Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Glomdalsmuseet som formidler av vårt kulturelle mangfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Glomdalsmuseet som formidler av vårt kulturelle mangfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Glomdalsmuseet som formidler av vårt kulturelle mangfold.
Mari Østhaug Møystad Ragne Hauge Harviken

2 Norge har vært flerkulturelt i mange hundre år!
Glomdalsmuseet som er et tradisjonelt folkemuseum og landets tredje største friluftsmuseum, har en økt fokus på formidlingen av kulturelt mangfold. Ved siden av den tradisjonelle virksomheten, som omhandler Glomma dalføret og der friluftsmuseet er bærebjelken, er den flerkulturelle satsingen, som omhandler både nyere minoriteter og nasjonale minoriteter, det viktigste satsingsområdet på Glomdalsmuseet.

3 Identitet Samlingene, friluftsmuseet og aktiviteter ved museet har vært en kultursatsing som har styrket østerdalsidentiteten i en nasjonsbyggende periode, helt siden museet ble etablert i 1911. På samme måten som museet har vært viktig for oppbyggingen av identitetene til de opprinnelige østerdølene, så ønsker vi at museet skal være aktuelt for identitetsutformingen for alle de som bor her i dag.

4 Museenes oppgave Museenes kjerneoppgaver er : forskning, bevaring, dokumentasjon og formidling. Museenes oppgave er å ta vare på, gjenspeile, analysere og reflektere over ulike sider ved vårt samfunn i fortid og i nåtid. Dette er en utfordring i vår flerkulturelle samtid. Museene skal både arbeide for dagens samfunn og fokusere på bevaring for ettertiden. Museene som en viktig samfunnsaktør. Sette aktuelle tema på dagsorden. En flerkulturell dimensjon skal være en integrert del av alt vi gjør. ”Normalisering av mangfold”. Vise hvordan mangfoldet også går på tvers av kulturelle grenser.

5 Museenes oppgave Folk i vår region skal kunne besøke museet og føle at det de ser og opplever vedrører dem. Dette er helt i tråd med nasjonale retningslinjer (st. melding 17, ). Museene skal ivareta vår kulturarv og gjenspeile mangfoldet. Museene som møteplass Museene som dialoginstitusjoner Gjennom økt kunnskap bidra til å motvirke fordommer og diskriminering. Å få sin kultur og historie presenter på museum kan øke en minoritets status!

6 Nasjonale minoriteter og nye minoriteter
Hovedsatsingen er romanifolket/ taterne og flerkulturelt senter. Aktivitetene har tre hovedkomponenter: Utstilling (blant annet Latjo drom og Fotspor). Dokumentasjon. Formidling. Gjennom disse aktivitetene fungerer museene som møteplass og som en dialoginstitusjon.

7 Romaniavdelingen og flerkulturelt senter
Arbeidet med flerkulturelt senter og med den nye avdelingen for romanifolket/taternes kultur og historie har mange fellestrekk både når det gjelder tema og metode. Mens det faglige fokuset er på det flerkulturelle i en kulturhistorisk kontekst, bygger metoden på dialog, samarbeid og nettverksbygging. Glomdalsmuseet ønsker at det flerkulturelle skal være en synlig og integrert del av virksomheten ved museet. Dette innebærer blant annet at det flerkulturelle blir en del av tradisjonelle aktiviteter ved museet som for eksempel ”Liv i stuene”.

8 Romanifolket/taterne og Glomdalsmuseet
Glomdalsmuseet startet arbeidet med å etablere en avdeling for taternes/romanifolkets kultur og historie allerede i 1997, da en av museets eiere, Våler kommune i Solør, kom med en henvendelse til museet. Dette første initiativet ble etterfulgt av et seminar på Glomdalsmuseet i regi av ABMU og RFL (nå TL-Taternes Landsforening). Taternes egne organisasjoner har på denne måten vært med i fra starten. På møtet var det enighet om behovet for å få i stand en bred presentasjon av taternes kulturhistorie, som en motvekt til alle fordommene som har fulgt folkegruppen helt fram til i dag.

9 Samarbeid og dialog Utstillingen Latjo drom er laget i samarbeid med to av taternes/romanifolkets egne organisasjoner TL og LOR (i tråd med rammekonvensjonen). Arbeidsgruppa har hatt som sin viktigste oppgave å drøfte, kvalitetssikre og godkjenne form, tema og innhold i utstillingen, innenfor vanlige museumsetiske og - faglige retningslinjer.

10 Innsamling og dokumentasjon
Romanifolket/taternes selv har vært sentrale både i innsamlingen av gjenstander og i dokumentasjonsarbeide. Folkets egne stemmer høres ved at mange av intervjuene som er samlet inn brukes direkte i utstillingen.

11 Samarbeidsprosjekter i dag
Deltagelse i museets ordinære arrangementer - egne arrangementer. Vandreutstilling om romanifolket/taterne. Ulike aktiviteter på initiativ fra våre samarbeidspartnere (bl.a. guide kurs og skoleformidling). Romanifolket/taterne vil bli representert i utstillingen det mangfoldige Hedmark. De nye fasilitetene på Glomdalsmuseet (auditorium, bibliotek etc.) åpner for ulike kulturelle aktiviteter, møtevirksomhet og undervisning.

12 Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter
Dokumentasjon av nyere innvandring i Hedmark Skape møteplasser/samhandlingsarenaer Kunnskapsformidling Utstillinger Nettverksbygging

13 Dokumentasjon Fotspor Rapporter Studentoppgaver Avisartikler Bøker
Kulturelt mangfold i Hedmark

14 Samhandling -møteplasser
Arrangementer Åpen arena Kulturmøter Samarbeidsprosjekter

15 kunnskapsformidling Utstillinger Undervisningstilbud
Guider/formidlere som kan fortelle egne historier

16 Fotspor Somalia- Norge
Informasjon Dokumentasjon Utstilling

17 Mangfoldsåret Temauker Mangfoldskonserter Filmer Utstillinger
Undervisningstilbud


Laste ned ppt "Glomdalsmuseet som formidler av vårt kulturelle mangfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google