Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inn på tunet – aktuelt tilbud for hjemmeboende demente?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inn på tunet – aktuelt tilbud for hjemmeboende demente?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Inn på tunet – aktuelt tilbud for hjemmeboende demente?
Interkommunalt Fagnettverk Demens Marita Bruun, underdirektør FMLA

2 Hva er Inn på tunet? Tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenesten skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Det er i dag ca IPT-gårdsbruk i landet, ca 30 i Telemark.

3 IPT-tjenester Tilbud om tjenester innen en rekke sektorer.
Brukere= de som mottar / deltar i tilbudet. Kjøper / bestiller = Ansvarlig bestiller av tjenesten, ofte kommunen. Ansvarlig for innholdet i tjenestetilbudet. Tilbyder = ansvarlig gårdbruker.

4 Omfang av IPT-tilbud (Prestvik et. Al. 2013)
Ant. kommuner med tilbud %-vis andel komm. med tilbud (211 komm.) Skole / alternativ undervisning 128 61 % Dagtilbud, psykiske lidelser 67 32 % Tilbud barnehager / gårdsb.h. 58 27 % Eldre/demens/tidlig demens 56 Dagtilbud, utviklingshem. 54 26 % Tilrettelagte fritidstilbud b/u 55 25 % Arbeidstrening (NAV) 37 18 % Dagtilbud, fysisk funksjonsh. 36 17 % Annet 32 15 % Dagtilbud, rusmisbrukere 25 12 % Skolefritidsordn./tilbud SFO 19 9 % Arbeidstrening 15 7 % Kriminalomsorg 11 5 % Pedagogisk tilbud voksne 9 4 %

5 Politiske rammer Politisk plattform for flertallsregjeringen 2009-2013
* Meld. St. Nr. 9; Velkommen til bords (LMD) * Nasjonal strategi for Inn på tunet 2012 (LMD, KRD) * Meld. St. Nr 13: Ta hele landet i bruk (KRD) * Regjeringas strategi «Nye vegar til framtidas velferd» * Meld. St. 29: Morgendagens omsorg (aktiv omsorg) * Demensplan 2015 (Helse- og omsorgsdep.) * Meld. St. 16: Nasjonal helse- og omsorgsplan. * Meld. St. 30: Se meg! En helhetlig ruspolitikk ( ) * Handlingsplan IPT (KRD, LMD)

6 IPT i Telemark Flere prosjekter er gjennomført, Pilotkommuner.
Opprettet tilbydernettverk innen IPT i Telemark. Ca. 30 tilbydere av IPT i fylket. Inn på tunet-løftet. Kartleggingsprosjekt i regi av tilbydernettverket. Studietur er på trappene.

7 Hva kan IPT bidra med? Et miljø der mange av brukerne føler seg hjemme. Bygningsmasse, redskap og interiør som kjennes igjen. Gårdsdyr som gir trivsel, mestring og glede. Aktiviteter som oppleves meningsfulle og positive. Opplevelse av mestring, det finnes et utall aktiviteter med variert vanskelighetsnivå. Håndverk, håndarbeid, matlaging, måltid, spill og sang. Frisk luft og fysisk aktivitet. Fellesskap. IPT tar utgangspunkt i det friske. Gode kulisser for gode opplevelser.

8 Aktivitet Aktiv omsorg blir beskrevet som en hovedstrategi for fremtidens omsorgstjenester. (Foto: Bente Wallander, Demens og Alderspsykologi) Hentet fra Handlingsplan Inn på tunet 2013 – 2017. Forskning sier at et godt dag- tilbud kan utsette innleggelse på institusjon med inntil 1 år. Avlasting for pårørende.

9 Mestring Enkle aktiviteter som kjennes igjen, men som
oppleves som meningsfulle. Fra Sande bruk i Horten og Heftet «Mestring og gode opplevelser på gården»

10 Godkjenningsordning og kvalitetssikring
Inn på tunet – begrepet er beskyttet. Krav om kvalitetssikring. Kvalitetsstandarder og kvalitetssikring gjennom KSL. HMS kjører kurs. Matmerk har ansvar for godkjenning og revisjoner. Tett dialog med kommunene. Evaluering nært forestående. Så langt 18 godkjente / under godkj. gårder i Telemark. (www.matmerk.no/inn-pa-tunet)

11 Hva er min drøm? Øke kompetansen om IPT og dagtilbud for demente i kommunene . Møter, studietur… Samhandle med kommunene og potensielle tilbydere for å få på plass et prøvetilbud. FM vil være med på delfinansiering i en oppstarts-periode. Høste erfaring, evaluere, forbedre. Forhåpentligvis få dette opp som et fast tilbud. NB! Kommunens innkjøpsreglement.

12 Takk for meg!


Laste ned ppt "Inn på tunet – aktuelt tilbud for hjemmeboende demente?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google