehandling. Du ordner formelen og finner den ukjente. Husk enheter. 9 Et annet eksempel på planlegging: "Jeg vil summere alle krefter som går i X-retning. Jeg velger positiv X-retning mot høyre. Jeg vet at systemet er i statisk likevekt og derfor skal denne summen bli null". 1010 Konklusjon som viser klart for leseren hva det svaret (tallet) som er funnet betyr. Du skal ikke overlate til leseren å tolke ditt svar, men beskrive klart hva du har funnet. Alle regneøvinger kan ikke følge denne mal slavisk. Den er kun en hjelp. MEN alle besvarelser i mekanikken SKAL ha figur som viser hva som skal beregnes


Laste ned ppt "Institutt for maskin- og marinfag Side 1 MEKANIKK LOA 712."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google