Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Innvandreres helse 2005/2006 Funn fra intervjuundersøkelsen ”Levekår blant innvandrere 2005/2006”. Svein Blom.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Innvandreres helse 2005/2006 Funn fra intervjuundersøkelsen ”Levekår blant innvandrere 2005/2006”. Svein Blom."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Innvandreres helse 2005/2006 Funn fra intervjuundersøkelsen ”Levekår blant innvandrere 2005/2006”. Svein Blom

2 Utvalg og spørreskjema 3053 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre (9 pst) i alder 16-70 år med bakgrunn fra ti ikke-vestlige land og minst 2 års botid i Norge Skjema oversatt til 12 språk Innvandrere som intervjuere Svarprosent: 64

3 Temaer i undersøkelsen LKI 2005/2006 Bakgrunn fra opprinnelseslandet Bånd til opprinnelseslandet Bolig Familie i Norge Venner og naboer Religion Utdanning Arbeid Arbeidsmiljø Inntekter og utgifter Ubetalt arbeid Ektefelle/samboers arbeid Barnepass Norskkunnskaper Vold og trusler Organisasjonsdeltakelse og mediebruk Statsborgerskap Opplevd diskriminering Helse

4 Nærmere om helsespørsmålene Egenvurdering av helsen Kartlegging av faktiske sykdommer Psykosomatiske plager Psykiske problemer Fedme eller undervekt Røyking Mosjon Bruk av helsetjenester (fastlege, spesialist osv.) Behov for tolk hos legen Tilfredshet med helsetjenester

5 5 Egenvurdering av helsen

6 Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006 og Levekårsundersøkelsen 2005

7

8 8 Kartlegging av faktiske sykdommer

9 Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006 og Levekårsundersøkelsen 2002

10

11

12

13 13 Psykosomatiske plager

14 Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006 og Levekårsundersøkelsen 2005

15

16

17 17 Psykiske problemer

18 Kilde: Levekår blant innvandrere 2006/2007 og Levekårsundersøkelsen 2002

19 1 ) The Hopkins Symptoms Checklist-5 (HSCL-5) = 2,0-4,0. Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006 og Levekårsundersøkelsen 2002

20 1) The Hopkins Symptoms Checklist-5 (HSCL-5)=2,0-4,0 Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006 og Levekårsundersøkelsen 2002

21 21 Bruk av helsetjenester

22 Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006 og Levekårsundersøkelsen 2002

23 Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006 og Levekårsundersøkelsen 2005

24 Oppsummering Tilfredsheten med helsen er noe lavere og avtar raskere med alder blant innvandrere enn i befolkningen Forekomsten av faktiske sykdommer er alt i alt ganske lik blant innvandrere og i befolkningen Sykdommer reduserer følelsen av at helsen er god mer blant innvandrere enn i befolkningen Innvandrere rapporterer mer psykosomatiske og psykiske plager enn befolkningen Innvandrere benytter helsevesenet mer enn andre

25 25 S. Blom: Innvandreres helse 2005/2006 http://www.ssb.no/emner/00/02/rapp_200835 /


Laste ned ppt "1 Innvandreres helse 2005/2006 Funn fra intervjuundersøkelsen ”Levekår blant innvandrere 2005/2006”. Svein Blom."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google