Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det utdanningsvitenskapelige fakultetet, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Midtveis- og sluttvurdering Jorunn Møller.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det utdanningsvitenskapelige fakultetet, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Midtveis- og sluttvurdering Jorunn Møller."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det utdanningsvitenskapelige fakultetet, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Midtveis- og sluttvurdering Jorunn Møller

2 Midtveisvurdering Tidsramme skal være 2 ½ time (maksimalt 3 timer) Deltakere er kandidaten, opponent, veileder og evt. koordinator for forskerutdanningen (eller koordinators stedfortreder). Kandidaten forventes å legge fram en tekst (30 – 100 sider, avh. av hvor langt i prosessen kandidaten er), som han/hun har skrevet og som opponenten skal ha lest på forhånd. Det kan være en første artikkel + en skisse av videre arbeid, e.l. Kandidaten redegjør først muntlig for hvor langt han /hun har kommet, hva slags utfordringer og problemer som vedkommende står overfor etc. Kandidaten skal også redegjøre for hvilke kurs som er tatt, hva som evt. gjenstår av forskerutdanningsdelen. Forskerutdanningskoordinator gir en vurdering av gjennomført kursdel og gir råd om eventuell videre kursgjennomføring. Opponenten gjennomfører en forberedt kritisk, men konstruktiv opposisjon, først med en generell vurdering av det tekstmateriale som kandidaten har lagt fram, dernest en spørsmål/svar- sekvens der kandidaten svarer på opponentens spørsmål. Midtveisevalueringen skal ende opp i en muntlig bedømmelse som skal være av rådgivende art for hvordan kandidaten helst bør legge opp det videre løpet i den gjenstående delen av stipulert periode. Veileder er med.

3 Sluttlesning Gjennomføres 2-3 måneder før finansieringsperioden utløper Kan legges opp som et sluttseminar/prøvedisputas. Åpen evaluering. Tidsramme skal være maksimalt 3 timer Deltakere er kandidaten, opponent, veileder og evt. koordinator for forskerutdanningen (eller koordinators stedfortreder). Kandidaten har anledning til å legge fram opp til utkastet til avhandling som opponenten skal ha lest på forhånd Kandidaten redegjør først muntlig for hva slags utfordringer og problemer som vedkommende står overfor og hva vedkommende ønsker spesielt å få vurdert. Opponenten gjennomfører en forberedt kritisk, men konstruktiv opposisjon, først med en generell vurdering av det tekstmateriale som kandidaten har lagt fram, dernest en spørsmål/svar- sekvens der kandidaten svarer på opponentens spørsmål. Sluttfaseevalueringen skal ende opp i en muntlig bedømmelse som skal være av rådgivende art for hvordan kandidaten helst bør gjøre i avslutningsfasen av arbeidet med avhandlingen.


Laste ned ppt "Det utdanningsvitenskapelige fakultetet, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Midtveis- og sluttvurdering Jorunn Møller."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google