Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høstkonferansen 2012 - ASVL Arvid Kaspersen Daglig leder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høstkonferansen 2012 - ASVL Arvid Kaspersen Daglig leder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høstkonferansen 2012 - ASVL
Arvid Kaspersen Daglig leder

2 JSI Jobbkompetanse – et unikt samarbeid
J = Jæren Industripartner AS S = Sandnes Pro-Service AS I = Invivo AS Gjennom datterselskapet JSI Jobbkompetanse as, ønsker eierbedriftene å utvikle og utnytte bedriftenes kompetanse, kapasitet og ressurser I samarbeid kan vi styrke vår kvalitet, utvikle tjenester, metoder og verktøy Vi levere våre tjenester lokalt og dekke hele sør-Rogaland, noe som gir nærhet til deltakerne, ett stort nettverk av ressurser, og fleksible løsninger for både eierbedriftene og våre kunder Sammen vil eierbedriftene være en solid leverandør som er til å regne med, og som står støtt på sine verdier og ideelle formål

3 Hvem er vi? JSI Jobbkompetanse as har hovedkontor på Sandnes, i lokalene til Sandnes Pro-Service Daglig leder: Arvid Kaspersen Styret består av: Oddvar Bjørkvik, Adm. dir i Sandnes Pro-Service (Styreleder) Arild Kastmann, Adm. dir i Jæren Industripartner Kurt Gjerde, Adm. dir i Invivo Faglig ressursgruppe består av: Bjørn Kulleseid, Attføringsleder i Sandnes Pro-Service Ingrid Reve, Attføringsleder i Jæren Industripartner Åse-Mari Frøyen Voll, Attføringsleder i Invivo

4 Hva gjør vi? Først litt om eierbedriftene:
Jæren Industripartner, Sandnes Pro-Service og Invivo er alle arbeidsmarkedsbedrifter som leverer tiltak og tjenester til NAV, kommunene og fylkeskommunen. Alle eierbedriftene er kommunalt eide og har ideelle formål. JSI Jobbkompetanse skal på vegne av eierbedriftene utarbeide tilbud til NAV, kommuner, fylkeskommunen og det lokale næringslivet. Våre kjerneområder skal være tiltak som bidrar til å kvalifisere enkeltpersoner til arbeid, hindre utstøting fra arbeid, og reetablering i arbeid.

5 Hvordan arbeider vi? JSI Jobbkompetanse har en strategi på ulike satsingsområder. Vi følger med på offentlige anskaffelser, oppsøker aktuelle kunder og utarbeider egne prosjekter ut fra etterspørsel og behov i markedet. JSI Jobbkompetanse utarbeider tilbud til våre kunder ut fra bestillinger, anbud eller andre henvendelser. Det opprettes en prosjektgruppe for hvert tilbud som utarbeides. Prosjektgruppa består av en person fra hver eierbedrift, og ledes av daglig leder i JSI Jobbkompetanse. Eierbedriftene vil gjennom styret gi garantier for den kapasitet og kompetanse som kreves. Når en kunde velger oss som leverandør, går vi fra forhandling til samarbeid. God dialog skal være vårt kjennetegn. Vi lager rutiner og ordninger for å bygge opp og gjennomføre leveransene. Eierbedriftene ansetter og kvalifiserer nødvendig personell for leveransen, mens JSI Jobbkompetanse koordinerer og administrer tjenestene. Dersom eierbedriftene ikke har tilstrekkelig kapasitet eller kompetanse, benyttes eksterne leverandører. Det er også aktuelt å bruke eksterne leverandører for å utvide vårt nedslagsfelt.

6 Visjon JSI Jobbkompetanse skal være en toneangivende, betydelig og kompetent utvikler og leverandør av arbeidsmarkedstiltak og tjenester. Tjenesteområdene skal bidra til å hindre utstøting fra- og fremme inkludering og integrering i arbeidslivet. Våre tilbud skal tilbys både til NAV, offentlig og privat virksomhet. Vårt kjennetegn skal være kompetanse, kvalitet, nærhet og fleksibilitet. Og vi vet at vi lykkes når vi blir valgt på nytt!

7 Forretningsidé Selskapet skal på vegen av eierbedriftene utvikle, tilby, selge og organisere tjenester til både offentlig og privat virksomhet. Selskapet skal gjennom å utnytte eierbedriftenes samlede kompetanse og kapasitet, være en betydelig og kompetent leverandør til NAV av arbeidsmarkedstiltak og AMO - kurs utenfor skjermet sektor i Sør – Rogaland. Selskapet skal gjennom samordning av leveranser fra ulike tiltaksleverandører sørge for at NAV gjennom å forholde seg til én leverandør, får tilbud om tjenester av høy kvalitet og god tilgjengelighet der den overordnede målsettingen er å få flest mulig i ordinært arbeid. Våre konkurransefortrinn vil være: Kompetanse, kvalitet, nærhet til brukerne med lokal levering, og god fleksibilitet.

8 Strategi, fra ord til handling
Visjon Forretningsidé Marked NAV Marked Næringskunder Marked Offentlig sektor Organisasjon Mål Strategier Mål Strategier Mål Strategier Mål Strategier Mål, strategier og resultater for hvert område følges opp I styret og i Fagfora mellom JSI Jobbkompetanse og eierbedriftene Nye mål og strategier utarbeides i årlig strategiprosess i juni og fastlegges av styret i august og er grunnlag for budsjettprosess i oktober / desember

9 SWOT – analyse Styrker: Vi kjenner bransjen Vi har kompetanse
Vi har nærhet til markedet Vi har tillit i markedet Vi har erfaring fra ulike tiltak Vi har stort nettverk Vi har metoder og verktøy Svakheter: Selskapet rår ikke over ressursene Eierne har ulike kulturer Samarbeid mellom tre kulturer kan betyr treghet i omstilling og redusert fleksibilitet Ikke kommersielle nok Mangler spesialkompetanse Gjensidig avhengighet mellom eierne Tilknytningen til skjermet sektor kan være en ulempe JSI Jobbkompetanse er ukjent Muligheter: God profilering og markedsføring av JSI Jobbkompetanse Å være en aktiv tilbyder til NAV Utvikle og tilby god kompetanse Vise resultater Aktivt salgsinnsats Opparbeide troverdighet gjennom substans i leveransene til både offentlig og privat virksomhet Trusler: Mulig stigmatisering og uheldige holdninger, både fra NAV og andre kunder og samarbeidspartnere Lite forutsigbarhet NAV kan in-source tiltak som Avklaring og oppfølging Korte tidsperspektiver Risiko ved oppbygging av kapasitet Kostnader til kompetanseheving SWOT – analyse

10 Eksempel 1: Handlingsplan: NAV
Mål: Å oppnå at NAV bruker opsjonen på to år i Avklaringstiltaket, og at vi deretter vinner tiltaket på nytt. Å vinne minst ett nytt anbud i løpet av 2012 Hva skal gjøres? Bygge opp kvalitet, kompetanse, rutiner og samarbeid i Avklaringstiltaket Overvåke Doffin daglig, vurdere anbud, evt etablere prosjektgruppe og utarbeide tilbud Hvordan? Månedlige møter i styringsgruppa og veiledergruppa i Avklaringstiltaket Månedlige styremøter og møter med faggruppa for JSI Jobbkompetanse Hvem? Daglig leder kaller inn til de faste møtene, og skriver referater og protokoller Daglig leder leder eventuelle prosjektgrupper ved utarbeidelse av tilbud og oppbygging av leveranser Når? Etter vedtatt tidsplan i styret

11 Eksempel 2: Handlingsplan: Organisasjon og kompetanse
Mål: Bygge opp et renommé for JSI Jobbkompetanse som kompetent og betydelig aktør i markedet Legge til rette for oppbygging av kompetanse i eierbedriftene og samarbeidsbedriftene Utvikle et godt samarbeid mellom eierbedriftene Hva skal gjøres? Merkevarebygging gjennom omtale i media, presentasjoner hos kunder, seminar for NAV-ansatte Kompetanseøkning gjennom kurs og seminar for ansatte i eierbedriftene og samarbeidsbedriftene Utvikle samarbeid gjennom månedlige styremøter og fagledermøter Hvordan? Arrangere NAV-seminar våren 2012 Gjennom et konkret «ansikt» presentere oss i media innen sommeren 2012 Evaluere styremøter og fagledermøter en gang i året (siste møtene i året) Hvem? Fagledergruppa planlegger og gjennomfører NAV-seminar Ta initiativ når en leverandør i Avklaringstiltaket har en god representant for en avisartikkel Når? Som angitt ovenfor.

12 Avklaring – første skritt for JSI Jobbkompetanse
JSI Jobbkompetanse har i konkurranse med andre tilbydere, vunnet ett anbud til NAV Rogaland på Avklaringstiltak for sykemeldte og arbeidsledige. Avklaring er en tjeneste som skal belyse en persons jobbmessige muligheter og ressurser. Gjennom kartlegging- og veiledningssamtaler skal personen få hjelp til å finne riktig retning og passende hastighet i sitt videre yrkesaktive liv. Det vil også komme frem hvilke forholds om er viktige for at en person skal lykkes i å skaffe eller beholde ett arbeid. JSI Jobbkompetanse skal til en hver tid ha 50 deltakere på tiltaket Avklaring. Hver deltaker kan i gjennomsnitt delta i Avklaringstiltaket 10 timer pr uke i 4 uker. Denne tiden kan forlenges i inntil 12 uker dersom det er behov for det. I tillegg til eierbedriftene, har vi knyttet til oss Avanti Ryfylke as og Arbeids- og kompetanseservice as i Egersund. Dermed kan vi levere tjenesten lokalt i hele sør-Rogaland.

13 Avklaring – ett skritt videre for våre deltakere
- å se sine muligheter, eller finne sin “firkløver”! Foto: Gunleif Helland

14 Hva nå? Muligheter? Utfordringer?

15 JSI Jobbkompetanse – en mulighet!
Vi gleder oss over samarbeidet mellom Vekst-bedriftene! Vi gleder oss over samarbeidet med NAV! Vi ser mulighetene lokalt! Men mest av alt håper vi at hver eneste deltaker får bedre livskvalitet, og kommer ett skritt videre mot jobb! Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Høstkonferansen 2012 - ASVL Arvid Kaspersen Daglig leder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google