Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetansekartlegging av PPT - et ledd i arbeidet med en strategi for etter- og videreutdanning for PPT Bent-Cato Hustad PPT-konferansen Oslo, 28. November.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetansekartlegging av PPT - et ledd i arbeidet med en strategi for etter- og videreutdanning for PPT Bent-Cato Hustad PPT-konferansen Oslo, 28. November."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetansekartlegging av PPT - et ledd i arbeidet med en strategi for etter- og videreutdanning for PPT Bent-Cato Hustad PPT-konferansen Oslo, 28. November 2012

2 Tidsdimensjonen Problemstilling 1 Hva er PPTs kompetanseståsted? Har kompetanse -Landsbasis -Regionalt -PPT-karakteristika Problemstilling 2 Hvilken kompetanse er det behov for i PPT for å oppfylle PPTs oppgaver og mandat? Har ikke kompetanse = kompetansebehov -Landsbasis -Regionalt -PPT-karakteristika Lover, forskrifter og forventninger Problemstillingene

3 Geografisk dimensjonen Regionale kompetansebehov Problemstilling 3 Hvilke regionale og lokale forhold innvirker på kompetansebehov i PP-tjenestene?

4 Aktørdimensjon vs. styringsdimensjon Problemstilling 4 I hvilken grad tas det utgangspunkt i sentrale forventninger til PPT i vurdering av kompetansebehovet? Aktørdimensjon Problemstilling 5 Hvordan ivaretar og sikrer skoleeier og PP-leder at PPT har kompetanse i forhold til deres arbeidsoppgaver? Styringsdimensjon -Lokalpolitiske beslutninger -Kommunens PPT-eierskap -Organisering av PP-tjenesten -Lederressurs -Kompetanseutviklingsplaner -Kvalitetssikringsrutiner -Tverretatlig samarbeid i kommunene Meningsdannelse om PPT og PPTs oppgaver Lover, forskrifter og forventninger Skoleeier Ledere i PPT Fagansatte i PPT Foresatte/brukere Skolene/bh. Komm. hjelpetjenester Spesialist- helsetj. Andre PPT

5 Metode 3 spørreundersøkelser (delstudie 1) –Skoleeier v/skolefaglig ansvarlig –Ledere i PP-tjenesten –Fagansatte i PP-tjenestene Fokusgruppeintervjuer (delstudie 2) –4 fokusgruppeintervjuer med ledere i PPT –4 fokusgruppeintervjuer med skolefaglig ansvarlige

6 Utdanningsnivå

7 Utdanningsbakgrunn i PPT

8 Svært god kompetanse God kompetanse Noe mangelfull kompetanse Svært mangelfull kompetanse Kompetanse om psykisk helse

9 Svært god kompetanse God kompetanse Noe mangelfull kompetanse Svært mangelfull kompetanse Kunnskap om matematikkferdigheter

10 Svært god kompetanse God kompetanse Noe mangelfull kompetanse Svært mangelfull kompetanse Kompetanse om lese- og skriveferdigheter

11 Svært god kompetanse God kompetanse Noe mangelfull kompetanse Svært mangelfull kompetanse Kompetanse om språkvansker/språksvikt

12 Svært god kompetanse God kompetanse Noe mangelfull kompetanse Svært mangelfull kompetanse Kompetanse om utviklingshemming/multifunksjonshemming

13 Svært god kompetanse God kompetanse Noe mangelfull kompetanse Svært mangelfull kompetanse Kompetanse om sansemotorikk

14 Svært god kompetanse God kompetanse Noe mangelfull kompetanse Svært mangelfull kompetanse Kompetanse om læringsmiljø og læringsledelse

15 Svært god kompetanse God kompetanse Noe mangelfull kompetanse Svært mangelfull kompetanse Kompetanse om adferds- og samspillsvansker

16 Svært god kompetanse God kompetanse Noe mangelfull kompetanse Svært mangelfull kompetanse Kompetanse om utviklingsforstyrrelser (f.eks. ADHD, autisme mm)

17 Svært god kompetanse God kompetanse Noe mangelfull kompetanse Svært mangelfull kompetanse Kompetanse om flerkulturalitet

18 Svært god kompetanse God kompetanse Noe mangelfull kompetanse Svært mangelfull kompetanse Kompetanse om tospråklighet


Laste ned ppt "Kompetansekartlegging av PPT - et ledd i arbeidet med en strategi for etter- og videreutdanning for PPT Bent-Cato Hustad PPT-konferansen Oslo, 28. November."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google