Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aspektklynger Laura A. Janda, UNC-Chapel Hill

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aspektklynger Laura A. Janda, UNC-Chapel Hill"— Utskrift av presentasjonen:

1 Aspektklynger Laura A. Janda, UNC-Chapel Hill janda@unc.edu www.unc.edu/~lajanda

2 Oversikt: 1.Tilbakeblikk på aspektmorfologi 2.Hva er en klynge? 3.To begreper og fire typer perfektiver 4.Klyngenes oppbygning og fordeling 5.Eksempler og øvelser

3 Tilbakeblikk på aspektmorfologi Se på støttearket Tabell A –Hvilke verb er perfektive og imperfektive? –Hvordan avledes perfektiver og imperfektiver?

4 Tilbakeblikk på aspektmorfologi Se på ”Aspect in Russian” Introduksjonen til ”Convertibility” og eksempler: ”Hardening”, ”Packaging” og ”Particle Extraction”: http://www.unc.edu/depts/slavdept/lajanda /russian/ainr/ http://www.unc.edu/depts/slavdept/lajanda /russian/ainr/

5 Hva er en klynge? Ikke alle russiske verb forekommer i par, og når par eksisterer, er de vanligvis en del av mer sammensatte klynger Alle verb i en klynge har aspektuelle relasjoner til ett leksikalsk ord En klynge kan inneholde fire typer perfektiver Betydning kan bestemme klyngestrukturen

6 Hva er en klynge? Definisjon: –En klynge inneholder alle verb som har aspektuelle relasjoner til ett grunnleggende verb Eksempler: –Se de grupper av verb i Tabell A på støttearket

7 Målsetninger Å forstå hvordan : –klyngestrukturen ved russiske verb er motivert av to begreper som handler om: 1.bevegelse og 2.granularitet –begrepene motiverer avledning av fire typer perfektiver

8 Terminologien vi skal bruke: skriv det på Tabell A! Naturlig Perfektiv: написать, заплатить, ощипать Spesialisert Perfektiv: записать, переписать, переработать, заработать, выплатить, переплатить, вдуть, раздуть, выщипать, отщипать –Avledet Imperfektiv: записывать, переписывать, перерабатывать, зарабатывать, выплачивать, переплачивать, вдувать, раздувать, выщипывать, отщипывать Samensatt Handling: пописать, поработать, проработать, почихать, побеспокоиться, забеспокоиться, подуть, пощипать Engangshandling: чихнуть, дунуть, щипнуть

9 To begreper Reise vs. Bevegelse => Tolkning av Fullførbarhet Granulert vs. Flytende => Tolkning av Individuerbarhet

10 Reise vs. Bevegelse Man kan reise til et sted –eller – Man kan bevege seg uten mål Vi ser denne samme forskjellen ved russiske bevegelsesverb: идти i ‘gå (til et sted)’ vs. ходить i ‘gå (rundt, fram og tilbake)’ Hvilke bevegelsesverb kjenner dere? Det kan sammenlignes med Fullførbarhet

11 Fullførbarhet: Писатель пишет i книгу. ‘Forfatteren skriver en bok.’ Профессор работает i в университете. ‘Professoren arbeider ved universitetet.’ Fullførbarhet er en skala, som påvirkes av forskjellige tolkninger.

12 Fullførbarhet: Mange handlinger er Tvetydige: –Fullførbar Писатель пишет i книгу ‘Forfatteren skriver en bok’ –Ikke-Fullførbar Писатель пишет i книги ‘En forfatter skriver bøker’ Få handlinger er entydig Fullførbare: благодарить i > поблагодарить p ‘takke’ Noen handlinger er Ikke-Fullførbare: чихать i ‘nyse’ –Men noen kan være fullførbare hvis de kan få en mer spesialisert betydning работать i ‘arbeide’ > переработать p ‘foredle, omarbeide’

13 Hva Fullførbarhet betyr for aspektavledning: Bare handlinger som kan tolkes som Fullførbare, har Naturlige Perfektiver –писать i ‘skrive’ > написать p ‘skrive’, платить i > заплатить p ‘betale’ Handlinger som kan være Fullførbare hvis de kan spesialiseres, har Spesialiserte Perfektiver –писать i ‘skrive’> переписать p ‘skrive om igjen’, работать i ‘arbeide’ > переработать p ‘foredle, omarbeide’ Bare handlinger som kan tolkes som Ikke-Fullførbare, har Sammensatte Handlinger –писать i ‘skrive’> пописать p ‘skrive en stund’, работать i ‘arbeide’> поработать p ‘arbeide en stund’

14 Fullføring kan være øyeblikkelig Писатель написал p книгу. ‘Forfatteren skrev en bok.’ Профессор увидел p студента. ‘Professoren så studenten.’ Noen verb har Naturlige Perfektiver som beskriver øyeblikkelig fullføring: видеть i > увидеть p, слышать i > услышать p

15 Granulert vs. Flytende: Substanser kan være: Granulerte, som sand Flytende, som vann Det kan sammenlignes med Individuerbarhet

16 Individuerbarhet: Мальчик чихал i. ‘Gutten nøs.’ Мальчик чихнул p. ‘Gutten nøs en gang.’ Профессор работал i в университете. ‘Professoren arbeidet ved universitetet.’ Andre eksempler: щипать i ‘knipe’ > щипнуть p ‘knipe en gang’, дуть i ‘blåse’ > дунуть p ‘blåse en gang’

17 Individuerbarhet og bevegelsesverb: De Ikke-Fullførbare bevegelsesverbene kan også tolkes som Individuerbare –ходить i ‘gå’ kan beskrive flere bevegelser tur- retur –derfor eksisterer en Engangshandling Perfektiv сходить p ‘gå tur-retur en gang’

18 Oppsummering: To begreper skiller mellom fire typer perfektiver: –Naturlige Perfektiver писать i ‘skrive’ > написать p ‘skrive’ –Spesialiserte Perfektiver работать i ‘arbeide’ > переработать p ‘foredle, omarbeide’ –Sammensatte Handlinger чихать i ‘nyse’> почихать p ‘nyse en stund’ –Engangshandlinger чихать i ‘nyse’> чихнуть p ‘nyse en gang’

19 Klyngenes oppbygning og fordeling De mest vanlige klyngetypene: –Naturlig: благодарить i –Naturlig + Spesialisert: платить i –Naturlig + Spesialisert + Sammensatt: писать i –Spesialisert + Sammensatt: работать i

20 Andre klyngetyper Sammensatt + Engang: чихать i Naturlig + Spesialisert + Sammensatt + Engang: щипать i Spesialisert + Sammensatt + Engang: дуть i Sammensatt: беспокоиться i

21 Eksempler og øvelser Se på støttearket. I øvelsene har vi bare de tre mest vanlige klyngetypene A. Se på perfektivene. Hva slags klyngetyper har disse verbene? B. Hva slags perfektiver er det i disse setningene? C. Kan dere forutsi hva slags perfektiver og klyngetyper disse verbene skal ha?


Laste ned ppt "Aspektklynger Laura A. Janda, UNC-Chapel Hill"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google