Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GØY MED GRAMMATIKK: KURS FOR LÆRERE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GØY MED GRAMMATIKK: KURS FOR LÆRERE"— Utskrift av presentasjonen:

1 GØY MED GRAMMATIKK: KURS FOR LÆRERE
Presentasjon av en elevundersøkelse Diskusjon - Hvordan bruke GREI i undervisningen?

2 Elevundersøkelsen En liten pilotundersøkelse der 104 elever fra en 7. klasse, to 8. klasser og 1. klasse på videregående deltok Klassene ble delt i to: En del fikk spille spill og bygge trær med VISL En del fikk tradisjonelle grammatikkøvinger

3 En pilotundersøkelse: Grammatikktest
Alle elever fikk en grammatikktest før undervisningen startet og en test etterpå Vi utarbeidet en fasit for hver prøve. Fasiten viser hvor mange poeng det er mulig å få på hver oppgave. For hver enkelt elev har vi sammenlignet poengsummene fra prøve én til prøve to

4 Grammatikktest  VISL-elevene forbedret seg mer enn elevene med tradisjonell undervisning For 7. klasse var forskjellen i forbedring mellom de to gruppene 14,5 prosentpoeng For 8. klasse var forskjellen 7 prosentpoeng For 1. klasse var den 12 prosentpoeng.  VISL-elevene forbedret seg mer enn de andre elevene både på oppgaver med ordklasse og setningsanalyse. Forskjellen var størst for setningsanalyseoppgavene

5 Brukerundersøkelse Brukerundersøkelsen skulle måle elevenes holdning til VISL-systemet Bare resultater fra 7. og 1. klasse hittil Bare VISL-delen av klassene besvarte brukerundersøkelsesskjemaet Alle bortsett fra én elev synes VISL er morsommere enn vanlig undervisning, én elev synes VISL og vanlig undervisning er like morsomt 78 % mener selv at de var blitt bedre i grammatikk etter å ha brukt VISL Alle synes spill er morsommere enn treanalyse, men 33 % tror at de har lært mest av treanalysen

6 Brukerundersøkelse Noen kommentarer fra 7. klasse:
(VISL er) mer lærerikt fordi at man har det gøy. Da lærer man fortere Det er lettere å få ”hjelp” i timene, men man blir mer gira på å greie det på VISL Noen kommentarer fra 1. klasse, videregående Man må ha både og, tror jeg. Først må man læres opp, så kan man gjøre oppgaver i VISL Vi kan forskjellige ting, fint at man kan selv velge det man vil konsentrere seg om Får testet vår kunnskap og lærer av feilene våre

7 Konklusjon Bastante konklusjoner om pilotundersøkelsen er vanskelig å komme med siden utvalget er lite, men hovedtrenden virker klar: Elevene synes VISL-undervisning er morsomt Elevene lærer mer grammatikk med VISL enn med tradisjonell undervisning

8 En annen observasjon/undersøkelse
Hildegunn Holmbakken og Eva Lisa Ørvik: GREI i praksis: - del av rapport om evaluering av pedagogisk nettsted (Høyskolen i Vestfold 2004) I fokus: • Gutt – jente samarbeid • Gutt – gutt samarbeid • Jente – jente samarbeid Studentene ønsket også å observere hvordan elevene mestret grammatikken, og om de syns spillene var gøy

9 Bakgrunn: Undersøkelse og observasjon av elever i 7. klasse:
Av 15 elever hadde 13 data hjemme, av disse brukte 8 data hver dag I skolen brukte de data ca. 1 gang i mnd. 13 av elevene synes data er gøy, og 6 synes det er nyttig. 7 bruker tekstbehandling, og 8 bruker powerpoint og regneark

10 Noen resultater: ”Gutter og jenter ved samme datamaskin fungerte svært dårlig” ”Guttene konkurrerte og hadde et utfordrende språk, som «jeg vedder på at du ikke klarer å....», og «mine er bedre en dine».” ”Jentene kom med støttende bemerkninger og samarbeidet om å løse oppgaven på en fornuftig måte. Jentene hadde gode kommentarer som «det var virkelig bra!», og «det var en god idé» osv.”

11 Flere resultater: ” Vårt lille resonnement er at de fleste har lært mye av spillene, og de har helt klart blitt mye flinkere til å finne verb og subjekt, og se at et subjekt kan være flere ord. F.eks.: «Den jamrende enken», at hele dette er subjektet, klarte nesten alle.” ”Vi tror at dette er en arbeidsmåte som treffer flere enn ordinær grammatikkundervisning. Spillene appellerer til barns vinn/spill interesse - og det var viktig for alle å komme på rankinglista. Det var helt klart den største motivasjonsfaktoren. På denne måten kunne de spille mot hverandre, på hver sin maskin.”

12 Hvordan bruke GREI i undervisningen? - noen forslag
Skriv ut oversikten over terminologiforkortelser slik at elevene kan ha dem ved siden av seg på pulten (Elevene kan også bruke quizz for å øve inn forkortelsene) Elever med et annet VISL-språk som morsmål kan eventuelt øve inn ordklasser og setningsledd på sitt eget morsmål

13 Hvordan bruke GREI i undervisningen? - noen forslag
ORDKLASSER 1. Tavleundervisning, 2. Spill: Paintbox, WordFall og Shooting gallery For alle spillene kan man velge å jobbe med bare noen utvalgte ordklasser av gangen. Paintbox er lettest, Shooting gallery er vanskeligst. I WordFall kan man starte med å prøve seg på alle ordklassene, men senere la maskinen avgjøre hvilke ordklasser man bør øve mer på. 3. Spill: Labyrinth Her er alle ordklassene med, og det er ikke mulig å velge tempo selv. Men det er dette spillet de fleste elevene liker best …

14 Hvordan bruke GREI i undervisningen? - noen forslag
ORDKLASSER 1. Tavleundervisning, 2. Trebygging – se på ferdig analyserte tre Velg setninger fra A, B eller C Finn fram til hvilke type setning du vil jobbe med, for eksempel verbal + subjekt Klikk på en setning – velg Bare form under Vis tre-menyen og studer treet! 3. Trebygging – bygg ditt eget tre Følg framgangsmåten ovenfor og velg Bygg trediagram under Verktøy-menyen

15 Hvordan bruke GREI i undervisningen? - noen forslag
SETNINGSLEDD 1. Tavleundervisning, 2. Trebygging – se på ferdig analyserte tre Velg setninger fra A, B eller C Finn fram til hvilke type setning du vil jobbe med, for eksempel verbal + subjekt Klikk på en setning – (velg eventuelt Bare funksjon under Vis tre-menyen dersom du ikke vil se ordklassene samtidig) og studer treet! 3. Spill: Syntris og SpaceRescue I SpaceRescue må man selv bestemme hvor et setningsledd starter og slutter før man setter navn på det

16 Hvordan bruke GREI i undervisningen? - noen forslag
SETNINGSLEDD (forts.) 4. Trebygging – bygg ditt eget tre Følg framgangsmåten fra 2. og velg Bygg trediagram under Verktøy-menyen

17 Hvordan bruke GREI i undervisningen? - noen forslag
FREMMEDSPRÅKS- ELLER SIDEMÅLSUNDERVISNING VISL har 24 språk å velge mellom ved siden av bokmål og nynorsk, blant annet engelsk, tysk og fransk En klasse kan bruke VISL på flere språk i løpet av en undervisningstime eller flere. La for eksempel elevene spille spill ett kvarter på hvert språk


Laste ned ppt "GØY MED GRAMMATIKK: KURS FOR LÆRERE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google