Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Res april-2000 CRANIUM Røntgen av hode og ansiktskjelett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Res april-2000 CRANIUM Røntgen av hode og ansiktskjelett."— Utskrift av presentasjonen:

1 res april-2000 CRANIUM Røntgen av hode og ansiktskjelett

2 res april-2000 Ventrale ”landemerker” og linjer Median sagital linjen Infraorbital linje (IO-linje) Mandibula vinkel Glabella Interpupillary linjen Nasion Acanthion Symfysis menti 1.

3 res april-2000 Laterale ”landemerker” og linjer 2. Auricular point Mandible vinkel Glabellomeatal linje Glabella Orbitomeatal linje (OM-linje) Infraorbitomeatal linje Acanthomeatal linje Mentomeatal linje Glabelloalveolarlinje

4 res april-2000 CAPUT INDIKASJONER –Fraktur ? –Degenerative / reaktive prosesser (Myelomatose) –Medfødte anomalier FORBEREDELSER –Fjern alle smykker –Hårstrikk/hårnåler –Briller /kontakt linser –Tannproteser FILMSTØRRELSE: 24x30cm FOLIE: MR 400

5 res april-2000 CAPUT Projeksjoner: –Lateral –PA / AP –AP halvaxial (Towne Method) –Helaxial / Submentovertical (Schüller metode) Apparatvalg: –Vanlig røntgenapparat m/bucky (vegg el. bord). –Isosentrisk røntgenapparat (Orbix).

6 res april-2000 CAPUT PA/AP INNSTILLING: 0 (eller 15) grader vinkling. Ca. 70 kv, 40 mAs. OM-linje perpendiculær til filmen Sentralstråle gjennom nasion. BILDEKRITERIER: Hele vertex (skalletaket) skal fremstilles Symmetri i rtg. bildet. Pars petrosa ( Pyramidene) fyller orbita (ved 0 grader vinkling). Os frontale, frontal og ethmoidal sinuser, pars petrosa og orbita.

7 res april-2000 CAPUT LATERAL INNSTILLING: –Midtsagitalplanet parallell med filmen. –Interpupillarlinje perpendiculær med filmen. –Ingen rørvinkling. Ca. 60-66 kv, 25-30 mAs. –Sentrere 2 cm antero superior for ytre øregang. KRITERIER: –Fremstille hele craniet uten rotasjon. –Cella tursica skal ikke være rotert. –Overprojisering av: Rami mandibula, orbita-tak, mastoid region, ytre øregang, kjeveledd. –Parietale region skal være overprojisert.

8 res april-2000 CAPUT AP-halvaxial (Towne metode) INNSTILLING: OM-linje vinkelrett på filmen. Craniocaudal strålegang, med 30 grader caudal vinkling. Sentrer ca. 5cm superior for glabella. Midtsagitalplan perpendiculær til filmen. Ca. 66 KV og 40 mAs

9 res april-2000 CAPUT AP-halvaxial (Towne metode) KRITERIER: –Pyramidene skal være symmetriske. –Dorsum sellae og posterior clinoid prosess skal sees inni foramen magnum. –Occipitalbein skal være gjennomeksponert. –Avstand fra laterale side av cranium til foramen magnum skal være lik på begge sider.

10 res april-2000 CAPUT-helaxial (submentovertical projeksjon) INNSTILLING: IO-linje parallell med film. Midtsagitalplan perpendiculær til filmen. Ingen rørvinkling. Ca.75 kv, 40-50 mAs. Sentrer i midtlinje mellom angula mandibularis.

11 res april-2000 CRANIUM Helaxial (submentovertical projeksjon) KRITERIER: - Avstand fra mandibula condyler til lateralside av craniet må være lik på begge sider. - Mandibula condyler må ligge anterior for pars petrosa. - Symphysis mandibula og anterior del av frontalbein overprojiserer hverandre. - Symetrisk petrosae. - Strukturer i Craniale base sees.

12 res april-2000 Ansiktskjelettet Ansiktet er sammensatt av åtte skjelett-deler : 1. Mandibula, kjevebeinet. 2. Maxilla, overkjeven. 3. Os Zygomaticum, kinnet. 4. Os Nasale, nesebeinet. 5. Os Lacrimale, medialt i orbita. 6. Vomer, medialt i nasal-hulen. 7. Concha Nasalis inferior, nedre nesemusling. 8. Os Palatinum, den harde gane. NB : De eneste uparede beina er Vomer og Mandibula. Resten forekommer parvis. [ FIG : facial skjelett, ant og inf ]

13 res april-2000 ANSIKTSKJELETT INDIKASJON: –fraktur VURDERING: –Kontinuitetsbrudd i orbita eller neseben? –Væske i sinus –Viktig å fremstille os zygomaticus med arcus zygomaticus. –(Vurdering kan være vanskelig). RUTINEPROJEKSJONER: –Hake - nese bilde (Waters projeksjon) –Panne - nese bilde (Caldwell projeksjon) –Lateral –( Helaxial, som caput)

14 res april-2000 ANSIKTSKJELETT - PA INNSTILLING: Waters projeksjon, hake - nese bilde –OM-linje danner en vinkel på 37 grader med filmen. –Ingen rørvinkling –Ca. 60-65 kv, 30-40 mAs STRUKTURER SOM SEES: –Demonstrerer i hovedsak orbitae, maxillarsinus, maxillae og zygomaticus.

15 res april-2000 ANSIKTSKJELETT - PA INNSTILLING: Caldwell projeksjon, Panne - nese bilde. OM-linje perpendiculært til filmen. Vinkle røret 15-25 grader caudalt. Ca. 60-65 kv, 30-40 mAs STRUKTURER SOM SEES: Demonstrerer i hovedsak orbitae frontalsinus og anterior ethmoidal celler.

16 res april-2000 ANSIKTSKJELETT INNSTILLING: Lateral Innstilling som side caput. Sentreringspunkt ca. 1-2 cm posterior for laterale orbitakant. Ca.50-55 kv, 20 mAs. STRUKTURER SOM SEES: Demonstrerer ansiktsbein. Høyre og venstre side overprojiserer hverandre.

17 res april-2000 Le Fort Frakturer Frakturer i midtre del av ansiktet. 3 typer eller kombinasjon av flere. Innvolverer: os nasale os zygomaticum mandibula

18 res april-2000 Le Fort Fraktur - type 1 Horisontalt brudd i den tannbærende delen av Maxilla. Karakteristisk: –Alvolar prosess (tenner involvert). –Os Palatinum er mobil. –Tenner i Maxilla og mandibula er forskjøvet i forhold til hverandre. –Neseblod forekommer.

19 res april-2000 Le Fort Fraktur - type 2 Pyramidalt brudd: –Mediale Maxilla og os Nasale løsner fra resten av kraniet. Karakteristisk: –Midtre del av ansiktet er presset bak. –Maxilla er presset frem. –Ansiktet virker forlenget. –Munnen er åpen.

20 res april-2000 Le Fort Fraktur - type 3 Kraniofacial disjunction: –Som Le Fort 2. –Men spredning gjennom Orbitarand. –Fraktur i Arcus Zygomaticus. –Os Zygomaticum løsner fra resten av kraniet i tillegg til os Nasale og Maxilla. Karakteristikk: –Som Le Fort 2, men et større område av ansiktet er mobilt.

21 res april-2000 Andre frakturer i ansiktet Fraktur i orbita gulv Tripod fractur, avrivning av laterale vegg Fraktur i arcus zygomaticus

22 res april-2000 ARCUS ZYGOMATICUS INNSTILLING: Tangensial - submentovertical projeksjon –Sentralstrålen perpendiculært til IO- linje. STRUKTURER SOM SEES: Begge arcus zygomaticus sees friprojisert fra andre strukturer.

23 res april-2000 ORBITA Indikasjon: Fraktur Projeksjoner: –Waters projeksjon –Caldwell projeksjon. –Lateral projeksjon. Indikasjon: Fremmedlegeme Projeksjoner: PA og lateral –øye opp –øye ned –øye rett frem

24 res april-2000 ORBITA ”Blow Out” fraktur

25 res april-2000 NESE INDIKASJON: –Fraktur –Luksasjon RUTINEPROJEKSJONER: –Lateral –(Axial ved bruk av tannfilm)

26 res april-2000 MANDIBULA Indikasjon: fraktur Projeksjoner: PA (Ocipito-frontal) Lateral skrå Evt. PA skrå Evt. AP helaxial (Submento- vertical)

27 res april-2000 KJEVELEDD INDIKASJON: Luksasjon Artrose RUTINEPROJEKSJONER: Lateral skrå: -Åpen munn -Lukket munn AP-axial -35 grader caudal vinkling. Eller PA -10 grader craniell vinkling. 25-30 grader caudal vinkling Lukket munn Åpen munn OM-linje

28 res april-2000 BIHULER Indikasjon –bihulebetennelse, polypper Projeksjoner –Caldwell projeksjon (panne - nese bilde). –Waters projeksjon, (hake - nese bilde). –Lateral

29 res april-2000 BIHULER Coronart snitt CT-snitt

30 res april-2000 BIHULER INNSTILLING: Caldwell projeksjon, Panne - nese bilde. OM-linje perpendiculært til filmen. Vinkle røret 15-25 grader caudalt. Ca. 60-65 kv, 30-40 mAs

31 res april-2000 BIHULER INNSTILLING: Waters projeksjon, hake - nese bilde (med åpen munn) OM-linje danner en vinkel på 37 grader med filmen. Ingen rørvinkling Ca. 60-65 kv, 30-40 mAs

32 res april-2000 BIHULER -lateral INNSTILLING: Lateral –Innstilling som side caput. –Sentreringspunkt ca. 1-2 cm posterior for laterale orbitakant. –Ca.50-55 kv, 20 mAs.

33 res april-2000 BIHULER -lateral Snitt midtsagitalt Lateral bihule


Laste ned ppt "Res april-2000 CRANIUM Røntgen av hode og ansiktskjelett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google