Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jul-14Askøy RK / John I. Solvik1 Informasjon om The Rotary Foundation TRF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jul-14Askøy RK / John I. Solvik1 Informasjon om The Rotary Foundation TRF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jul-14Askøy RK / John I. Solvik1 Informasjon om The Rotary Foundation TRF

2 To søyler - samme sak RI = Rotary International Den administrative delen av organisasjonen ◦ Den administrative delen av organisasjonen ◦ Medlemmer/Klubber/Distrikter ◦ Noen programmer (eks.Ungdomsutveksling/RYLA) TRF = The Rotary Foundation Organisasjonens økonomiske bærekraft, det som ◦ Organisasjonens økonomiske bærekraft, det som pumper liv i organisasjonen =hjertet pumper liv i organisasjonen =hjertet ◦ De fleste programmer(eks. Scholarships, Matching Grant) finansieres herfra. Jul-142 Askøy RK / John I. Solvik

3 The Rotary Foundation - hovedprogram - Utdanningsprogram (Educational Programs) Humanitære program (Humanitarian programs) 2011: 226 mill USD Siden 1947: 2,4 milliarder USD Jul-14 3 Askøy RK / John I. Solvik

4   PolioPlus Utrydde Polio. Hittil 210 land er poliofri. Inntil 2009 bidratt med USD 900 mill. 2009 – 2010 bidratt USD 118,1 mill   Health, Hunger, Humanity Siden 1978: 347 forskjellige prosjekt i 78 land til USD88 mill. 2009 – 2010 brukt USD1,4 mill.   Matching Grants. Siden 1965: over 33.000 forskjellige prosjekt i 201 land til USD397 mill. 2009 – 2010 brukt USD 34,9 mill. Hva er pengene brukt til? 4 Jul-14 Askøy RK / John I. Solvik

5  s  District Simplified Grants Mindre lokale og internasjonale prosjekter. Fra 2003 mer enn 2700 prosjekter i 514 distrikt og i 80 land til USD43 mill. 2009 -2010 brukt USD 7,9 mill.   Volunteer Service Grants Planlegging og oppfølging av prosjekt. Siden 2006 – 2007 596 prosjekt i 76 land til USD3 mill. 2009 – 2010 ikke brukt midler pga finanskrisen. Hva er pengene brukt til, forts Jul-14 5 Askøy RK / John I. Solvik

6   Rotary World Peace Fellowship Støtte til studier ved 7 universiteter og siden 2002 har 480 studenter deltatt fra 80 forskjellige land til USD 31 mill. 2009 – 2010 brukt USD 3,9 mill.   Ambassadorial Scholarship Siden starten i 1947 har mer enn 40.000 studenter fra 130 mottatt stipend på USD 532 mill. 2009 – 2010: 710 studenter fra 52 land studerer i 73 andre land til USD 14,7 mill. Hva er pengene brukt til, Hva er pengene brukt til, forts Jul-14 6 Askøy RK / John I. Solvik

7   Rotary Grant for University Teachers Støtte til universitetslærere for å undervise i utviklingsland i en kortere periode. Siden 1985 har 520 lærere undervist til 5,5 mil, I 2009 – 2010 deltar 27 lærere fra 6 land og underviser i 19 land til 0,4 mill.   Group Study Exchange Grupper av deltagere mellom 25 – 40 som studerer arbeidsliv, utdanning og kultur over en 4 – 6 ukers periode i et annet land. Siden 1965 mer enn 69.000 deltagere fra 104 land til 105 mill. 2009 – 2010 brukt 4,5 mill. Hva er pengene brukt til Hva er pengene brukt til, forts Jul-14 7 Askøy RK / John I. Solvik

8 «End Polio Now» Situasjonen Antall poliotilfeller 1985: 365.000 2010: 874 2011: 303 Endemiske land Afghanistan India Nigeria Pakistan Jul-14 8 Askøy RK / John I. Solvik

9 Finansiering av PolioPlus programmet Jul-14 9 Askøy RK / John I. Solvik

10 Geografisk innsats for å overvåke situasjonen Geografisk innsats for å overvåke situasjonen Internasjonalt/nasjonalt Jul-14 10 Askøy RK / John I. Solvik

11 Rotarys senter for internasjonale studier i freds – og konfliktløsning Rotary har avtale med 7 universiteter rundt om i verden. Årlig 70 studenter; 10 på hvert universitet.Rotary har avtale med 7 universiteter rundt om i verden. Årlig 70 studenter; 10 på hvert universitet. I 2008 – 10 var antallet 86 studenter.I 2008 – 10 var antallet 86 studenter. 2 årig master grad studium.2 årig master grad studium. Alle distrikter kan nominere en kandidat.Alle distrikter kan nominere en kandidat. The Rotary Foundation dekker alle utgiftene..The Rotary Foundation dekker alle utgiftene.. «Rotary World Peace Scholarship» Rotarys centers for International Studies in peace and conflict resolution «Rotary World Peace Scholarship» PEACE IS POSSIBLE http://www.youtube.com/watch?v=bYbWaU7_RjI Jul-14 11 Askøy RK / John I. Solvik

12 The Annual Programs Fund For støtte til dagens behov The Permanent Fund For å sikre morgendagen Vi kan støtte fondet via fond Jul-14 12 Askøy RK / John I. Solvik

13 APF/SHARE systemet 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 50% 50% verdensfondet50% District Designated Funds (DDF) Matching Grants Group Study Exchange (GSE) Health, Hunger and Humanity Grants (3-H) Rotary Centers for International Studies District Simplified Grants Matching Grants Ambassadorial Scholarships Additional GSE Team Rotary Centers for International Studies PolioPlus Jul-14 13 Askøy RK / John I. Solvik

14  Mindre humanitære prosjekt på klubbnivå, lokalt/internasjonalt  20% av DDF fondet (District Designated Fund) innbetalt 3 år tidligere fra klubbene  Søknad til distriktet. Ramme for 2011 – 2012 er USD 3.712  Prosjekt med fokus på Rotary sitt motto om å gagne andre - «Service above self» District Simplified Grants District Simplified Grants DSG -prosjekt Jul-14 14 Askøy RK / John I. Solvik

15 Samarbeidsprosjekt mellom klubber, distrikt og The Rotary Foundation (TRF).Samarbeidsprosjekt mellom klubber, distrikt og The Rotary Foundation (TRF). Må godkjennes av The Rotary Foundation.Må godkjennes av The Rotary Foundation. Bidrag fra klubber matches med 1 : ½ fra The Rotary Foundation.Bidrag fra klubber matches med 1 : ½ fra The Rotary Foundation. Bidrag fra DDF – fondet matches med 1 : 1 fra The Rotary Foundation.Bidrag fra DDF – fondet matches med 1 : 1 fra The Rotary Foundation. Fra distriktets DDF-midler er det pr. august 2011 tilgjengelig USD 26.560 for klubber som ønsker å gå inn i MG-prosjekter.Fra distriktets DDF-midler er det pr. august 2011 tilgjengelig USD 26.560 for klubber som ønsker å gå inn i MG-prosjekter. Matching Grants Matching Grants MG-prosjekt Jul-14 15 Askøy RK / John I. Solvik

16 Matching Grant Matching Grant (eksempel) Anskaffelse av en bil for transport av poliorammede barn i New Dehli, India  Stavanger RK14.000  Dehli Midtown 3.000  TRF (50%) 8.500  D-2250 3.000  TRF (100%) 3.000  TRF (100%) 3.000 Totalt31.500 Jul-14 16 (Alle beløp i USD) Askøy RK / John I. Solvik

17 USA 101 Japan 119 India 53 Tyskland 75 Korea 128 Canada 113 England 56 Brasil 93 Australia 82 Italia 78 Top 10 bidrag land. Top 10 bidrag land. Bidrag pr rotarianer Distrikt 2250 bidro med USD 37500 18,50 USD/medlem i 2010-11 og USD 39600 til Polio Pluss 2010 - 2011 Jul-14 17 Askøy RK / John I. Solvik

18  Rotary ber om 100 USD fra hver rotarianer hvert år  Rotarianere i vårt distrikt gir ca. 20 USD (120 kr) Hvor mye mener dere hver medlem skal gi til The Rotary Foundation? Hva bruker vi 120 kr. på ukentlig månedlig?? Skal vi være fornøyd med dette bidraget eller gjøre noe med det? Målet for distriktet er 200 kr/medlem Jul-14 18 Askøy RK / John I. Solvik

19  Avtalegiro  Engangs innbetaling  Innbetaling fra klubben –Etter vedtak i klubben –Informasjon om bidrag fra den enkelte rotarianer med navn, personnummer og klubb.  Innbetalt beløp for hver enkelt må være over kr 500 Innbetaling til fondet gir 28% skattereduksjon Jul-14 19 Askøy RK / John I. Solvik

20  Betal som før direkte til Zürich  Enkelt medlem eller samlet fra klubben  Merkes med avsender og klubbnummer og meget viktig hvilke fond innbetalingen skjer til: –Annual Giving –Permanent Fund –PolioPlus –Fredsfondet Ønsker DU IKKE skattefradrag Bidrag mindre enn 500 for hver medlem Jul-14 20 Askøy RK / John I. Solvik

21  Fokus på PolioPlus programmet.  200 USD mill utfordring fra Bill Gates  Øke bidrag til The Rotary Foundation –Fast trekk (skattefordel over kr 500) –Vedtak i klubben – samlet innbetaling –Direkte fra hver enkelt medlem  Matching Grants  Orientere oss mot Future Vision Plan Distriktets målsetting 2011 - 2012 Jul-14 21 Askøy RK / John I. Solvik

22  Hva gjør vi egentlig som Rotarianere?  Oppslutning om The Rotary Foundation (TRF)?  Har vi tatt utfordringen fra Bill Gates på alvor når det gjelder bekjempelse av polio?  Hva med å bidra eller delta i Rotary sine forskjellige program?  Gagner vi oss selv mer enn vi gagner andre. Hva med «Service above self» og «Doing good in the world»? «Å gagne andre» «Å gagne andre» «Doing good in the world» Jul-14 22 Rotary er hva Rotary gjør. Askøy RK / John I. Solvik

23 Uten The Rotary Foundation Intet Rotary International Rotaryskuta holder stø kurs! Jul-14 23 Askøy RK / John I. Solvik


Laste ned ppt "Jul-14Askøy RK / John I. Solvik1 Informasjon om The Rotary Foundation TRF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google