Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læring med IKT i skole og bibliotek Multifunksjonelle læringsressurser og interaksjon, læring og læringsmåter En presentasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læring med IKT i skole og bibliotek Multifunksjonelle læringsressurser og interaksjon, læring og læringsmåter En presentasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Læring med IKT i skole og bibliotek Multifunksjonelle læringsressurser og interaksjon, læring og læringsmåter En presentasjon

2 Formål: Gjennomføre longitudinelle case-studier av bruken av en digital læringsressurs For å utvikle kunnskap om hvordan åpne web-baserte IKT ressurser virker inn på barns interaksjon, læring og holdning til undervisning

3 Fokuseringspunkter: Hvordan undervisningen organiseres (lærernes praksis og perspektiver, skolelederes syn på lærerrollen) Hvordan PC-medierte samtaler (også samtaler foran skjermen) kan kategoriseres Kontekstuelle forskjeller (for eksempel mellom skolelæring og biblioteklæring Integrering av barns ideer og tanker i læringsressursen Kjønnsforskjeller i elevenes bruk av ressursen

4 Teoretisk forankring: Sosiokulturell teori som gjør læring og utvikling til kulturbaserte, sosial prosesser Prosessene kommer til uttrykk gjennom samarbeid samtale problemløsning Kunnskapen er delt og forståelsen konstruert i kulturelt utviklede settinger

5 Hovedfokus: Elevenes samtaler foran PC- skjermen Hvordan mening blir mottatt, fortolket og produsert når elever gjør erfaringer med en web-basert læringsressurs

6 Inspirasjonskilde: SLANT-prosjektet (Spoken Language And New Technologies) Kontakt med Neil Mercer, Open University De tre samtalekategoriene: tvistesamtalen (”disputational talk”) den kumulative samtalen (”cumulative talk”) den utforskende samtalen (”exploratory talk”)

7 Medieverktøy: Norskverkstedet relativt åpen tekst som er hyperorganisert og interaktiv (http://www.norskverkstedet.no)

8 ”Exploratory talk and reasoning” Relevant i forhold til PISA-undersøkelsens vektlegging av problemløsningsstrategier ”Exploratory talk is that in which partners engage critically but constructively with each other´s ideas”

9 Design og metode To skoler i Bergensområdet og to i Oslo- området Samarbeid med Deichmanske bibliotek Lærersamarbeid Våre case-studier vil være dels komparative, dels komplementære


Laste ned ppt "Læring med IKT i skole og bibliotek Multifunksjonelle læringsressurser og interaksjon, læring og læringsmåter En presentasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google