Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 ORGANISERING AV SPORTSLIG UTVALG Sportlig leder 1 stemme Styrekontakt 1 stemme Hovedtrener 1 stemme.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 ORGANISERING AV SPORTSLIG UTVALG Sportlig leder 1 stemme Styrekontakt 1 stemme Hovedtrener 1 stemme."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 ORGANISERING AV SPORTSLIG UTVALG Sportlig leder 1 stemme Styrekontakt 1 stemme Hovedtrener 1 stemme

2 2 HOVEDOPPGAVER SPORTSLIG UTVALG På delegasjon fra styret, sørge for at hovedtrener virkeliggjør klubbens visjoner og mål Rådgivende organ for hovedtrener Bindeledd til styret Resultatoppfølging hovedtrener Beslutte treningstider/godkjenne treningsplaner etter forslag fra hovedtrener Kontakt med KIE/Oslobadene Arbeidsavtaler og stillingsbeskrivelser for trenerne, iverksette og følge opp Rekruttere trenere, forhandle og foreslå ansettelse for styret Godkjenne timelister Ansvar for at personalsaker blir brakt videre til styret Sørge for at gjeldende reguleringer i.f.t. forsvarlig trening gjennomføres (livredningskurs, politiattest) Sammenheng mellom kurs/BS og konkurransegruppene Følge opp trenermøter

3 3 HOVEDOPPGAVER HOVEDTRENER Gjennomføring av klubbens visjoner og mål Resultatoppfølging enkeltsvømmere og gruppetrenere Faglig oppdatering og oppfølging Vurdere rapporter fra trenere og formidle hovedtrekk videre til sportslig utvalg ved trenerkontakt/sportslig leder Beslutte overgang mellom gruppene Foreslå treningsleire, stevner og samlinger Foreslå/utarbeide treningsplaner og treningstider

4 4 KONFLIKTHÅNDTERING TRENERE – SVØMMERE FORELDRE Saksgang: 1.nivå: Trener tar opp konflikt med svømmer/foreldre – og omvendt 2.nivå: Trener/foreldre tar konflikten opp med hovedtrener 3.nivå: Hovedtrener/foreldre involverer trenerkontakt/sportslig leder 4.nivå: Endelig nivå: Styret

5 5 SPESIELLE FORHOLD Sportslig utvalg skal ikke kunne ta avgjørelser av økonomisk art uten styrets godkjenning Styrerepresentanten har myndighet til å be om at beslutningen i en sak løftes til svømmegruppas styre

6 6 AVKLARING AV ANSVAR IFT OPPRINNELIG FORSLAG PÅ ÅRSMØTET 2009 Gjennomføring av klubbens visjoner og mål  Styret og hovedtrener Resultatoppfølging  Trenerteamet Faglig oppdatering og oppfølging  Hovedtrener Vurdere innstillinger og rapporter fra trenere  Hovedtrener Beslutningstagere gruppeinndeling  Hovedtrener Konflikthåndtering på gruppe- og sportslig nivå  Eget system Innstille til treningsleir, stevner og samlinger (til styret som må godkjenne)  Hovedtrener Oppsett av treningstider  Hovedtrener innstiller, Sportslig utvalg beslutter (innenfor økonomiske rammer bestemt av svømmegruppas styre)


Laste ned ppt "1 ORGANISERING AV SPORTSLIG UTVALG Sportlig leder 1 stemme Styrekontakt 1 stemme Hovedtrener 1 stemme."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google