Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DEMENS MED LEWY-LEGEMER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DEMENS MED LEWY-LEGEMER"— Utskrift av presentasjonen:

1 DEMENS MED LEWY-LEGEMER
Dag Årsland Karolinska Institutet & Stavanger Universitetssjukehus

2 Oversikt Definisjoner, kriterier Epidemiologi Hjerneforandringer
Klinisk diagnostikk Diagnostiske markører Behandling

3 DLB? Finnes det, EGENTLIG??
Kasuistikk Diagnose? Mann 75 Parkinsonisme Kognitiv reduksjon Fluktuerende oppmerksomhet AD? PD? Delirium? Vascular demens? …..eller kan det være DLB??

4 Diagnosekriterier Konsensusdiagnose frå 1996 Hovedkriterium
Reviderte kriterier 2005 Hovedkriterium demens Kjernekriterier Fluktuasjon Synshallusinasjonar Parkinsonisme Tillegskriterier(2005) Positiv DaTSCAN Nevroleptikahypersensitivitet REM søvn beteendestörning DaTSCAN/CIT-SPECT Normal Demens med Lewylekamar McKeith at al & 2005

5 942 obdusert 18% hadde Lewy-kroppar Lewy-kroppar i hjärnbarken assosiert med kognitiv reduktion Additiv effekt med AD-patologi Konklusjon: «Lewy-body pathology is common and deleterious»

6 DemVest: 16% av demente har ”sannsynlig” DLB
39% male Age 75.8 Aarsland, Rongve, et al. Dem Geriatr Cogn Disord 2008

7 Har DLB-pasienter “DLB” i hjernen? Prospektiv valideringsstudie
Pathol dx Primary clinical dx DLB n=29 AD n=15 VaD n=5 PSP n=1 Prob DLB n=25 24 1 Poss DLB n=1 Prob AD n=9 7 2 Poss AD n=10 3 6 Clinical dx DLB: Sens 0.83; Spec 0.95 McKeith et al. Neurology. 2000 Mar 14;54(5):

8 Hvordan STARTER DLB? Idiopathic RBD MCI ”DLB” Idiopathic PD
(Non-amnestic) Delirium-tendens? ”DLB” Isolated visual hallucinations Idiopathic PD Primär autonom svikt

9 Presenting symptoms of dementia with Lewy bodies
Auning, Rongve, Fladby, Hortobágyi, Ballard, Aarsland. 2011

10 Varför studera DLB? Rongve 2011
Klinisk utfordrande å identifisera, særleg blandingsformer1 Spesielt god effekt av behandling med kolinesterasehemmarar2 Intoleranse mot bruk av psykosemedisin3 Høgare kostnader og lågare livskvalitet5 enn ved Alzheimer sjukdom4 Raskare progresjon av kognitiv svikt6 Raskare innlegging i sjukeheim7 Høgare pårørandebelastning7 Inga godkjend behandling Rongve 2011 Referansar McKeith et al. 2000 Bullock et al 2005 Baskys 2004 Bostrøm 2006 Bostrøm 2007 McKeith et al 1996 Rongve et al 2009/2010

11 Kort tid til innleggelse i sjukhem och mortalitet för DLB vs AD
Rongve et al. Subm Stubendorff et al 2011

12 Hur diagnostisera DLB kliniskt:
Använda diagnostiska kriterier aktivt! Anamnes! Standardiserte skalaer: kognisjon: MoCA, DRS, MMSE+clock Fluktuerende kognition: Mayo scale; Newcastle scale Visual hallucinations: NPI Parkinsonism: UPDRS, modified UPDRS (Ballard 99) RBD: Mayo sleep scale Autonome: SCOPA, NMSS Søvnighet på dagtid: Epworth

13 Biomarkörer ved DLB: MRI/CT: mindre grad av MTA
Perfusjons-SPECT: occipital hypoperfusjon β-cit SPECT: DAT red. i putamen/kaudatus EEG: slow-wave CSV: redusert Ab42, normal tau Neuropsykologi: svekket oppmerksomhet, visuospatiell og ekskekutiv evne Myocardial scintigraphy: sympatisk innervering av hjertet patologisk

14 Sensitivity: 78% Specificity: 90% PPV: 82.4% NPV: 87.5%
EU/US approval for the diagnosis of probable DLB Lancet Neurol 2007

15 Follow-up diagnosis N Abnormal scan (bsl) Normal scan (bsl)
”Possible DLB” (n=44) ble re-undersøkt etter 12 måneder: Follow-up diagnosis N Abnormal scan (bsl) Normal scan (bsl) Probable DLB 19 12 7 Possible DLB 18 5 13 Non-DLB Sensitivity: 78% Specificity: 93% De som utviklet DLB hadde Patologisk Dat scan 1 år før

16 Medial temporal lappatrofi vs pathologisk diagnose
Tidligere studier basert på klinisk diagnose viste liten spesifisitet DLB vs AD Men: MTA kan skille patologisk DLB fra AD med høy presisjon: AUC 0.93, sens 91%, spec 94% Burton et al, Brain 2009;132:

17 CSF biomarkers: Overlap DLB-AD
ab42 T-tau Parnetti et al. Biol Psychiatry 2008 P-tau

18 Oppsummert: Biomarkører for DLB
Dopamine transporter SPECT(Dat scan) eneste markør med Nivå-I evidens Mange små studier rapporterer høy diagnostisk presisjon med MIBG Nye lovende teknikker for perfusion SPECT, MRI og EEG CSF: Classical AD markers not specific Novel abeta markers may improve accuracy Alpha-synuclein promising, but technical challenges

19 Behandling av DLB: Utelukke somatisk sykdom som årsak
Diagnostisere DLB (anamnese, somatisk/nevrologisk status, psykiatrisk/kognitiv status, supplerende us) Generelle tiltak: eks ortostatisk hypotensjon discontinuation or modification of antihypertensive treatment physical activity supportive stockings pharmachological treatment? Medikamentell behandling

20 Medikamentell behandling av DLB
Kognitiv svikt: KEH? Memantin?? Synshallusinasjoner: KEH; atypiske antipsykotika? Fluktuerende oppmerksomhet: KEH? Parkinsonisme: LDOPA? Depresjon: SSRI? RBD: clonazepam ( ); melatonin; KEH? Sensitiv balans mellan effekt och biverknader: effekt mot ett symtom kan ge förvärring av ett annat

21 Lancet 2000;356:2031-6

22 A double-blind, placebo-controlled multicentre trial of memantine in patients with PDD and DLB
Mean difference: 0.7 ( ) (p=0.03) Aarsland, Ballard, et al. Lancet Neurology 2009

23 Antipsychotics in DLB No systematic evidence of effect
High risk for severe hyper-sensitivity reactions with motor& cognitive side-effects and increased mortality Case reports suggest some efficacy Men antipsykotika vid demens: ökad mortalitet; försämrad kognition Atypical antipsychotics should be used only in severe cases, in low doses, with close monitoring

24 Konklusjoner DLB: Vanlig, 15-20% av demente Alvorlig prognose
Karakteristiske kliniske kriterier Kan diagnostiseres og skilles fra AD Kliniske kriterier, skalaer, Dat scan Behandling: Generelle tiltak, råd, medikamenter: Rivastigmin Memantin? L_DOPA? Antipsykotika?? SSRI??


Laste ned ppt "DEMENS MED LEWY-LEGEMER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google