Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagtur Rotterdam 12 – 14. mai 2013 Geir Martinsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagtur Rotterdam 12 – 14. mai 2013 Geir Martinsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagtur Rotterdam 12 – 14. mai 2013 Geir Martinsen

2 Driftsassistansen Hedmark 18 anlegg som skal oppfylle kravet til akkreditert prøvetaking Pr 01.01.13 er 3 av 18 anlegg akkreditert Hias: 75 000 PE Moelv: 7000 PE Nes: 2500 PE

3

4 Januar 2008 – DiH sendte ut Invitasjon til kommunene Våren 2008 – Innhenting av informasjon, noe treg tilbakemelding fra en del kommuner. Mai 2010 – Sendte søknad til Norsk Akkreditering September 2010 – DiH holdt felles informasjonsmøte for alle kommunene i Hedmark angående styringssystemet og prosedyrer (Elverum).

5 November 2010 – Norsk Akkreditering tok kontakt om formøte Februar 2011 - Formøte mellom DiH og NA Vinter 2010/11: Implementering i Ringsaker kommune (Moelv- og Nes ra) og Hias ra. For andre anlegg ble det søkt Fylkesmannen om utsettelse innen 2012, dette er senere flyttet til utgangen av 2015 DiH ser behov for mer ressurser i forbindelse med implementering. Brev sendt ut til kommunene om ekstra ressurser.

6 Revidering av styringssystemet jf. krav fra NA i formøte August 2011 – Førstegangsbedømmelse med NA Resultat: – Antall meget alvorlige avvik; 2 – Antall vesentlige avvik; 16 – Antall mindre avvik; 6 – Høsten 2011 – Rettet opp avvik fra bedømmermøte – Utviklet og reviderte prosedyrene med ansatte ved renseanleggene. De fikk eierskap. – Implementerte systemet bedre (opplæring) – Fikk bistand fra Aqua Team ved Ragnar Storhaug

7 Steinar Nyhus ble ansatt som ny kvalitetsleder fra januar 2012 med akkreditert prøvetaking som hovedoppgave – Lagde ett nytt styringssystem Ny bedømming 11 – 13 september 2012 Resultat: – Antall meget alvorlige avvik; 0 – Antall vesentlige avvik; 8 – Antall mindre avvik; 3 Ble akkreditert 26.11.2012

8 Returstrømmer måtte flyttes slik at de ikke påvirker prøvetakingen. Dokumentere bedre styring med omløp og overløp ved ra (Flytskjema) Innkjøp av mengdemålere, kjøleskap, prøvetagere, prøvetakingsdunker, målesylinder, omrørere, termometre med mer

9 Status ved Nes RA Målerenne ved anlegget var ikke i henhold til standarden og det var ikke plass for ombygging. Elektromagnetisk mengdemåler ble installert.

10 Status ved Nes RA forts. Nye prøvetakere og kjøleskap ble kjøpt inn for å fylle kravene til akkreditering

11 Rørepinne Idnr: RA126 UTL01 RV01 Kjøleskap Idnr: RA126 KS01 Målesylinder Idnr: RA126 INN01 MS01 ID-merking:

12 Huber slamavvanner

13 Vaskerivann og Rejekt fra Huber går til utjevningsbasseng, og blir pumpet inn jevnt over hele døgnet (Normaldrift ved anlegget) Før Akkreditert prøvetaking starter, stopper vi vaskeripumpe, slik at denne går i overløp til innløpskum, så styrer vi vannnstrøm fra utjevningsbasseng rett i Sandfang.

14 Ressurskrevende både økonomisk og tidsmessig ved renseanleggene Frustrasjon over strenge krav i forbindelse med: nøyaktighet og dokumentasjon Ombygginger for å tilfredsstille standarden, mengdemåling og returstrømmer Egnet plassering av prøvetakeren Opplæring og godkjenning av kontrahert personell

15 Mye bedre kontroll på prøvetakingen Prøvetagere er ordentlig rengjort, før hver prøvetaking starter Prøvene er mer representative Fikk en ordentlig gjennomgang av anlegget, spesielt på returstrømmer Bedre måling av mengde gjennom anlegget (Elektronisk vannmengdemåler)

16 Fikk ett eierskap til akkrediteringen Fikk være med å utforme skjemaer Ble hørt hvis du foreslo noe nytt, eller hadde innvendinger mot noe Mye mindre terskel for å skrive avviksmeldinger Har i dag en bedre motivasjon, og annet forhold til prøvetakingen.

17 Til slutt vil jeg få takke  Irene  Jan Erik  Steinar For at dere klarte å holde motivasjonen til gutta oppe gjennom hele prosessen. Og få dem til å dra i samme retning som dere, og i tillegg prate positivt om dette i etterkant.


Laste ned ppt "Fagtur Rotterdam 12 – 14. mai 2013 Geir Martinsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google