Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bent-Cato Hustad PPT-konferansen Oslo, 28. November 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bent-Cato Hustad PPT-konferansen Oslo, 28. November 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bent-Cato Hustad PPT-konferansen Oslo, 28. November 2012
Kompetansekartlegging av PPT - et ledd i arbeidet med en strategi for etter- og videreutdanning for PPT Bent-Cato Hustad PPT-konferansen Oslo, 28. November 2012

2 Problemstillingene Tidsdimensjonen Problemstilling 1
Hva er PPTs kompetanseståsted? Har kompetanse Landsbasis Regionalt PPT-karakteristika Problemstilling 2 Hvilken kompetanse er det behov for i PPT for å oppfylle PPTs oppgaver og mandat? Har ikke kompetanse = kompetansebehov Landsbasis Regionalt PPT-karakteristika Lover, forskrifter og forventninger

3 Geografisk dimensjonen
Regionale kompetansebehov Problemstilling 3 Hvilke regionale og lokale forhold innvirker på kompetansebehov i PP-tjenestene?

4 Aktørdimensjon vs. styringsdimensjon
Problemstilling 4 I hvilken grad tas det utgangspunkt i sentrale forventninger til PPT i vurdering av kompetansebehovet? Aktørdimensjon Problemstilling 5 Hvordan ivaretar og sikrer skoleeier og PP-leder at PPT har kompetanse i forhold til deres arbeidsoppgaver? Styringsdimensjon Lokalpolitiske beslutninger Kommunens PPT-eierskap Organisering av PP-tjenesten Lederressurs Kompetanseutviklingsplaner Kvalitetssikringsrutiner Tverretatlig samarbeid i kommunene PPT Skoleeier Ledere i PPT Andre Fagansatte i PPT Foresatte/brukere Spesialist- helsetj. Komm. hjelpetjenester Skolene/bh. Meningsdannelse om PPT og PPTs oppgaver Lover, forskrifter og forventninger

5 Metode 3 spørreundersøkelser (delstudie 1)
Skoleeier v/skolefaglig ansvarlig Ledere i PP-tjenesten Fagansatte i PP-tjenestene Fokusgruppeintervjuer (delstudie 2) 4 fokusgruppeintervjuer med ledere i PPT 4 fokusgruppeintervjuer med skolefaglig ansvarlige

6 Utdanningsnivå

7 Utdanningsbakgrunn i PPT

8 Kompetanse om psykisk helse
Svært god kompetanse God kompetanse Noe mangelfull kompetanse Svært mangelfull kompetanse

9 Kunnskap om matematikkferdigheter
Svært god kompetanse God kompetanse Noe mangelfull kompetanse Svært mangelfull kompetanse

10 Kompetanse om lese- og skriveferdigheter
Svært god kompetanse God kompetanse Noe mangelfull kompetanse Svært mangelfull kompetanse

11 Kompetanse om språkvansker/språksvikt
Svært god kompetanse God kompetanse Noe mangelfull kompetanse Svært mangelfull kompetanse

12 Kompetanse om utviklingshemming/multifunksjonshemming Svært god kompetanse God kompetanse Noe mangelfull kompetanse Svært mangelfull kompetanse

13 Kompetanse om sansemotorikk
Svært god kompetanse God kompetanse Noe mangelfull kompetanse Svært mangelfull kompetanse

14 Kompetanse om læringsmiljø og læringsledelse
Svært god kompetanse God kompetanse Noe mangelfull kompetanse Svært mangelfull kompetanse

15 Kompetanse om adferds- og
samspillsvansker Svært god kompetanse God kompetanse Noe mangelfull kompetanse Svært mangelfull kompetanse

16 Kompetanse om utviklingsforstyrrelser
(f.eks. ADHD, autisme mm) Svært god kompetanse God kompetanse Noe mangelfull kompetanse Svært mangelfull kompetanse

17 Kompetanse om flerkulturalitet
Svært god kompetanse God kompetanse Noe mangelfull kompetanse Svært mangelfull kompetanse

18 Kompetanse om tospråklighet
Svært god kompetanse God kompetanse Noe mangelfull kompetanse Svært mangelfull kompetanse


Laste ned ppt "Bent-Cato Hustad PPT-konferansen Oslo, 28. November 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google