Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

På kryss og tvers i geologien Et læringsmiljø mellom naturen og internett laget av Jorun Heggelund Berstad, Åse Ingegerd Brovold, Karin Kvamme Engeset.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "På kryss og tvers i geologien Et læringsmiljø mellom naturen og internett laget av Jorun Heggelund Berstad, Åse Ingegerd Brovold, Karin Kvamme Engeset."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 På kryss og tvers i geologien Et læringsmiljø mellom naturen og internett laget av Jorun Heggelund Berstad, Åse Ingegerd Brovold, Karin Kvamme Engeset og Gro Hass Gjermundsen Prosjektoppgave 2001, IT for lærere 2, Høgskolen i Oslo Eit ord - ein stein i ei kald elv. Ein stein til - eg lyt ha fleire steinar skal eg koma yver. Olav H. Hauge

3 Jorun Heggelund Berstad Karin Kvamme Engeset Åse Ingegerd Brovold Gro Hass Gjermundsen Gruppe 2, IT2, HIO 2000/2001

4 MANDAT Hovedmål: Utforme, prøve ut og evaluere en hypermedia-presentasjon. Delmål: Overføre en analog film til MPEG-format. Finne og sette inn hyperlenker i den digitialiserte filmen. Utarbeide eget materiale som skal inngå i undervisningsopplegget. Sette oss inn i og forholde oss til gjeldende regler om opphavsrettigheter i forbindelse med dette arbeidet. Prøve ut og evaluere undervisningopplegget. Lære om kravspesifikasjoner til teknisk utstyr for å kunne anvende multimediapresentasjonen i undervisningen. Få praktisk erfaring med prosjektarbeidsformen. Prosjektrapport.

5 I utgangspunktet var vi enige om dette: Vi ville i størst mulig grad utnytte de ressursene som finnes på internett. Vi ville at den presentasjonen vi skulle lage i høy grad skulle preges av interaktivitet. Vi måtte finne en film som etter vår mening egnet seg til å legge lenker i, før vi tok stilling til hvilket faglig innhold presentasjonen skulle ha og hvilket klassetrinn vi skulle rette oss mot.

6 Vi fant, vi fant... Selv fant vi et kryssord på engelsk. Bent Foyn, prosjektleder i Lava Læring, fant Lava Geologi til oss. Dermed var idéen født!

7 Feltet nederst til venstre ville vi bruke til en oppgave som skulle være ”den røde tråden” når vekslende filmer og stadig nye nettsider strømmer inn på skjermen til elevene.

8 Kryssordets pedagogiske funksjon: Konkret oppgave Hjelp til å finne ut hva det skal fokuseres på Navigasjon til de ”riktige” stedene på nettet Tilbakemelding Repetisjon Mulighet for at neste økt blir en fortsettelse, ikke bare repetisjon

9

10 Metoder, teknikker og verktøy Målrettet prosjektstyring PSO-begrepet Milepælplan Prosjektansvarskart

11 SyncroLink Hovedidé: Produksjon av digital video som bearbeides og presenteres på nettet Ved hjelp av SyncroLink Editor legger man inn hyperlenker på ønsket sted i den digitaliserte videoen. Sidene man lenker til kan enten være egenproduserte sider med informasjon, eller hentes fra internett.

12 Jakten på interaktivitet Vi ønsket: Å lage et opplegg som aktiviserte elevene Å lage egne hjemmesider med oppgaver som elevene kunne prøve seg på

13 Nettsider med fagstoff Vi ønsket : Å utnytte fagstoff som vi fant på internett i det pedagogiske materialet vi skulle utarbeide Å kvalitetssikre materialet vi skulle bruke Derfor samtalte vi med: Kolleger som underviser i faget En geolog

14 Filmvalg og problemer omkring opphavsrett LAVA Læring/Opplysningsfilm og NRK Filmjakten Problemer med tillatelse til digitalisering Nytt filmvalg/nye problemer omkring opphavsrett Filmen fra Bamblefeltet ble digitalisert

15 Produksjon av eget nettsted Hvordan skulle vårt eget nettsted se ut og fungere ? MindManager/idéskisser Sammenhengen mellom egenprodusert stoff og stoff vi hadde funnet på nettet Ansvar for hver våre egenproduserte sider Designdiskusjoner FrontPage PaintShop Pro/AnimationShop FTP/Filoverføring

16 L97 / læringsteorier ”På kryss og tvers i geologien” er ikke utviklet i tråd med noen bestemt teori. Vi har tatt hensyn til mål i Læreplanen. Vi har brukt vår egen erfaring som pedagoger når det gjelder læringsaspektet.

17 L97 Faglige mål Arbeidsmåter med vekt på prosjektarbeid Skole - lokalsamfunn - nærmiljø Utfordring: Frihet / styring Læreren som stifinner. Må gå opp løypa.

18 Læringsprosessen Kunnskapssamfunnet - det lærende samfunnet Tilgang på informasjon - bruk av informasjon Tilgang på teknologi - trening i å lære Metakognisjon; bevissthet om egen læringsprosess. Første- og annenhåndskunnskap.

19 Kognitiv læringsteori Hjernen mottar, bearbeider, lagrer, aktiviserer og presenterer informasjon. Læringsprosessen; spille på mange strenger. Multimedia. Kryssordet hjelper eleven med læringsarbeidet. Kryssordet som metafor.

20 Utprøving Hvorfor utprøving ? Forberedelser Gjennomføring Evalueringsskjema : MAKVISE+fritekstspørsmål Deltakernes evaluering

21 Harmon and Reeves: ”User Interface Dimensions”

22 Evaluering / Hva har vi lært? Digitalisere film og sette inn hyperlenker i denne: Læringsaspekter ved en ikke-lineær tilnærming til lærestoffet. Bevisstgjøring i forhold til hvor viktig det er å visualisere og konkretisere lærestoffet. Mulighetene teknologien gir oss. Utarbeide eget materiale: Kunnskap som vil bli nyttig når vi senere skal tilrettelegge lærestoff på nettet for elevene våre. Også kunnskap av teknisk art. Terskelen er blitt lavere.

23 Prosjektarbeidsformen Mange skoler søker om prosjektmidler til nye forsøk. Vi har fått kunnskap om PSO-prosjekter. Gjennom å ha arbeidet med et prosjekt selv, vil vi lettere kunne sette oss inn i elevenes situasjon. I en fremtidsrettet skole kan vår måte å arbeide sammen på, med bruk av de mulighetene teknologien gir, bli mer aktuell også for elevene.

24 Forholdet mellom frihet og styring I ”På kryss og tvers i geologien” er læreren stifinner uten at han fratar elevene frihet til å velge hvilket stoff de vil se på, i hvilken rekkefølge de vil studere det, og hvilke lenker de måtte ønske å utforske videre til bruk i egne prosjekter.

25 Utformingen Layout-messige utfordringer: E) Vi ville kunne kalle opp flere adskilte filmer i samme presentasjon, og vi ville at alle filmene skulle bli vist i samme ramme. B) Vi ville utnytte hele skjermen, også den delen av rammen som filmen ligger i og som vanligvis er ”død”. Skjermer er små, og vi hadde mye vi ville bruke den til samtidig. C) Vi ville benytte stoff som ligger ferdig på internett produsert av andre. Vi kunne ikke tilpasse websidenes layout til vårt behov. Ikke alle sider tåler like godt å bli presset sammen til omtrent halv skjermbredde. A) Vi ønsket å bruke store stoffmengder som også kunne være til nytte for elvene under deres eget prosjektarbeid etter at de hadde sett vårt opplegg. Vi ville at den enkelte bruker selv skulle kunne bestemme hvordan hun ville navigere i stoffet og velge hva hun ville fordype seg i. D) Et kryssord med ”klikkbare”stikkord skulle motivere brukeren til å besøke mange forskjellige web-sider og filmer. Kryssordet måtte ikke stå i fare for å bli lukket under løsningsarbeidet.

26 Vår løsning på utfordringene: Rammen til venstre ble delt ved å skrive den direkte inn ved hjelp av HTML i en av filene som SyncroLink Editor lager automatisk. De ”klikkbare” stikkordene ligger i den nye rammen. Herfra åpnes også andre filmpresentasjoner med ”target” i media-rammen ovenfor. Kryssordet var altfor stort til å få plass i den nye rammen. Det åpnes derfor i eget vindu. Kryssordet minimeres når det ikke direkte er i bruk. Noen av websidene vi har brukt, har vi valgt å åpne i eget vindu fordi de layoutmessig ble ødelagt av å bli presset sammen på halve skjermbredden.

27 Erfaringer: Filmen i en SyncroLink-presentasjon kan ikke byttes uten videre. Hver ny film må på forhånd være plassert i en egen SyncroLink-presentasjon. Vi kan vise deler av den nye presentasjonen ved å åpne den bak den som kjører i øyeblikket og sette ”target” til en av rammene i den aktive presentasjonen. Når vi gjør dette, mister vi mye av kontakten med den opprinnelige presentasjonen. Hyperlenker som ligger der ”dovner”. Den eneste effektive løsningen er å la de forskjellige presentasjonene avløse hverandre – ikke åpne den ene inni den andre.

28 Gruppe 2 sin egenproduksjon:


Laste ned ppt "På kryss og tvers i geologien Et læringsmiljø mellom naturen og internett laget av Jorun Heggelund Berstad, Åse Ingegerd Brovold, Karin Kvamme Engeset."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google