Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Flerkulturelle møteplasser Bakgrunnsdata om eldre fra ikke-vestlige minoriteter i Oslo Presentasjon av prosjekt Lokale møtesteder for eldre fra etniske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Flerkulturelle møteplasser Bakgrunnsdata om eldre fra ikke-vestlige minoriteter i Oslo Presentasjon av prosjekt Lokale møtesteder for eldre fra etniske."— Utskrift av presentasjonen:

1 Flerkulturelle møteplasser Bakgrunnsdata om eldre fra ikke-vestlige minoriteter i Oslo Presentasjon av prosjekt Lokale møtesteder for eldre fra etniske minoriteter

2 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Omsorgstjenester til eldre fra ikke-vestlige minoriteter – politiske dokumenter Bystyresak 202/2004 Eldre med minoritetsbakgrunn Hvordan bør kommunens tjenestetilbud tilpasses eldre med minoritetsbakgrunn? Oppdrag til Helse- og velferdsetaten 1.Opprette kompetanseenhet overfor enheter som driver tjenesteyting overfor målgruppen 2.Innhente kunnskap fra inn- og utland, initiere forskning 3.Vurdere behov for særtiltak 4.Informasjon på flere språk

3 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Omsorgstjenester til eldre fra ikke- vestlige minoriteter Kunnskapsbasert nettside, www.hev.oslo.kommune.no/Eldre/Eldre innvandrere Deltagelse i europeisk nettverk for flerkulturell eldreomsorg ENIEC Storbyprosjekt POEEM utføres av NOVA, som sammenstiller forskning og data om eldre ikke-vestlige minoriteter i storbyene samt erfaringer fra ulike fokusgrupper i tjeneste- apparatet. Skal gi underlag for videre formidling av kunnskap. IMDi-finansiert prosjekt ”Lokale møtesteder for eldre med minoritetsetnisk bakgrunn”

4 Tabell 5 Eldre fra ikke-vestlige minoriteter 2006 Bydeler Alle 67+Etn.min. 67 +% av 67+Alle 50+Etn.min. 50+% av 50+ Gamle Oslo2 30721797 1241 26017 Grünerløkka2 68417467 4941 06313 Sagene2 68013556 78571210 St. Hanshaugen2 3017836 0663666 Frogner5 469146314 1996304 Ullern4 05767210 1973183 Vestre Aker5 186105214 0604383 Nordre Aker5 30363112 8082812 Bjerke3 36611847 4417139 Grorud3 16715357 50187011 Stovner3 08018369 1941 15511 Alna5 015297613 6671 91913 Østensjø7 769155214 7287435 Nordstrand6 752107215 1524623 Søndre Nordstrand1 677204127 3301 53120 Sentrum og Marka 2199 4 810405 I alt 61 0322 2114154 55612 5018 Kilde: Befolkningen etter bakgrunn, bydel og aldersgrupper 1.1.2006, Statistisk sentralbyrå. (etniske minoriteter omfatter 1. og 2. generasjons innvandrere)

5 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Eldre fra ikke-vestlige land som bodde i sykehjem 2006 54 sykehjem i Oslo 41 personer, 4 korttid fra ikke-vestlige minoriteter 21 sykehjem hadde beboere fra ikke-vestlige minoriteter Kantarellen (7), Grünerløkka (4) og Akerselva (4) hadde flest beboere. 15 sykehjem hadde ikke hatt noen beboer fra etniske minoriteter Flest kom fra Pakistan (8), Vietnam (5), Somalia (3), Tyrkia (3) og Bosnia-Herzegovina (3)

6 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Eldre fra ikke-vestlige land som mottar hjemmetjenester 2007 375Antall bydeler > 20 brukere10-20 brukere< 10 brukereAntall brukere Hjemmesykepleie 1410Antall bydeler > 20 brukere10-20 brukere< 10 brukereAntall brukere Flest i Gamle Oslo (54), Grünerløkka (25), Alna (25) brukere Flest i Gamle Oslo (24), Grünerløkka (17), Stovner (14) brukere Praktisk bistand

7 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Eldre fra ikke-vestlige land som mottar hjemmetjenester 2007 OpprinnelseslandHjemmesykepleiePraktisk bistand Pakistan4521 Vietnam, Sri Lanka/India/ andre asiatiske land 4420 Marokko/Etiopia/ andre afrikanske land 186 Iran/Irak2115 Somalia84

8 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

9 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Lokale møtesteder for eldre fra etniske minoriteter Prosjekt etablert i 2006 og videreført i 2007, ny søknad for 2008 Statusrapport Lokale møtesteder for eldre fra etniske minoriteter 2006 Nettverk med bydelene Alna, Gamle Oslo, Grünerløkka, Stovner og Søndre Nordstrand samt møtesteder ved Gamle Oslo flerkulturelle eldresenter, Grünerløkka eldresenter, Furuset seniorsenter og møtested i Stovner og i Søndre Nordstrand. Koordinator i Helse- og velferdsetaten.

10 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Mål for møtestedene Opprette sosiale nettverk for kvinner 55+ fra ikke-vestlige minoriteter Gi kunnskap om og skape tillit til det offentlige tjeneste- tilbudet. Gi kunnskap om mestring av livsstilsrelaterte sykdommer Stimulere til økt kunnskap i det norske språket Gjøre deltagerne bedre kjent med det norske samfunnet og norske tradisjoner for opplevelse av trygghet og mestring i hverdagen Stimulere til utvikling av egne ferdigheter for økt selvtillit På sikt bli kjent med norske besøkere og andre på det nye møtestedet.

11

12 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Erfaringer fra Grünerløkka eldresenter og Gamle Oslo flerkulturelle senter har utviklet en fremgangsrik modell for organisering av nye møtesteder. Konflikter i starten mellom ulike kulturgrupper utviklet nye strategier. Gruppene viste seg å fungere bedre i egne separerte rom. Etter hvert ble det oppnådd en form for integrering gjennom at de ulike brukerne ble vant til å møte hverandre i fellesarealene. Nå reiser brukere fra ulike grupper sammen på tur og fester blir feiret i fellesskap. Modell Chambre separé

13 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Erfaring fra modellen Gode ambisjoner om integrering kan ikke tres over hodet på mennesker. Integrering utvikles over tid når usikkerhet og utrygghet forsvinner og mennesker har blitt vant med hverandre og hverandres ulike tradisjoner.

14 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Strategi for etablering av nye møtesteder Rekruttering av brukere gjennom kontakter i innvandrer- miljøer, f. eks. minoritetsrådgivere, ansatte og innvandrer- organisasjoner Informasjonsmateriell på ulike språk i butikker, offentlige plasser, helsestasjon, bibliotek, internett Etablering av et nytt møtested i eget grupperom i eksiste- rende lokaler Egen gruppeleder som kan majoritetens språk Fast møtetid og møteprogram som utarbeides i samarbeid med brukerne

15 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Videre arbeid - utfordringer og lyspunkter Utvikling av fungerende møtesteder er et langsomt og møysommelig arbeid. Nettverket støtter og gir inspirasjon til nye tiltak. Det må også arbeides med norske brukere når det gjelder holdninger til nye brukere. Noen eldresentre er åpne for nye brukergrupper, andre viser til regler om aldersgrense og lokalbrist som hindringer for bruk. Nye tilbud utvikles. Bydel Bjerke planlegger et nytt møtested for eldre ikke-vestlige minoritetskvinner i sitt nye nærmiljøsenter. FORAS samarbeider med eldresenteret. Grünerløkka eldresenter er nå 10 år og eldresenteret har fått en flerkulturell profil. I høst er det etablert en tyrkisk kvinnegruppe Nettverket vil søke kontakt med innvandrerorganisasjoner for videre utvikling av møtestedene.

16 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten


Laste ned ppt "Flerkulturelle møteplasser Bakgrunnsdata om eldre fra ikke-vestlige minoriteter i Oslo Presentasjon av prosjekt Lokale møtesteder for eldre fra etniske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google