Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klemetsrudprosjektet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klemetsrudprosjektet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Klemetsrudprosjektet
- et av Oslos viktigste klima- og miljøtiltak Øystein Ihler markedsdirektør, EGE

2 Dagsorden Arealplan for anleggene på Klemetsrud
Nærmiljøutredning for biogassanlegget Status EGEs luktprosjekt Status fra Hafslund Fjernvarme AS angående biobrenselanlegget Hva skjer fremover?

3 Politiske mål i Oslo 50 % reduksjon i utslipp av klimagasser i Oslo innen 2030 (i forhold til 1990 nivå) Minst 50 % materialgjenvinning av alt husholdningsavfall innen 2014 Utvidet kildesortering i Oslo Doble bruk av fjernvarme fra 1 til 2 TWh årlig Øke andelen fornybar energi i fjernvarmeproduksjonen

4 Hva omfatter Klemetsrudprosjektet?
Vedtatt i bystyret (Energigjenvinningsetaten): Bygging av sorteringsanlegg for plastemballasje og matavfall Bygging av biogassanlegg Bygging av ny forbrenningsovn for energigjenvinning Under utredning (Hafslund Fjernvarme): Biobrenselanlegg

5 Arealplan EGE

6 EGEs anlegg i dag

7 EGEs anlegg i 2010

8 Arealplan biobrensel nord
EGEs nye anlegg Loftsrud Gård Alt. nord Hafslund

9 Nærmiljøutredning Biogass
Det er kommet bekymringsmeldinger fra naboer og lokalpolitikere om biogassanlegget. Byråden har besluttet å utarbeide en nærmiljøutredning av biogassanlegget på Klemetsrud. Denne vil inneholde tilsvarende belysning som en konsekvensutredning (KU). Den vil bli sendt ut til høring ca EGE har iverksatt en pause i kjøpsprosessen av biogassanlegget.

10 Status luktstudien EGE gjennomførte et åpent møte 13 mai om lukt.
ÅF-Consult har tatt luktprøver rundt anlegget. Naboer skal rekrutteres til 3-4 luktpanel. EGE vil fortløpende iverksette tiltak for å redusere lukt etterhvert som luktpanelet og ÅF-Consult kartlegger kilder og årsaker. EGE mål er å gjøre det som gjøres kan for å hindre luktplager.

11 Biobrenselanlegg på Klemetsrud
Produksjon av fornybar fjernvarme og elektrisitet Rune Volla Direktør produksjon og drift Hafslund Fjernvarme AS .

12 Biobrenselanlegg - prosessen fremover
Bystyresak om biobrenselanlegg høsten 2008 Planprosessen starter i løpet av høsten 2008: - med at Hafslund Fjernvarme sender inn et planinitiativ til kommunen - Utsatt et halvt år i forhold til opprinnelig plan Da starter arbeidet med utredninger og behandlinger: - konsekvensutredninger, reguleringsplanarbeid og byggesaksbehandling - prosessen vil medføre flere runder med offentlige høringer Planprosessen antas å ta ca 2 år – deretter en byggeperiode på 3 år

13 Biobrenselanlegg på Klemetsrud – et viktig klimatiltak
Betydelig reduksjon av byens klimagassutslipp Rent brensel Ikke sjenerende lukt eller støy Ingen drift på anlegget sommerstid Brenselleveranse mot E6 Klimalandemerke for bydelen og byen Anlegget vil produsere fornybar varme tilsvarende oppvarmingsbehovet til boliger og fornybar elektrisitet tilsvarende energibehovet til boliger Totalt vil anlegget redusere klimagassutslippene fra stasjonære kilder i Oslo med mer enn 1/3. Brensel: Flis, bark, grener/topper og rent returtrevirke Denne typen anlegg gir lite lukt og har et lavt støynivå. Hafslund får dessuten strenge krav fra myndighetene i forhold til dette. Avfallsvarme går foran, derfor ingen drift av anlegget på sommerstid Transport av brensel inn på anleggets østside, dvs mot E6. På det meste ca en bil hvert kvarter på dagtid Spennede arkitektur – landemerke Det stasjonære utslippet i Oslo reduseres med 1/3

14 Arkitektur i fokus – Ny varmepumpe Ormsund

15 Hva skjer framover? Sommer 2008: Nærmiljøutredning for biogassanlegg
Oppføring av brakkerigg Etablering av midlertidig anleggsvei fra Klemetsrudveien. Grunnarbeider EGE Høst 2008: Klargjøre EGEs områder for oppføring av fabrikker. Politisk behandling av utredning om biobrenselanlegg Oppstart av planprosess for biobrenselanlegg


Laste ned ppt "Klemetsrudprosjektet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google