Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MYCOBAKTERIER, TUBERKULOSE OG LEPRA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MYCOBAKTERIER, TUBERKULOSE OG LEPRA."— Utskrift av presentasjonen:

1 MYCOBAKTERIER, TUBERKULOSE OG LEPRA.
M.tuberkulosis gir TBC hos mennesker. M.bovis gir TBC hos storfe og gris, av og til hos mennesker. M.lepra forårsaker lepra. Over 70 forskjellige Mycobakterier, ca 30 gir sykdom hos mennes- ker. Stavformede, aerobe, ubevegelige. Lav veksthastighet. Høyt lipidinnhold i celleveggen, som har meget lav permeabilitet og dermed er motstandsdyktig mot antibiotica og enzymer. Tåler inntørring, tåler forbausende godt kjemiske desinfeksjonsmidler. TBC: Under 250 tilfeller i N. i Innvandrere. Lite antall norske: alkoholister, gjenoppblussing av ”innkapslet” TBC pga alder Cortison- behandling. Enormt problem i U-land, AIDS - pas dør av TBC.

2 TBC smitte via tidl. Sovjetområde pga utfall av vaksinering.
SMITTE: Smitteførende personer hoster, nyser, snakker, synger ut smitteførende dråper til omgivelsene.Sjelden via gastrointestinaltrakt, urogenitaltrakt, hud. Inkubasjonstid uker. Kun ca 5% av smittede utvikler sykdom. ”De fattiges sykdom”.- Lokalisasjon: Lunger.Parabronkiale lymfeknuter, meninger, ben, ledd, nyrer eller miliær. Diagnostikk:Hudtest med tuberkulin.Eksakt diagnose ved dyrkning: Vev, sekret, ekspektorat, larynxutstryk, luftveissekret, ventrikkelskylle- vann, urin, transtoracale biopsier. Direkte mikroskopi. Røntgenbilde rimelig karakteristisk. BEHANDLING:Fare for resistens - kombinasjonsbehandling: Isoniacid, Rifampicin, Pyracinamid. Sek. Midler:Etambutol,Strepto- mycin.

3 Behandlingsvarighet 6 - 9 måneder. Pas smitter ikke etter 2 - 3 ukers
Multiresistente bakteriestammer stort problem.Fra mennesker med lav sosioøkonomisk status. Mye resistens i tidl Sovjet, spes Latvia. Dårlig pasientkompliance. Direct Observed Therapy. PROFYLAKSE: BCG-vaksinering.(Bacille Calmette Guerin) M. Bovis stamme isolert i 1902, beskytter mot primære former av sykdommen. Virker spes. godt på småbarn. HIV/AIDS pas får ikke BCG-vaksine. Hvorfor? BCG vaksinasjon av tuberkulin- negative påbudt i N. fra 1947, nå et til- bud, ikke et påbud. Spesielle regler for utlendinger som skal oppholde seg i N over 3 måneder, og for forsvarets personell.

4 LEPRA = SPEDALSKHET. Mycobacterium Lepra = Syrefast stav, lar seg ikke dyrke i kunstige medier, kan vokse i levende forsøksdyr: (Fotputen hos mus, i vevet hos immunsupprimerte gnagere, hos Beltedyret.) Kronisk infeksjonssykdom som gir lesjoner i hud, perifere nerver, nese, hals, øyne og testikler. Nerveinfeksjonen gir anestesi: brannsår på ekstremitetene, dunk, slag, spark gir sår , sekundærinfiseres, ulcarasjoner og mutilasjoner. Smitteoverføring via luftveier og hud.Lang inkubasjonstid: år. Diagnostiseres ved påvisning av syrefaste staver i hudlesjoner. Behandles med Dapson (=Sulfa) Evtl Rifampicin. Smittefri etter 3 måneder ved Dapson, etter 3 dager ved Rif. Resistensutvikling.

5

6 RETROVIRUS (gjør det baklengs) (Normalt = RNA på DNA
template) Kjent at retrovirus kan forårsake leukemi (1980) 1983 påvist at retrovirus forårsaket erhvervet immunsvikt sykdom = Aquired Immunodeficiency Syndrom = AIDS.

7 HIV/AIDS Virusinfeksjon. 2 typer virus fra Retrovirusfamilien: HIV-1, mest ut- bredt og mest studert. HIV-2 forekommer først og fremst i Vest-Afrika. Virkning: HIV -> AIDS som gir svikt i immunsystemet. HIV er relativt labilt utenfor organismen.Mengde infektiøst virus reduseres med % allerede etter noen få timer.Infeksiøst virus påvises ved romtp.i flere døgn, spes. fuktig miljø.Overlever dager ved 37 gr C. Inaktiveres ved 60 gr.C med en faktor 100 pr time. Drepes raskt ved koking. Drepes av Glutaraldehyd, Formalin, Kloramin,Hypoklorit, jodforbind. Alkohol. pH under 6 og over 10.

8 HIV - infeksjon forekommer kun hos mennesker. Høyerestående aper
kan smittes, får ikke klinisk sykdom. Smitteoverføring med blod. Sæd og morsmelk inneholder mindre virusmengder. Smitteoverføring ved sex, IV- stoffmisbruk med kontaminerte sprøyter. I I-land smitteoverf.ved sex mellom menn. Heteroseks smitte øker. Globalt heterosex.- smitte viktigst, spes i Afrika syd for Sahara, Karibia, India og Sørøst-Asia. Smitteoverføring via blodtransfusjon og fra mor til barn er et betydelig problem.

9 Smitteoverføring hyppigere ved analt enn ved vaginalt samleie.
Overføringsrisiko 20% høyere fra smittet mann til kvinne enn omvendt. Andre kjønnsykdommer så som ulcererende sår, traumesår, øker sjansen for overføring. Lav smitteoverføring via brystmelk, vaginalt- og cervikalt sekret. Ikke dokumentert overføring via spytt og tårer. IKKE OVERFØRING VED VANLIG SOSIAL KONTAKT. 1999 ifølge WHO 16 millioner AIDS pasienter. 34 millioner HIV- pos. Ca 6 millioner nye smittede pr år. I Norge påvist ca 2500 personer med HIV smitte, 655 utviklet AIDS. Smitteoverføring ved stikkuhell ca 0,3%, dvs. ca 100 ganger lavere enn ved Hepatitt B.

10

11 Klinisk inf. varierer. 10 - 15% får kortvarig akutt influensa- eller
mononukleoselignende sykdom få uker etter smitte med feber, vond hals lymfeknutesvulst, utslett og utilpassfølelse. Vanlig er asymptomatisk periode på år før pas utvikler generell lymfeknutesvulst, feber, vekttap, diarè. Opportunistiske infeksjoner: Pneumocystis carinii, Candida albicans, Mycobakterier, Herpes, Cytomegalovirus. Kaposis Sarkom indusert av Herpesvirus hyppig spes hos homofile menn.(Langs.voks.rødblå malign cancer i hudens blodkar, armer,føtter) HIV-demens hos ca 25% av pas. 3 av 4 pas har en eller annen nevro- logisk manifestasjon. Median overlevelse ca 1 år etter stilt diagn. uten beh. Behandl med revers-transkriptasehemmere, nukleosidanaloger, non- nukleosid- analoger , proteaseinhibitorer, har redusert letaliteten kraftig.

12

13 Patogenese: Progressiv immunsuppresjon, reduksjon av T-lymfo-
cytter. Immunsuppresjonen medfører at HIV-multiplikasjonen i blodet øker - klinisk tilstand forverres. Antistoffer mot HIV produseres vanligvis etter uker etter smitte. Anergi = manglende T-cellerespons på antigen infeksjon er tidlig- tegn på svekket immunapparat. HIV-inf. affiserer sentralnervesystemet, bevirker cellulær skade. Diagnostikk: Påvisn. av virus eller viruskomponenter. Påvisn av virusantigen. Behandling: Ingen helbredende beh. for AIDS. Ingen kur mot HIV- infeksjon. Antiviral terapi mot HIV kan påvirke forløpet av sykdommen. Beh. av opportunistiske og maligne sykdommer

14 Medikamenter: AZT, Zidovudin, Retrovir = Azidothymidin hemmer aktiviteten av HIV- virus, hemmer formering av virus. Effekt vises på overlevelse, kroppsvekt, nevrologiske symptomer, immunologiske parametre. Proteasehemmere som hemmer HIV- enzymet protease har revulo- sjonert beh. av HIV- inf. ( sakinavir, ritonavir, idinavir, nelfinavir). Disse hemmer dannelsen av funksjonelle proteiner og funksjonelle enzymer. Nydannede HIV-partikler uten dette kan ikke infisere nye celler. Kombinasjonsterapi med varierende antall av disse stoffene kan redusere mengden HIV-virus til under deteksjonsgrensen, gi bedring av immunologiske forhold, sinke eller forhindre resistensutvikling, redusere bivirkninger. I beste fall kan beh. forandre HIV- infeksjon til en kronisk, ikke - progressiv tilstand.

15 PROFYLAKSE: Viktigste tiltak er reduksjon av risiko for smitteoverføring. Informasjon om smitteoverføring. Bruk av kondom. Ikke bruke felles sprøyteutstyr. Smitteoppsporing, HIV- testing av risikoutsatte. HIV- undersøkelse av blodprodukter før bruk. Fungerer i I-land, ikke godt nok i 3. Verden. Arbeide med fremstilling av vaksine foregår etter mange forskjellige prinsipper. Der er betydelige problemer å overvinne på grunn av virus kompleksitet og tendens til betydelig antigen variasjon.


Laste ned ppt "MYCOBAKTERIER, TUBERKULOSE OG LEPRA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google