Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring- tilpassede læringstilbud for minoritetsspråklige Shaista Ayub, spesialrådgiver Nasjonalt Kompetansesenter for læring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring- tilpassede læringstilbud for minoritetsspråklige Shaista Ayub, spesialrådgiver Nasjonalt Kompetansesenter for læring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring- tilpassede læringstilbud for minoritetsspråklige Shaista Ayub, spesialrådgiver Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring Kontaktforum 16. oktober 2008

2 Innhold Litt om NK LMS og LMS Erfaringer fra arbeidet med minoritetshelse Kompetanseheving helsepersonell Brunett

3 Historie Prosjekt 1997-2000 Nasjonalt Kompetansesenter fra 2000 Skilt fra Aker US LMS i 2007

4 Aktivitet fram til nå Spre arbeidsmetode/grunnla gstenkning Stimulere til etablering av nye LMS Etablere nettverk Drifte utviklingsprosjekter Minoritetshelse

5 Strategiske satsinger Forskning Utvikling Kommunikasjon og kompetansespredning

6 Status i landet Alle HF har LMS – likevel stor ulikhet Ca 60 LMS Ulikhet i organisering, arbeidsform og innhold www.mestring.no

7 Lærings- og mestringssenterets oppgaver: MøteplassHelse- pedagogikk InformasjonLærings- tilbud

8 Metode Alle læringstilbud lages, gjennomføres og evalueres i likeverdig samarbeid mellom brukere med erfaring og fagpersoner

9 LMS sentre i Oslo og Akershus LMS Aker Universitetssykehus HF LMS Lovisenberg DiakonaleSykehus LMS Barnesenteret Ullevål Universitetssykehus HF LMS læresenteret Ullevål Universitetssykehus HF LMS Akershus Universitetssykehus HF www.mestring.no

10 Tilpasse læringstilbud-Ulike faktorer å ta hensyn til: Migrasjon Språk Kultur Religion Sykdomsforståelse Nettverk Rolleskifte Utdanning/ jobb Kostholds vaner Fysisk aktivitet

11 Hvorfor tilpassede læringstilbud Ønsker ikke å snakke om sykdom Ønsker å holde sykdommen skjult Opplysning om sykdom kan føre til vansker med å bli gift Mange jobber (fra tidlig til sent), ikke tid til kurs på hverdag Ønsker kurs på lørdag, søndag Kvinner avhengige av sine menn for å delta Andre prioriteringer uvant Annen kultur (vet ikke om betydningen) Kan ikke reise langt for å delta på tilbud Forstår lite norsk

12 Tilrettelagte tilbud kan lykkes ! Planlegger sammen med brukere Bruker ressurspersoner Andre samarbeidspartnere Markedsfører tilbud annerledes

13 PLANLEGGING og samarbeid med: Innvandrerorganisasjoner Brukerorganisasjoner Frivillige organisasjoner Bydel Kommune Religiøse møtesteder Norsk undervisnings institusjoner Skolen Helsetjenesten (sykehus, eldresenter, poliklinikk) Andre kompetansesentra Ressurspersoner fra innvandrer miljøer

14 Hvordan nå brukere? Personlig oppmøte på forskjellige møtesteder Brev / telefon Informasjon til helse/ legesentre i Oslo Etniske radiostasjoner Flerkulturelle eldresentre Samlingssteder (templer, moskeer, kirker) Innvandrer butikker (brev / plakater) Samarbeid med ledere, representanter fra ulike organisasjoner jungeltelegrafen

15 Evaluering viser Stort behov for kunnskap Tør stille spørsmål stor interesse Mye mer aktive i samtalen enn på poliklinikken Treffe andre med samme tilstand og utveksler erfaringer Diskusjonen stor og lydnivået høyt Finnes ressurssterke personer som kan engasjeres videre Oppfølging / repetisjon viktig Ha en kontinuitet

16 Kompetanseheving av fagpersonell (et eks: trygg og kunnskapsrik i møte med minoritetsspråklige familier) HOVEDMÅL Bistå med både grunnleggende teoretisk og praktisk kunnskap om ulik kulturell forståelse, sykdomsforståelse og generell samfunnsforståelse Få frem gode erfaringer Etablere arena for å knytte kontakter og nettverk for samarbeid

17 Hva er Brunett Landsforeningen for hjerte og lungesyke Adhd foreningen Oslo Norges Astma og Allergiforbund Nasjonalforeningen for folkehelsen Norges Blindeforbund Norges Diabetesforbund Kreftforeningen Hørselshemmedes landsforbund Norsk Revmatikerforbund Oslo Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons Ungdom FFO Øst Funksjonshemmedes Studieforbund Mental Helse, Akershus Fylkeslag Norges Diabetesforbund Oslo Norsk Epilepsiforbund Imente Helse og mestring Norges Handikap forbund SAFO- Samarbeidsforumet av funksjonshemmedeorganisasjoner Oslo Røde kors

18 Mål med Brunett Sette tema minoritetshelse og levekår på dagsorden At ulike brukerorganisasjoner når ut til målgruppen ( minoritetsspråklige) Informasjon både til målgruppe og medlemmer Bli synlig blant målgruppa Rekruttere ressurspersoner til brukerorganisasjoner Utveksle kompetanse,kunnskap og erfaring innad i netteverket Ha en rådgivende/ koordinerende funksjon

19 Kontaktinformasjon Shaista Ayub Tlf 22894267 / 975 49 537 Mail: shaista.ayub@aker-sykehus.no


Laste ned ppt "Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring- tilpassede læringstilbud for minoritetsspråklige Shaista Ayub, spesialrådgiver Nasjonalt Kompetansesenter for læring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google