Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 EALTA – Europeisk organisasjon for språktesting og -vurdering www.ealta.eu.org.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 EALTA – Europeisk organisasjon for språktesting og -vurdering www.ealta.eu.org."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 EALTA – Europeisk organisasjon for språktesting og -vurdering www.ealta.eu.org

2 2 EALTAs overordnete formål EALTAs formål er å fremme forståelsen for teoretiske prinsipper for språktesting og - vurdering, og å arbeide for at test- og vurderingspraksis i Europa blir forbedret og utvekslet land imellom.

3 3 EALTAs Retningslinjer for God Praksis er først og fremst rettet mot tre ulike grupper: Personer som er involvert i opplæring av lærere i testing og vurdering testing og vurdering i klasserommet utvikling av tester ved nasjonale eller institusjonelle testenheter eller -sentre

4 4 Generelle prinsipper som gjelder for alle gruppene: Respekt for studentene/testkandidatene Ansvarlighet Rettferdighet Reliabilitet Validitet Samarbeid mellom de involverte partene

5 5 EALTAs Retningslinjer for God Praksis i Språktesting og - vurdering

6 6 Medlemmer i EALTA som er involvert i opplæring av lærere i testing og vurdering, må avklare overfor seg selv og relevante interessegrupper (lærerstudenter, praktiserende lærere, læreplanutviklere):

7 7 Eksempler Hvor relevant er opplæringen i forhold til studentenes framtidige vurderingsarbeid? Hvor tydelig er prinsippene for testing og vurdering (for eksempel validitet, reliabilitet, rettferdighet, washback) relatert til studentenes kontekst? Hvordan er balansen mellom teori og praksis i opplæringen? I hvor stor grad er studentene involvert i utvikling, utprøving og evaluering av vurderings- prosedyrer?

8 8 Medlemmer i EALTA som er involvert i testing og vurdering i klasserommet, må avklare overfor seg selv og relevante interessegrupper (spesielt elever/studenter, men også foreldre så langt det lar seg gjøre):

9 9 Eksempler Hva er formålet med vurderingen? Hvor relevante er vurderingsprosedyrene for elevene ? Hva blir gjort for å sikre at vurderingsresultatene er eksakte og rettferdige ? Hvilke hensyn blir tatt til elevenes synspunkter på vurderingsprosedyrene ? Hvilke tiltak vil bli igangsatt for å fremme elevenes læring ? Hvilke typer tilbakemelding får elevene ?

10 10 Medlemmer i EALTA som er involvert i testutvikling må avklare overfor seg selv og relevante interessegrupper (lærere, testkandidater, offentligheten) og frembringe svar på spørsmålene nedenfor

11 11 For å øke kvaliteten på vurderingssystemer og –rutiner, oppfordres testutviklere til å engasjere seg i dialog med beslutningstakere ved ulike institusjoner, direktorater og departementer for å sikre at de er innforstått med både god og dårlig praksis.

12 12 Eksempler Foreligger det testspesifikasjoner ? Har testutviklerne og oppgaveskriverne relevant erfaring fra undervisning på det nivået vurderingen retter seg mot? Hvilken opplæring har testutviklerne og oppgaveskriverne fått? Blir testene utprøvd? Får sensorene opplæring før hver testavvikling?

13 13 Eksempler Er det rutinemessig bruk av dobbelsensur på subjektivt vurderte tester? Hva er washback-effekten? Hvilke rutiner er på plass for å sikre at testene holder tritt med endringer i læreplanen? Blir testnivået spesifisert som CEFR-nivå? Hvilken dokumentasjon støtter CEFR- tilknytningen?

14 14 armensk bulgarsk dansk engelsk (britisk) estisk finsk fransk georgisk gresk italiensk katalansk latvisk litauisk luxemburgsk nederlandsk/flamsk norsk (bokmål +nynorsk) polsk rumensk russisk slovensk spansk svensk tsjekkisk tyrkisk tysk ungarsk Språkversjoner av Retningslinjene ferdigstilt i januar 2007

15 15 For den fullstendige versjonen av EALTAs Retningslinjer for God Praksis i Språktesting og -vurdering samt de ulike språkversjonene dokumentet finnes i, se www.ealta.eu.org


Laste ned ppt "1 EALTA – Europeisk organisasjon for språktesting og -vurdering www.ealta.eu.org."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google