Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvikling av funksjonelt språk hos blinde barn  Forskningsprosjekt i samarbeid mellom Huseby og Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvikling av funksjonelt språk hos blinde barn  Forskningsprosjekt i samarbeid mellom Huseby og Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvikling av funksjonelt språk hos blinde barn  Forskningsprosjekt i samarbeid mellom Huseby og Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk  ”Gjøre spesialpedagogisk praksis forskbar”  Prosjektperiode 2007-2011  Paraplyprosjekt med individretta delprosjekter (6-10 barn 1-2 år, pt 5 barn)

2 Bakgrunn  Tidlig innsats  Systematisk kartlegging av førskolebarnas språkutvikling  Behov for økt kunnskap om særtrekk i blinde barns språk og hvordan det er mulig å bidra til funksjonell språkutvikling hos blinde barn

3 Mål  Beskrive språkutviklingen hos blinde barn  Utvikle en database hvor det kliniske, spesialpedagogiske arbeidet registreres  Å fremme en funksjonell og mest mulig aldersadekvat språkutvikling hos barna

4 Metode  Longitudinell studie  Datainnsamling knyttes til Husebys tjenester (utredning, veiledning og kurs) til små blinde barn (foreldre og faglig nettverk)  Samarbeid mellom forskere og rådgivere i senterets førskoleteam

5 Datainnsamling  Videoopptak av samspill  Logg og notatark  ”Barnets ordbok”  Semi-strukturert kommunikasjonsintervju  Døgnklokke

6 Hva er nytt for Huseby?  Hyppigere og mer detaljert kartlegging  Mer detaljerte beskrivelser og registreringer  Prosjektgruppene fungerer som større og mer kvalitativt sterkere faglig forum som diskuterer og reflekterer over data og tiltak  Ressursbruk i brukersakene x 3

7 Vil du vite mer? gro.aasen@statped.no


Laste ned ppt "Utvikling av funksjonelt språk hos blinde barn  Forskningsprosjekt i samarbeid mellom Huseby og Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google