Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonskompetanse for studenter ved Samfunnsvitenskapelig fakultet 2004 Del 1 Bibliotekkunnskap ved Universitetsbiblioteket i Tromsø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonskompetanse for studenter ved Samfunnsvitenskapelig fakultet 2004 Del 1 Bibliotekkunnskap ved Universitetsbiblioteket i Tromsø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonskompetanse for studenter ved Samfunnsvitenskapelig fakultet 2004 Del 1 Bibliotekkunnskap ved Universitetsbiblioteket i Tromsø

2 Kunnskapens kilde

3 Informasjonskompetanse  Del I: Bibliotekkunnskap og informasjonssøking 2 times forelesning  Del II: Informasjonssøking 2 timers øvelse på pc  Del III: Kildekritikk 2 timers forelesning

4 Målsetting  Kunne finne frem til en bok/tidsskrift i biblioteket  Kunne søke i Bibsys og andre databaser  Vite at man kan få hjelp/veiledning i biblioteket

5 Hvorfor følge dette kurset?  Studiene er intensivert  Oppgaveskriving er sentralt i studiet  Ved å lære hvordan man finner materiale, kan man spare mye tid senere i studiet

6 Informasjonskompetanse  Identifisere ditt informasjonsbehov og dine informasjonskilder  Ha evne til å søke og utvikle effektive søkeformuleringer  Skape/utvikle ny informasjon ved hjelp av bestående kunnskap  Kritisk vurdering av kildeinformasjon

7 Hva er et universitetsbibliotek?  Betegnelse på bygning eller lokale på et universitet hvor bøker og andre dokumenttyper oppbevares  Bibliotektjenester til studenter og ansatte ved Universitetet  Informasjonssenter for studenter og ansatte

8 Universitetsbiblioteket i Leiden omkring 1660

9 Hva er en bibliotekkatalog?  Fortegnelse hvor alle bibliotekets dokumenter er registrert og som viser hvor dokumentene finnes  Inneholder opplysninger om bøker og tidsskrifter i papir- og elektronisk format  Vår bibliotekkatalog heter Bibsys

10 Bibsys  BIBSYS er en felleskatalog for de fleste fag- og forskningsbibliotek i Norge  Bibsys kan avgrenses slik at du bare kan søke i Universitetsbiblioteket i Tromsø sin bibliotekkatalog  I BIBSYS kan du bestille, reservere og fornye bøker fra Universitetsbiblioteket i Tromsø gjennom tjenesten Mitt Bibsys  B ibsys emneportal er utvalgte kvalitetssikrete internettressurser for studenter og ansatte ved universitet og høgskoler

11 Bibsys

12 Samme bok finnes på flere av bibliotekenhetene

13 Universitetsbiblioteket i Tromsø  Sentralt læringsressurssenter for studenter og forskere  6 bibliotekenheter  Ca 70 ansatte  1 026390 bøker og tidsskrifter i papirformat  15 000 elektroniske bøker  10 000 elektroniske tidsskrifter

14 Kart over Universitetsbiblioteket i Tromsøs forskjellige avdelinger

15 Universitetsbiblioteket i Tromsø HS-biblioteket Humaniora Samfunnsfag PJ-biblioteket Psykologi Jus TMU-biblioteket Tromsø museussbibliotek RMH-biblioteket Realfag Medisin Helsefag BG-Biblioteket Biologi Geologi FYS-biblioteket Nordlysobservatoriet bibliotek

16 Universitetsbiblioteket i Tromsøs hjemmeside

17 Oversikt over fagene

18 Fagside

19 Plassering av samlingene i HS- biblioteket Underetasje: Mikrofilmer, økonomi Første etasje: Oppslagsbøker, ordbøker, småtrykk Andre etasje: Tidsskrifter, aviser, doktoravhandlinger, hovedoppgaver, filosofi, religion, samfunnsvitenskap, pedagogikk m.m. Tredje etasje: Kunsthistorie, språkvitenskap, litteraturvitenskap, skjønnlitteratur, arkeologi, geografi, historie

20 Bibliotektjenesten ved Biblioteket for humaniora og samfunnsfag (HS-biblioteket)  Utlån, retur, veiledning Lånekort /student-ID Reservasjoner Fornyinger Utlånsautomat  Fagreferenter  Innlån  Kopimaskiner / kopiautomater  Publikumsterminaler  2 pc-stuer (Nightfall og Ember)  Lesesalsplass

21 Bruk av egen pc i HS-biblioteket  Det er trådløs tilgang for PC bruk i hele biblioteket  3. etasje i HS-biblioteket er PC-fritt område  For trådløs adgang og for tilgang til bibliotekets ressurser hjemmefra, snakk med universitetets it-avdeling. Du finner mer informasjon om dette her: http://uit.no/itavd/vpn/ http://uit.no/itavd/vpn/

22 Utlånsregler for HS biblioteket  Lånetid 4 uker for bøker 2 uker for tidsskrifter Fornying av lån (Mitt Bibsys) Tyverisikret materiale  Erstatningsansvar

23 Ikke til utlån HS-biblioteket  Leksikon  Oppslagsbøker  Ordbøker  Offentlige publikasjoner  Årets tidsskrifter  Aviser

24 Informasjonskompetanse for studenter ved Samfunnsvitenskapelig fakultet 2004 ved Universitetsbiblioteket i Tromsø Del 2 Informasjonssøking

25  Hvorfor er det vanskelig å finne informasjon?  Hva leter vi etter? Informasjon Dokumenter Referanser  Selve søkeprosessen

26 Vanskelig å finne informasjon?  Store mengder (”nåla i høystakken”)  Mange ulike medietyper  Ikke mulig å søke alt på en plass  Ulik forståelse og bruk av begreper

27 Hva leter vi etter? Informasjon, dokumenter og referanser  I utgangspunktet er vi på jakt etter dokumenter som dekker vårt informasjonsbehov!  Informasjon er data som dekker vårt umiddelbare informasjonsbehov  Et dokument er et mer eller mindre nøyaktig nedtegnet ”bilde” (data) av virkeligheten, på hvilken som helst form.

28 Referanser  En referanse er ei henvisning, dvs. begrenset informasjon om et dokument og evt. hvor det befinner seg  Referanser samles gjerne i databaser, bibliografier og lister for senere gjenfinning  Ved informasjonssøking er det ofte referanser det søkes etter, ikke selve dokumentene

29 Eks: To referanser til samme dokument TITLE: Informasjonskompetanse for studenter: hvorfor og hvordan. AUTHOR: Hovdhaugen-E SOURCE: Synopsis-. 31 (6) Dec 2000, p.337-42. il. PUBL. YEAR: 2000 LANGUAGE: Norwegian ISSN: 0332-656X DATABASE: LISA: Library-and-Information-Science-Abstracts DESCRIPTORS: Information-literacy; Internet-; Source-materials; Evaluation-; User-training; Students-; University-libraries; Norway- ABSTRACT: Talk given to RBT's conference held in September 2000. Source criticism is a phenomenon which only entered academic studies after 1830. The lecturer was the authority on source evaluation. Today, students searching the Internet have to decide how to choose among the wealth of information and how to use it. A university which can develop a system of quality assurance for electronic information will gain prestige. The information it puts on the Net should be subject to international expert refereeing. Students must also be taught source criticism in their first year. This should include distinction between primary and secondary sources, techniques for comparing sources, and search techniques. (Original abstract - amended) COPYRIGHT: (c)2001 Reed Business Information ID NUMBER: 3475661 Even Hovdhaugen, ”Informasjonskompetanse for studenter: hvorfor og hvordan”, Synopsis 31(6) 2000, 337-42

30 Eksempel på referanser (2) Bloom, Harold: The Western Canon. New York: Harcourt Brace, 1995. Blom, Ida. «Women's history». In Hubbard, William H. et al. (eds.) Making a Historical Culture. Historiography in Norway. Oslo: Scandinavian UP, 1995. Bloom, Harold: ” Can 35 Million Book Buyers Be Wrong? Yes.” Wall Street Journal, 7-11-2000. (Lokalisert 5/8-2004.) http://wrt-brooke.syr.edu/courses/205.03/bloom.html

31 Analysere informasjonsbehovet (1) Hva er det egentlig jeg vil ha informasjon om?  Emne og fagområde?  Faglig nivå? Grunnskole, Lavere grad, Forskning, osv.  Type informasjon? Fakta, innføring, oversikt, forskning, populærvitenskap, nyheter, skjønnlitteratur, osv

32 Analysere informasjonsbehovet (2): Eks.: ”Bruk av IT i historieundervisningen”  Hva er vi egentlig interessert i her: På forelesninger? Kontakt mellom lærer og student? Gjelder det barneskolen eller høyere utdanning? Lokalt, nasjonalt eller internasjonalt? Fjernundervisning? Tekniske muligheter?  Hvilket fag/emne hører dette inn under: Historie Pedagogikk Informatikk eller andre fag med tilsvarende erfaringer ?

33 Vurdere søkemuligheter – hvor finner man den informasjon man trenger?  Databasesøk  Surfing på nettet  Kontakte eksperter på området Forskere Biblioteket epost-lister, nyhetsgrupper, chat  Bokhylla på biblioteket  Leksikon, oppslagsverk etc.

34 Valg av databaser  BIBSYS for bøker, tidsskrifter, oppslagsverk  Eksempler på referansedatabaser for tidsskriftartikler: Norarttverrfaglig ISI Web of Sciencetverrfaglig ATLAreligion ERICpedagogikk Sociological abstractssosiologi/samfunnsfag Philosopher’s indexfilosofi  Søkemaskiner for nettsider  Leksikon for faktainformasjon  ATEKST for avisartikler  Telefonkatalogen for telefonnumre og adresser

35 Søke etter dokumenter: Du kan søke etter informasjon på to måter:  Søking etter et bestemt dokument. Du kan søke på forfatternavn eller ord du kjenner i tittelen.  Søking etter dokumenter om et bestemt emne (emnesøk). Du søker på ord i referansen som beskriver det faglige innholdet.

36 Formulere søk (1)  Ofte lurt å starte litt bredt og heller avgrense etter hvert  Hvor spesifikke skal søkeordene være? f.eks. metode – forskningsmetode - feltarbeid  Vurdere synonymer f.eks. migrasjon eller flytting  Bruk av norsk, engelsk eller andre språk

37 Formulere søk (2)  Forkorting av ord (trunkering) Søk etter ord med samme ordstamme og ulike endelser Søk etter femini* gir treff på feminin, feminisme, feministisk osv.  Boolsk søk Bruk av AND, OR, eller NOT  Frasesøk To eller flere søkeord i rekkefølge

38 Formulere søk (3): Boolsk søk  Bruker operatorene AND, OR og NOT for å kombinere flere søkeord dyreforsøk AND kosmetikk? krever at begge ordene finnes i referansen (eller dokumentet) for å få treff læring OR undervisning krever at minst et av ordene er med prostitusjon NOT kvinne? krever at prostitusjon er med, men utelater de med kvinne

39 AND-KOMBINASJON dyreforsøk kosmetikk Skravert område: Dyreforsøk og kosmetikk De referanser som handler om dyreforsøk og kosmetikk. Bruk av AND- kombinasjon REDUSERER antallet.

40 læringundervisningOR OR-KOMBINASJON De to sett slåes sammen til ett sett. En OR- kombinasjon øker antall treff

41 NOT-KOMBINASJON prostitusjon kvinne Skravert område: de referanser som handler om prostitusjon MEN IKKE om kvinner. Not kombinasjon må brukes med forsiktighet da man lett kan miste informasjon

42 Vurdere treffliste og evt. reformulere søket  Da kan det hende at... du har gjort en dårlig søkejobb dokumentene er vanskelig å søke etter dokumentene ikke finnes i den aktuelle databasen Ikke fornøyd med resultatet?  Løsningen kan være å... lese ’bruksanvisningen’ en gang til reformulere/avgrense søket få kvalifisert hjelp skifte database ...og prøve på nytt

43 Søkemaskiner på Internett  Google, Yahoo, Alta Vista, AllTheWeb  Er også databaser, men søkemulighetene er begrensede  Trefflistene rangeres etter to kriterier: Popularitet: etter hvor mange som har laget en lenke til den aktuelle siden Relevans: Søkeordenes frekvens og plassering på siden.  NB! Det forekommer at firmaer betaler for å få sine sider vist i begynnelsen av trefflisten!

44 Få tak i selve dokumentet  Har du referansen til et dokument går det som regel greit å skaffe det til veie: Hente eller bestille dokumentet fra biblioteket Laste ned fra Internett Kjøpe det i en bokhandel

45 TIL SLUTT  Noen spørsmål?  Husk at du alltid kan kontakte biblioteket om du trenger mer hjelp! Spør i skranken, eller kontakt din fagansvarlige.  Du finner masse informasjon om biblioteket på våre vevsider: http://uit.no/ub


Laste ned ppt "Informasjonskompetanse for studenter ved Samfunnsvitenskapelig fakultet 2004 Del 1 Bibliotekkunnskap ved Universitetsbiblioteket i Tromsø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google