Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Modul 2 - R 03 Anatomi og fysiologi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Modul 2 - R 03 Anatomi og fysiologi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Modul 2 - R 03 Anatomi og fysiologi
Generell innføring Fred Ivan Kvam Sykepleier, dr. philos (fysiologi) 2003 Fred Ivan Kvam 2003

2 Hvordan arbeide med Anatomi og fysiologi?
Ressursforelesninger i noen sentrale emner PP-presentasjoner legges på kullets hjemmeside. Anvende i PBL-gruppene. Arbeidshefte (med figurer) legges på kullets hjemmeside. Bøker /arbeidsbøker Ordbok / fagterminologi Modeller CD-ROM Internett Fred Ivan Kvam 2003

3 Noen aktuelle lærebøker
Bjåli J.G., Haug E., Sand O. og Sjaastad, Ø.V. Menneskekroppen. Fysiologi og anatomi. Universitetsforlaget 1998. Sjaastad, Toverud, Sand, Bjåli og Haug Arbeidsbok til Menneskekroppen. Fysiologi og anatomi. Universitetsforlaget 2002. Budoviwick M. Et al. Anatomisk atlas. Universitetsforlaget 1992. Jacob, Francone og Lossow. Anatomi og fysiologi. Universitetsforlaget 1980. Dahl, H.A. og Rinvik, E. Menneskets funksjonelle anatomi. Med hovedvekt på bevegelsesapparatet. Cappelen Akademisk Forlag 1999. Brodal, P. Sentralnervesystemet. 3. utg. Universitetsforlaget 2001. Fred Ivan Kvam 2003

4 Ordbøker /anatomisk atlas
Det er flere aktuelle ordbøker på markedet. Samlagets Norsk medisinsk ordbok. Skrevet av Audun Øyri. Nynorsk. Ikke illustrert men den mest omfattende. Anbefales. Pris ca 500 kr. Medisinsk ordbok, Kunnskapsforlaget. Den er illustrert og gir relativt omfattende forklaringer på ord og uttrykk, men har færre oppslagsord enn boken over. Pris ca 500 kr. Anatomiske atlas finnes i mange størrelser – velg gjerne et ”Middels stort”. Fred Ivan Kvam 2003

5 Introduksjon Anatomi og fysiologi
Celler Zygote - Differensiering – ca 200 typer Vev Epitelvev Flytende vev Nervevev Muskelvev Støtte- og bindevev Organ Vev som til sammen fyller en bestemt funksjon Organsystem Organer som samarbeider og utgjør en funksjonell enhet. Fred Ivan Kvam 2003

6 Cytologi (I) Cellemembranen Avgrensing Forankring mellom cellene
Regulering av transport ut/inn av cellen Aktiv / passiv Osmose Diffusjon Membranpotesial / aksjonspotensial Mottar informasjon (hormoner, nevrotransmittorer) Feste for membranproteiner Receptorer Kanaler Ionepumper Enzymer Antigener Fred Ivan Kvam 2003

7 Cytologi (II) Cellekjerne
Kromosomer (DNA, Gener koder for ulike proteiner) Nukleole (RNA) Ribosomer (Setter sammen aminosyrer til proteiner) Golgiapparat (danner lysosomer, setter karbohydratgrupper på proteiner som skal ut av cellen) Endoplasmatisk retikulum (transporterer proteiner som skal ut av cellen) Lysosom (bryter ned unyttige cellebestanddeler) Mitokondrion (energien i ulike næringsstoffer blir ved hjelp av oksygen bundet i ATP) Centriolene (danner spindel ved celledeling) Celleskjelettet (cellens reisverk, feste for organellene, transportsystem, bevegelse) Fred Ivan Kvam 2003

8 Vev Alt vev består av : Celler Intercellulærsubstans Vevsvæske
Grunnsubstans + Fibre Amorf, alle grader av Kollagene fasthet (krystaller, Elastiske mucopolysakkarider) Reticulære Blodfiltrat dvs. blod ÷ celler og store proteiner Fred Ivan Kvam 2003

9 Epitelvev (dekkvev) Kler alle indre og ytre flater Funksjoner:
Beskyttelse Oppsugning (absorbsjon) Utskilling (ekskresjon) Utsondring (sekresjon) Kjennetegnet ved at cellene ligger tett uten intercellulærsubstans Klassifiseres etter form, ordning og funksjon Fred Ivan Kvam 2003

10 Muskelvev Skjelettmuskulatur Glatt muskulatur Hjertemuskulatur
Lange, sylinderformede celler Mange cellekjerner Tverrstriping – velorganisert actin/myocin Kontraherer kun ved viljemessig nervestimulering Glatt muskulatur Små, spoleformede celler Én cellekjerne Ikke tverrstriping Ikke viljemessig kontroll Finnes i indre, hule organer Hjertemuskulatur Korte, forgreinede, sylinderformede celler Bundet sammen med innskuddsskiver – cytoplasmaforbindelse mellom cellene Har tverrstriping Fred Ivan Kvam 2003

11 Nervevev Karakteristisk for nervecellen uregelmessige / mange utløpere
stor irritabilitetsevne leder elektriske impulser mangler evne til å dele seg Fred Ivan Kvam 2003

12 Nervesystemets støtteceller
10 ganger så mange gliaceller som nerveceller Astrocyttene Spiller rolle ved transport av næringsstoffer / avfallsstoffer mellom kapillærer og nevroner. Mikroglia Fagocytterende celler. Fungerer som makrofager. Oligodendrocytter Danner myelinskjede rundt nevronene i CNS Fred Ivan Kvam 2003

13 Støtte- og bindevev Fibret bindevev (fibroblaster, kollagen, elastin)
Fast fibret bindevev (leddbånd, sener, leddkapsler, fascier. Løst fibret bindevev (underhud) Bruskvev (chondrocytter, kollagen, elastin) Hyalin brusk (ekte ledd, luftrør) Elastisk brusk (epiglottis, det ytre øret) Fiberbrusk (mellomvirvelskiver, menisker) Beinvev (osteoblaster, osteocytter, osteoclaster, kollagen, CaHPO4). Kompakt bein Spongiøst bein Fettvev (adipocytter) Fred Ivan Kvam 2003

14 Plan og stedsangivelser
Sagittalplan Frontalplan Horisontalplan Fra anatomisk utgangsstilling: Fleksjon Ekstenssjon Abduksjon Adduksjon Lateralt Medialt Anterior Posterior Superior Inferior Dorsal Ventral Cranialt Caudalt Fred Ivan Kvam 2003

15 Organsystemer (1) Fordøyelsesorganene (gastrointestialtractus)
Langt rør Spyttkjertler Pancreas Hepar Funksjon: Nedbrytning av næringsmidler og opptak av næringsstoffer Respirasjonssystemet Luftveiene – inkludert sinusene Nesen (nesehulen - cavum nasi) Nesesvelget (nasofarynx) Strupen (larynx) med strupelokket (epiglottis) Luftrøret (trachea) Hovedbronkier, Bronkier, Bronkioler Terminale bronkioler Respiratoriske bronkioler med alveoler Funksjon Tilføre blodet O2 Fjerne CO2 fra blodet Regulere blodets pH (korttidsregulering) Fred Ivan Kvam 2003

16 Organsystemer (2) Nervesystemet Sansene CNS PNS Luktesans Syn
Sensorisk del Motorisk del Autonom del (ikke viljestyrt) Sympaticus Parasympaticus Funksjon: Korttidsregulering av kroppsfunksjonene Sansene Luktesans Syn Hørsel Likevekt Smak Kroppssansene (smerter, kulde, varme, trykk/berøring, muskel- og leddsans) Funksjon: Skaffe hjernene vår informasjon om omgivelsene og det indre miljø. Fred Ivan Kvam 2003

17 Organsystemer (3) Det endokrine systemet Muskel og skjelettsystemet
Hypothalamus Hypofyse Glandula thyroidea Glandula parathyroidea Binyrene Pancreas (De Langerhanske øyer) Ovariene Testiklene Placenta Funksjon: Langtidsregulering av kroppsfunksjoner Muskel og skjelettsystemet Knokler Muskler Funksjon: Mobilitet Fred Ivan Kvam 2003

18 Organsystemer (4) Sirkulasjonssystemet Immunsystemet
Cor Blodkar Blodet Funksjon: Transport Immunsystemet Uspesifikke forsvarsmekanismer Det ytre forsvaret Det indre forsvaret Spesifikke forsvarsmekanismer B-lymfocytter (antistoffet) T-lymfocytter (”Killer cells”) Funksjon: Beskytter mot invasjon av mikroorganismer. Fjerner kreftceller Fred Ivan Kvam 2003

19 Organsystemer (5) Utskillelsesorganene Huden
2 ren 2 ureteres Vesica urinaria Urethra Funksjon: Regulering av kroppens vanninnhold (via ADH) Regulering av kroppens saltinnhold (via aldosteron) Langtidsregulering av syre - base Skille ut avfallsstoffer (urinstoff, kreatinin, vann, ulike medikamenter). Danne hormoner: Erytropoietin Renin Vit. D-hormon (som øker opptak av Ca2+ fra duodenum) Huden Epidermis (overhuden) Dermis (lærhuden) Subcutis (underhuden) Funksjon: Beskytte mot mekanisk/kjemisk skade Besktytte mot mikroorganismer Hinder væsketap Beskytte mot ultrafiolett lys Danne vitamin D fra kolesterol Sanseorgan Regulere kroppstemperaturen Formidler emosjonelle signaler Fred Ivan Kvam 2003

20 Organsystemer (6) Mannlige kjønns-organer Kvinnelige kjønns-organer
Testikler Epididymis (Bitestikler) Ductus deferens (Sædlederen) Prostata Vesicula seminalis Ductus deferens Penis Funksjon: Produsere spermier Lage testosteron Befrukte kvinnen Kos Kvinnelige kjønns-organer Ovariene Salpinges Utereus Vagina Store/små kjønns-lepper Klitoris Funksjon: Lagre og frigjøre eggceller Lage østrogen og progesteron Sammensmelting av egg og sædcelle Kos Fred Ivan Kvam 2003


Laste ned ppt "Modul 2 - R 03 Anatomi og fysiologi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google