Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inn på tunet – aktuelt tilbud for hjemmeboende demente? Interkommunalt Fagnettverk Demens 17.09.13 Marita Bruun, underdirektør FMLA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inn på tunet – aktuelt tilbud for hjemmeboende demente? Interkommunalt Fagnettverk Demens 17.09.13 Marita Bruun, underdirektør FMLA."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inn på tunet – aktuelt tilbud for hjemmeboende demente? Interkommunalt Fagnettverk Demens 17.09.13 Marita Bruun, underdirektør FMLA

2  Tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk.  Tjenesten skal gi mestring, utvikling og trivsel.  Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk.  Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.  Det er i dag ca. 1100 IPT-gårdsbruk i landet, ca 30 i Telemark. Hva er Inn på tunet?

3  Tilbud om tjenester innen en rekke sektorer.  Brukere= de som mottar / deltar i tilbudet.  Kjøper / bestiller = Ansvarlig bestiller av tjenesten, ofte kommunen. Ansvarlig for innholdet i tjenestetilbudet.  Tilbyder = ansvarlig gårdbruker. IPT-tjenester

4 IPT-tilbudAnt. kommuner med tilbud%-vis andel komm. med tilbud (211 komm.) Skole / alternativ undervisning12861 % Dagtilbud, psykiske lidelser6732 % Tilbud barnehager / gårdsb.h.5827 % Eldre/demens/tidlig demens5627 % Dagtilbud, utviklingshem.5426 % Tilrettelagte fritidstilbud b/u5525 % Arbeidstrening (NAV)3718 % Dagtilbud, fysisk funksjonsh.3617 % Annet3215 % Dagtilbud, rusmisbrukere2512 % Skolefritidsordn./tilbud SFO199 % Arbeidstrening157 % Kriminalomsorg115 % Pedagogisk tilbud voksne94 % Omfang av IPT-tilbud (Prestvik et. Al. 2013)

5  Politisk plattform for flertallsregjeringen 2009-2013 * Meld. St. Nr. 9; Velkommen til bords (LMD) * Nasjonal strategi for Inn på tunet 2012 (LMD, KRD) * Meld. St. Nr 13: Ta hele landet i bruk (KRD) * Regjeringas strategi «Nye vegar til framtidas velferd» * Meld. St. 29: Morgendagens omsorg (aktiv omsorg) * Demensplan 2015 (Helse- og omsorgsdep.) * Meld. St. 16: Nasjonal helse- og omsorgsplan. * Meld. St. 30: Se meg! En helhetlig ruspolitikk (2011-2012) * Handlingsplan 2013-2017 IPT (KRD, LMD) Politiske rammer

6 Flere prosjekter er gjennomført, Pilotkommuner. Opprettet tilbydernettverk innen IPT i Telemark. Ca. 30 tilbydere av IPT i fylket. Inn på tunet-løftet. Kartleggingsprosjekt i regi av tilbydernettverket. Studietur er på trappene. IPT i Telemark

7  Et miljø der mange av brukerne føler seg hjemme.  Bygningsmasse, redskap og interiør som kjennes igjen.  Gårdsdyr som gir trivsel, mestring og glede.  Aktiviteter som oppleves meningsfulle og positive.  Opplevelse av mestring, det finnes et utall aktiviteter med variert vanskelighetsnivå.  Håndverk, håndarbeid, matlaging, måltid, spill og sang.  Frisk luft og fysisk aktivitet.  Fellesskap.  IPT tar utgangspunkt i det friske.  Gode kulisser for gode opplevelser. Hva kan IPT bidra med?

8 Aktiv omsorg blir beskrevet som en hovedstrategi for fremtidens omsorgstjenester. (Foto: Bente Wallander, Demens og Alderspsykologi) Hentet fra Handlingsplan Inn på tunet 2013 – 2017. Forskning sier at et godt dag- tilbud kan utsette innleggelse på institusjon med inntil 1 år. Avlasting for pårørende. Aktivitet

9 Enkle aktiviteter som kjennes igjen, men som oppleves som meningsfulle. Fra Sande bruk i Horten og Heftet «Mestring og gode opplevelser på gården» Mestring

10  Inn på tunet – begrepet er beskyttet. Krav om kvalitetssikring.  Kvalitetsstandarder og kvalitetssikring gjennom KSL. HMS kjører kurs.  Matmerk har ansvar for godkjenning og revisjoner.  Tett dialog med kommunene.  Evaluering nært forestående.  Så langt 18 godkjente / under godkj. gårder i Telemark. (www.matmerk.no/inn-pa-tunet) Godkjenningsordning og kvalitetssikring

11 Øke kompetansen om IPT og dagtilbud for demente i kommunene. Møter, studietur… Samhandle med kommunene og potensielle tilbydere for å få på plass et prøvetilbud. FM vil være med på delfinansiering i en oppstarts-periode. Høste erfaring, evaluere, forbedre. Forhåpentligvis få dette opp som et fast tilbud. NB! Kommunens innkjøpsreglement. Hva er min drøm?

12 Takk for meg!


Laste ned ppt "Inn på tunet – aktuelt tilbud for hjemmeboende demente? Interkommunalt Fagnettverk Demens 17.09.13 Marita Bruun, underdirektør FMLA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google