Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

CRANIUM Røntgen av hode og ansiktskjelett res april-2000.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "CRANIUM Røntgen av hode og ansiktskjelett res april-2000."— Utskrift av presentasjonen:

1 CRANIUM Røntgen av hode og ansiktskjelett res april-2000

2 Ventrale ”landemerker” og linjer
1. Median sagital linjen Glabella Interpupillary linjen Infraorbital linje (IO-linje) Nasion Acanthion Mandibula vinkel Symfysis menti res april-2000

3 Laterale ”landemerker” og linjer
2. Glabelloalveolarlinje Glabellomeatal linje Glabella Infraorbitomeatal linje Orbitomeatal linje (OM-linje) Auricular point Acanthomeatal linje Mandible vinkel Mentomeatal linje res april-2000

4 CAPUT INDIKASJONER FORBEREDELSER FILMSTØRRELSE: 24x30cm FOLIE: MR 400
Fraktur ? Degenerative / reaktive prosesser (Myelomatose) Medfødte anomalier FORBEREDELSER Fjern alle smykker Hårstrikk/hårnåler Briller /kontakt linser Tannproteser FILMSTØRRELSE: 24x30cm FOLIE: MR 400 res april-2000

5 CAPUT Projeksjoner: Apparatvalg: Lateral PA / AP
AP halvaxial (Towne Method) Helaxial / Submentovertical (Schüller metode) Apparatvalg: Vanlig røntgenapparat m/bucky (vegg el. bord). Isosentrisk røntgenapparat (Orbix). res april-2000

6 CAPUT PA/AP INNSTILLING: BILDEKRITERIER:
0 (eller 15) grader vinkling. Ca. 70 kv, 40 mAs. OM-linje perpendiculær til filmen Sentralstråle gjennom nasion. BILDEKRITERIER: Hele vertex (skalletaket) skal fremstilles Symmetri i rtg. bildet. Pars petrosa ( Pyramidene) fyller orbita (ved 0 grader vinkling). Os frontale, frontal og ethmoidal sinuser, pars petrosa og orbita. res april-2000

7 CAPUT LATERAL INNSTILLING: KRITERIER:
Midtsagitalplanet parallell med filmen. Interpupillarlinje perpendiculær med filmen. Ingen rørvinkling. Ca kv, mAs. Sentrere 2 cm antero superior for ytre øregang. KRITERIER: Fremstille hele craniet uten rotasjon. Cella tursica skal ikke være rotert. Overprojisering av: Rami mandibula, orbita-tak, mastoid region, ytre øregang, kjeveledd. Parietale region skal være overprojisert. res april-2000

8 CAPUT AP-halvaxial (Towne metode)
INNSTILLING: OM-linje vinkelrett på filmen. Craniocaudal strålegang, med 30 grader caudal vinkling. Sentrer ca. 5cm superior for glabella. Midtsagitalplan perpendiculær til filmen. Ca. 66 KV og 40 mAs res april-2000

9 CAPUT AP-halvaxial (Towne metode)
KRITERIER: Pyramidene skal være symmetriske. Dorsum sellae og posterior clinoid prosess skal sees inni foramen magnum. Occipitalbein skal være gjennomeksponert. Avstand fra laterale side av cranium til foramen magnum skal være lik på begge sider. res april-2000

10 CAPUT-helaxial (submentovertical projeksjon)
INNSTILLING: IO-linje parallell med film. Midtsagitalplan perpendiculær til filmen. Ingen rørvinkling. Ca.75 kv, mAs. Sentrer i midtlinje mellom angula mandibularis. res april-2000

11 CRANIUM Helaxial (submentovertical projeksjon)
KRITERIER: - Avstand fra mandibula condyler til lateralside av craniet må være lik på begge sider. - Mandibula condyler må ligge anterior for pars petrosa. - Symphysis mandibula og anterior del av frontalbein overprojiserer hverandre. - Symetrisk petrosae. - Strukturer i Craniale base sees. res april-2000

12 Ansiktskjelettet [FIG : facial skjelett, ant og inf ]
Ansiktet er sammensatt av åtte skjelett-deler : 1. Mandibula, kjevebeinet. 2. Maxilla, overkjeven. 3. Os Zygomaticum, kinnet. 4. Os Nasale, nesebeinet. 5. Os Lacrimale, medialt i orbita. 6. Vomer, medialt i nasal-hulen. 7. Concha Nasalis inferior, nedre nesemusling. 8. Os Palatinum, den harde gane. NB : De eneste uparede beina er Vomer og Mandibula. Resten forekommer parvis. [FIG : facial skjelett, ant og inf ] res april-2000

13 ANSIKTSKJELETT INDIKASJON: VURDERING: RUTINEPROJEKSJONER: fraktur
Kontinuitetsbrudd i orbita eller neseben? Væske i sinus Viktig å fremstille os zygomaticus med arcus zygomaticus. (Vurdering kan være vanskelig). RUTINEPROJEKSJONER: Hake - nese bilde (Waters projeksjon) Panne - nese bilde (Caldwell projeksjon) Lateral ( Helaxial, som caput) res april-2000

14 ANSIKTSKJELETT - PA Waters projeksjon, hake - nese bilde INNSTILLING:
OM-linje danner en vinkel på 37 grader med filmen. Ingen rørvinkling Ca kv, mAs STRUKTURER SOM SEES: Demonstrerer i hovedsak orbitae, maxillarsinus, maxillae og zygomaticus. res april-2000

15 ANSIKTSKJELETT - PA INNSTILLING: Caldwell projeksjon,
Panne - nese bilde. OM-linje perpendiculært til filmen. Vinkle røret grader caudalt. Ca kv, mAs STRUKTURER SOM SEES: Demonstrerer i hovedsak orbitae frontalsinus og anterior ethmoidal celler. res april-2000

16 ANSIKTSKJELETT INNSTILLING: Lateral STRUKTURER SOM SEES:
Innstilling som side caput. Sentreringspunkt ca. 1-2 cm posterior for laterale orbitakant. Ca kv, 20 mAs. STRUKTURER SOM SEES: Demonstrerer ansiktsbein. Høyre og venstre side overprojiserer hverandre. res april-2000

17 Le Fort Frakturer Frakturer i midtre del av ansiktet.
3 typer eller kombinasjon av flere. Innvolverer: os nasale os zygomaticum mandibula res april-2000

18 Le Fort Fraktur - type 1 Horisontalt brudd i den tannbærende delen av Maxilla. Karakteristisk: Alvolar prosess (tenner involvert). Os Palatinum er mobil. Tenner i Maxilla og mandibula er forskjøvet i forhold til hverandre. Neseblod forekommer. res april-2000

19 Le Fort Fraktur - type 2 Pyramidalt brudd: Karakteristisk:
Mediale Maxilla og os Nasale løsner fra resten av kraniet. Karakteristisk: Midtre del av ansiktet er presset bak. Maxilla er presset frem. Ansiktet virker forlenget. Munnen er åpen. res april-2000

20 Le Fort Fraktur - type 3 Kraniofacial disjunction: Karakteristikk:
Som Le Fort 2. Men spredning gjennom Orbitarand. Fraktur i Arcus Zygomaticus. Os Zygomaticum løsner fra resten av kraniet i tillegg til os Nasale og Maxilla. Karakteristikk: Som Le Fort 2, men et større område av ansiktet er mobilt. res april-2000

21 Andre frakturer i ansiktet
Fraktur i orbita gulv Tripod fractur, avrivning av laterale vegg Fraktur i arcus zygomaticus res april-2000

22 ARCUS ZYGOMATICUS INNSTILLING:
Tangensial - submentovertical projeksjon Sentralstrålen perpendiculært til IO-linje. STRUKTURER SOM SEES: Begge arcus zygomaticus sees friprojisert fra andre strukturer. res april-2000

23 ORBITA Indikasjon: Fraktur Projeksjoner: Indikasjon: Fremmedlegeme
Waters projeksjon Caldwell projeksjon. Lateral projeksjon. Indikasjon: Fremmedlegeme Projeksjoner: PA og lateral øye opp øye ned øye rett frem res april-2000

24 ORBITA ”Blow Out” fraktur
res april-2000

25 NESE INDIKASJON: Fraktur Luksasjon RUTINEPROJEKSJONER: Lateral
(Axial ved bruk av tannfilm) res april-2000

26 MANDIBULA Indikasjon: fraktur Projeksjoner: PA (Ocipito-frontal)
Lateral skrå Evt. PA skrå Evt. AP helaxial (Submento-vertical) res april-2000

27 KJEVELEDD INDIKASJON: RUTINEPROJEKSJONER: Luksasjon Artrose
Lateral skrå: -Åpen munn -Lukket munn AP-axial -35 grader caudal vinkling. Eller PA -10 grader craniell vinkling. OM-linje Lukket munn 25-30 grader caudal vinkling Åpen munn res april-2000

28 BIHULER Indikasjon Projeksjoner
bihulebetennelse, polypper Projeksjoner Caldwell projeksjon (panne - nese bilde). Waters projeksjon, (hake - nese bilde). Lateral res april-2000

29 BIHULER Coronart snitt CT-snitt res april-2000

30 BIHULER INNSTILLING: Caldwell projeksjon, Panne - nese bilde.
OM-linje perpendiculært til filmen. Vinkle røret grader caudalt. Ca kv, mAs res april-2000

31 BIHULER INNSTILLING: Waters projeksjon, hake - nese bilde
(med åpen munn) OM-linje danner en vinkel på 37 grader med filmen. Ingen rørvinkling Ca kv, mAs res april-2000

32 BIHULER -lateral INNSTILLING: Lateral Innstilling som side caput.
Sentreringspunkt ca. 1-2 cm posterior for laterale orbitakant. Ca kv, 20 mAs. res april-2000

33 BIHULER -lateral Lateral bihule Snitt midtsagitalt res april-2000


Laste ned ppt "CRANIUM Røntgen av hode og ansiktskjelett res april-2000."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google