Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi er Ulefos. Vi er Ulefos Ulefos Gruppen Ulefos Holding Salg Produksjon Norge Island Danmark Sverige Finland Produksjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi er Ulefos. Vi er Ulefos Ulefos Gruppen Ulefos Holding Salg Produksjon Norge Island Danmark Sverige Finland Produksjon."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Vi er Ulefos

3 Ulefos Gruppen Ulefos Holding Salg Produksjon Norge Island Danmark
Sverige Finland Produksjon

4 1657: Holden Jernværk (Ulefos Jernværk) etableres på Ulefoss for å utnytte: forekomster av jernmalm, vannkraften fra Ulefoss og trekull fra skogene 1835: Ulefos Jernværk kjøpes av Diderik Cappelen 1877: Masovnen slukkes, dermed opphører råjernsproduksjonen. Støperivirksomheten fortsetter. 1952: Produksjonen av gategods starter og avløser etter hvert ovnsproduksjonen. 1965: Nytt formanlegg – Malcus 1970: Elektriske smelteovner installeres. Produksjon av seigjern starter. 1978: Nytt formanlegg – BMD-Formatic. Nye smelteovner og nytt sandanlegg 1996: Nytt formeanlegg – Heinrich Wagner Sinto 1999: Componenta Corporation OY og Ulefos Jernværk KS etablerer Ulefos NV AS 2004: Oppkjøp av Holger Andreasen i Danmark 2007: Ulefos NV AS eies 100% av Cappelen Holding 2007: Samarbeidsavtale med VATeknik AB i Sverige 2008: Nytt smelteanlegg 2009: Påstøping av pakninger på lokk. Robotiseringsanlegg. 2010: VATeknik Sverige AB blir en del av Ulefos Holding 2013: VATeknik AB, Vulkan Smith AS og Ulefos NV A/S skifter navn til Ulefos. Ulefos Oy blir etablert. Historien

5 Vår visjon er: Best i gata!
Kvalitetssikring Produktkvalitet Produktutvikling Miljø Logistikk

6 Strategiske målsettinger
Vi vil bli en av Europas mest lønnsomme gategods produsenter Vi vil være best til å utvikle funksjonelle gategodsløsninger for vårt hjemmemarked Best i gata Vi vil ha et kompetent og motivert team av medarbeidere som fokuserer på kontinuerlig forbedring Vi vil ikke ha noen skader/uhell på medarbeidere, fabrikk eller omgivelser Vi vil ha de mest tilfredse kundene for å sikre vår posisjon som markedsleder

7 Nøkkeltall 145 ansatte 100% seigjern 93% gategods
7 % industrigods/ovner Kapasitet tonn/år 43% eksport (SE/DK/FI/ BE/ NL) Etablert 1657

8 Grønn bedrift ISO 9001 ISO 14001 Resirkulering Skrapjern
El fra «egen» vannkraftproduksjon vs. kull

9 Carbon footprint er: Det totale utslipp av CO2 gasser forårsaket av en organisasjon, hendelse eller produkt.

10 Vi tar ansvar, gjør du…. Eksempel på CO2 utslipp på Ulefos produkt kontra import: CO2 utslipp på lokk og ramme Ø600mm fra Ulefos Jernværk AS: Produksjon 4,80 kg. CO2 (0,048kg Co2 per kg jern) Transport 0,80 kg. CO2 (til København) Samlet dokumentert miljøbelastning 5,60 kg. CO2 CO2 utslipp på lokk og ramme Ø600 mm fra Kina: Produksjon * Transport alene 28,33 kg. CO2 Samlet dokumentert miljøbelastning ? Vi ønsker å redusere ditt Carbon footprint - velg ULEFOS! Et gjennomsnitt av de 10 beste støperiene i Europa med Kupolovnsdrift har et utslipp på 330kg Co2 pr tonn smeltet jern, d.v.s 7 ganger høyere utslipp enn Ulefos Jernværk AS.

11 Hva står Ulefos for Våre bidrag reduserer dine kostnader
4/4/2017 Hva står Ulefos for Produkter med riktig kvalitet tilpasset nordiske forhold Tilstedeværelse og nærhet til marked Trygghet og langsiktighet Våre bidrag reduserer dine kostnader Hva står Ulefos for? I hvilken retning ønsker kundene at utviklingen skal gå? Vi tror på stadig forbedring, vi tror på riktig kvalitet og løsning tilpasset nordiske forhold, vi tror på langsiktig arbeid – dette kan koste ekstra men vi mener det gir bedre avkastning på sikt. Vi er «spesialister» på det nordiske markedet og leverer våre produkter tilpasset deretter. Vi oppfyller «samfunnets» krav og bidrar positivt- også fra kundens ståsted.

12 Norske produsenter har både konkurransefortrinn og -utfordringer
Generelle trekk ved nordiske produsenter: - God og riktig tilpasset kvalitet på varer og tjenester - Følger gjeldene lover og regler - I front i produktutvikling - Høyt kompetansenivå - Miljøfokus Vi oppfyller alle krav, både fra våre kunder og det offentlige, og bidrar til et bærekraftig samfunn - noen må betale det det koster. Selv om et produkt med «tilleggstjenester» er dyrere, så vil du kunne sette opp regnestykker som viser lønnsomhet for samfunnet. Dette bør politikere kunne forstå! Hvis utenlandske leverandører/produsenter tilfredsstiller de samme strenge krav som Ulefos gjør, så er konkurransen rettferdig - og vi må fortsatt se med lupe på våre kostnader. - Godt utbygde velferdsordninger Alle disse positive elementene trekkene driver kostnadsnivået opp

13 Hovedutfordring for norsk industri: ”Vi må gjøre mer for mindre”
4/4/2017 Hovedutfordring for norsk industri: ”Vi må gjøre mer for mindre” Dette krever: at vi arbeider smartere at vi har motiverte ansatte at vi er mer engasjert mens vi er på arbeid teknologi i front automatisering Vi må fokusere på kostnader! Vi har ikke råd til 10% sykefravær. Vi må yte 100% mens vi er på jobb. Vi må tenke automatisering der det er mulig å få til. Vi konkurrerer ikke på like vilkår. Standarder som settes for egen industri er høyere enn det som settes til leverandører til det nordiske markedet (spesielt ift. offentlige anbud).

14 Hva er alternativet? - Liten påvirkning på produktutvikling og lokalt tilpassede behov - Liten påvirkning på utvikling av standarder - Anvisninger tilpasset forhold i andre land - Mindre informasjon og opplæring - Mindre kundestyrt produktutvikling, og større avstand mellom sluttbruker og produsent Hvis utenlandske produsenter styrer utviklingen må det norske/ nordiske markedet tilpasse seg løsninger som benyttes i andre land. Særnorske/ -nordiske løsninger er ikke lønnsomme for store produsenter. Avstanden mellom marked og produsent blir stor. Påvirkningskraften vår som «lite» marked blir liten ift. de andre europeiske markedene. Særnorske løsninger kan blir dyre. - Lengre leveransetider og redusert sortiment

15 Bidrag til nærmiljøet Merk! Fortsatt i arbeid
87% av omsetningen går til Norge? 100% går til Europa Merk! Fortsatt i arbeid

16 Sertifiseringer og merking
To hovedtyper: Egenerklæring fra produsent. Kontroll av nøytral tredjepart. Krav ofte definert i lover eller direktiver. Kontrollmetode og merking definert i standarder. To hovedtyper Egenkontroll CE-merking kan komme LAV VERDI Tredjepartskontroll VIKTIG VERKTØY (forklar hvorfor)

17 Kvalitetskontroll Råmaterialer Smelteprosessen Sand Laboratoriet
Prøvesmelter av nye leveringer 100% gjennvinnbart Sertifikat på hver leveranse Råmaterialer Kjemisk analyse før produksjonen starter Kjemisk analyse av hver smelteovn Temperaturovervåkning Smelteprosessen Prøver tas hver dag 97% gjennvinnbart Sand Laboratoriet Kjemisk analyse av smelte Sertifikat Mekanisk testing Sertifikat Kvalitetskontroll av sand Kjemisk analyse per 2 tonn Kjemisk analyse etter hver støp Sjekker temperatur på jernet hver andre time Støperi/ HWS 1. visuelle kontroll Sandblåsing 2. visuelle kontroll Dimensjonskontroll hvert 5 produkt ved veiing Mekanisk bearbeiding 3. visuelle kontroll Maling/ dypping 4. Visuelle kontroll Pakking

18 Produktgrupper SBA 1: SBA 2: Runde lokk og Firkantgods 7% rammer 82%
Tilbehør SBA 3: Annet (utemiljø, ovner, industrigods) 11%

19 Seigjern - gråjern Seigjern (SjK)
Jernkvalitet der karbonet ligger i kuleform Seig og sterk jernkvalitet Muliggjør tynne og lette konstruksjoner Smelten tilsettes magnesium rett før støping Gråjern (SjG) Jernkvalitet der karbonet ligger i flak Lav bruddstyrke

20 Råvarene Produksjon basert på resirkulert skrapjern.
Mindre mengder råjern tilsettes for å sikre riktig og optimal jernkvalitet ved seigjernsproduksjon.

21 Smelting 2 elektriske smelteovner Kapasitet 8 tonn smelte pr. time
Temperatur 1500 C Jernet tilsettes magnesium Hver magnesiumbehandling analyseres

22 Forming og støping Kapasitet 100 former per time
25% av jernet resirkuleres (løp, etc.) Formes i sand tilsatt vann, bentonitt (leire) og sot Avkjøles i formen til 500 C (1-2 timer) Sandblåses og maskineres ved behov

23 Mekanisk bearbeiding Godset sandblåses etter avkjøling
Støpeskjøter og frynser slipes bort Anleggsflater dreies for riktig toleranse Beskyttes med miljøvennlig vannbasert maling

24 Planlegging Over 1000 ulike varianter gategods
Ca 500 modeller industrigods Normal leveringstid på 2 uker Kan levere på 2 dager

25 Tegning og modellarbeid
Sentral ressurs i produktutviklingsarbeidet 2 personer lokalisert på Ulefoss Modeller kjøpes hos underleverandører Eget modellverksted står for vedlikehold og endringer

26 Produktutviklingsprosessen
IDEUTVIKLING: Tilbakemeldinger Interne grupper UTREDNING: Markedsvurdering Teknisk løsning Kalkulasjon 1 2 3 4 LANSERING: Materiell Presentasjoner Annonsering UTVIKLING: Tegning Modellarbeid Testing og endring

27 Testmaskin Både horisontal og vertikal belastning, samt hastighet kan varieres Slitasje ved overkjøringer Oppbremsing og akselerasjon Estimere produktets levetid Beregne vedlikeholds intervaller Tester her kan gi en indikasjon på hvordan produktet vil påvirkes i ekte gatemiljø.

28 Påstøpt pakning Eneste støperi i Europa som utfører dette i eget hus.
Svært gode tilbakemeldinger fra markedet. Valgt som ny standard i flere kommuner.

29 Påstøpt pakning – 2 varianter
Nytt konsept utviklet for Ulefos Jernværk. Eneste støperi i Europa som utfører dette i eget hus. Svært gode referanser fra markedet. Valgt som standard i flere kommuner.

30 Ulefos Jernværk Råvarelager Utstilling Lager, pakking og distribusjon
Etterbehandling Smelteovner Modellverksted og lager Forme/støpelinje

31 Vi er en del av din hverdag
Vi vil være kundens første valg Vi vil være best til å utvikle gategodsløsninger som dekker kundens behov Vi vil ha et kompetent og motivert team med fokus på kontinuerlig forbedring Vi vil være best på internt og eksternt miljø Vi vil ha de mest tilfredse kundene


Laste ned ppt "Vi er Ulefos. Vi er Ulefos Ulefos Gruppen Ulefos Holding Salg Produksjon Norge Island Danmark Sverige Finland Produksjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google