Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MR i brystkreftdiagnostikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MR i brystkreftdiagnostikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 MR i brystkreftdiagnostikk
overlege dr. med. Kjell Arne Kvistad MR-senteret, medisinsk seksjon

2 MR Senteret i Trondheim er satt sammen av tre partnere
Medisinsk seksjon - pasientundersøkelser og klinisk forskning SINTEF Unimed - oppdragsforskning i biomedisin og bioteknologi (også olje, oppdrettsnæring o.a.) NTNU - klinisk forskning og grunnforskning i biomedisin (DMF og andre fakultet)

3 MR-senteret i Trondheim

4 Marconi 1.5 T Siemens Symphony 1.5 T Siemens Symphony 1.5 T

5

6 Brystkreft En av de hyppigste årsaker til kreftdød blant kvinner
I Norge oppdages mer enn 2500 nye tilfeller av brystkreft årlig og nær 800 dør av sykdommen I årene har det vært en 50% økning i antall nye brystkrefttilfeller i Norge I 1964 døde annenhver kvinne med brystkreft av sykdommen sammenliknet med hver tredje i 1994 Rate / Adapted from P.H. Zahl, 1997

7 MRI av brystlesjoner - teknikk
% av maligne brystsvulster lader opp intravenøse MR-kontrastmidler (Omniscan eller Magnevist) Signal intensity De fleste maligne svulster tar hurtig opp kontrastvæsken, når maksimal signalintensitet etter 1-2 minutter etterfulgt av en platåfase eller en utvaskingsfase Time

8 MRI av brystlesjoner - teknikk
Pasienten plasseres i mageleie (obs. bevegelse) Brystspole T2-vektet bildeserie Dynamisk 3D T1-vektet gradientekko bildeserie (6-8 repetisjoner) Snittplan ? Postprosessering (subtraksjon, ROI-målinger) Magnetfeltstyrke ?

9 Dyn. CE T1-w. imaging, carcinoma
Precontrast 1 min post contrast

10 Dyn. CE T1-w. imaging, carcinoma
Signal intensity Time min 6 min post contrast Tid - signalintensitetkurve

11 Dyn. CE T1-w. imaging, fibroadenoma
Pre contrast 1 min post contrast

12 Dyn. CE T1-w. imaging, fibroadenoma
Signal intensity Time min 5 6 min post contrast Tid-signalintensitetskurve

13 Indikasjoner for MR av brystlesjoner
Sykdomsutbredelse hos pasienter som er kandidater for brystbevarende kirurgi Evaluering av pasienter som er behandlet med brystbevarende kirurgi eller pasienter med silikonimplantater Evaluering av innvekst i brystveggen Evaluering av responsen på neoadjuvant kjemoterapi Evaluering av brystet hos pasienter med aksillære lymfeknutemetastaser uten kjent utgangspunkt Screening av høyrisikokvinner (hereditær brystkreft)

14 Sykdomsutbredelse hos kandidater for brystbevarende kirurgi
40% av pasientene som røntgenmammografisk har en solitær brystlesjon har ved grundig mikroskopisk undersøkelse multifokal eller multisentrisk sykdom Påvisning av multifokal eller multisentrisk sykdom kan være en kontraindikasjon for brystbevarende kirurgi Sykdomsutbredelse sees bedre ved MR enn ved rtg mammografi (98% mot 55% samsvar med histologi) I en nylig publisert studie av Fischer et al påviste MR multifokalitet/-sentrisitet hos 54 av 463 pas. hvor rtg mammo viste solitær tumor

15 Sykdomsutbredelse hos kandidater for brystbevarende kirurgi
56 år gammel kvinne, rtg mammografi viste malignitetssuspekt lesjon sentralt i hø. bryst

16 P. Skaane, Ullevål Sykehus

17 Postoperativ evaluering
5-10% av pas. behandlet med brystbevarende kirurgi får lokalt residiv Arrvev kan røntgenmammografisk være vanskelig å skille fra residivtumor - på MR er dette lettere siden arrvev ikke lader opp kontrastvæske Silikonimplantater er røntgentette og selv med spesialprojeksjoner skjules brystvevet av protesen

18 63 år gammel kvinne, brystbev. kirurgi to år siden
63 år gammel kvinne, brystbev. kirurgi to år siden. Rtg mammografi viser residivsuspekt tumor lateralt i brystet.

19 65 år gammel kvinne, fikk silikonimplantater for 6 år siden, nå axillemetastaser fra carcinom, negativ klinisk u.s. og rtg mammografi

20 Evaluering av innvekst i thoraxveggen
Vurdering av tumorutbredelse er viktig for operabilitet, valg av op.teknikk og bruk av neoadjuvant kjemoterapi Svulster lokalisert langt posteriort i brystet kan være vanskelige å evaluere med rtg. mammografi og klinisk u.s.

21 56 år gammel kvinne med stor tumor i ve. bryst

22 Aksillære lymfeknutemetastaser uten kjent utgangspunkt
Brystkreft som manifesterer seg i form av isolerte aksillemetastaser uten tegn til brysttumor ved røntgenmammografi eller klinisk u.s. utgjør % av alle brystkrefttilfeller I de fleste slike tilfeller vil primærsvulsten kunne oppdages med MR u.s.

23 37 år gammel kvinne med gradvis voksende tumor i axillen
37 år gammel kvinne med gradvis voksende tumor i axillen. Finnålbiopsi viste metastase fra malign epiltelial tumor. Klinisk u.s., rtg mammo og UL var negativ.

24 Evaluering av kjemoterapieffekt
Pasienter med lokalavansert brystkreft (tumor > 5 cm, innvekst i hud el. thoraxvegg, stor fikserte glandler) får neoadjuvant kjemoterapi MR er godt egnet for å bedømme utbredelsen av evt. resttumor etter behandling

25 Etter 2 kurer Før kjemoterapi
47 år gammel kvinne med lokalavansert brytskreft

26 Etter kjemoterapi Lymfeknuter før neoadjuvant kjemoterapi

27 Nye MR-metoder i brysttumordiagnostikk
Perfusjons MRI MR-spektroskopi Høyoppløsning MRI Nye MR-kontrastmidler

28 Perfusjons MRI Dynamisk T1-vektet kontrastserie Malign Benign Signal-
intensitet min Malign Benign Dynamisk T1-vektet kontrastserie

29 Perfusjons MRI T2*-vektet perfusjons MRI Malign Benign Kontrastinj.
Signal- intensitet Tid Kontrastinj. Malign Benign T2*-vektet perfusjons MRI

30 MR-spektroskopi Lipider Malign Cholin Lipider Benign

31 MR-veiledet biopsi

32 Oppsummering MR av brystsvulster utføres med pas. i mageleie og en brystspole må benyttes Dynamisk contrast MR-undersøkelse Høy sensitivitet for påvisning av cancer, dårligere spesifisitet Etter hvert flere allment aksepterte indikasjoner

33

34

35


Laste ned ppt "MR i brystkreftdiagnostikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google