Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskningsrådet ved Kulturhistorisk museum Presentasjon på allmøte 15.2.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskningsrådet ved Kulturhistorisk museum Presentasjon på allmøte 15.2.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskningsrådet ved Kulturhistorisk museum Presentasjon på allmøte 15.2.2013

2 Bakgrunnen: Tankesmien vinteren 2011/12: –Council of Wizards

3 Bakgrunnen: Tankesmien vinteren 2011/12: –Council of Wizards –Målsetting å ”gjøre forskningsvirksomheten til grunnvirksomheten ved KHM” –”Kunnskapsutvikling bør gjennomsyre og integrere” forskning, forvaltning og formidling

4 Bakgrunnen: Tankesmien vinteren 2011/12: –Council of Wizards –Målsetting å ”gjøre forskningsvirksomheten til grunnvirksomheten ved KHM” –”Kunnskapsutvikling bør gjennomsyre og integrere” forskning, forvaltning og formidling –Ledelsen har hovedansvar for dette, men noen oppgaver og virkemidler skal delegeres til et internt forskningsråd

5 Forskningsrådet: Opprettet ved årsskiftet 2012/13: Zanette Glørstad Anne Håbu Frode Iversen Marina Prusac Lindhagen Arne Perminow Dagfinn Skre (leder) Inger Vasstveit To eksterne som deltar på to møter i året –Forskningsrådgiver Arve Monsen er rådets sekretær

6

7 Hvem er forskere?

8 ”Retningslinjer for tildeling av frie forskningsmidler” sier –”Ansatte i alle stillingskategorier ved KHM kan søke om støtte”

9 Hvem er forskere? ”Retningslinjer for tildeling av frie forskningsmidler” sier –”Ansatte i alle stillingskategorier ved KHM kan søke om støtte” FR innretter sine ressurser og virkemidler mot: –ansatte som har forskningstid i sin stilling

10 Hvem er forskere? ”Retningslinjer for tildeling av frie forskningsmidler” sier –”Ansatte i alle stillingskategorier ved KHM kan søke om støtte” FR innretter sine ressurser og virkemidler mot: –ansatte som har forskningstid i sin stilling –ansatte som tilfredsstiller de følgende to forutsetninger: Ansatte som har fått tildelt slik tid av sin seksjonsleder til å arbeide med det aktuelle forskningsprosjektet Emnet for forskningsprosjektet befinner seg innenfor KHMs virksomhetsområde

11 Mandatet:

12 Fremmer museets forening av forskning, forvaltning og formidling, fremmer tverrfaglighet, bidrar til å heve nivået på museets forskning og bidrar til å øke andelen av ekstern finansiering

13 Mandatet: Fremmer museets forening av forskning, forvaltning og formidling, fremmer tverrfaglighet, bidrar til å heve nivået på museets forskning og bidrar til å øke andelen av ekstern finansiering På oppdrag fra direktøren behandler overordnede forskningsstrategiske saker og har en rådgivende funksjon i slike overfor direktøren

14 Mandatet: Fremmer museets forening av forskning, forvaltning og formidling, fremmer tverrfaglighet, bidrar til å heve nivået på museets forskning og bidrar til å øke andelen av ekstern finansiering På oppdrag fra direktøren behandler overordnede forskningsstrategiske saker og har en rådgivende funksjon i slike overfor direktøren På eget initiativ fremmer forskningsstrategiske saker overfor direktøren

15 Mandatet: Fremmer museets forening av forskning, forvaltning og formidling, fremmer tverrfaglighet, bidrar til å heve nivået på museets forskning og bidrar til å øke andelen av ekstern finansiering På oppdrag fra direktøren behandler overordnede forskningsstrategiske saker og har en rådgivende funksjon i slike overfor direktøren På eget initiativ fremmer forskningsstrategiske saker overfor direktøren Innstiller tildelinger fra museets frie forskningsmidler etter gjeldende retningslinjer

16 Mandatet: Fremmer museets forening av forskning, forvaltning og formidling, fremmer tverrfaglighet, bidrar til å heve nivået på museets forskning og bidrar til å øke andelen av ekstern finansiering På oppdrag fra direktøren behandler overordnede forskningsstrategiske saker og har en rådgivende funksjon i slike overfor direktøren På eget initiativ fremmer forskningsstrategiske saker overfor direktøren Innstiller tildelinger fra museets frie forskningsmidler etter gjeldende retningslinjer Er bindeledd mellom forskningsmiljøene ved Kulturhistorisk museum og museets ledelse

17 Mandatet: Fremmer museets forening av forskning, forvaltning og formidling, fremmer tverrfaglighet, bidrar til å heve nivået på museets forskning og bidrar til å øke andelen av ekstern finansiering På oppdrag fra direktøren behandler overordnede forskningsstrategiske saker og har en rådgivende funksjon i slike overfor direktøren På eget initiativ fremmer forskningsstrategiske saker overfor direktøren Innstiller tildelinger fra museets frie forskningsmidler etter gjeldende retningslinjer Er bindeledd mellom forskningsmiljøene ved Kulturhistorisk museum og museets ledelse Er ansvarlig for å arrangere jevnlige museumseminarer

18 Mandatet: Fremmer museets forening av forskning, forvaltning og formidling, fremmer tverrfaglighet, bidrar til å heve nivået på museets forskning og bidrar til å øke andelen av ekstern finansiering På oppdrag fra direktøren behandler overordnede forskningsstrategiske saker og har en rådgivende funksjon i slike overfor direktøren På eget initiativ fremmer forskningsstrategiske saker overfor direktøren Innstiller tildelinger fra museets frie forskningsmidler etter gjeldende retningslinjer Er bindeledd mellom forskningsmiljøene ved Kulturhistorisk museum og museets ledelse Er ansvarlig for å arrangere jevnlige museumseminarer Arrangerer workshops relevante for prosjektutvikling og vitenskapelig produksjon

19 Mandatet: Fremmer museets forening av forskning, forvaltning og formidling, fremmer tverrfaglighet, bidrar til å heve nivået på museets forskning og bidrar til å øke andelen av ekstern finansiering På oppdrag fra direktøren behandler overordnede forskningsstrategiske saker og har en rådgivende funksjon i slike overfor direktøren På eget initiativ fremmer forskningsstrategiske saker overfor direktøren Innstiller tildelinger fra museets frie forskningsmidler etter gjeldende retningslinjer Er bindeledd mellom forskningsmiljøene ved Kulturhistorisk museum og museets ledelse Er ansvarlig for å arrangere jevnlige museumseminarer Arrangerer workshops relevante for prosjektutvikling og vitenskapelig produksjon Har en aktiv rolle i prosjektutvikling og følger opp prosjektinitiativer som i første omgang ikke når opp i konkurransen

20 FR kan kun oppfylle sitt ambisiøse mandat gjennom:

21 Et fruktbart samvirke med KHMs ledelse

22 FR kan kun oppfylle sitt ambisiøse mandat gjennom: Et fruktbart samvirke med KHMs ledelse Å oppnå tillit og ha troverdighet blant KHMs forskere

23 For å opparbeide fruktbare relasjoner til ledelsen vil FR ta utgangspunkt i at: FR tar kun beslutninger innenfor sitt mandat og budsjett

24 For å opparbeide fruktbare relasjoner til ledelsen vil FR ta utgangspunkt i at: FR tar kun beslutninger innenfor sitt mandat og budsjett I alle andre forskningsrelevante saker tar museets ledelse beslutningene, mens FR bistår og gir råd: –utreder forskningsrelevante saker –styrker forskningsperspektivet i ledelsens beslutningsprosesser –støtter opp under forskningsaspektene i implementeringen av ledelsens beslutninger

25 For å opparbeide fruktbare relasjoner til forskere vil FR ta utgangspunkt i at:

26 Forskere kan kun lokkes, ikke styres. Forskningens grunnleggende drivkraft – lyst og nysgjerrighet – som skal næres gjennom FRs virke

27 For å opparbeide fruktbare relasjoner til forskere vil FR ta utgangspunkt i at: Forskere kan kun lokkes, ikke styres. Forskningens grunnleggende drivkraft – lyst og nysgjerrighet – som skal næres gjennom FRs virke FR vil bruke sine virkemidler og ressurser (FRs budsjett og FR-medlemmers tid) for å stimulere forskere til å ’bøye’ sin forskning i retning av mandatets mål

28 For å opparbeide fruktbare relasjoner til forskere vil FR ta utgangspunkt i at: Forskere kan kun lokkes, ikke styres. Forskningens grunnleggende drivkraft – lyst og nysgjerrighet – som skal næres gjennom FRs virke FR vil bruke sine virkemidler og ressurser (FRs budsjett og FR-medlemmers tid) for å stimulere forskere til å ’bøye’ sin forskning i retning av mandatets mål FR er ikke et nytt byråkratisk mellomledd for forskere

29 For å opparbeide fruktbare relasjoner til forskere vil FR ta utgangspunkt i at: Forskere kan kun lokkes, ikke styres. Forskningens grunnleggende drivkraft – lyst og nysgjerrighet – som skal næres gjennom FRs virke FR vil bruke sine virkemidler og ressurser (FRs budsjett og FR-medlemmers tid) for å stimulere forskere til å ’bøye’ sin forskning i retning av mandatets mål FR er ikke et nytt byråkratisk mellomledd for forskere Det skal alltid være frivillig om man vil benytte seg av FRs tilbud og tjenester

30 Bredde?

31 FR er en fasilitator for KHMs forskere og forskningsmiljøer

32 Bredde? FR er en fasilitator for KHMs forskere og forskningsmiljøer FR vil ta utgangspunkt i den forskning og det museale arbeid som finner sted ved KHM, og i forskeres faktiske kompetanse, potensial og arbeidssituasjon

33 Elite?

34 Målestokken for å vurdere forskningen vil ikke være lokal; den vil innbefatte den internasjonale forskningsfronten –FR vil f.eks. utfordre lokale sannhetsregimer ved å eksponere dem for andre ståsteder og perspektiver

35 Elite? Målestokken for å vurdere forskningen vil ikke være lokal; den vil innbefatte den internasjonale forskningsfronten –FR vil f.eks. utfordre lokale sannhetsregimer ved å eksponere dem for andre ståsteder og perspektiver Her vil eksterne medlemmene av FR få en viktig rolle

36 Bredde OG elite!

37 FRs tilnærming er altså komplett uelitistisk ved at rådet vil henvende seg til alle KHMs forskere og tilpasse tilbud til den enkelte

38 Bredde OG elite! FRs tilnærming er altså komplett uelitistisk ved at rådet vil henvende seg til alle KHMs forskere og tilpasse tilbud til den enkelte FRs målestokker for kvalitet vil også inkludere forskningens elitedivisjon

39 Hvordan skal FR arbeide innenfor KHMs linjeorganisasjon?

40 Sammen med seksjonsleder og forskere kartlegge forskningen ved seksjonen

41 Hvordan skal FR arbeide innenfor KHMs linjeorganisasjon? Sammen med seksjonsleder og forskere kartlegge forskningen ved seksjonen Kartlegge forskningspotensial i seksjonens arbeidsoppgaver

42 Hvordan skal FR arbeide innenfor KHMs linjeorganisasjon? Sammen med seksjonsleder og forskere kartlegge forskningen ved seksjonen Kartlegge forskningspotensial i seksjonens arbeidsoppgaver Kartlegge hver forskers ønsker og behov

43 Hvordan skal FR arbeide innenfor KHMs linjeorganisasjon? Sammen med seksjonsleder og forskere kartlegge forskningen ved seksjonen Kartlegge forskningspotensial i seksjonens arbeidsoppgaver Kartlegge hver forskers ønsker og behov Arbeide sammen med forskere og seksjonsleder for å gi forskningen bedre vilkår

44 Hvordan skal FR arbeide innenfor KHMs linjeorganisasjon? Sammen med seksjonsleder og forskere kartlegge forskningen ved seksjonen Kartlegge forskningspotensial i seksjonens arbeidsoppgaver Kartlegge hver forskers ønsker og behov Arbeide sammen med forskere og seksjonsleder for å gi forskningen bedre vilkår Seksjonens FR-medlem(mer) får en fast post på seksjonsmøtenes dagsorden

45 Hvordan skal FR arbeide direkte med forskerne?

46 Med utgangspunkt i forskeres ønsker og behov, arrangere museumsseminarer

47 Hvordan skal FR arbeide direkte med forskerne? Med utgangspunkt i forskeres ønsker og behov, arrangere museumsseminarer Med utgangspunkt i forskeres behov, arrangere workshops

48 Hvordan skal FR arbeide direkte med forskerne? Med utgangspunkt i forskeres ønsker og behov, arrangere museumsseminarer Med utgangspunkt i forskeres behov, arrangere workshops Opprette en ’Pool of Reviewers’ av erfarne skribenter som kan lese manuskripter

49 Hvordan skal FR arbeide direkte med forskerne? Med utgangspunkt i forskeres ønsker og behov, arrangere museumsseminarer Med utgangspunkt i forskeres behov, arrangere workshops Opprette en ’Pool of Reviewers’ av erfarne skribenter som kan lese manuskripter Opprette en ’Pool of Reviewers’ av erfarne søknadsskrivere som kan lese prosjektsøknader

50 Hvordan skal FR arbeide direkte med forskerne? Med utgangspunkt i forskeres ønsker og behov, arrangere museumsseminarer Med utgangspunkt i forskeres behov, arrangere workshops Opprette en ’Pool of Reviewers’ av erfarne skribenter som kan lese manuskripter Opprette en ’Pool of Reviewers’ av erfarne søknadsskrivere som kan lese prosjektsøknader Støtte andre initiativer som kan utvikle forskningen ved museet

51 Hva skjer nå?

52 FR-medlemmene har møter med seksjons- lederne for å planlegge arbeidet i seksjonen

53 Hva skjer nå? FR-medlemmene har møter med seksjons- lederne for å planlegge arbeidet i seksjonen Planen for arbeidet presenteres og diskuteres på et møte i seksjonen

54 Hva skjer nå? FR-medlemmene har møter med seksjons- lederne for å planlegge arbeidet i seksjonen Planen for arbeidet presenteres og diskuteres på et møte i seksjonen Hva med seksjoner som ikke har ansatte i FR? (DS og UPS) –Veldig ujevnt antall forskere mellom seksjonene –Må uansett fordele ansvar på tvers av seksjoner –Vil arbeide for å finne gode løsninger


Laste ned ppt "Forskningsrådet ved Kulturhistorisk museum Presentasjon på allmøte 15.2.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google