Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VARDAL UNGDOMSSKOLE Utnevnt til demonstrasjonsskole i 2002/2004 Utnevnt på nytt i 2004/2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VARDAL UNGDOMSSKOLE Utnevnt til demonstrasjonsskole i 2002/2004 Utnevnt på nytt i 2004/2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 VARDAL UNGDOMSSKOLE Utnevnt til demonstrasjonsskole i 2002/2004 Utnevnt på nytt i 2004/2005

2 Demonstrasjonsskole 2002/2004 Utnevnt som demonstrasjonsskole på bakgrunn av følgende kriterier: Organisert fleksibilitet Matematikk Bygg

3 Forsøksvirksomhet 2002/2004 I disse to årene har skolen drevet forsøk og søkt dispensasjon fra: Opplæringslovens § 8.2 og §8.3 om klassetilhørighet og årstimetall Forskrift 1-4 om avvik fra strekpunkter i L-97

4 Demonstrasjonsskole 2004/2005 Utnevnt som demonstrasjonsskole på bakgrunn av at: Skolen bruker nye modeller som gir elevene helhet og sammenheng i opplæringen. Skolen opererer med fleksibel bruk av rammetimer, og elevene har frie arbeidstimer og fleksitid. Det er varierende størrelse på elevgruppene.

5 Organisert fleksibilitet 1.Tverrfaglig temaårsplan 2.Målstyrte årsplaner 3.Ansvarsfordeling etter spisskompetanse 4.Behovsprøving 5.Organisering av tid 6.Tilpasset undervisning

6 1.Tverrfaglig temaårsplan Målene i L-97 satt i tverrfaglig sammenheng. Periodisering Elevmedvirkning Elevene lager neste års forslag allerede våren skoleåret før Styrende for årsplanene i de enkelte fag Helhet og sammenheng i lærestoffet

7 2. Målstyrte årsplaner Ikke uke-/årstimer Målene i L-97 styrer: Elevene skal Lære Arbeide med Få erfaringer med Ha hørt om... osv...

8 3. Ansvarsfordeling etter spisskompetanse Hovedlærere i alle fag (fagansvarlige) Fordeler tema etter spisskompetanse Innen fag Tverrfaglig Metodekompetanse Annen spisskompetanse IKT, sosial kompetanse, spes.undervisning, verksted m.m.

9 4. Behovsprøving Målorientert undervisning ØNSKEBOKA Hvor mye tid?? Hvor store grupper? Bemanning? Hensiktsmessig tilstedeværelse Behov for å frigjøre tid til elevsamtaler, retting m.m. Timeplaner legges etter behov, ut fra årsplaner og tema

10 5. Organisering av tid Ikke faste timeplaner Timer settes inn etter behov Trinnet lager nye timeplaner fra uke til uke Variasjon “Tradisjonelle” timer Tverrfaglige arbeidstimer “Styrte arbeidstimer” med økt lærerbemanning Verksted Kurs Fleksitimer

11 6. Tilpasset undervisning Tilpasninger i klasserommet Behovsprøving Løyper/veier Arbeidsplaner Oppgaver Gjennomgang Arbeidsmåter Alternative opplegg Kantine Utplassering M.m. Kurs

12 ARBEIDSPLANER Deles i nivåer/veier: 1.Nivå 1 (blå) Hente informasjon, konkrete spørsmål/svar, strukturert 2.Nivå 2 (gul) Bruke/tolke informasjon, essey-/langsvar 3.Nivå 3 (rød) Bruke/tolke informasjon, egen refleksjon og vurderinger

13 Tverrfaglige temaoppgaver Utarbeides ift hovedtema Mye tilpasning/differensiering i selve oppgavene Lages også i flere nivåer/veier Ofte case-pregede oppgaver som ligger nært opp til PBL (problembasert læring)

14 SKOLEBESØK For nye avtaler kontakt: Tidligere prosjektkoordinator Frode Søbye Tlf.: 611 88800 E-mail: Frode.Sobye@skole.gjovik.kommune.no Rektor Vinjar Borge


Laste ned ppt "VARDAL UNGDOMSSKOLE Utnevnt til demonstrasjonsskole i 2002/2004 Utnevnt på nytt i 2004/2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google