Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

I Guds, den Nåderikes, den Barmhjertiges Navn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "I Guds, den Nåderikes, den Barmhjertiges Navn"— Utskrift av presentasjonen:

1 I Guds, den Nåderikes, den Barmhjertiges Navn

2 Det var i måneden Ramadan at Koranen ble gitt fra det Høye, som ledetråd for mennesket og som bevis i seg selv på denne ledelsen, som en standard på skillet mellom rett og galt

3 Ramadans faste er en en av Islams fem søyler
Fasten er en av de viktigste markeringer, og ivaretakelse av plikter, innen Islam

4 Det finnes mange formål med, og eksempler på visdom, i Ramadans faste:
Gud den Allmektiges overherredømme For menneskets sosiale liv For menneskets personlige liv øvelser for mennesket og dets indre sjel For mennesket i sin takknemlighet over guddommelig overflod

5 Gud den Allmektiges overherredømme
Gud Allmektig skapte jordens ansikt som et bord fylt til randen i overflod, og spredte alle typer mat og drikke ut over det - i overflod

6 Mennesker er ikke i stand til helt å fatte hva dette innebærer, og det hender at de glemmer dette
For å slå fast fullkommenheten i Hans Overherredømme og Hans Nåde under måneden Ramadan, viser mennesker ærefryktig tilbedelse som var de invitert til et middagsbord

7 Takknemlighet overfor Gud den Allmektiges overflod
For menneskeheten har Gud den Allmektige øst mange typer overflod ut over jordens overflate Til gjengjeld ønsker Han takk som betaling for denne overfloden Tilsynelatende årsaker til og eiere av all denne overfloden kan lignes med mennesker som bærer matfat som andre kan velge fritt fra Vi betaler dem en viss pris, selv om overfloden ikke er deres fortjeneste. Vi viser dem all mulig respekt og takknemlighet

8 Gud er uendelig mange ganger mer verdig vår takk
Å takke Ham er å anerkjenne at overfloden kommer direkte fra Ham Det er å erkjenne overflodens egentlige verdi Det å faste under Ramadan er nøkkelen til en sann og universell takknemlighet, Siden vi erfarer virkelig sult i denne tiden

9 Med bakgrunn i menneskets sosiale liv
Er mennesker skapt ulikt med tanke på leveveger

10 Og som en konsekvens av ulikhetene
Pålegger Gud de rike å hjelpe de fattige Slik at gjennom sult som erfares i fasten, Kan de rike på en oppriktig måte forstå den smerte og den sult fattige opplever

11 Øvelse for den indre sjel
Menneskets indre sjel ønsker frihet og uavhengighet, noe sjelen også opplever å ha Den higer etter og attrår en imaginær suvernitet

12 Under Ramadan kan menneskets indre sjel forstå at den ikke eier seg selv, men helt og holdent er eid av noe annet enn seg selv Den forstår at dersom den ikke mottar noe pålegg om handling, er den ute av stand til å gjøre selv de enkleste ting Den kan ikke en gang rekke ut en hånd etter vann. Forestillinger den måtte ha om egen suverenitet, brytes slik ned

13 Forbedring av den indre sjelens veger, så den skal gi slipp på egne opprørske vaner
Å faste vekker selv den mest iherdige og obstinate fra egne svakheter og feil

14 Når det gjelder sult, innser mennesker hvor usunn og svak deres egen kropp er og i hvilken grad de selv trenger vennlighet og medfølelse, så de kan slippe sjelens faraoiske despoti og erfare en lengsel etter å søke tilflukt i de Guddommelige Haller

15 Når det gjelder åpenbaringen av den Allvise Koran
Så ble den Allvise Koran åpenbart i måneden Ramadan, Og fasten kan lignes med en englelik tilstand der Det avstås fra mat og drikke for å komme i en hellig tilstand

16 Og lese og lytte til Koranen som om den nettopp hadde blitt åpenbart,
å lytte som om en hørte den fra Guds Budbringer (fvmh), sannelig, som om fra engelen Gabriel eller fra den For-Evige Taler Selv

17 Når det gjelder menneskehetens vinning og profitt
Kommer mennesket til denne verden for å kultivere seg og arbeide i retning av det Hinsidige Sannelig, en eneste Ramadan kan gi frukter likeverdige med en hvis livslengde er på åtti år

18 Belønningen for handlinger under Ramadan er tusenfold
I følge Hadith har hvert ord i den Allvise Koranen ti meritter: Hver eneste telles som ti meritter og vil gi ti frukter i Paradiset, mens under Ramadan vil hvert ord bære ikke ti frukter, men ett tusen

19 Den mest framstående fasten
Er å la menneskets organer som øyne, ører, hjerte og tanker faste sammen med magen

20 Det innebærer å holde dem på avstand fra ulovlige ting og fra trivialiteter,
Og styre hver i sær av dem i sin egne, unike tilbedelse, For eksempel ved å la tungen avstå fra løgn

21 Når det gjelder menneskets personlige liv
Lider det store flertallet av menneskeheten under sult Derfor trenger mennesket sult og disiplin som øvelse for tålmodighet og utholdenhet

22 Å faste under Ramadan er tålmodig utholdenhet av en periodes sult som er å anse som en disiplinerende øvelse Det betyr at fasten også er en kur mot utålmodighet og mangel på utholdenhet

23 Magens maskineri har mange arbeidere
Og mange av menneskets organer er knyttet til den Dersom den indre sjelen ikke har hvile fra aktivitet på dagtid i en måned, Vil dette bidra til at maskineriets arbeidere og organer som er tilknyttet dette, glemmer sine oppgaver

24 Gjennom fasten i Ramadan forstår maskineriets arbeidere at de ikke ble skapt for dette maskineriet alene De øvrige organene nyter godt av englelik og åndelig glede så hjerte, ånd og intellekt gjør store framskritt i den perioden fasten varer Av denne grunn har de som er nærmest Gud, i århundrer vent seg til disiplin når det gjelder mat og drikke, og til å spise og drikke lite for å foredles i ånd og tro

25 For å knuse den indre sjels imaginære overherredømme
Den indre sjel ønsker ikke å anerkjenne sin Opprettholder; den indre sjel ønsker sitt eget fyrstedømme, lik en Farao. Men dette faraoiske selv ødelegges gjennom sult Så fasten i Ramadan demonsterer den indre sjelens maktesløshet, svakhet og nød

26 Blant beretningene i Hadith er som følger:
“Gud, den Allmektige sa til den indre sjel: `Hva er Jeg, og hva er du?’. Sjelen svarte: `Jeg er meg selv, og Du er Deg selv`. Derpå straffet Han ham ved å kaste ham i Helvete, for så å spørre ham på nytt.

27 Nok en gang svarte denne: ` Jeg er meg selv, og Du er Deg selv`.
Hvor mye Han enn straffet ham, så ga han seg ikke med sin egenrådighet. Til slutt straffet Han ham med sult. Det vil si, Han lot ham være sulten.

28 Så spurte Han ham igjen: `Hvem er Jeg, og hvem er du?`.
Og sjelen svarte: ` Du er min Medfølende Opprettholder av meg, og jeg Din maktesløse slave`.

29 Reference İslamic Scholar Bediüzzaman Said Nursi


Laste ned ppt "I Guds, den Nåderikes, den Barmhjertiges Navn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google