Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klemetsrudprosjektet - et av Oslos viktigste klima- og miljøtiltak Øystein Ihler markedsdirektør, EGE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klemetsrudprosjektet - et av Oslos viktigste klima- og miljøtiltak Øystein Ihler markedsdirektør, EGE."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klemetsrudprosjektet - et av Oslos viktigste klima- og miljøtiltak Øystein Ihler markedsdirektør, EGE

2 Dagsorden 1.Arealplan for anleggene på Klemetsrud 2.Nærmiljøutredning for biogassanlegget 3.Status EGEs luktprosjekt 4.Status fra Hafslund Fjernvarme AS angående biobrenselanlegget 5.Hva skjer fremover?

3 Politiske mål i Oslo 50 % reduksjon i utslipp av klimagasser i Oslo innen 2030 (i forhold til 1990 nivå) Minst 50 % materialgjenvinning av alt husholdningsavfall innen 2014 Utvidet kildesortering i Oslo Doble bruk av fjernvarme fra 1 til 2 TWh årlig Øke andelen fornybar energi i fjernvarmeproduksjonen

4 Hva omfatter Klemetsrudprosjektet? Vedtatt i bystyret (Energigjenvinningsetaten): –Bygging av sorteringsanlegg for plastemballasje og matavfall –Bygging av biogassanlegg –Bygging av ny forbrenningsovn for energigjenvinning Under utredning (Hafslund Fjernvarme): –Biobrenselanlegg

5 Arealplan EGE

6 EGEs anlegg i dag

7 EGEs anlegg i 2010

8 Loftsrud Gård Alt. nord Hafslund EGEs nye anlegg Arealplan biobrensel nord

9 Nærmiljøutredning Biogass Det er kommet bekymringsmeldinger fra naboer og lokalpolitikere om biogassanlegget. Byråden har besluttet å utarbeide en nærmiljøutredning av biogassanlegget på Klemetsrud. Denne vil inneholde tilsvarende belysning som en konsekvensutredning (KU). Den vil bli sendt ut til høring ca. 01.09.08. EGE har iverksatt en pause i kjøpsprosessen av biogassanlegget.

10 Status luktstudien EGE gjennomførte et åpent møte 13 mai om lukt. ÅF-Consult har tatt luktprøver rundt anlegget. Naboer skal rekrutteres til 3-4 luktpanel. EGE vil fortløpende iverksette tiltak for å redusere lukt etterhvert som luktpanelet og ÅF-Consult kartlegger kilder og årsaker. EGE mål er å gjøre det som gjøres kan for å hindre luktplager.

11 . Biobrenselanlegg på Klemetsrud Produksjon av fornybar fjernvarme og elektrisitet Rune Volla Direktør produksjon og drift Hafslund Fjernvarme AS

12 Biobrenselanlegg - prosessen fremover Bystyresak om biobrenselanlegg høsten 2008 Planprosessen starter i løpet av høsten 2008: - med at Hafslund Fjernvarme sender inn et planinitiativ til kommunen - Utsatt et halvt år i forhold til opprinnelig plan Da starter arbeidet med utredninger og behandlinger: - konsekvensutredninger, reguleringsplanarbeid og byggesaksbehandling - prosessen vil medføre flere runder med offentlige høringer Planprosessen antas å ta ca 2 år – deretter en byggeperiode på 3 år

13 Biobrenselanlegg på Klemetsrud – et viktig klimatiltak Betydelig reduksjon av byens klimagassutslipp Rent brensel Ikke sjenerende lukt eller støy Ingen drift på anlegget sommerstid Brenselleveranse mot E6 Klimalandemerke for bydelen og byen Det stasjonære utslippet i Oslo reduseres med 1/3

14 Arkitektur i fokus – Ny varmepumpe Ormsund

15 Hva skjer framover? Sommer 2008: Nærmiljøutredning for biogassanlegg Oppføring av brakkerigg Etablering av midlertidig anleggsvei fra Klemetsrudveien. Grunnarbeider EGE Høst 2008: Klargjøre EGEs områder for oppføring av fabrikker. Politisk behandling av utredning om biobrenselanlegg Oppstart av planprosess for biobrenselanlegg


Laste ned ppt "Klemetsrudprosjektet - et av Oslos viktigste klima- og miljøtiltak Øystein Ihler markedsdirektør, EGE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google