Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Historien om FURH - Behovet for en fagpolitisk forening innen helse- og sosialfag Karl-Johan Johansen 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Historien om FURH - Behovet for en fagpolitisk forening innen helse- og sosialfag Karl-Johan Johansen 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Historien om FURH - Behovet for en fagpolitisk forening innen helse- og sosialfag Karl-Johan Johansen 1

2 Hva var FURH? FURH – Forening for undervisningspersonell i det regionale høgskolesystem Stiftet høsten 1986 Nedlagt i år 2000 Hadde ca. 120 medlemmer som var ansatt innenfor helse- og sosialfag Hovedtyngden av medlemmene var i Trondheim og Oslo, men det var også en del medlemmer i Nordland og Østfold. 2

3 Formålet til FURH Å arbeide for medlemmenes økonomiske og yrkesmessige interesser. Å være et bindeledd mellom medlemmene ved høgskolene i det regionale høgskolesystemet bl.a. ved å arrangere kurser, konferanser av fagpolitisk karakter og lignende, delvis i samarbeid med 3FH og FFL Det var en rekke enkeltmedlemmer som ikke var med i noen forening, men som inngikk i direkte- medlemmers gruppe som ble medlemmer i FUHR 3

4 Hvorfor ble FURH nedlagt? FURH ble nedlagt i forbindelse omorganisering av Forskerforbundet i år 2000 og etablering av ny struktur med lokallag, jfr. org III. 4

5 Behovet for en fagpolitisk forening? Det er mange viktige spørsmål utenom lønn og arbeidsvilkår som en fagpolitisk forening kunne fokusere på med sikte på å øve innflytelse Helse og sosialsektoren er bemanningsmessig og økonomisk den største i det norske samfunnet Helse og sosialfagene er store i høgskoler og universiteter samt andre sektorer 5

6 Hva burde en fagpolitisk forening innenfor helse- og sosial fag fokusere på? Forskningspolitikk innenfor helse og sosial Innhold og organisering av helse- og sosialfagene innenfor UHR - utdanningspolitikk Bemanning-/rekruttering av personell til ulike stillingskategorier i sektoren Kvalitet innen forskning, utdanning og tjenesteyting innenfor helse- og sosialfeltet 6

7 Potensiale for en fagpolitiske forening innen helse- og sosial Antall medlemmer ved helseutdanningene ved høgskolene: 380 Antall medlemmer i sykehussektoren: 905 Antall medlemmer ved de med. fakultetene på universitetene: 560 Andre sektorer?? Kilde: medlemsregistret i Forskerforbundet 7


Laste ned ppt "Historien om FURH - Behovet for en fagpolitisk forening innen helse- og sosialfag Karl-Johan Johansen 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google