Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MEG OG MIN DOWNLINE. FØRINGER TIL HJELP/SELVHJELP. Få en vellykket organisasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MEG OG MIN DOWNLINE. FØRINGER TIL HJELP/SELVHJELP. Få en vellykket organisasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 MEG OG MIN DOWNLINE. FØRINGER TIL HJELP/SELVHJELP. Få en vellykket organisasjon.

2 GOD ETIKK.  God etikk vil skaffe deg den standard, integritet og profesjonalitet som er helt avgjørende for å kunne bygge en suksessfull forretning/downline.  Jeg skal etter beste evne følge den gylne regel å ”BEHANDLE ANDRE SOM JEG SELV VIL BLI BEHANDLET”.  Jeg skal etter beste evne yte høyeste grad av servise i behandlingen av kunder/medlemmer, rettferdig og høflig, og forklare vårt produkt mest mulig korrekt.  Jeg skal presentere selskapets provisjonsplan fullstendig og uten overdrivelse til potensielle medlemmer/kunder.  Jeg skal oppfylle alle forpliktelser assosiert med sponsing av distributører, inklusive opplæring, motivasjon og støtte.  Jeg skal etter beste evne føre min forretning profesjonelt, holde mine forpliktelser overfor andre, og avtegne et positivt bilde utad, overfor alle jeg er i kontakt med.  Jeg skal alltid huske at suksess er et resultat av ærlig innsats.

3 EGNE MÅLSETNINGER.  Hvilke sterke sider har du, som kan føre deg til dine mål ?  Hvilke svake sider har du, som kan begrense din suksess ?  Trenger du sårt til et samarbeid med bestemte personer for å nå dine mål, eller tror du kanskje at team - arbeid med ”ukjente/kjente” personer tar frem det beste i deg ?  Hva er dine målsetninger som distributør det første året ?  Hvor mye tid kan/vil du sette av pr. uke til dette?  Er dine målsetninger realistiske ? Har du del – mål, som ligger innen rekkevidde ?  Tåler du at ”ting stopper litt opp” i perioder ?  Forestill deg at du når målene dine. Hvordan føles det ? ” Berre lekkert ” ? ” Berre lekkert ” ?  For du HAR BESTEMT DEG FOR AT DU VIL … ikke sant ?

4 Å kunne kommunisere, del 1  Effektiv kommunikasjon er ”en kunst”, men absolutt nødvendig for å kunne bygge og vedlikeholde en vellykket organisasjon. Folk blir motiverte av å få vite hvordan andre fra lignende ”ståsted” har lyktes i å nå sine mål. Gjensidig motivering gir veldig ofte resultater.  Å lytte er et selvfølgelig fundament i god kommunikasjon. Jo mer oppmerksomt vi lytter til hva den andre personen har å si, desto mer effektivt kan vi vise vedkommende hvordan hun/han kan nå sine mål med enkle metoder.

5 Å KUNNE KOMMUNISERE, del 2  Vær villig til å lytte når en annen person snakker.  Konsentrer deg om hva som blir sagt.  Lytt med forståelse.  Vær sikker på at du forstår meningen bak ordene som du og den andre personen bruker.  Unngå ønskelytting.  Prøv å ikke bare høre det du vil høre.  Prøv å ikke dømme før du er sikker på at du har forstått.  Ikke trekk forhastede slutninger.  Vis med ”hele kroppen” at du forstår.

6 Å KUNNE KOMMUNISERE, del 3  Husk at perfekt tale ofte ikke garanterer god kommunikasjon.  Det er feil å tro at du har kontroll over situasjonen så lenge du snakker.  Ikke bli for glad i lyden av din egen stemme.  Ikke snakk for mye.  Still spørsmål.  Ikke putt ord i munnen på andre.  Ca. 75% av det som sies, går inn det ene øret og ut det andre.  Repeter det viktigste igjen i sluttfasen.  Gi alltid først litt ros, før du retter på andres feil.  Husk at kommunikasjon ofte er symbolsk !

7 Kartlegg potensielles behov.  Er jobben din mindre interessant nå enn da du begynte ?  Innehar du en jobb uten mulighet for forfremmelse ?  Føler du at dine egenskaper blir fullt utnyttet ?  Føler du at du av og til nærmest kan gjøre jobben ”i blinde” ?  Ser du på klokka konstant ?  Teller du dagene frem til neste helg/ferie ?  Har du mye jobbtanker utenom arbeidstid ?  KUNNE DU TENKE DEG EN NY KARRIERE, eller noe interessant, i første omgang ”på si” ?

8 Å KUNNE KOMMUNISERE, del 4  ”Hva slags jobb har du ?” Etter at du har stilt dette spørsmålet; stopp og LYTT. Etter at du har stilt dette spørsmålet; stopp og LYTT. ” Ønsker du ofte at du drev med noe annet ?” ” Ønsker du ofte at du drev med noe annet ?” Hvis svaret er ja: ”Av alle ting du kan gjøre, hva har du mest lyst til ?” Hvis svaret er ja: ”Av alle ting du kan gjøre, hva har du mest lyst til ?” Hvis svaret er nei: ”Ønsker du at du kan gjøre jobben annerledes, eller i en annen skala ?” Hvis svaret er nei: ”Ønsker du at du kan gjøre jobben annerledes, eller i en annen skala ?” * Fortell hvor gøy/spennende du har det, før….. ” Vil muligheten for en drastisk økning i din inntekt kunne gjøre det interessant å vurdere å gjøre noe spennende i tillegg ? I team med meg og noen andre dyktige og ivrige mennesker ? ” ” Vil muligheten for en drastisk økning i din inntekt kunne gjøre det interessant å vurdere å gjøre noe spennende i tillegg ? I team med meg og noen andre dyktige og ivrige mennesker ? ”

9 OPPFØLGING AV NYE.  Hjelp dem å etablere målsetninger.  Inviter dem til opplæring/kursing.  Kontakt de via tlf./mail.  Gå igjennom presentasjonene med de.  Hjelp til med deres første rekrutteringsmøter. Begynn med de potensielt beste prospektene i navnelisten.  Belønn all innsats med ros.  Introduser dem for folk høyere oppe på sponsorlinjen, gjerne folk som har gjort det godt, og kan fungere som en ekstra upline/støtte.  Hold drømmen og viljen ”i live” hos dem.  LYKKE TIL I DITT ARBEID ! I TEAM ER VI ” DYNAMITT” !!  Per Erik Olsen, www.team-mlm.com www.team-mlm.com


Laste ned ppt "MEG OG MIN DOWNLINE. FØRINGER TIL HJELP/SELVHJELP. Få en vellykket organisasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google