Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En mini-presentasjon for å vise Diabetesforbundets syn på at kommunen bør ha et Lærings- og mestringssenter og en Frisklivssentral, og at de bør samarbeide.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En mini-presentasjon for å vise Diabetesforbundets syn på at kommunen bør ha et Lærings- og mestringssenter og en Frisklivssentral, og at de bør samarbeide."— Utskrift av presentasjonen:

1 En mini-presentasjon for å vise Diabetesforbundets syn på at kommunen bør ha et Lærings- og mestringssenter og en Frisklivssentral, og at de bør samarbeide tett med de frivillige organisasjonene i kommunen om tilbud til innbyggerne. Den som vil bruke dette stoffet må selv redigere (som regel kutte ut en del) slik at det blir tilpasset situasjonen og publikum, og slik at stoffet føles mest mulig som sitt eget. (Vær obs på at et par av bildene har tekst i notatfeltet.)

2 Fra Stortingsmelding til diabetesomsorg er en introduksjon som viser at Stortingsmeldingen om Samhandlingsreformen nå er konkretisert med lover og veiledninger om hva kommunene skal bidra med, og at Diabetesforbundet vil være med på å forme det videre. Mye er rett nok uklart enda, men hovedlinjene er der. Bildet etterpå viser at kommunen har fått litt nye oppgaver og tydeligere ansvar for forebygging. Deretter settes de tre ”aktørene” inn i en figur. Trekanten illustrerer området vi mener er viktig, nemlig samhandlingen mellom det offentlige og frivillige. Ved framføring kan en eller begge figurene droppes, hovedpoengene ligger også i de to tekstbildene som følger etterpå.

3 Det er tatt med tre bilder som en kortversjon av hva Diabetesforbundet er. Figuren er relativt omfattende, og må brukes med forsiktighet, den kan fort være mer forvirrende enn avklarende overfor ”eksterne” tilhørere. Også her vil tekstbildene vise de sentrale poengene. Til slutt er det lagt inn en kort orientering om motivasjonsgrupper, som er blant de viktigste tingene vi mener Diabetesforbundet kan tilby i samarbeidet med kommunen. Vi må presisere at vi har andre aktiviteter som kan inngå i samarbeidet.

4 På den kommunale helse-banen

5 Diabetes i Norge Totalt har 375.000 diabetes
har type 1-diabetes har diagnostisert type 2- diabetes har udiagnostisert type 2- diabetes I risikosonen for type 2-diabetes: Totalt for diabetes og risiko: (14% av befolkningen)

6 Det er flere typer diabetes
Type 1 diabetes - insulinavhengig diabetes Type 2 diabetes - ikke insulinavhengig diabetes Pårørende - de som er glad i noen som har diabetes Helsepersonell - de som arbeider med å hjelpe dem med diabetes

7 Å leve med diabetes En utfordring 24 timer i døgnet - 365 dager i året
Et vedvarende spenningsfelt mellom hva du gjør og hva du burde gjøre Stiller store krav til kunnskaper, holdninger og ferdigheter En alvorlig sykdom - som du kan leve godt med

8 Å leve med diabetes Diabetes er vanskelig å leve med alene
For å leve godt med diabetes er du avhengig av gode medspillere i helsetjenesten, i familien, blant venner og kollegaer Andres kunnskaper om diabetes er ofte mangelfulle og foreldet Når andre kjenner til diabetes, blir det lettere å ha diabetes

9 Fra Stortingsmelding til diabetesomsorg
Vi vil nyte og yte i kommunens forebygging og omsorg Diabetesforbundet ønsker å delta Lover, planer, veiledere Samhandlingsreformen

10 Folkehelse styrking Ansvarsflytting fra spesialisthelsetjenesten Kommune Frisklivssentral Lærings- og mestringssentral Frivillig sektor

11 Tre viktige aktører Lærings- og mestringssentret (LMS) er en del av lokalmedisinsk senter Frisklivssentralen (FLS) er ikke en del av et medisinsk senter Sammen med frivillige organisasjoner kan disse bli gode på forebygging og takling av sykdom De tre aktørene avtaler/formaliserer samspill Mange kommuner ser nok ikke for seg å ha LMS. I så fall må de ha en avtale med LMS i spesialisthelsetjenesten, slik at det kan tilbys kurs som er diagnoserelatert, og tilbys kompetansestøtte til FLS og frivillig sektor. Poenget med at FLS ikke skal være en del av medisinsk senter er mest begrunnet ut fra budsjetthensyn: Forebygging vil nesten alltid tape en (intern) budsjettkamp mot sykdomsbehandling.

12 Roller og samspill LMS er den faglige basis på faget læring og mestring, basert på sterk brukerinvolvering FLS er koordinator og bindeledd mellom kommunale og frivillige organiserte tilbud FLS sine egne aktiviteter ledes vanligvis av fagpersonell, med brukerstøtte Frivillige organisasjoner sine aktiviteter ledes vanligvis av ”likemenn”, med faglig støtte fra FLS og LMS Det er veldig viktig at FLS (også) har som oppgave å koordinere og støtte opp om den frivillige virksomheten. Her ligger en av de sentrale mulighetene i reformen! FLS skal også være med på å rekruttere deltakere i (noen av) de aktivitetene som frivillige organisasjoner drar i gang. Hvilke aktiviteter dette er bør avtales på forhånd.

13 Diabetesforbundets overordnede mål
At personer med diabetes ikke skal få sitt liv forkortet eller sin livskvalitet redusert på grunn av sin sykdom Å stimulere til forskning slik at vi i framtiden kan helbrede og forebygge diabetes og dens komplikasjoner

14 Diabetesforbundet 41.000 medlemmer - 3500 helsepersonell
135 lokalforeninger - 19 fylkeslag 23 ansatte Diabetes og Diabetesforum diabetes.no Nasjonale kurs og konferanser Diabetesforum og Diabetesforskning Med i FFO, FS og IDF …en Diabetesorganisasjon

15 Medlemmer Lokallag Sekretariatet Fylkeslag Sentralstyret Landsmøtet
Valgkomiteen Kontrollkomiteen Medisinsk medarbeider, pedagogiske medarbeider, ernæringsfaglig medarbeider Medisinsk fagråd Div. utvalg Ungdiabetes nasjonalt Nasjonalt diabetesforum Ungdiabetes i fylket Fylkes diabetesforum Sekretariatet

16 HVA er motivasjonsgruppene og HVEM er de for?
Lavterskeltilbud til personer med diabetes/høy risiko for type 2-diabetes – og andre som har interesse og lyst  Motivasjon sammen med andre til endring av levevaner Dokumentert helsegevinst Midler fra Statsbudsjettet HVA er motivasjonsgruppene for Diabetesforbundet? Investering i egne medlemmer Arena for verving Alternativ møteplass Et annerledes medlemstilbud

17 HVA skjer i en motivasjonsgruppe?
Matlaging Fysisk aktivitet Praktiske aktiviteter og ENKLE tips Motivasjonsgrupper 2008

18 …eller man kan oppnå resultater på andre måter


Laste ned ppt "En mini-presentasjon for å vise Diabetesforbundets syn på at kommunen bør ha et Lærings- og mestringssenter og en Frisklivssentral, og at de bør samarbeide."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google