Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse 2008 Utsikter til PRIVATØKONOMISK stabilitet Rolf Mæhle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse 2008 Utsikter til PRIVATØKONOMISK stabilitet Rolf Mæhle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse 2008 Utsikter til PRIVATØKONOMISK stabilitet Rolf Mæhle

2 Dagens budskap

3 Er situasjonen annerledes i dag?

4 Husholdningene - disposisjon 1.Privatøkonomisk STATUS 2.Husholdningenes OMGIVELSER 3.Privatøkonomiske UTFORDRINGER 4. Hvordan utfordrer dette FINANSNÆRINGEN? 4 

5 Behersker balansekunsten 5 

6 6  milliarder kroner i egenkapital! Norske husholdninger (ca. 2,1 millioner) har aldri hatt en sterkere balanse Gjennomsnittlig egenkapital på ca. 2,5 millioner kroner Til sammenligning: Statens pensjonsfond utgjør ca milliarder kroner, ca. en million kroner per husholdning MEN…

7 7  Finanssparing (*) Bolig Fritidsbolig innland (**) 480 Fritidsbolig utland (***) 120 Brutto formue Gjeld Egenkapital mye er bundet opp i bolig! Tall pr Kilder: Norges Bank, SSB, egne anslag Mrd NOK Formuesfordelingen i husholdningene (*) Inkluderer skadeforsikringsreserver, men ikke SPK (**) Samlet ligningsverdi er 56,5 mrd (2006), vi forutsetter at ligningsverdien utgjør 13 prosent av virkelig verdi. Pris-/volumvekst på 10 prosent frem tom (***) Anslag for antall er Verdi = 1,5-2 mill. Kilder: SSB, Prognosesenteret, egne beregninger.

8 ..og mye av finanssparingen er bundet opp i: Forsikringssparing Totalt862 mrd Hvorav149 mrd er individuell sparing, 664 mrd er kollektiv pensjon 49 mrd er skadereserver Med andre ord: ”Likvid” finanssparing utgjør mrd kroner! 8 

9 Likvid finanssparing – mrd kr Kontanter 47 Lønns-/kortkonto 257 BMA/AIO 30 BSU 13 Kapitalkonto393 Fond132 Obl, aksjer og grfbevis313 Private utlån og andre fordr215 9 

10 Husholdningene - disposisjon 1.Privatøkonomisk STATUS 2.Husholdningenes OMGIVELSER Arbeidsmarkedet Børsen Boligmarkedet Rentemarkedet 1.Privatøkonomiske UTFORDRINGER 4. Hvordan utfordrer dette FINANSNÆRINGEN? 10 

11 Fortsatt lav arbeidsledighet.. 4% sysselsettingsvekst i sterkeste veksten på over 40 år Stabil ledighet, men avtagende sysselsettingsvekst Nedgang i produktiviteten 11 

12 ..og sprikende glede! 12 

13 Børsen – kasino eller langsiktig sparegris 13 

14 Superpessimist en dag… 14 

15 …superoptimist tre dager etter! 15 

16 16  Har aksjeuroen egentlig noe å si for Kari og Ola? Sedler, mynt og bankinnskudd Pensjonsordninger Aksjer, aksjefond og gfbevis Andre fond (pm-fond) Andre fordringer Statens pensjonsfond Sum Ser ut til: / = 9 % Egentlig: / = 41 % Egentlig aksjer Tall i kroner per husholdning

17 Prisnedgang på bolig 17 

18 Boligprisene i et langsiktig perspektiv Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Reelle boligpriser, 1819=100, logaritmisk skala 18 

19 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Realavkastning på bolig og volatilitet i reelle boligpriser. Norge. Prosent Avkastning og risiko i boligmarkedet 19 

20 Faktisk og beregnet boligpris kr/kvm. 1. kv – 2. kv Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund, FINN.no, ECON Pöyry, Eiendomsmeglerforetakenes forening og Norges Bank Beregnet boligpris Faktisk boligpris Konjunkturelle drivkrefter 20 

21 Jo, da. Det høres riktig ille ut! 21 

22 ..og akkurat nå er rentene litt labile, for å si det mildt! 22 

23 0,3 %-poeng er allerede tatt, nye 0,3 kan være aktuelt??!! 23 

24 Men aldri så galt at det ikke er godt for noen.. 24 

25 Husholdningene - disposisjon 1.Privatøkonomisk STATUS 2.Husholdningenes OMGIVELSER 3.Privatøkonomiske UTFORDRINGER 4. Hvordan utfordrer dette FINANSNÆRINGEN? 25 

26 26  Hver femte nordmann har renteangst

27 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Husholdningenes gjeld har økt mye Nominell gjeld Gjeld deflatert med KPI Husholdningenes gjeld. Milliarder kroner 27 

28 Økt låneopptak i kombinasjon med renteoppgang: 28 

29 Fastrenteavtaler og avdragsfrie lån til husholdninger. Prosent av utlån til husholdninger. 2. kvartal Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 1 FastrenteavtalerAvdragsfrie lån Kilder til sårbarhet i husholdningssektoren

30 Rammelån kan ramme hardt.. 30  Er bankene flinke nok til å prise risiko, orientere kunden om fallgruver og følge opp kundene regelmessig?

31 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Inntekt og gjeld i husholdninger med gjeld i kroner Lommer av sårbarhet i husholdningssektoren 31 

32 Privatøkonomi ute av kontroll, eller problemer under kontroll? 32 

33 Hva sier sjefen over alle sjefer 33 

34 34  Hvorfor? I Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Netto finansinvesteringer Sparing

35 Hvorfor? II 35 

36 Økning i pensjonsalder for å kompensere for levealdersjusteringen Kilde: SSB 36 

37 Tjenestepensjon: Hvordan ser markedet ut i 2015? Antall arbeidstakere som omfattes Kilde: FAFO 37 

38 Innskuddssatser Individnivå Mellom 1 og 6G Mellom 6 og 12G Kilde: FAFO 38 

39 39  ”nye IPA” - IPS Fradraget i alminnelig inntekt begrenses til kroner, mot kroner i den tidligere ordningen Med dagens skattesats på 28 prosent, blir maksimalt skattefradrag kroner Utsatt skatt på avkastningen, fritak for formuesskatt. Dog ingen skjerming ved IPS-sparing i aksjefond Ukjent skattesats ved utbetaling FORDEL: Likviditetsmessig forskyvning ved at kunden ”låner” penger av staten Paradoks : Stortinget har vedtatt en ny ”skattemotivert” pensjonsspareordning med høyst usikker skattefordel for den enkelte Hvis stortingsflertallet virkelig ønsket å stimulere nordmenn til å pensjonsspare på egen hånd, kunne reglene vært utformet annerledes og mer forutsigbart

40 40  ,7 (<216 k) 31 ( k) 40 ( k) 43 (>683k) Kort (<10 år)(*) Mellomlang ( år) Lang (>20 år) IPS (aksjefond) vs ordinær aksjefondssparing Avkastningen i IPS øker jo lengre tid fra oppsparing til utbetaling – lønner seg å ta en ”pause” før utbetaling IPS gir ikke formuesskatt IPS gir ikke skjermingsfradrag (*) Grønt for svært lave pensjonsinntekter! Skattesats Tid

41 Så hvordan skal kundene plassere sparepengene? 41 

42 Finn et par (viktige) feil 42 

43 Finansnæringen står dessverre ikke samlet.. 43 

44 44  og troverdighet er noe mange sliter med!

45 ..viktig sak er fortsatt uavklart! 45 

46 Husholdningene - disposisjon 1.Privatøkonomisk STATUS 2.Husholdningenes OMGIVELSER 3.Privatøkonomiske UTFORDRINGER 4. Hvordan utfordrer dette FINANSNÆRINGEN? 46 

47 It's the Confidence, Stupid. 47 

48 Sprikende, for ikke å si skrikende utfordring! 48 

49 Så hva med 2008? 49 

50 Sviktende omdømme, bransjeproblem I: Feilaktig mistenkeliggjøring 50 

51 ..mistenkeliggjøring! 51 

52 Sviktende omdømme, bransjeproblem II: Nye aktører varsler priskrig 52  NYHETER FRA NORDNET Morgan Stanley – Ny fondsforvalter hos Nordnet Enklere fondsbytter hos Nordnet! Nå kan du opprette spareavtale i alle fond hos Nordnet! Nå kan du flytte din IPA til Nordnet! Nordnet lanserer Unit Link – sparing med skattefordeler!

53 Nye aktører.. 53 

54 Sviktende omdømme, bransjeproblem III: Nye reguleringer.. 54 

55 Kryss av der det passer Så hvordan vinne kundenes tillit? 55  Alternativt: Hvordan vinne ytterligere tillit?

56 Hva er TILLIT (sett fra kundens side)? f (egne erfaringer og generelt omdømme) 56 

57 Forutsetning ”egne erfaringer” 1.Bankene ønsker at kundens hensyn kommer først og at bankens inntjening er: f(fornøyde og langsiktig lojale kunder) 57 

58 Gjenstående variabel: OMDØMME f (liv og lære) 58 

59 Liv og lære handler om 3 x K : Kompetanse Kommunikasjon Kundehensyn 59 

60 Kompetanse: Autorisasjonsordning for finansielle rådgivere ”Målet er å etablere en autorisasjonsordning som har høy legitimitet og troverdighet hos myndigheter, publikum og i finansbedriftene. Ordningen skal være nøytral i den forstand at den ikke forvaltes av den enkelte finansbedrift eller av den enkelte utdanningsinstitusjon. Det kan være ulike veier frem til autorisasjon, og ingen utdanningsinstitusjon skal ha monopol på å levere utdanningstjenester. Styringsgruppen bes på dette grunnlag om å fremme forslag til organisering av en funksjonell og kostnadseffektiv autorisasjonsordning.” 60 

61 Organisatoriske og ledelsesmessige forutsetninger Arbeid med incentivsystemer Arbeid med holdninger og verdigrunnlag Krav til nærmeste leder 61 

62 Rammeverk for autorisasjon av finansielle rådgivere og deres ledere For å kunne fremstille seg til autorisasjonsprøven må man kunne dokumentere ett års relevant yrkeserfaring For å bli autorisert må man bestå autorisasjonsprøven som er tredelt: En teoriprøve, en praktisk prøve (rådgivningsprosessen) og en holdningsprøve (etikk mv.). De ledere som har faglig oppfølgingsansvar for rådgiverne skal også autoriseres. 62 

63 Kommunikasjon: Samsvar mellom liv og lære.. 63  STIILINGSANNONSE FINANSRÅDGIVER:..salg og økonomisk rådgivning, ansvar for egne salgsmål....hovedvekt på salg av plasserings- og investeringsprodukter, finansiering og bankens fordelsprogrammer....salgs- og resultatorientert....kremmerånd og vinnerinstinkt.. WIKIPEDIA: En økonomisk rådgiver eller finansiell rådgiver er en faglært person som stiller med investeringsrådgivning og finansielle planer til personer eller forretninger. Normalt vil en økonomisk rådgiver hjelpe sine klienter med å maksimere deres egenkapital eller formue ved hjelp av allokering av eiendelene. LIV & LÆRE..

64 64  Hovedoppgavene vil være.. Behovsrettet og helhetlig privatøkonomisk rådgivning og salg av bankens produkter og tjenester. Aktiv forvaltning og utvikling av bankens kundeportefølje gjennom inn- og utgående aktiviteter Identifisere nye markedsmuligheter og ta egne initiativ i lokalmarkedet Utarbeide og gjennomføre egne planer og sørge for resultatoppnåelse i henhold til avtalte mål. Krav til utdannelse/erfaring.. Kompetanse innenfor sparing og plassering og rådgivning og produkter Erfaring fra behovsrettet salg, gjerne fra annen bransje, med dokumenterte resultater Personlige egenskaper.. Utadvendt og kontaktskapende Analytisk legning kombinert med forretningsforståelse Kreativ og løsningsorientert Sånn skal det imidlertid låte

65 65  Kundehensyn..

66 Kundehensyn: Skape realistiske forventninger – ikke legge tillit/omdømme i hendene på markedsutviklingen 66 

67 67  Kundehensyn..

68 68  Kundehensyn..

69 69  Kundehensyn..

70 70  Kundehensyn..

71 71  Banken - den gode hjelperen


Laste ned ppt "Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse 2008 Utsikter til PRIVATØKONOMISK stabilitet Rolf Mæhle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google