Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Suksessfaktorer for gjennomføring og innsats ved ingeniørstudiet av Svein Thore Hagen Professor Avdeling for teknologiske fag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Suksessfaktorer for gjennomføring og innsats ved ingeniørstudiet av Svein Thore Hagen Professor Avdeling for teknologiske fag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Suksessfaktorer for gjennomføring og innsats ved ingeniørstudiet av Svein Thore Hagen Professor Avdeling for teknologiske fag

2 2 Først, størst og best Først: Høgskolen i Telemark (HiT) startet høsten 2002 med prøveopptak til ingeniørstudier av yrkesfaglige kandidater med fagbrev (Y-VEI) innen elektrorelaterte fag, men uten forkurs. Størst: Pr 01.10.10 er 281 Y-VEI-studenter registrert ved HiT Best: 1. pris i Kunnskapsdepartementets konkurranse om utdanningskvalitet 2008. Resultatene i 2009 og 2010 er tilnærmet like gode som i 2008.

3 3 Kunnskapsdepartementets Utdanningskvalitetspris for 2008 til Y-veien TA, 29/4-08 Teknisk Ukeblad nr 18/2008:

4 4 Samarbeidspartnere Sentrale organisasjoner i arbeidslivet er med på å påvirke og kvalitetssikre Y-veien Norsk Teknologi (Nelfo) Energi Norge (EBL) Norsk Industri = TBL + PIL BNL (Byggenæringens Landsforening) Telemark fylkeskommune

5 5 Endring i opptaksregler "§ 3-3. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til bestemte studier. Institusjoner kan ta opp søkere som ikke oppfyller kravene til generell studiekompetanse til spesielt tilrettelagt ingeniørutdanning, jf. § 2-1 første ledd, og § 4-1 bokstav d), nr. 4. Det forutsettes at søkerne har relevant fagbrev. Tilføyd ved forskrift 10 jan 2007 nr. 17 (i kraft fra opptak til studieåret 2007/2008)."

6 6 Kriterier for etablering av Y-VEI-studier ved HiT Studiet skal gi 180 studiepoeng som fører til bachelorgrad i ingeniørfag Det gis tilpasset undervisning etter fagbrev (nødvendig norsk, engelsk, matematikk, fysikk, kjemi) Inntakskrav er gjennomført og bestått videregående yrkesfaglig utdanning med læretid i bedrift og bestått fagprøve, eller tilsvarende kompetanse For søkere med fagbrev etter 3 år i skole kreves praksis etter fagbrev (minst 12 mnd) Kandidater kan bare ta ingeniørutdanning i faglig forlengelse av sitt fagbrev (fagbrev gir da ikke generell studiekompetanse)

7 7 Kriterier for etablering av Y-VEI-studier ved HiT, s.2 Studiet skal kontinuerlig følges opp av styringsgrupper som etableres for de ulike Y-VEIstudieretninger Styringsgruppen skal representere aktuelle bransjer, skolens ledelse og fagansvarlig for studiet Studier på Y-VEI-tilbud skal legge frem evalueringsrapport for styringsgruppen for hvert semester Styringsgruppen har normalt to møter i året Studiet skal evalueres av aktuelle bransjeforeninger hvert 3. år og det utarbeides sluttrapport for hvert avgangskull

8 Noen suksesskriterier At vi som lærere har kunnskap. KAN At vi som lærere har entusiasme og tro. VIL 8

9 Pedagogisk plattform ”Forbered mennesket for utvikling, og forbered utvikling for mennesket. Gå til dine medmennesker, lev sammen med dem, elsk dem og lær av dem. Start med det de har, bygg på det de vet og kan, og ettersom tiden går – når arbeidet er gjort – vil de fryde seg å si; Jeg har gjort det selv.” (Lao Tse, kinesisk vismann, 500 f. Kr.) 9

10 10 Søkning og studentutvikling ved Y-VEIEN, elektrofag 2002-2010 *Konkurransepoeng er ikke helt sammenlignbar med konkurransepoeng fra allmennfag Opptaksår200220032004200520062007200820092010 Primærsøkere51127101103107137110131169 Konkurransepoeng*åpent≥38,0≥39,7≥41,7≥40,0≥43,5≥39,6≥36,8≥41,0 Registrerte stud. pr 01.10.364645434950 5852 Registrerte stud pr 01.10.10 485552 Fullført hovedprosjekt2636423942 41 Vitnemål etter normert tid2431 3541 i prosent67 % 69 %81 %84 % 82 % Vitnemål pr 01.10.102433383542 41 i prosent67 %72 %84 %81 %86 % 82 %

11 11 Fullføringsgrad for 1. studieår for 8 kull som har gått Y- VEIEN, Elektro

12 12 Fullføringsprosent etter normert tid Y-VEIEN, Elektro

13 13 Søkning og studentutvikling ved Y-VEIEN, Bygg 2007- 2010 *Konkurransepoeng er ikke helt sammenlignbar med konkurransepoeng fra allmennfag Opptaksår2007200820092010 Kull nr1234 Primærsøkere35407690 Konkurransepoeng≥41,8≥41,5≥43,1≥42,5 Registrerte stud. pr 01.10.8143129 Registrerte stud. pr 01.10.10132429 Fullført hovedprosjekt Vitnemål etter normert tid5 i prosent63 %

14 14 Søkning og studentutvikling ved Y-VEIEN, Gass 2007- 2010 *Konkurransepoeng er ikke helt sammenlignbar med konkurransepoeng fra allmennfag Opptaksår2007200820092010 Kull nr1234 Primærsøkere20323936 Konkurransepoeng≥41,1≥45,0 ≥40,0 Registrerte stud. pr 01.10.11131511 Registrerte stud. pr 01.10.10131211 Fullført hovedprosjekt4 Vitnemål etter normert tid3 i prosent27 %

15 15 Søkning og studentutvikling ved Y-VEIEN, Maskin 2007- 2010 *Konkurransepoeng er ikke helt sammenlignbar med konkurransepoeng fra allmennfag Opptaksår2007200820092010 Kull nr1234 Primærsøkere26172734 Konkurransepoeng≥38,2≥41,2≥39,5≥40,3 Registrerte stud. pr 01.10.105614 Registrerte stud. pr 01.10.105514 Fullført hovedprosjekt8 Vitnemål etter normert tid8 i prosent80 %

16 16 Fullføringsgrad for 1. studieår for to kull som har gått Y- VEIEN, Bygg, Gass og Maskin

17 17 Karakterskala med forklaring A = 5 B = 4 C = 3 D = 2 E = 1 F = 0 Forklaringen på karakterene er i kortversjon slik: A = Fremragende. Fremragende prestasjon som klart utmerker seg B = Meget god. Meget god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder C = God. Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder D = Nokså god. En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler E = Tilstrekkelig. Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer F = Ikke bestått. Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene

18 18 Veid karaktergjennomsnitt 1. studieår Y-VEIEN, Elektro

19 19 Gjennomsnittskarakterer til 58 studenter i 1. studieår 2009/10 i kull 8, Elektro

20 20 Gjennomsnittskarakterer til 52 studenter i 1. studieår 2009/10 i kull 3 for Bygg, Gass og Maskin

21 21 Gjennomsnittskarakterer til 32 studenter i 1. studieår 2008/09 i kull 2 for Bygg, Gass og Maskin

22 22 Gjennomsnittskarakterer til 28 studenter i 2. studieår 2009/20 i kull 2 for Bygg, Gass og Maskin

23 23 Veid karaktergjennomsnitt 1. studieår Y-VEIEN, Bygg, Gass og Maskin

24 24 Innovasjon og entreprenørskap TopSafe SB, 2. pris, NM i Studentbedrift, Oslo, april 2010 FlexLED SB, 3. pris, NM i Studentbedrift, Oslo, april 2010 TopSafe SB, FERDprisen, NM i Studentbedrift, Oslo, april 2010 TopSafe SB, Innovasjonsprisen, NM i Studentbedrift, Oslo, april 2010 Reid Innovasjon SB, 2. pris, Venture Cup Delfinale Østlandet, april 2010 TopSafe SB, 2. pris, EM i Studentbedrift, Sofia, Bulgaria, juli 2010 TopSafe SB, Størst internasjonalt potensiale, EM i Studentbedrift, Sofia, Bulgaria, juli 2010 TopSafe SB bestod av ordinære studenter

25 25

26 26

27 27 Beste ingeniørstudent 2010 Leder for Polyteknisk forening Skiensfjorden, Jostein Lille- Mæhlum Y-vei elkraftteknikk, dekan ved teknologiske fag

28 28 HiT-Student i finalen som Årets Teknologistudent 2009 HiT-Student Sigbjørn Stad Røstad, 3. klasse elkraftteknikk bachelor i ingeniørfag, deltok 27. april 2009 i finalen som Årets Teknologistudent i Norge hos FMC Technologies i Kongsberg

29 29 NEFs pris for beste masteroppgave 2007, NTNU, tildeles Y- VEI-student Svein Erik Evju HiT 2002-2005

30 30 Overføringsverdi til andre Yrkesfaglige utdanninger er kvalifiserende til høgre utdanning innenfor relevante fagfelt. Innføring av Kvalitetsreformen av 2003 med vektlegging av flere elementer i eksamensvurderingen gir antagelig et bedre bilde av de faktiske kunnskapene studentene har tilegnet seg og dermed kan også studenter med annen bakgrunn enn allmennfaglig utdanning lykkes med høgre utdanning. Sterkere kontakt og samarbeid med bransjeorganisasjoner og studenter kan gi meget gode resultater.

31 31 Konklusjon Alle resultater, innspill fra bransjeforeninger og tilbakemeldinger fra våre Y-VEIstudenter tyder på at HiT gir en skreddersydd og framtidsrettet ingeniørutdanning. Studentene er spesielt ettertraktet av bedrifter med stort behov for ingeniørarbeidskraft. Y-VEIEN er utvidet til å gjelde andre ingeniørfag fom. 2007. Tilsvarende tiltak er satt i gang for våre ordinære ingeniørstudier


Laste ned ppt "Suksessfaktorer for gjennomføring og innsats ved ingeniørstudiet av Svein Thore Hagen Professor Avdeling for teknologiske fag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google