Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse 2008 Utsikter til PRIVATØKONOMISK stabilitet Rolf Mæhle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse 2008 Utsikter til PRIVATØKONOMISK stabilitet Rolf Mæhle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse 2008 Utsikter til PRIVATØKONOMISK stabilitet Rolf Mæhle

2 Dagens budskap

3 Er situasjonen annerledes i dag?

4 Husholdningene - disposisjon 1.Privatøkonomisk STATUS 2.Husholdningenes OMGIVELSER 3.Privatøkonomiske UTFORDRINGER 4. Hvordan utfordrer dette FINANSNÆRINGEN? 4  17.08.2014

5 Behersker balansekunsten 5  17.08.2014

6 6  17.08.2014 5 300 milliarder kroner i egenkapital! Norske husholdninger (ca. 2,1 millioner) har aldri hatt en sterkere balanse Gjennomsnittlig egenkapital på ca. 2,5 millioner kroner Til sammenligning: Statens pensjonsfond utgjør ca. 2 000 milliarder kroner, ca. en million kroner per husholdning MEN…

7 7  17.08.2014 Finanssparing (*) 2 262 Bolig 4 369 Fritidsbolig innland (**) 480 Fritidsbolig utland (***) 120 Brutto formue 7 231 Gjeld 1 970 Egenkapital 5 261.. mye er bundet opp i bolig! Tall pr 31.12.2007 Kilder: Norges Bank, SSB, egne anslag Mrd NOK Formuesfordelingen i husholdningene (*) Inkluderer skadeforsikringsreserver, men ikke SPK (**) Samlet ligningsverdi er 56,5 mrd (2006), vi forutsetter at ligningsverdien utgjør 13 prosent av virkelig verdi. Pris-/volumvekst på 10 prosent frem tom 2007. (***) Anslag for antall er 50-80.000. Verdi = 1,5-2 mill. Kilder: SSB, Prognosesenteret, egne beregninger.

8 ..og mye av finanssparingen er bundet opp i: Forsikringssparing Totalt862 mrd Hvorav149 mrd er individuell sparing, 664 mrd er kollektiv pensjon 49 mrd er skadereserver Med andre ord: ”Likvid” finanssparing utgjør 1 400 mrd kroner! 8  17.08.2014

9 Likvid finanssparing – 1 400 mrd kr Kontanter 47 Lønns-/kortkonto 257 BMA/AIO 30 BSU 13 Kapitalkonto393 Fond132 Obl, aksjer og grfbevis313 Private utlån og andre fordr215 9  17.08.2014

10 Husholdningene - disposisjon 1.Privatøkonomisk STATUS 2.Husholdningenes OMGIVELSER Arbeidsmarkedet Børsen Boligmarkedet Rentemarkedet 1.Privatøkonomiske UTFORDRINGER 4. Hvordan utfordrer dette FINANSNÆRINGEN? 10  17.08.2014

11 Fortsatt lav arbeidsledighet.. 4% sysselsettingsvekst i 2007- sterkeste veksten på over 40 år Stabil ledighet, men avtagende sysselsettingsvekst Nedgang i produktiviteten 11  17.08.2014

12 ..og sprikende glede! 12  17.08.2014

13 Børsen – kasino eller langsiktig sparegris 13  17.08.2014

14 Superpessimist en dag… 14  17.08.2014

15 …superoptimist tre dager etter! 15  17.08.2014

16 16  17.08.2014 Har aksjeuroen egentlig noe å si for Kari og Ola? Sedler, mynt og bankinnskudd 356 000 Pensjonsordninger 408 000 90 000 Aksjer, aksjefond og gfbevis 184 000184 000 Andre fond (pm-fond) 37 000 Andre fordringer 156 000 Statens pensjonsfond1 000 000600 000 Sum2 141 000874 000 Ser ut til: 184 000/2 141 000 = 9 % Egentlig: 874 000/2 141 000 = 41 % Egentlig aksjer Tall i kroner per husholdning

17 Prisnedgang på bolig 17  17.08.2014

18 Boligprisene i et langsiktig perspektiv Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Reelle boligpriser, 1819=100, logaritmisk skala 18  17.08.2014

19 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Realavkastning på bolig og volatilitet i reelle boligpriser. Norge. Prosent Avkastning og risiko i boligmarkedet 19  17.08.2014

20 Faktisk og beregnet boligpris. 1000 kr/kvm. 1. kv. 2003 – 2. kv. 2008 Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund, FINN.no, ECON Pöyry, Eiendomsmeglerforetakenes forening og Norges Bank Beregnet boligpris Faktisk boligpris Konjunkturelle drivkrefter 20  17.08.2014

21 Jo, da. Det høres riktig ille ut! 21  17.08.2014

22 ..og akkurat nå er rentene litt labile, for å si det mildt! 22  17.08.2014

23 0,3 %-poeng er allerede tatt, nye 0,3 kan være aktuelt??!! 23  17.08.2014

24 Men aldri så galt at det ikke er godt for noen.. 24  17.08.2014

25 Husholdningene - disposisjon 1.Privatøkonomisk STATUS 2.Husholdningenes OMGIVELSER 3.Privatøkonomiske UTFORDRINGER 4. Hvordan utfordrer dette FINANSNÆRINGEN? 25  17.08.2014

26 26  17.08.2014 Hver femte nordmann har renteangst

27 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Husholdningenes gjeld har økt mye Nominell gjeld Gjeld deflatert med KPI Husholdningenes gjeld. Milliarder kroner 27  17.08.2014

28 Økt låneopptak i kombinasjon med renteoppgang: 28  17.08.2014

29 Fastrenteavtaler og avdragsfrie lån til husholdninger. Prosent av utlån til husholdninger. 2. kvartal 2008. Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 1 FastrenteavtalerAvdragsfrie lån Kilder til sårbarhet i husholdningssektoren

30 Rammelån kan ramme hardt.. 30  17.08.2014 Er bankene flinke nok til å prise risiko, orientere kunden om fallgruver og følge opp kundene regelmessig?

31 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Inntekt og gjeld i husholdninger med gjeld i 2006. 1000 kroner Lommer av sårbarhet i husholdningssektoren 31  17.08.2014

32 Privatøkonomi ute av kontroll, eller problemer under kontroll? 32  17.08.2014

33 Hva sier sjefen over alle sjefer 33  17.08.2014

34 34  17.08.2014 Hvorfor? I Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Netto finansinvesteringer Sparing

35 Hvorfor? II 35  17.08.2014

36 Økning i pensjonsalder for å kompensere for levealdersjusteringen Kilde: SSB 36  17.08.2014

37 Tjenestepensjon: Hvordan ser markedet ut i 2015? Antall arbeidstakere som omfattes Kilde: FAFO 37  17.08.2014

38 Innskuddssatser Individnivå Mellom 1 og 6G Mellom 6 og 12G Kilde: FAFO 38  17.08.2014

39 39  17.08.2014 ”nye IPA” - IPS Fradraget i alminnelig inntekt begrenses til 15.000 kroner, mot 40.000 kroner i den tidligere ordningen Med dagens skattesats på 28 prosent, blir maksimalt skattefradrag 4.200 kroner Utsatt skatt på avkastningen, fritak for formuesskatt. Dog ingen skjerming ved IPS-sparing i aksjefond Ukjent skattesats ved utbetaling FORDEL: Likviditetsmessig forskyvning ved at kunden ”låner” penger av staten Paradoks : Stortinget har vedtatt en ny ”skattemotivert” pensjonsspareordning med høyst usikker skattefordel for den enkelte Hvis stortingsflertallet virkelig ønsket å stimulere nordmenn til å pensjonsspare på egen hånd, kunne reglene vært utformet annerledes og mer forutsigbart

40 40  17.08.2014 23,7 (<216 k) 31 (216- 420k) 40 (420- 683k) 43 (>683k) Kort (<10 år)(*) Mellomlang (10- 20 år) Lang (>20 år) IPS (aksjefond) vs ordinær aksjefondssparing Avkastningen i IPS øker jo lengre tid fra oppsparing til utbetaling – lønner seg å ta en ”pause” før utbetaling IPS gir ikke formuesskatt IPS gir ikke skjermingsfradrag (*) Grønt for svært lave pensjonsinntekter! Skattesats Tid

41 Så hvordan skal kundene plassere sparepengene? 41  17.08.2014

42 Finn et par (viktige) feil 42  17.08.2014

43 Finansnæringen står dessverre ikke samlet.. 43  17.08.2014

44 44  17.08.2014..og troverdighet er noe mange sliter med!

45 ..viktig sak er fortsatt uavklart! 45  17.08.2014

46 Husholdningene - disposisjon 1.Privatøkonomisk STATUS 2.Husholdningenes OMGIVELSER 3.Privatøkonomiske UTFORDRINGER 4. Hvordan utfordrer dette FINANSNÆRINGEN? 46  17.08.2014

47 It's the Confidence, Stupid. 47  17.08.2014

48 Sprikende, for ikke å si skrikende utfordring! 48  17.08.2014

49 Så hva med 2008? 49  17.08.2014

50 Sviktende omdømme, bransjeproblem I: Feilaktig mistenkeliggjøring 50  17.08.2014

51 ..mistenkeliggjøring! 51  17.08.2014

52 Sviktende omdømme, bransjeproblem II: Nye aktører varsler priskrig 52  17.08.2014 NYHETER FRA NORDNET 04.03.2008 Morgan Stanley – Ny fondsforvalter hos Nordnet 03.03.2008 Enklere fondsbytter hos Nordnet! 26.02.2008 Nå kan du opprette spareavtale i alle fond hos Nordnet! 13.12.2007 Nå kan du flytte din IPA til Nordnet! 19.11.2007 Nordnet lanserer Unit Link – sparing med skattefordeler!

53 Nye aktører.. 53  17.08.2014

54 Sviktende omdømme, bransjeproblem III: Nye reguleringer.. 54  17.08.2014

55 Kryss av der det passer Så hvordan vinne kundenes tillit? 55  17.08.2014 Alternativt: Hvordan vinne ytterligere tillit?

56 Hva er TILLIT (sett fra kundens side)? f (egne erfaringer og generelt omdømme) 56  17.08.2014

57 Forutsetning ”egne erfaringer” 1.Bankene ønsker at kundens hensyn kommer først.. 2...og at bankens inntjening er: f(fornøyde og langsiktig lojale kunder) 57  17.08.2014

58 Gjenstående variabel: OMDØMME f (liv og lære) 58  17.08.2014

59 Liv og lære handler om 3 x K : Kompetanse Kommunikasjon Kundehensyn 59  17.08.2014

60 Kompetanse: Autorisasjonsordning for finansielle rådgivere ”Målet er å etablere en autorisasjonsordning som har høy legitimitet og troverdighet hos myndigheter, publikum og i finansbedriftene. Ordningen skal være nøytral i den forstand at den ikke forvaltes av den enkelte finansbedrift eller av den enkelte utdanningsinstitusjon. Det kan være ulike veier frem til autorisasjon, og ingen utdanningsinstitusjon skal ha monopol på å levere utdanningstjenester. Styringsgruppen bes på dette grunnlag om å fremme forslag til organisering av en funksjonell og kostnadseffektiv autorisasjonsordning.” 60  17.08.2014

61 Organisatoriske og ledelsesmessige forutsetninger Arbeid med incentivsystemer Arbeid med holdninger og verdigrunnlag Krav til nærmeste leder 61  17.08.2014

62 Rammeverk for autorisasjon av finansielle rådgivere og deres ledere For å kunne fremstille seg til autorisasjonsprøven må man kunne dokumentere ett års relevant yrkeserfaring For å bli autorisert må man bestå autorisasjonsprøven som er tredelt: En teoriprøve, en praktisk prøve (rådgivningsprosessen) og en holdningsprøve (etikk mv.). De ledere som har faglig oppfølgingsansvar for rådgiverne skal også autoriseres. 62  17.08.2014

63 Kommunikasjon: Samsvar mellom liv og lære.. 63  17.08.2014 STIILINGSANNONSE FINANSRÅDGIVER:..salg og økonomisk rådgivning, ansvar for egne salgsmål....hovedvekt på salg av plasserings- og investeringsprodukter, finansiering og bankens fordelsprogrammer....salgs- og resultatorientert....kremmerånd og vinnerinstinkt.. WIKIPEDIA: En økonomisk rådgiver eller finansiell rådgiver er en faglært person som stiller med investeringsrådgivning og finansielle planer til personer eller forretninger. Normalt vil en økonomisk rådgiver hjelpe sine klienter med å maksimere deres egenkapital eller formue ved hjelp av allokering av eiendelene. LIV & LÆRE..

64 64  17.08.2014 Hovedoppgavene vil være.. Behovsrettet og helhetlig privatøkonomisk rådgivning og salg av bankens produkter og tjenester. Aktiv forvaltning og utvikling av bankens kundeportefølje gjennom inn- og utgående aktiviteter Identifisere nye markedsmuligheter og ta egne initiativ i lokalmarkedet Utarbeide og gjennomføre egne planer og sørge for resultatoppnåelse i henhold til avtalte mål. Krav til utdannelse/erfaring.. Kompetanse innenfor sparing og plassering og rådgivning og produkter Erfaring fra behovsrettet salg, gjerne fra annen bransje, med dokumenterte resultater Personlige egenskaper.. Utadvendt og kontaktskapende Analytisk legning kombinert med forretningsforståelse Kreativ og løsningsorientert Sånn skal det imidlertid låte

65 65  17.08.2014 Kundehensyn..

66 Kundehensyn: Skape realistiske forventninger – ikke legge tillit/omdømme i hendene på markedsutviklingen 66  17.08.2014

67 67  17.08.2014 Kundehensyn..

68 68  17.08.2014 Kundehensyn..

69 69  17.08.2014 Kundehensyn..

70 70  17.08.2014 Kundehensyn..

71 71  17.08.2014 Banken - den gode hjelperen


Laste ned ppt "Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse 2008 Utsikter til PRIVATØKONOMISK stabilitet Rolf Mæhle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google