Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stig Roar Wigestrand, ph.d. 1. Pådriveren i TEAMET 1 23 2.InnovasjonsTEAMET 3.Verktøy for TEAMET 1 23 M 0.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stig Roar Wigestrand, ph.d. 1. Pådriveren i TEAMET 1 23 2.InnovasjonsTEAMET 3.Verktøy for TEAMET 1 23 M 0."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stig Roar Wigestrand, ph.d. 1. Pådriveren i TEAMET 1 23 2.InnovasjonsTEAMET 3.Verktøy for TEAMET 1 23 M 0

2 Stig Roar Wigestrand, ph.d. 1. Pådriveren i TEAMET 1 M 0

3 Stig Roar Wigestrand, ph.d. Pådriveren 0 km/h524 km/h

4 Stig Roar Wigestrand, ph.d. A

5 TEAM Behov Løsning Forankring Pådriver

6 Stig Roar Wigestrand, ph.d. TEAM Behov Løsning Forankring Pådriver

7 Stig Roar Wigestrand, ph.d. Hvorfor kan ikke Pådriveren drive innovasjonsprosjektet selv? MÅ vi ha et TEAM?

8 Stig Roar Wigestrand, ph.d. TEAM Behov Løsning Forankring Pådriver

9 Stig Roar Wigestrand, ph.d. TEAM BehovLøsning ForankringPådriver - HVEM er pådriveren? Pådriver må melde seg selv! Dick Fosbury - 1968

10 Stig Roar Wigestrand, ph.d.

11

12 Bea Palmer

13 Stig Roar Wigestrand, ph.d. Joe Venuti

14 Stig Roar Wigestrand, ph.d. Eddie South

15 Stig Roar Wigestrand, ph.d. Bea Palmer + Eddie South?

16 Stig Roar Wigestrand, ph.d. Kjenner du noen pådrivere?

17 Stig Roar Wigestrand, ph.d. 4 karakteristikker (K) av pådrivere.

18 Stig Roar Wigestrand, ph.d. K1: Pådriveren tør å gjøre det de brenner for M 7

19 Stig Roar Wigestrand, ph.d. K2: Pådriveren gjør det umulige mulig M 7 Prof. Sjur Dagestad Bjørn Tiller 2

20 Stig Roar Wigestrand, ph.d. M 3 K3: Pådriveren lar seg ikke stoppe av frykt

21 Stig Roar Wigestrand, ph.d. M 7 K4: Pådriveren gir seg ikke

22 Stig Roar Wigestrand, ph.d. INNOVASJONSTEAMET

23 Stig Roar Wigestrand, ph.d. 1. Pådriveren i TEAMET 1 2.InnovasjonsTEAMET 2 M 0

24 Stig Roar Wigestrand, ph.d. Behovet for team dukket raskt opp M 23 Oh’ shit!

25 Stig Roar Wigestrand, ph.d. Løsning M 23

26 Stig Roar Wigestrand, ph.d.

27 Hva slags personer/typer bør et INNOVASJONSTEAM ha?

28 Stig Roar Wigestrand, ph.d. Ulike typer M 23

29 Stig Roar Wigestrand, ph.d.   Ekstrovert = Drøfter tanker og følelser med andre.   Introvert = Indre dialog – drøfter med seg selv.   Sansning = Detaljorientert; opptatt av her og nå.   Intuisjon = Framtidsorientert; ser etter mønstre, sammenhenger – det store bildet.   Rasjonell = Rasjonell og analytisk, tar ”logiske” beslutninger.   Emosjonell = Beslutter ut i fra magefølelse og spontanitet.   Avgjørelse = Støtter vedtak – god til å ”velge bort”.   Opplevelse = Fleksibel, åpen for endringer.

30 Stig Roar Wigestrand, ph.d. 2684 typer eller mer … M 23 Den visjonære Håndverkeren Feilsøkeren Grensekrysseren Teknologen Entreprenøren Skipperen Den som tar pulsen Økonomen Analytikeren Desertøren Bestemor Aktor Verdensmesteren Kunstneren Arbeidsmauren Martyren Nikkedukke Lytteren Inspiratoren Morderen

31 Stig Roar Wigestrand, ph.d. Ha minst en sertifiserbar skrulling M 23

32 Stig Roar Wigestrand, ph.d. Et innovasjonsteam er to eller flere som arbeider sammen for å skape EN NY OG BEDRE LØSNING FOR KUNDEN. (Dagestad/Wigestrand, 2011)

33 Stig Roar Wigestrand, ph.d. Hvor verdifull løsningen blir, avgjøres av teamets EGENSKAPER.

34 Stig Roar Wigestrand, ph.d. Javel? EGENSKAPER? Hvilke egenskaper?

35 Stig Roar Wigestrand, ph.d. Det var først når jeg skjønte at det var ok å spille feil at jeg virkelig begynte å nærme meg noe. Ornette Coleman

36 Stig Roar Wigestrand, ph.d. Hvilke egenskaper bør man ha i et innovasjonsTEAM?

37 Stig Roar Wigestrand, ph.d. Hvilke egenskaper bør man ha i et innovasjonsTEAM? 1. Organisering Holde fokuset på oppgaven. Drive prosjektet framover. Forstå, og kommunisere helheten.

38 Stig Roar Wigestrand, ph.d. 2. Sokrates Stille gode, reflekterte spørsmål. Utfordre tenkningen og ideene. Drive diskusjoner framover. Hvilke egenskaper bør man ha i et innovasjonsTEAM?

39 Stig Roar Wigestrand, ph.d. Stiller du spørsmål, eller gir du svar?

40 Stig Roar Wigestrand, ph.d. 3. Kreativitet Tenke annerledes; på tvers – og kryss. Drive fram nye ideer. Utfordre antatte sannheter. Hvilke egenskaper bør man ha i et innovasjonsTEAM?

41 Stig Roar Wigestrand, ph.d. Jeg forsøker å tenke ut av boksen, men tankene bare svirrer rundt over alt!

42 Stig Roar Wigestrand, ph.d. 4. Rasjonalitet Logisk og rasjonell tenkning. Forstå firmaets sterke og svake sider. Ha tung praktisk erfaring. Trives med realisering av prosjekt. Hvilke egenskaper bør man ha i et innovasjonsTEAM?

43 Stig Roar Wigestrand, ph.d. 5. Salg Forstå marked og kunder. Erfaring med kundesamtaler. Hvilke egenskaper bør man ha i et innovasjonsTEAM?

44 Stig Roar Wigestrand, ph.d. ORGANISERING De fleste personer besitter mer enn EN av disse fem egenskapene: RASJONALITET SALG SOKRATES spørsmål KREATIVITET

45 Stig Roar Wigestrand, ph.d. ÅPENHET ÅPEN KOMMUNIKASJON. ÅPEN (FOR) KRITIKK. Hvilke egenskaper bør gjelde ALLE i et innovasjonsTEAM?

46 Stig Roar Wigestrand, ph.d. Hvor er du? Lar ANDRE kritisere Kritiserer ÅPENT

47 Stig Roar Wigestrand, ph.d. Hvor er du? Ser verdien av KRITIKK Misliker KRITIKK

48 Stig Roar Wigestrand, ph.d. Charles Mingus (1922-1979) Jaki Byard (1922-1999) Gode team?

49 Stig Roar Wigestrand, ph.d. Hvordan arbeider dere i teamet?

50 Stig Roar Wigestrand, ph.d. Utformer dere mer enn et alternativ? Et innovasjonsTEAM bør utforme mer enn ett alternativ.

51 Stig Roar Wigestrand, ph.d. Tester dere alle utsagn og antatte fakta? Et innovasjonsTEAM må utvikle evnen til å skille mellom fakta og ting som blir sagt som om det er fakta. Spør: ”Hvordan vet vi dette? Hva er fakta her?”

52 Stig Roar Wigestrand, ph.d. Utformer dere tydelige, definerte kriterier? Før et innovasjonsTEAM tar en beslutning, må teamet bestemme hvilke kriterier som skal avgjøre om beslutningen er god.

53 Stig Roar Wigestrand, ph.d. Er det rom for utfordring og debatt? Sørg ALLTID for en sunn og fornuftig kritikk av alle forslag som fremmes.

54 Stig Roar Wigestrand, ph.d. FORHOLDET MELLOM KAOS og STRUKTUR

55 Stig Roar Wigestrand, ph.d. Den som er ung, uten å være liberal – har intet hjerte. Den som er gammel, uten å være konservativ – har ingen hjerne. Winston Churchill

56 Stig Roar Wigestrand, ph.d. 1. Individet i TEAMET 1 2.Prosesser i TEAMET 3.Verktøy for TEAMET 23 M 0

57 Stig Roar Wigestrand, ph.d. La oss si at teamet, etter en kreativ prosess, har tre forslag til løsninger (A, B, og C), men er usikker på hvilken man skal velge. For å bli sikrere på valget kan man gjøre følgende: Bruk PIFF-verktøyet på alle tre løsningene. Det kan bidra til en mer riktig oppfatning av hvor gode de ulike løsningene faktisk er. Verktøy for valg av løsning:

58 Stig Roar Wigestrand, ph.d. Norske fotballspillere og alkohol  Alternativ A –Skal holde seg borte fra alkohol i sesongen.

59 Stig Roar Wigestrand, ph.d. P IFF Hva er potensielle PROBLEMER med denne ideen? Pessimistisk, realistisk og logisk tenkning. Hvorfor vil den ikke fungere? Hva er ulempene?

60 Stig Roar Wigestrand, ph.d. P I FF INTUISJON: Hva føler jeg om denne ideen? Hva sier magefølelsen? Her skal ingen begrunne noe som helst, kun si hva de tror, basert på intuisjon og følelse.

61 Stig Roar Wigestrand, ph.d. PI F F Hva er FORDELENE med denne ideen? Hvilke positive ting kan skje ved å velge denne ideen? Hva er det beste som kan hende? Det beste for hvem?

62 Stig Roar Wigestrand, ph.d. PIF F Hvilke FAKTA har vi om denne ideen? Er det fakta for alle i teamet, alle i organisasjonen, eller eksisterer noen fakta kun for enkelte av oss? Mangler vi noen viktige fakta? Hvordan kan de eventuelt skaffes til veie?

63 Stig Roar Wigestrand, ph.d. Norske fotballspillere og alkohol   Alternativ A – –Skal holde seg borte fra alkohol i sesongen.  Alternativ B –Kan drikke moderat etter viktige kamper, men være i seng til rimelig tid.

64 Stig Roar Wigestrand, ph.d. P IFF Hva er potensielle PROBLEMER med denne ideen? Pessimistisk, realistisk og logisk tenkning. Hvorfor vil den ikke fungere? Hva er ulempene?

65 Stig Roar Wigestrand, ph.d. P I FF INTUISJON: Hva føler jeg om denne ideen? Hva sier magefølelsen? Her skal ingen begrunne noe som helst, kun si hva de tror, basert på intuisjon og følelse.

66 Stig Roar Wigestrand, ph.d. PI F F Hva er FORDELENE med denne ideen? Hvilke positive ting kan skje ved å velge denne ideen? Hva er det beste som kan hende? Det beste for hvem?

67 Stig Roar Wigestrand, ph.d. PIF F Hvilke FAKTA har vi om denne ideen? Er det fakta for alle i teamet, alle i organisasjonen, eller eksisterer noen fakta kun for enkelte av oss? Mangler vi noen viktige fakta? Hvordan kan de eventuelt skaffes til veie?

68 Stig Roar Wigestrand, ph.d. Norske fotballspillere og alkohol   Alternativ A – –Skal holde seg borte fra alkohol i sesongen.   Alternativ B – –Kan drikke moderat etter viktige kamper, men være i seng til rimelig tid.  Alternativ C –De er voksne og kan bestemme dette selv.

69 Stig Roar Wigestrand, ph.d. P IFF Hva er potensielle PROBLEMER med denne ideen? Pessimistisk, realistisk og logisk tenkning. Hvorfor vil den ikke fungere? Hva er ulempene?

70 Stig Roar Wigestrand, ph.d. P I FF INTUISJON: Hva føler jeg om denne ideen? Hva sier magefølelsen? Her skal ingen begrunne noe som helst, kun si hva de tror, basert på intuisjon og følelse.

71 Stig Roar Wigestrand, ph.d. PI F F Hva er FORDELENE med denne ideen? Hvilke positive ting kan skje ved å velge denne ideen? Hva er det beste som kan hende? Det beste for hvem?

72 Stig Roar Wigestrand, ph.d. PIF F Hvilke FAKTA har vi om denne ideen? Er det fakta for alle i teamet, alle i organisasjonen, eller eksisterer noen fakta kun for enkelte av oss? Mangler vi noen viktige fakta? Hvordan kan de eventuelt skaffes til veie?

73 Stig Roar Wigestrand, ph.d. 1. Pådriveren i TEAMET 1 23 2.InnovasjonsTEAMET 3.Verktøy for TEAMET 1 23 M 0

74 Stig Roar Wigestrand, ph.d. TEAM Behov Løsning Forankring Pådriver

75 Stig Roar Wigestrand, ph.d. INNOVASJONSTEAMET

76 Stig Roar Wigestrand, ph.d. Litteratur 1.Cynthia Barton Rabe (2006): The Innovation Killer – how what we know limits what we can imagine… and what smart companies are doing about it 2. Curtis R. Carlson and William W. Wilmot (2006): Innovation – the five disciplines for creating what customers want 3. Jeff Feldman/Karl Mulle (2007): Put Emotional Intelligence to Work 4.Deborah Mackin (2007): The Team Building Tool Kit, tips and tactics for effective workplace teams

77 Stig Roar Wigestrand, ph.d. 5.Paul F. Berliner (1994): Thinking in Jazz, the Infinite Art of Improvisation 6.LaFasto/Larson (2001): When Teams Work Best : 6,000 Team Members and Leaders Tell What It Takes to Succeed 7.Endre Sjøvold (2006): Teamet, utvikling, effektivitet og endring i grupper 8.Robbins & Finley (2001): Team som lykkes (The new Why Teams Don’t Work) Litteratur


Laste ned ppt "Stig Roar Wigestrand, ph.d. 1. Pådriveren i TEAMET 1 23 2.InnovasjonsTEAMET 3.Verktøy for TEAMET 1 23 M 0."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google