Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bomiljønett.no treffsted for bomiljøarbeid Oslo kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bomiljønett.no treffsted for bomiljøarbeid Oslo kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 bomiljønett.no treffsted for bomiljøarbeid Oslo kommune

2 Samarbeid mellom: Trondheim kommune, Boligenheten Oslo kommune, Helse og velferdsetaten Bergen kommune, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Fagsamarbeid: Høgskolene i Sør-Trøndelag, Bergen og Oslo UiB – Institutt for geografi FORSA – Foreningen for forskning i sosialt arbeid Prosjektstøtte fra Husbanken

3 Samarbeidsforum for bomiljøarbeid Nettverk Nettverk Webområde Webområde Fagutvikling Fagutvikling Erfaringsutveksling mellom praksisfelt, planfelt og FoU-miljø

4 Skape sosiale, kulturelle og fysiske rammer for trivsel, trygghet og samhandling i bo- og nærmiljø bo- og nærmiljø Fremme inkludering, mangfold og selvhjulpenhet blant utsatte beboergrupper Samordne tverrfaglig og tverretatlig virkemiddelbruk om områderettet innsats Bomiljøarbeid

5 Bomiljøarbeid stadig viktigere  Fra institusjonsomsorg til nærmiljø  Tradisjonell bokultur i endring  Inkludering av kulturelt mangfold Kommunale utfordringer  Tilrettelegge varige botilbud for bostedsløse og andre vanskeligstilte grupper  Inkludere flyktninger og innvandrere i norske nærmiljø  Sikre gode oppvekstvilkår for barn i utsatte boområder Mye kunnskap i omløp  Ta vare på kunnskapen i praksisfeltet  Fange opp erfaringene fra tiltak og prosjekter  Lage verktøykasse til nye praktikere

6 Erfaringsutveksling mellom kommunene  Beboerorganisering  Møteplasser og felleslokaler  Opplæringstiltak for førstelinjetjenestene Aktører og ressursmiljøer  Kommunale tjenester  Boligbyggelag og borettslag  Organisasjoner og frivillige  Brukergrupper

7  Aktualitetsstoff, fagartikler, reportasjer  Kurs, konferanser og opplæringstilbud  Litteratur, rapporter, brosjyrer  Idesamling med tiltak og prosjekter  Lenkesamling som ressursbibliotek  Prosjektrapporter, hovedoppgaver, fagartikler  Diskusjonsforum og nettverksfora Bomiljønett.no

8 Tema på nettsidene Møteplasser og ildsjeler Flerkulturelt blikk på bokultur Nabodag-feiring Oppvekstvilkår i kommunale boliger Europeiske eksempler på trygge boområder Bomiljøarbeid i norske kommuner Boligsosial forvaltning – innspill til inspirasjon Idesamling og masteroppgaver

9 Aktuelt  Boligsosiale opplæringstilbud – aktuelt i stadig flere kommuner  Oppvekst og inkludering– viktige fokusområder  Undervegs – reportasjer fra pågående bomiljøprosjekt Deneuropeiskenabodagen; - bli kjent-fest i nabolag over hele Europa hver siste tirsdag i mai. Ferdig informasjonsmateriale på norsk - bli kjent-fest i nabolag over hele Europa hver siste tirsdag i mai. Ferdig informasjonsmateriale på norsk www.european-neighbours-day.com www.european-neighbours-day.comwww.european-neighbours-day.com

10 Den europeiske nabodagen


Laste ned ppt "Bomiljønett.no treffsted for bomiljøarbeid Oslo kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google