Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overlege dr. med. Kjell Arne Kvistad MR-senteret, medisinsk seksjon MR i brystkreftdiagnostikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overlege dr. med. Kjell Arne Kvistad MR-senteret, medisinsk seksjon MR i brystkreftdiagnostikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 overlege dr. med. Kjell Arne Kvistad MR-senteret, medisinsk seksjon MR i brystkreftdiagnostikk

2 SINTEF Unimed - oppdragsforskning i biomedisin og bioteknologi (også olje, oppdrettsnæring o.a.) NTNU - klinisk forskning og grunnforskning i biomedisin (DMF og andre fakultet) Medisinsk seksjon - pasientundersøkelser og klinisk forskning MR Senteret i Trondheim er satt sammen av tre partnere

3 MR-senteret i Trondheim

4 Marconi 1.5 T Siemens Symphony 1.5 T

5

6 Brystkreft En av de hyppigste årsaker til kreftdød blant kvinner I Norge oppdages mer enn 2500 nye tilfeller av brystkreft årlig og nær 800 dør av sykdommen Adapted from P.H. Zahl, 1997 Rate / 100 000 I årene 1964-94 har det vært en 50% økning i antall nye brystkrefttilfeller i Norge I 1964 døde annenhver kvinne med brystkreft av sykdommen sammenliknet med hver tredje i 1994

7 MRI av brystlesjoner - teknikk 98-100 % av maligne brystsvulster lader opp intravenøse MR- kontrastmidler (Omniscan eller Magnevist) De fleste maligne svulster tar hurtig opp kontrastvæsken, når maksimal signalintensitet etter 1-2 minutter etterfulgt av en platåfase eller en utvaskingsfase Signal intensity Time

8 MRI av brystlesjoner - teknikk Pasienten plasseres i mageleie (obs. bevegelse) Brystspole T2-vektet bildeserie Dynamisk 3D T1-vektet gradientekko bildeserie (6-8 repetisjoner) Snittplan ? Postprosessering (subtraksjon, ROI-målinger) Magnetfeltstyrke ?

9 Dyn. CE T1-w. imaging, carcinoma Precontrast 1 min post contrast

10 Dyn. CE T1-w. imaging, carcinoma 6 min post contrastTid - signalintensitetkurve Time Signal intensity min 0 1 2 3 4

11 Dyn. CE T1-w. imaging, fibroadenoma Pre contrast 1 min post contrast

12 Dyn. CE T1-w. imaging, fibroadenoma 6 min post contrastTid-signalintensitetskurve Time Signal intensity min 0 1 2 35

13 Indikasjoner for MR av brystlesjoner Sykdomsutbredelse hos pasienter som er kandidater for brystbevarende kirurgi Evaluering av pasienter som er behandlet med brystbevarende kirurgi eller pasienter med silikonimplantater Evaluering av innvekst i brystveggen Evaluering av responsen på neoadjuvant kjemoterapi Evaluering av brystet hos pasienter med aksillære lymfeknutemetastaser uten kjent utgangspunkt Screening av høyrisikokvinner (hereditær brystkreft)

14 Sykdomsutbredelse hos kandidater for brystbevarende kirurgi 40% av pasientene som røntgenmammografisk har en solitær brystlesjon har ved grundig mikroskopisk undersøkelse multifokal eller multisentrisk sykdom Påvisning av multifokal eller multisentrisk sykdom kan være en kontraindikasjon for brystbevarende kirurgi Sykdomsutbredelse sees bedre ved MR enn ved rtg mammografi (98% mot 55% samsvar med histologi) I en nylig publisert studie av Fischer et al påviste MR multifokalitet/-sentrisitet hos 54 av 463 pas. hvor rtg mammo viste solitær tumor

15 Sykdomsutbredelse hos kandidater for brystbevarende kirurgi 56 år gammel kvinne, rtg mammografi viste malignitetssuspekt lesjon sentralt i hø. bryst

16 P. Skaane, Ullevål Sykehus

17 Postoperativ evaluering 5-10% av pas. behandlet med brystbevarende kirurgi får lokalt residiv Arrvev kan røntgenmammografisk være vanskelig å skille fra residivtumor - på MR er dette lettere siden arrvev ikke lader opp kontrastvæske Silikonimplantater er røntgentette og selv med spesialprojeksjoner skjules brystvevet av protesen

18 63 år gammel kvinne, brystbev. kirurgi to år siden. Rtg mammografi viser residivsuspekt tumor lateralt i brystet.

19 65 år gammel kvinne, fikk silikonimplantater for 6 år siden, nå axillemetastaser fra carcinom, negativ klinisk u.s. og rtg mammografi

20 Evaluering av innvekst i thoraxveggen Vurdering av tumorutbredelse er viktig for operabilitet, valg av op.teknikk og bruk av neoadjuvant kjemoterapi Svulster lokalisert langt posteriort i brystet kan være vanskelige å evaluere med rtg. mammografi og klinisk u.s.

21 56 år gammel kvinne med stor tumor i ve. bryst

22 Aksillære lymfeknutemetastaser uten kjent utgangspunkt Brystkreft som manifesterer seg i form av isolerte aksillemetastaser uten tegn til brysttumor ved røntgenmammografi eller klinisk u.s. utgjør 0.3 - 0.8% av alle brystkrefttilfeller I de fleste slike tilfeller vil primærsvulsten kunne oppdages med MR u.s.

23 37 år gammel kvinne med gradvis voksende tumor i axillen. Finnålbiopsi viste metastase fra malign epiltelial tumor. Klinisk u.s., rtg mammo og UL var negativ.

24 Evaluering av kjemoterapieffekt Pasienter med lokalavansert brystkreft (tumor > 5 cm, innvekst i hud el. thoraxvegg, stor fikserte glandler) får neoadjuvant kjemoterapi MR er godt egnet for å bedømme utbredelsen av evt. resttumor etter behandling

25 Før kjemoterapi 47 år gammel kvinne med lokalavansert brytskreft Etter 2 kurer

26 Lymfeknuter før neoadjuvant kjemoterapi Etter kjemoterapi

27 Nye MR-metoder i brysttumordiagnostikk Perfusjons MRI MR-spektroskopi Høyoppløsning MRI Nye MR-kontrastmidler

28 Signal- intensitet min 0 1 2 3 Signal- intensitet 0 1 2 3 4 5 min Perfusjons MRI Dynamisk T1-vektet kontrastserie MalignBenign

29 Signal- intensitet Signal- intensitet Tid Kontrastinj. Perfusjons MRI T2*-vektet perfusjons MRI MalignBenign

30 MR-spektroskopi Cholin Lipider Malign Benign

31 MR-veiledet biopsi

32 Oppsummering MR av brystsvulster utføres med pas. i mageleie og en brystspole må benyttes Dynamisk contrast MR-undersøkelse Høy sensitivitet for påvisning av cancer, dårligere spesifisitet Etter hvert flere allment aksepterte indikasjoner

33

34

35


Laste ned ppt "Overlege dr. med. Kjell Arne Kvistad MR-senteret, medisinsk seksjon MR i brystkreftdiagnostikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google