Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Distriktssenteret – ny utviklingsaktør Sogndal, 27.10.08 Halvor Holmli Direktør Distriktssenteret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Distriktssenteret – ny utviklingsaktør Sogndal, 27.10.08 Halvor Holmli Direktør Distriktssenteret."— Utskrift av presentasjonen:

1 Distriktssenteret – ny utviklingsaktør Sogndal, 27.10.08 Halvor Holmli Direktør Distriktssenteret

2 Vi skal bli distriktenes kompetansesenter finne fram til ildsjelene – og gjødsle dem! Vi skal ha helhetlig oversikt over hva som virker og ikke virker i distrikts- og regionalutvikling Vi skal være en attraktiv samarbeidspartner og pådriver for de som arbeider med distrikts- og regionalutvikling Vi skal ta temperaturen på utviklingen i distriktene og formidle distriktenes tilstand Nå bygger vi organisasjon og nettverk for å få slagkraft til å fylle denne rollen

3 Distriktssenteret – Kompetansesenter for distriktsutvikling (I)‏ St.meld. nr 21 (2005-06): Regj. vil etablere et kompetansesenter for distriktsutvikling Formål: ”Støtte opp om utviklingskraft og lokale initiativ” Fokus på Distrikts-Norge – ”småsamfunn”, områder med synkende folketall etc. Uavhengig stilling – stabilt og langsiktig i fht. skiftende politiske prioriteringer

4 Distriktssenteret (II)‏ Etableres i løpet av 2008 Avdelinger i Alstahaug, Sogndal og Steinkjer Totalt 20 årsverk Overordna mål: Kunnskapsbase og støttespiller for distriktsutvikling; kompetansebygging om distriktsutfordringer

5 Innhold/oppgaver 1.Innhente og foredle kunnskap, erfaringer, historier og gode eksempler på lokale utviklingstiltak – Kunnskapsbase og “Norgesplott” 2.Formidling – “Distriktenes tilstand 2009” 3.Aktivt samarbeide med og veilede lokale aktører; erfaringsoverføring - Nettverks- og arenabygging 4.Dokumentasjon av utviklingstrekk og utfordringer

6 Oppgavefordeling Alstahaug Sogndal Steinkjer AlstahaugSogndalSteinkjer Lokale fagmiljøer -Jordbruk (”småskala”; utmark/vern; kult.landskap -Fiskeri/foredling -Akvakultur/havbruk; marin sektor -Utdanning, oppvekst -Industri, offshore -Analyse/dokumentasjon -Reiseliv -Miljø -IT/IKT -Regional innovasjon/endring -Bygdeutvikling -Analyse/dokumentasjon -Offentlig sektor -Landbruk, ”ordinært” -Helsesektoren -Entreprenørskap -Innovasjon/bedriftsutvikli ng -Analyse/dokumentasjon Politiske innsats- områder -Kystsamfunn -Kultur-/naturbasert næringsutvikling -Prosjekt: MERKUR -Fjell-/innlandssamfunn -lokalsamfunns- /bygdeutvikling -Prosjekt: Småsamfunn -målgrupper: kvinner, ungdom, innvandrere -Stedsutvikling, attraktivitet -Tjenesteutvikling -Prosjekt: Omdømme

7 Avgrensing mot andre aktører Ikke egen forskning/utredning – men være kompetent bestiller Støttespiller for kommuner og fylkeskommuner i deres rolle som utviklingsaktører – ikke dublere oppgaver og roller Ikke næringsutviklingsaktør – andre ”hjelpere” har fokus på bedrifter, innovasjonsmiljøer osv.

8 Distriktssenteret – respons Stor – og i hovedsak positiv –interesse rundt etableringen Interesse, samarbeid og støtte viktig for å lykkes over tid Mye oppmerksomhet om –lokalisering –senterets oppgaver og avgrensing mot andre aktører –oppgavefordeling mellom de 3 avdelingene –rekrutteringsprosessen –hva kan Distriktssenteret bidra med?

9 Aktiviteter – fokus nå Kommunikasjonsstrategi - Anslag og synlighet - Nettverksbygging - Strategiplan1 Kommunekontakt www.distriktssenteret.no Teambygging Sogndal 11.-12. november Kartlegging av prosjekt, ildsjeler, gode historier og eksempel Bestilling av utredninger / kunnskapsstatuser


Laste ned ppt "Distriktssenteret – ny utviklingsaktør Sogndal, 27.10.08 Halvor Holmli Direktør Distriktssenteret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google