Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lars Østby Statistisk sentralbyrå

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lars Østby Statistisk sentralbyrå"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lars Østby Statistisk sentralbyrå www.ssb.no/innvandring/
Myter og fakta om innvandring og integrering Presentasjon for Norsk Folkehjelp Fordommer fordummer 23. nov 2010 Lars Østby Statistisk sentralbyrå

2 Seks myter om innvandrere og innvandring?
”Norge har så mange innvandrere” ”Innvandrernes ”henteekteskap” driver dagens innvandring” ”Muslimene vil være i flertall om år” ”Gutter slutter, jenter studerer” ”Integrasjonen i Norge er mislykket” ”Nordmenn er så skeptiske til innvandrere” 2

3 Aftenpostens ”debattsentral” på nett, februar 2010
Kilde: Aftenposten

4 Definisjoner og tall Innvandrere: er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre: personer Norskfødte med innvandrerforeldre: barna innvandrerpar får etter ankomst til Norge (tidligere kalt etterkommere): I alt , 11,4 prosent av befolkningen Fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa minus EØS (kalles her: Asia, Afrika etc.) innvandrere og norskfødte 7 prosent av befolkningen

5 Mister vår innvandrerdefinisjon mange innvandrere?
: Én av foreldrene er innvandrer: nær personer Fire av fem har bakgrunn fra Europa ”Tredjegenerasjon”: 258 personer Finnes i noen av Oslos sandkasser Barn av én norskfødt med innvandrerforeldre og én innvandrer: personer 2 200 med bakgrunn fra Pakistan, 400 fra Tyrkia

6 Norge har så stor innvandring!
MYTE 1 Norge har så stor innvandring! 6

7 flere på 40 år Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 7

8 Ikke veldig stor andel utenlandsfødte i Norge i OECD-sammenheng. 2006
OECD Factbook 2009: Economic, Environmental and Social Statistics

9 Flest med bakgrunn fra Polen 1.1.2010
9

10 Innvandrernes ”henteekteskap” driver dagens innvandring!
MYTE 2 Innvandrernes ”henteekteskap” driver dagens innvandring! …og det blir stadig mer vanlig at unge ”henter” ektefeller. 10

11 Flere enn før kommer på grunn av arbeid og familie..
Innvandringer fra ikke-nordiske land, etter innvandringsgrunn Kilde: Statistisk sentralbyrå

12 … men flest som etablerer familie er med en uten innvandrerbakgrunn
: familieetableringer til innvandrer 2 000 til norskfødt med innv.forelder til ”øvrige befolkningen”

13 Mindre vanlig med familieetablering til unge norskfødte med innvandrerforeldre
Kilde: Statistisk sentralbyrå

14 Muslimene vil være i flertall om 20/50/100 år!
MYTE 3 Muslimene vil være i flertall om 20/50/100 år! 14

15

16 Muslimsk flertall vil ”kreve” mellom 5-6 millioner muslimer i Norge
I 2060: Rundt 4 mill uten innvandrerbakgrunn og mer enn 1 mill (?) innv. fra ikke-muslimske land Muslimsk flertall vil ”kreve” mellom 5-6 millioner muslimer i Norge I dag: er registrerte medlemmer av muslimske trossamfunn, 1,9 prosent av Norges befolkning er fra ”muslimske” land (2010), 3,8 prosent av Norges befolkning SSB lager ikke prognoser over religion, men andelen muslimer antar vi kan bli 4-13 prosent i 2060

17 Innvandrere fra 215 land i Norge 1.1. 2010

18 Integreringen i Norge er mislykket
MYTE 4 Integreringen i Norge er mislykket 18

19 Hvordan definere integrering?
Min definisjon av vellykket integrering: Integrering er vellykket om urimelige og ikke selvvalgte forskjeller i levekår mellom minoritet og majoritet blir mindre, over tid og mellom generasjoner. Må være mulig å måle Viktige områder: Utdanning, arbeid, inntekt, demografi

20 Sysselsettingen øker med botiden …… 2009

21 ... bruk av sosialhjelp avtar…
Sosialhjelpens andel av husholdningens samlede inntekt, etter botid. 2006

22 Andel personer i hushold under 60 % av medianinntekt

23 Sysselsettingen øker mye mellom generasjonene
Andel sysselsatte 4. kvartal 2008, år Alle år Kilde: Statistisk sentralbyrå

24 Norskfødte med innvandrerforeldre får like mange barn som andre kvinner i Norge
Antall fødte per 1000 kvinner i alderen år, Kilde: Statistisk sentralbyrå

25 Gutter slutter, jenter studerer
MYTE 5 Gutter slutter, jenter studerer 25

26 Andel som har fullført allmennfag i løpet av 5 år, start i 2003
Andel som har fullført allmennfag i løpet av 5 år, start i Prosent Kilde: Statistisk sentralbyrå

27 Andel som har fullført yrkesfag i løpet av 5 år, start i 2003. Prosent
Kilde: Statistisk sentralbyrå

28 Deltakelse i høyere utdanning blant norskfødte med innvandrerforeldre høsten 2008. Prosent
Kilde: Statistisk sentralbyrå

29

30 Nordmenn er skeptiske til innvandrere
MYTE 6 Nordmenn er skeptiske til innvandrere 30

31 Nordmenn er relativt liberale mht at folk skal få komme til Norge
Kilde: Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2008 31

32 Mange i Norge tror at innvandring er bra for økonomien
Kilde: Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2008

33 Holdninger til innvandrere noe mer positive over tid
Gjennomsnitt på fempunkts skala

34 Seks myter om innvandrere og innvandring?
”Norge har så stor innvandring!” Tja ”Innvandrernes ”henteekteskap” driver dagens innvandring” Nei! ”Muslimene vil være i flertall om år” Nei! ”Gutter slutter, jenter studerer” Tja ”Integrasjonen i Norge er mislykket” Nei! ”Nordmenn er så skeptiske til innvandrere” Neppe 34

35 35

36 Takk for oppmerksomheten!

37 37

38

39 1. gangs innvandring 1990-2009, personer fra land utenom Norden
INNVANDRINGSGRUNN I ALT ARBEID FAMILIE Herav gjenforening etablering med innv etablering m andre FLUKT UTDANNING UKJENT OG ANNET

40

41

42

43

44

45

46 Andel sysselsatte innvandrere 4. kvartal 2008 16-74 år

47 Andel sysselsatte innvandrere Norge og Danmark, 4. kvartal 2007

48

49 Andel bosatte per 1.1. 2010, etter innvandringsgrunn og innvandringsår, 1990-2009. Prosent.

50 Tilslutning til forskjellige utsagn om innvandrere og innvandring. 2009. Prosent
50

51 Arbeidsledighet og andel som mener innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn. Prosent Kilde: Statistisk sentralbyrå og UDI


Laste ned ppt "Lars Østby Statistisk sentralbyrå"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google