Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Objekt-orienterte Produktmodeller i Byggenæringen Av Eirik Kalstveit.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Objekt-orienterte Produktmodeller i Byggenæringen Av Eirik Kalstveit."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Objekt-orienterte Produktmodeller i Byggenæringen Av Eirik Kalstveit

3 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Oppgaveteksten Innledning –Digital Produktmodellering Utvikling av konseptuell modell Forstå produktet Forstå produktutviklings-prosessen Forstå produksjonsprosessen

4 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Oppgaveteksten Innledning –Digital Produktmodellering Implementering i et datamaskinverktøy Omsette konseptuell modell til et ”kjørbart” program i en datamaskin Velge et høvelig verktøy

5 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Oppgaveteksten Innledning –Internasjonale prosjekter ISO/STEP (International Standardization Organisation) POSC/CAESAR (Petrotechnical Open Software Corporation) Standard for the Exchange of Product Model Data, ISO 10303 Felles informasjonsmodeller for petroleumsindustrien

6 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Oppgavebesvarelsen Tilgjengelig på internett etter 15. desember –http://www.selvaag.no/diplom97.htmhttp://www.selvaag.no/diplom97.htm Inneholder –Presentasjon av litteratur/web-studium –Modell av enebolig –Produkt/prosess-modell (eventuelt)

7 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Informasjonsutveksling System A System B NURBS Circle Polyline Neutral format Overføring av data er en tilnærming Ulike konsepter fører til uønskede avvik System A og B er bygget på forskjellig logikk, noe som gjør at dataoverføringen er lik, men logikken som tolker dataene avviker

8 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Hva er et produkt Fysisk eller abstrakt objekt, med en kompleksitet som gjør det nødvendig med en eksakt definisjon, planlegging og koordinasjon for å realisere objektet Typisk produkt: Bygninger, skip, biler, industrianlegg Kan være enestående (Oljeplattform), eller masseprodusert (PC’er)

9 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Hva er en modell? Et diagram er ikke en modell, men en representasjon av modellen. En modell kan brukes av en ”modellmaskin” (F eks en PC) En modell forenkler virkeligheten for å få frem ”kjernen” i det som skal produseres. ”A model is a structure that a system can use to simulate or anticipate the behavior of something else” -Marvin Minsky ”A model is a structure that a system can use to simulate or anticipate the behavior of something else” -Marvin Minsky

10 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Ventil PCV0321 Utstyrs data-ark 3D DAK Eksempel: Ventil PCV0321 Hentet fra POSC/CAESAR prosjektet Eksempel på gjenbruk (flerbruk) av data.

11 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Hvorfor produktmodell? Automatisere boligbygging –Fokus flyttes til kunnskapstilegning –Utveksling og deling av informasjon blir en viktig del av prosessen.

12 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Hvorfor produktmodell? Effektiv bruk av IT forutsetter omorganisering av arbeidsprosesser –Kommunisere på nye måter –Informasjon blir delt mellom aktører –Standardiseringer av konsepter for å unngå feiltolkinger og kommunikasjonssvikt i byggeprosessen.

13 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Hensikt med en produktmodell Kommunikasjon mellom involverte parter. (Gjensidig forståelse og idéutveksling?) Informasjon utveksles og deles Redusere kompleksiteten til et produkt. ”Everything should be made as simple as possible, but not simpler” -Einstein ”Everything should be made as simple as possible, but not simpler” -Einstein

14 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 ”Livshjulet” for et produkt Gjennom konseptuelt design blir hovedtrekk diskutert, og prinsipielle avgjørelser tatt. Her betraktes produktet som en enhet, de ulike valgte løsninger gir erfaringer og kunnskap Her blir produktet realisert, fra bunn til topp (bottom-up) fra detaljert til overordnet nivå Detaljert design baseres på produktdefinisjonen, og innebærer spesifiseringer av løsninger. Midtsirkelen og kanalene i figuren representerer produktmodellen og innfører en ny måte å organisere byggeprosessen på, der det ikke lenger er en bestemt rekkefølge på når ”ting” skjer

15 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Objekt-orientert tilnærming ”Naturlig” å dele inn ”verden” i objekter Fokus på dataoppbygging (struktur) for funksjon ”Sømløs” utviklingsprosess Utviklingsprosessen er iterativ (prøv og feil) Objekter har visse egenskaper og virkemåter ”Samarbeider” med andre objekter. Kommuniserer med andre objekter Objekter har visse egenskaper og virkemåter ”Samarbeider” med andre objekter. Kommuniserer med andre objekter Stabil base for utviklingsprosessen Objekter er beskyttet mot uønskede forandringer Stabil base for utviklingsprosessen Objekter er beskyttet mot uønskede forandringer Definerer problemorienterte objekter tidlig Utvider disse objektene gjennom prosessen Sømløs siden notasjonen er lik hele tiden Definerer problemorienterte objekter tidlig Utvider disse objektene gjennom prosessen Sømløs siden notasjonen er lik hele tiden Hver iterasjon klargjør egenskaper i stedet for å modifisere arbeid som allerede er gjort Hver iterasjon klargjør egenskaper i stedet for å modifisere arbeid som allerede er gjort

16 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Nordre Nes Enebolig nr 7 Konseptuell beskrivelse med notasjon etter Rumbaugh’s Object Modeling Technique

17 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Hva er en enebolig? En plass å oppholde seg Vegger, vinduer, dører og pipe etc Tegninger Mye arbeid!!!??? Kostnader

18 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Hvordan modellere en enebolig KOSTNADSOVERSLAG

19 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Hovedfaser i modellen DESIGN (Beskrivelse) REALISERING (Slik det blir gjort) GENERISK SPESIFIKK FOREKOMST En KATEGORI av konstruksjoner, f. eks boliger En TYPE av konstruksjoner, f. eks enebolig type Nordre Nes En spesiell FOREKOMST av typen, f. eks Nordre Nes hus nr 7 ERFARING KUNNSKAP På generisk nivå finnes ”generell” kunnskap, det kan være prinsipper, metoder og teorier... Realiseringen gir erfaringer tilbake til generisk nivå Design er en prosess som tilfører kunnskap fra et overordnet nivå, ned til en spesifikk forekomst

20 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Design vs Realisering Design-nivå beskriver løsninger Mest arbeid på realiseringsnivå –Komponentbiblioteket –Standard løsninger –Varekataloger (Fra leverandører)

21 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 (Fra A Ekholm: ”A conceptual framework for classification of construction work”)A EkholmA conceptual framework for classification of construction work SkissePlanDetalj Økende detaljomfang Objekter må være i stand til å ta vare på økende detaljomfang etter hvert som designfasen skrider frem.

22 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 (Fra A Ekholm: ”A conceptual framework for classification of construction work”)A EkholmA conceptual framework for classification of construction work Klassifisering av objekter Objekter må kunne ha varierende funksjons- og komponent-egenskaper. Objekter med en bestemt egenskap kan hentes fra en database, etter klassifisering Slik kan tradisjonelle bygningsklasser, men også f eks lyd-isolasjon og brann- motstand, organiseres

23 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 ”Ting” kan være både objekt og relasjon Forbindelse er et objekt som realiseres ved en standard løsning, men er også en relasjon mellom Vegg1 og Vegg2

24 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 ”Ting” kan være både objekt og relasjon TV-stue Et rom er en relasjon mellom gulv, vegg og tak samtidig som det er et eget objekt med plassering og betegnelse

25 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Kommentar/beskrivelse av objekt Alle objekter bør referere til (eie) en kommentar som beskriver formål, funksjon og evt andre spesifikke ting. Kommentar er et eget objekt. Nyttig for å oppnå forståelse og entydighet Bør kunne tilordnes flere verdier

26 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 En attributt bør kunne ha flere verdier Verdi tilordnes/settes etter hvor man befinner seg i design-/prosjektfasen

27 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Eksempel: Kostnad Kostnader er usikre i planleggingsfasen, da bruker man planlagt og forventet kostnad som verdi. Egentlig kostnad får man først når bygget er ferdig bygget og regnskapet er sluttført. Erfart kostnad gir da erfaringer tilbake til designfasen.

28 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Informasjon på ulike nivåer 4 ”abstraheringsnivåer” Informasjon kan realiseres fra ulike nivåer (Hentes i strukturen) Alle subklasser kan ”arve” fra generisk ”superklasse”

29 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Eksempel: Boareal Boareal kan hentes fra totalt boareal som kan være f. eks 170 m2. Design-nivå. Boareal kan også kalkuleres vha alle roms areal. Verdien blir da hentet nedenfra i strukturen og fastsatt etter valgte løsninger. Verdien kan da være f. eks 168 m2.

30 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Relasjoner Antall relasjoner mellom objekter i et system er stort Oppstår som følge av: –Fysisk sammenkobling –Geometrisk oppbygging (rom) –Hierarkisk posisjon

31 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Ulike relasjoner består av –dekomponering er en slags –beskriver arv/slektskap forbinder –relasjoner mellom objekter

32 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Ulike relasjoner realiseres ved –et designobjekt realiseres ved valgt løsning fra komponentbiblioteket leveres av –relasjon mellom produkt og leverandør

33 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Geometri/utforming Kan med fordel beskrives ved egen objekt- klasse, kalt f. eks RefGeometri Unngår problemer med kalkulasjoner fra f. eks transformasjonsmatriser som kan gi store numeriske operasjoner.* Mindre risiko for feil, mer effektiv konsistenskontroll.* (*Kilde: Dale, S I: Object-oriented Product Modeling for Structural Design)

34 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Referansegeometri To måter å representere oppbygning på: –Geometrisk –Topologisk Geometri beskriver form og plassering i rommet til en figur. Topologi er ”limet” som binder sammen geometrisk informasjon om punkt, linjer, flater og skall.

35 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Geometrisk Er lagret i modellen som figurer, linjer etc. –En linje beskrives ved hjelp av en funksjon, f. eks: y = 1 + x Kan ta unødvendig mye plass, da geometriske data er permanent lagret.

36 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Topologisk Beskriver sammenheng mellom punkt, linjer og flater. –En linje, L1, beskrives som sammenkoblingen mellom 2 punkt p1 og p2 Fordelen med topologisk representasjon av geometri er at informasjonen kan genereres når man trenger det, og man unngår feiltolking av informasjon om tilstøtende objekter.

37 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Hvordan behandle geometri? Man bør bestemme seg for en måte å representere ting på. Man bør bestemme hvilken geometri systemet kan behandle. Det vil i alle tilfeller ligge mye arbeid i å utarbeide og implementere en fornuftig og brukende geometri-beskrivelse.

38 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Design-nivå Beskrivelse av hvordan ”ting” bør gjøres

39 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Felles attributter og beskrivelser Attributter for alle objekter: –Symbol (F eks ikon) –Kostnad (På forskjellig nivå) –Byggetid (Erfaringsmessig)

40 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Design-nivå Setter krav til og beskriver løsninger –Byggeforskrifter oppfylles –Standarder –Andre ”Top-down”-design –Dekomponering av enebolig, man definerer hva en enebolig består av og grupperer de ulike delene etter ting som er felles

41 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Design-nivå Objekter på design-nivå har attributter som avhenger av andre attributter: –Et rom er ikke et fysisk objekt, attributter finnes vha relasjonene mellom gulv, vegg og tak –Kostnad på design-nivå består av alle komponenters kostnader.

42 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Enebolig FASADE BYGNINGS SKJELETT ETASJE DØRTAK VEGG FUNDAMENT PIPE VINDU ALTAN VEGG ETASJE- SKILLER + MANGE FLERE

43 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Enebolig Fasade –Som oftest sammenhengende over flere etasjer. –”Dekorativ” del av en enebolig Bygningsskjelett –Beskriver oppbygning og tekniske løsninger ut fra forskrifter og standarder

44 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Enebolig, dekomponering

45 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Fasade Fasade er et ”dekke” som beskytter bygningsskjelettet mot vær og vind. Inneholder åpninger til vinduer, dører og ventiler. (Slf også til strøm, tlf o.a.) Oppbygd av kledning, utlekting og forhudningspapp

46 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Bygningsskjelett Trapp –Griper inn i 2 eller flere etasjer. –Trappeåpning beskrives spesielt Etasje –Oversikt over rom og plassering av vegger, vinduer og dører. Forbindelse –Realiseringen av forbindelsen er et eget objekt, men forbindelsen er også en relasjon.

47 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Bygningsskjelett Pipe –Går gjennom alle etasjer og tak Tak –Har en viss skråvinkel og kan være flere typer Altan –”Hektet” på en etasje Fundament –Husets plassering i et boligfelt

48 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Bygningsskjelett

49 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Etasje Etasje har objekter som hentes fra komponent- biblioteket.

50 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Trapp Muliggjør adkomst fra en etasje til en annen Har en relasjon til en etasjeskiller ved en forbindelse. Relasjonen beskriver bl a plassering i etasje. Kjøpes som regel fra leverandør som en del, eller i flere små deler som settes sammen på byggeplass

51 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Forbindelse Beskriver alle forbindelser mellom objekter Har en standard utførelse og hentes fra komponentbibliotek. Realiseres som et objekt, men er også en relasjon mellom objekter

52 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Rom Relasjon mellom vegg, gulv og tak Har plassering og betegnelse

53 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Pipe Går gjennom etasjer og tak. Som regel spesialutførelse på fundament Kan kjøpes eller lages selv. Ved kjøp er det også relasjoner til leverandør og objektet hentes fra varekatalog

54 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Tak Takdekke velges spesielt (Panne, skifer, shingel etc) (...og leveres av leverandør?) Kan være flere typer, men Nordre Nes nr 7 har skråtak. Kan ha et takark. (Nordre Nes nr 7 har)

55 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Takark Spesiell utførelse: Består av knevegg, skråvegg, vindu og tak

56 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Altan Forbindelse til etasje Består av søyle, drager, rekkverk og dekke Forbindelse til etasje

57 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Fundament Forbinder boligen med boligfeltet Har standard utførelse og beskrivelse kan hentes fra komponentbibliotek

58 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Realiserings-nivå Hvordan ”ting” gjøres Utvikling av komponentbibliotek

59 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Realiserings-nivå 2 ”hovedgrupper” –Komponenter som kjøpes Har en leverandør Hentes fra leverandørkatalog –Komponenter som lages på byggeplass En stor innsats vil ligge i å utforme komponentbiblioteket...

60 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Realiserings-nivå Komponentbibliotek –Kjøp Leveres fra leverandør Velges fra varekatalog Pris og leveringstid avhenger av leverandør –Selvaag Lages selv Pris og leveringstid bygger på erfaringer. –Detaljer, forbindelser Selvaag-prinsipper og standarder

61 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Komponenter Komponenter fra biblioteket kan enten monteres på byggeplass, eller produseres. De som monteres har da en relasjon til en leverandør.

62 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Detaljer og forbindelser Hentes fra bibliotek De ulike verdier blir attributter til objektene

63 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Detaljer og forbindelser Hentes fra bibliotek De ulike verdier blir attributter til objektene

64 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Attributter på realiserings-nivå Faktiske verdier på ”virkelige” objekter –Pris fra leverandør –Byggetid på byggeplass –Leveringstid fra leverandør –Antall m2 kledning på fasaden

65 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Produkt-prosessmodell Arbeidsprosesser som utvikler modellen

66 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Aktiviteter Tomtekjøp Hovedgrep Hus- utvikling Produksjon Hovedaktiviteter

67 objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 THE END


Laste ned ppt "objekt-orienterte produktmodeller i byggenæringen hovedoppgave for eirik kalstveit 1997 Objekt-orienterte Produktmodeller i Byggenæringen Av Eirik Kalstveit."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google