Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læring for bedre beredskap

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læring for bedre beredskap"— Utskrift av presentasjonen:

1 Læring for bedre beredskap
Denne presentasjonen er ment som en ressurs som kan brukes som utgangspunkt når en presentasjon skal holdes om gjennomgangen Læring for bedre beredskap. Presentasjonen er lagt opp slik at den enten kan holdes i sin helhet, slik at man kan bruke kun oversiktslysark for å gå gjennom temaer på et mer overordnet nivå, eller slik at man kan velge seg ut lysark innen et spesifikt tema. Rapportens anbefalinger ligger i notatark knyttet til de ulike temaene. I en del tilfeller ligger stikkord knyttet til anbefalingene også i selve lysarket (gjelder ikke gjennomgående mht psykososial innsats og oppfølging, og gjelder heller ikke delkapitlet om Nødnett.) For øvrig er det kun unntaksvis utfyllende tekst til lysarket i notatfelt; henviser til rapportteksten for de ulike temaene. Steinar Olsen Avdelingsdirektør

2 Dette lysarket kan benyttes for introduksjon til presentasjonen der det er passende; lysarket gir en ramme for presentasjonen som gjenspeiler rapportens uttrykk. Forslag til innhold: 22.juli kl : Hva gjorde du? (fortelle sin historie?) - for mange i Norge - en følelse av at tiden sto stille. Vi kjenner til bildet av klokken som stanset med viserene akkurat på 15.25 Samtidig - Både for de rammede og i høyeste grad for innsatspersonell: En kamp mot tiden Når tiden er knapp gjelder det å vite hva man prioritere– det er sentralt å ha planlagt, og utarbeidet rutiner, og øvd (og det hadde vi) I beredskapsarbeid kan man ikke detaljplanlegge seg til alle tenkelige situasjoner: Når sekundene teller er det avgjørende med rask mobilisering, handlekraft og improvisasjonskompetanse. Det viste helsesektoren 22.juli. Ikke bare helseinnsats 22.juli – men også tiden etterpå,- fremdeles. Nå: ansvaret for å sikre en best mulig helseinnsats fremover i tid. 2012 | Læring for bedre beredskap - Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 | 2 2

3

4 Innhold Hendelsene den 22. juli 2011 Personlige refleksjoner
Innsatsen ved Utøya Personlige refleksjoner Hva kan vi lære av 22. juli 2011? Var vi dyktige eller heldige?

5 17:25 Noe skjer på Utøya

6 Situasjonsforståelse ca 1740 :
Skyting pågår – Gjerningsmann ikke pågrepet Mulig 50 skadd / drept Mulig 600 – 700 ungdommer på øya Området er ikke sikret

7 OLH HKP Evak

8 Taktisk belsutning: 6 team Lege/Paramedic(sykepleier) Triageeringsnivåer Luftbro til regionsykehus Ambulanse til sykehus Buss til legevakt HEMS-crew blir i helikopter Raskere evakuering

9 Statusbilde ca 1830 Kommunikasjon Resurser HE-31 – Analog radio
Ca 60 enheter totalt 6 Luftambulanser 2 SAR 2 legebiler 40 ambulanser + 1 MC 2 Helse-ekspresser 6 Lege-team OUS/VV HE-31 – Analog radio OLH AMK-VVHF LA-09 – Analog radio Luftambulansetjenesten AMK-OUS Nødnett – Begrenset dekning GSM – Begrenset kapasitet Redningskanal 5 Ble ikke brukt

10 04/04/2017 Evakueringskjeden Tema for presentasjonen

11 Evakuering C0 C1

12

13 Ca 18:50

14 Samleplass 1

15 Terje Strand, avd. leder, Luftambulanseavdelingen, Prehospitalt Senter

16

17 19:30 Mulig bombe ……

18 Situasjonsforståelse 1930: Fortsatt mange pasienter på Utøya
04/04/2017 Situasjonsforståelse 1930: Fortsatt mange pasienter på Utøya Sivile evakuerer Ubehandlede pasienter Situasjonene på Utøya uavklart Ingen kommunikasjon med innsatsleder C2 C0 Taktsik belsutning: 3 team drar til Utøya m sivile båter 4 team forflyttes til samleplass 2 Bårer / tepper til Utøya Tema for presentasjonen

19

20

21

22 20:39 Siste pasient 21:49 Pasienten ankommer OUS

23 21:11 Den blå timen….

24 Pasientflyt 2012 Anbefalinger:
De regionale helseforetakene må utarbeide planer for fordeling av pasienter mellom sykehus med kirurgisk vaktberedskap, med tanke på ulykker/hendelser som medfører evakuering av et stort antall skadde i løpet av kort tid. Planene bør være basert på sykehusenes kirurgiske kompetanse og behandlingskapasitet De regionale helseforetakene eller det helseforetak de delegerer oppgaver med katastrofeledelse til, må sikre at alle involverte sykehus holdes fortløpende orientert om utviklingen i krisesituasjoner. Dette er viktig for at andre sykehus skal kunne bestemme sitt beredskapsnivå.-- 2012 | Læring for bedre beredskap - Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011

25 Noen refleksjoner

26 Har vi en plan ? En god plan hjelper…….
Første enhet på stedet er nesten aldri en leder Grunnkompetansen hos personellet må være god Bruke samme prinsipper og rutiner ved små hendelser Organisere faste team URE-team fungerte godt Utstyr Trening Har vi et samordnet operasjonalisert felles planverk ???

27 Kommunikasjon er livsnerven…..
TETRA-sambandet gjorde jobben Vi benyttet i liten grad Posisjonering SDS-meldinger Pakkedata Helsepersonell har en vei å gå for å utnytte systemet Talegruppestruktur Sambandstaktikk

28 Har vi en «sambandsplan»?
Etablere faste sambandsrutiner i daglig drift Innsats i egne talegrupper/kanaler Bruke felles talegrupper/kanaler ved samhandling Bruke SDS fra AMK for å nå alle enheter raskt Organisering og rutine…. Mindre kommunikasjon i nettet Har etatene planlagt, organisert og trent slik at man klarer seg uten mobiltelefon….?

29 Er vi beredt ? Bårer, tepper, lys, merkeutstyr hadde vi ikke nok av.
Lett tilgjengelig Små enheter bærbare enheter Ekstra radioutstyr, ladere, batterier Innkallingssystemer

30 Hvem har «Flight command»
60 flybevegelser 30 første time Ingen “flight command” Kommunikasjonsproblemer

31 Det handler om logistikk…
Fungerte godt denne gangen Faste systemer må være etablert og trent Nasjonale triageringsmetoder må på plass Fokus på flaskehalsene…… Nok bårer, tepper, merkeutstyr Lasteområde ambulanser Gode evakueringskjeder (luftbro må trenes) Mottak i sykehus

32 Var vi dyktige eller heldige?
Vi var svært heldige…… Bomben gikk av 1525….. Det var fredag i fellesferien Arbeidstiden slutter 1500 i statsforvaltningen Det var midt i vaktskiftet mellom dag og aftenvakt Det var stor trafikk…… Det gikk to timer til neste hendelse Vi var i ferd å tappe ned i Oslo Vi hadde mer en 40 ambulanseenheter umiddelbart….

33 … og vi var dyktige…… Pasientbehandlingen ga en høyere overlevelse enn man kunne forventet ut i fra skadeomfang 2012 | Læring for bedre beredskap - Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011

34 Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "Læring for bedre beredskap"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google