Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvikling av funksjonelt språk hos blinde barn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvikling av funksjonelt språk hos blinde barn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvikling av funksjonelt språk hos blinde barn
Forskningsprosjekt i samarbeid mellom Huseby og Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk ”Gjøre spesialpedagogisk praksis forskbar” Prosjektperiode Paraplyprosjekt med individretta delprosjekter (6-10 barn 1-2 år, pt 5 barn)

2 Bakgrunn Tidlig innsats
Systematisk kartlegging av førskolebarnas språkutvikling Behov for økt kunnskap om særtrekk i blinde barns språk og hvordan det er mulig å bidra til funksjonell språkutvikling hos blinde barn

3 Mål Beskrive språkutviklingen hos blinde barn
Utvikle en database hvor det kliniske, spesialpedagogiske arbeidet registreres Å fremme en funksjonell og mest mulig aldersadekvat språkutvikling hos barna

4 Metode Longitudinell studie
Datainnsamling knyttes til Husebys tjenester (utredning, veiledning og kurs) til små blinde barn (foreldre og faglig nettverk) Samarbeid mellom forskere og rådgivere i senterets førskoleteam

5 Datainnsamling Videoopptak av samspill Logg og notatark
”Barnets ordbok” Semi-strukturert kommunikasjonsintervju Døgnklokke

6 Hva er nytt for Huseby? Hyppigere og mer detaljert kartlegging
Mer detaljerte beskrivelser og registreringer Prosjektgruppene fungerer som større og mer kvalitativt sterkere faglig forum som diskuterer og reflekterer over data og tiltak Ressursbruk i brukersakene x 3

7 Vil du vite mer?


Laste ned ppt "Utvikling av funksjonelt språk hos blinde barn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google